Agung Inspirasi

Visi-Visi Pencerahan

NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA June 30, 2007

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 2:28 am

1. Buddha meramalkan kedatangan seorang “Maitreya”:

A. Hampir semua kitab agama Buddha mengandungi ramalan ini. Di dalam
Chakkavatti Sinhnad Suttanta D. 111, 76:Akan lahir ke dunia ini seorang Buddha yang dikenali dengan nama Maitreya (baik dan murah hati). Maitreya ini ialah seorang yang suci, seorang yang tertinggi dalam kuasa, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, yang bertuah dan yang mengenali alam ini dan apa yang Maitreya ini dapat daripada alam ghaib beliau akan sebarkan risalah ini keseluruh alam. Maitreya ini akan dakwahkan agama beliau yang agung ini daripada awal hingga keakhir. Buddha berkata bahawa Maitreya ini akan memperkanalkan satu cara hidup yang sempurna dan suci sebagaimana aku (Buddha) memperkenalkan agama aku. Pengikut Maitreya ini lebih ramai daripada pengikut aku (Buddha)”.

B. Di dalam buku ini (Sacred Books of the East jilid 35 muka surat 225

Aku bukanlah satu-satunya Buddha sahaja. Selepas aku akan lahir seorang Buddha lagi yang dikenali dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki banyak sifat-sifat yang mulia dan utama. Kalau anak murid aku beratus-ratus anak murid, Maitreya tersebut beribu-ribu.”

C. Satu Iagi ramalan tentang Maitreya (Kitab Agama Buddha oleh Carus muka surat 217 dan 218-dari negara Ceylon (Sri Lanka). Ananda (anak murid Buddha) bertanya kepada Gautama Buddha, `Siapakah akan mengajar kita semua selepas kamu meninggalkan kami?

Gautama Buddha menjawab:

Saya bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir yang didatangkan ke dunia ini. Selepas aku seorang Buddha lagi akan dihantar ke dunia ini. Dialah seorang yang kudus atau suci, yang mempunyai kesedaran yang tinggi, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, mempunyai akhlak yang baik, yang mengenali alam ini, pemimpin manusia yang bijaksana, yang dikasihi oleh malaikat dan makhluk lain. Dia akan mengajar kepada kamu semua satu agama atau kebenaran yang kekal abadi serta yang terpuji. Agama yang diajar oleh Buddha ini akan menjadi satu cara hidup yang sempurna dan suci. Kalau anak murid aku beratus-ratus tetapi anak murid Buddha ini ialah beribu-ribu.”

Ananda bertanya lagi, ‘Bagaimana kami hendak mengenali Buddha ini ?’

Jawab Gautama Buddha: “Dia akan dikenali dengan gelaran Maitreya.”

>Perkataan `Maitreya’ di dalam bahasa Sanskrit atau “Metteyya” di dalam bahasa Pali bererti dia yang memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan, baik atau murah hati. Ia juga membawa makna seseorang yang pemurah dan mesra. Satu perkataan Arab yang membawa erti segala sifat yang tersebut ialah ‘Rahmat’. Di dalam Al-Quran (Surah Al Anbiyaa, Surah 21 ayat 107)

“Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad),melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dipanggil dengan gelaran “dia yang bersifat kasih sayang atau rahmat atau ‘Maitreya’.

>Perkataan Belas Kasihan dan dia yang Bersifat Belas Kasihan disebut di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 409 kali.

>Tiap-tiap Surah di dalam AI Quran bermula dengan perkataan yang amat indah sekali iaitu “Bismillah Hir-Rahman Nir-Rahim” yang bererti “Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang’.
Hanya Surah At Taubah (Surah 9) tidak bermula dengan perkataan Bismillah

>Perkataan Muhammad ada juga di eja “Mahamet” atau “Mahomet” atau ejaan yang lain dalam berbagai bahasa. Perkataan “Maho” di dalam bahasa Pali dan “Maha” di dalam bahasa Sanskrit bererti sangat baik atau besar atau sangat mulia dan masyhur dan perkataan “Metta” bererti belas kasihan. Maka perkataan “Mahamet” atau ”Mahomet” bererti Belas Kasihan Yang Amat Besar.

2. Ajaran agama Buddha untuk semua lapisan masyarakat:

Mengikut buku Sacred Books of the East, jilid 11, muka surat 36 Maha-Parinibbana Sutta Bab 2 Ayat 32:

Buddha pernah menyebut “Saya sudah menyampaikan keseluruhan agama saya yang benar kepada semua lapisan masyarakat. Wahai Ananda, (anak murid beliau) seorang Tathagata tidak menyimpan sesuatu kebenaran tetapi dia akan sebarkan atau mengajar keseluruhan agama itu.

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) diperintah oleh Allah Tuhan yang Maha Berkuasa untuk menyampaikan keseluruhan agama Islam kepada semua lapisan masyarakat tanpa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu kebenaran. Hatta daripada zaman Nabi (Salawatu Alai Wasalam) hingga ke hari ini dan seterusnya Al-Quran dibaca dan di ajar secara terbuka. Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dengan tegas melarang sesuatu ajaran agama itu disembunyikan.

3. Anak Murid Dan Khadam Yang Setia Kepada Buddha:

Mengikut buku Sacred Books of the East, jilid 11 muka surat 97 Maha-Parinibbana Sutta Bab 5 Ayat 36:

“Di dalam satu syarahan Gautama Buddha memberi tahu kepada pengikut beliau, bahawasanya semua Buddha dahulu memiliki anak murid dan khadam yang amat setia kepada mereka. Anak murid dan khadam yang amat setia kepadaku sekarang ialah Ananda. Seterusnya Buddha yang akan datang pun akan ada anak murid dan khadam yang amat setia kepada mereka”.

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) pun memiliki seorang anak murid dan khadam yang amat setia. Beliau ialah Anas bin Malik (R.A) yang dihadiahkan oleh keluarga beliau kepada Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) semasa Anas (R.A) berumur 8 tahun. Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) amat mengasihi Anas dan mengangap Anas sebagai anak Baginda sendiri. Anas (R.A) sentiasa mendampingi Nabi (Salawatu Alai Wasalam) mahupun masa senang atau susah, masa perang, atau masa damai sampai Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) wafat.

>Di dalam peperangan Uhud nyawa Nabi dalam keadaan bahaya dan Nabi hampir dibunuh.Walaupun begitu Anas tetap dengan Nabi.Umurnya di masa itu hanya 11 tahun sahaja.

>Dalam peperangan Hunain Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dikepong oleh musuh yang terdiri daripada pemanah dan nyawa Baginda (Salawatu Alai Wasalam) terancam tetapi Anas (R.A) walaupun berumur 16 tahun tetap bersama Nabi (Salawatu Alai Wasalam).

Peristiwa yang tersebut di atas membuktikan bahawa Anas (R.A) ialah seorang anak murid dan khadam yang benar-benar setia kepada Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) sama seperti Ananda kepada Gautama Buddha. Di dalam satu peristiwa Buddha di serang oleh seekor gajah yang gila. Walaupun demikian Ananda tetap bersama Buddha.

4. Enam Kriteria Untuk Mengenali Buddha:

Mengikut Kitab Agama Buddha yang di tulis oleh Carus, muka surat 214:

“Buddha pernah berkata: “Terdapat dua peristiwa di mana rupa Tathagata (Buddha) akan jadi amat cerah. Peristiwa yang pertama ialah di waktu malam bila mana beliau sudah sampai ke tahap yang paling tinggi dari segi rohani (Nirvana). Peristiwa yang kedua ialah pada malam Buddha meninggal dunia yang fana ini (dia mati)”.

Mengikut Gautama Buddha ada enam kriteria untuk mengenali seorang Buddha:

>Seorang Buddha akan mencapai tahap yang paling tinggi dari segi rohani (Nirvana) di waktu malam.

>Di waktu dia mencapai Nirvana rupanya akan menjadi amat cerah.

>Seorang Buddha akan meninggal dunia atau mati dengan sebab yang biasa (natural death).

>Seorang Buddha akan meninggal dunia di waktu.malam.

>Sebelum kematian rupanya akan menjadi amat cerah.

>Selepas kewafatan,seorang Buddha tidak akan wujud atau ada di alam dunia ini lagi.

>> Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) mencapai darjat yang paling tinggi di waktu malam bila mana Baginda (Salawatu Alai Wasalam) di lantik menjadi seorang Rasul.Daripada Al-Quran (Surah Dukhan – Surah 44 Ayat 2-3):“Demi Kitab (Al-Quran) yang menjelaskan, sesungguhnya Kami (Allah) menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan”. Mengikut satu lagi ayat daripada Al-Quran (Surah Al Qadr (Kemuliaan) Surah 97 Ayat 1).“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan”

>>Semasa Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) di lantik menjadi seorang Rasul baginda merasa dirinya dan kefahamanya dipenuhi dengan cahaya rohani.

>>Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) wafat atau meninggal dunia dengan sebab yang biasa (natural death).


>>Mengikut Siti Aisyah (R.A) Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) wafat atau meninggal dunia di waktu malam. Malam kewafatan Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) tidak ada minyak lampu di rumahnya. Hatta Siti Aisyah (R.A) terpaksa meminjam sedikit minyak untuk menyalakan lampu.

>>Mengikut Anas (R.A) (Anak murid dan khadam setia kepada Nabi) malam kewafatan Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) rupa Nabi (Salawatu Alai Wasalam) amat cerah sekali.

>>Selepas pengkebumian Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) (jasadnya) tidak dilihat lagi di alam dunia ini.

5. Semua Buddha adalah Pendakwah atau memberi Peringatan:

Mengikut Dhammapada (Sacred Books of East, jilid 10 muka surat 67)
“Semua Jathagatas (Buddha) adalah Pendakwah atau memberi peringatan”.Dalam Al Quran Allah (SubhanAllah Wa Taala) menyebut tentang Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam).“Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka” (Al-Quran, Surah Al-Ghaasyiyah, (Surah 88 Ayat 21-22).6. Ramalan Gautama Buddha Untuk Mengenali Seorang Maitreya:

Mengikut Dhammapada, Mattaya Sutta, 151:
Maitreya yang di tunggu akan memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti yang tersebut dibawah:
>Perasaan belas kasihan untuk semua makhluk.> Seorang utusan keamanan dan seorang pendamai.

>Yang paling berjaya di alam ini. Maitreya sebagai pendakwah moral adalah:

>>Seorang yang sentiasa bercakap benar
>>Yang berbudi bahasa.
>>Yang bersifat lemah lembut dan dari keturunan bangsawan.
>>Tidak sombong atau angkuh.
>>Sebagai raja atau pemimpin kepada makhluk.
>>Sebagai contoh ikutan (dalam amalan dan perkataan atau percakapan) untuk semua manusia. 

(http://www.saba-islamic-media.com)

About these ads
 

317 Responses to “NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA”

 1. Kelana Says:

  Salam,

  Artikel ini sama sekali tidak mengandung kebenaran. Maitreya atau Metteyya bukanlah Nabi Muhammad SAW. Dan dapat dipastikan artikel ini dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak mengetahui secara benar mengenai Maiterya dalam Buddhisme, dengan tujuan tertentu. Acuan atau literaturnya pun berkesan dipaksakan dan mengambil sebagian-sebagian. Dan kemudian artikel ini di copy paste di blog ini tanpa ada analisa terlebih dulu kebenarannya. Penulisan judul sumber juga kurang tepat seperti misalnya Chakkavatti Sinhnad Suttanta, bukan Sinhnad tetapi Sihanada.Jika ditanya mengapa ada huruf “D” pada judul kitab tersebut? Maka tidak ada yang bisa menjawab.

  Tidak perlu banyak-banyak mengungkap kebohongan artikel ini. Ketika membaca kitab Chakkavatti Sihanada Sutta akan ditemukan kalimat: “Para bhikkhu, pada masa kehidupan orang-orang ini, di dalam dunia akan muncul seorang Bhagava Arahat Sammasambuddha bernama Metteyya”

  Dalam kalimat tersebut jelas, seorang yang bernama Metteya bukan sebutan. dan Metteya adalah seorang Sammasambuddha, sebutan bagi Buddha yang sempurna. Dan sebutan ini juga diberikan kepada Buddha Gautama, Buddha pada masa sekarang.

  Jadi Metteya adalah seorang Buddha bukan seorang Nabi (utusan), dan Ia akan mengajarkan inti ajaran yang sama dengan Buddha Gautama. Jadi jelas Metteya bukanlah Muhammad, karena Muhammad tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Buddha.

  • nak aries Says:

   menurut suatu sumber mengatakan bahwa kitab suci umat budha meramalkan bahwa muhamad adalah budha yg akan lahir berikutnya..tapi salah satu dari enam keriteria seorang budha adalah Seorang Buddha akan meninggal dunia atau mati dengan sebab yang biasa.sedangkan muhamad kematiannya terjadi atas 2 versi pertama : muhamad mati di racun salah satu isterinya…. kedua : muhamad mati karena penyakit yg dialaminya,(mati karena penyakit pada waktu muda bukan lah mati dengan sebab biasa untuk ukuran seorang yang dianggap suci,tapi mati dengan sebab biasa adalah mati pada usia lanjut sebagaimana adam maupun abraham)..jadi atas dasar hal itu..maka muhamad bukanlah budha seperti yg dianggap sumber tersebut…..

  • nak aries Says:

   . “Ananda (anak murid Buddha) bertanya kepada Gautama Buddha, `Siapakah akan mengajar kita semua selepas kamu meninggalkan kami?‘

   Gautama Buddha menjawab:

   “Saya bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir yang didatangkan ke dunia ini. Selepas aku seorang Buddha lagi akan dihantar ke dunia ini. Dialah seorang yang kudus atau suci, yang mempunyai kesedaran yang tinggi, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, mempunyai akhlak yang baik, yang mengenali alam ini, pemimpin manusia yang bijaksana, yang dikasihi oleh malaikat dan makhluk lain. Dia akan mengajar kepada kamu semua satu agama atau kebenaran yang kekal abadi serta yang terpuji. Agama yang diajar oleh Buddha ini akan menjadi satu cara hidup yang sempurna dan suci. Kalau anak murid aku beratus-ratus tetapi anak murid Buddha ini ialah beribu-ribu.” jika kata-kata ini benar dikatakan ”Gautama buddha” maka yg lebih cocok utk sifat-sifat seorang budha lain yg akan muncul itu lebih mengena kepada Isa atau (Yesus keristus)..sebab Yesus adalah seorang kudus dan suci (al-quran pun mengatakan Isa adalah seorang yg suci,rohnya jibril)….Isa selalu bijaksana trhadap pnentang2nya para ahli taurat,org2 saduki,& org2 farisi..tdak mnggunakan pedang dlm melawan mereka tpi selalu mggunakan prkataan2 yg mengandung hikmat yg luar biasa,Isa atau Yesus memiliki ahklak yg baik,mengenali alam ini..bahkan angin ribut yg akan meneglamkan prahu murid2nya tunduk kepadanya sehingga angin ribut tersebut redah,dlm meramalkan at menubuatkan akhir zaman Dia memaki tanda2 alam.dstrusnya sifat2 yg dikatakan Gautama Buddha ada dalam diri Yesus…..

 2. ainspirasi Says:

  Saya tidak meminta Anda mempercayai apa yang tertulis dalam artikel ini. Saya menempatkan tulisan ini dalam kelompok wawasan. Jadi hanya sekedar info saja beritanya mungkin benar mungkin juga salah. Kalau mau meneliti kebenaran dari berita ini memang harus ditelaah kitab aslinya dengan seksama. Mungkin saya salah, kitab Tri Pitaka ditulis hampir 400 tahun setelah kematian Sidarta Gautama. Ada jarak yang sangat jauh antara sumber utama dengan hasil pembukuan. Mungkin Anda masih ingat bagaimana sulitnya menghafal dengan benar sebuah kalimat dalam acara PESAN BERANTAI di TV. Mungkin orang/pengikutnya sudah lupa juga dalam kurun waktu itu tentang kalimat aslinya. Siapa yang bisa membuktikan kebenaran isi kitab ini? Kitab Tri Pitaka jumlahnya berjilid-jilid lebih dari 10 jilid sesuai dengan tema-temanya. Bagaimana membuktikan kebenaran kitab-kitab tersebut? Pernahkah Anda membaca keselurahan kitab-kitab ini?

  Saya katakan saya bukan ahli agama atau belajar agama secara khusus. Namun saya yakin kalau Allah mengatakan bahwa Dia telah mengutus untuk setiap kaum seorang penyeru ajaran Tuhan berarti mungkin saja Sidarta Gautama itu salah seorang nabi yang dimaksud. Kita hanya dapat memahami ini kalau kita telah memahami konsepsi ke-Tuhanan. Kalau kita tidak punya konsepsi ketuhanan kita mungkin tak akan ketemu kaitan-kaitan antara berbagai ajaran di muka bumi ini. Dan saya yakin kita akan pusing memahami berbagai ajaran atau teori keagamaan yang ada.

  Saya barusan membeli dan membaca sebuah buku (saya lupa nama pengarangnya karena saya sedang mudik) yang ditulis oleh seorang Biku Buddha di Thailand. Saya telah mendiskusikannya dengan teman-teman Thai. Mereka katakan mereka tidak memahami buku itu. Tetapi saya senang membacanya karena sesungguhnya dalam buku itu dijelaskan bagaimana seharusnya umat Buddha merespon tentang kebenaran. Dia katakan bahwa setiap orang harus mencari kebenaran yang tertinggi. Karena barang siapa yang ingin melihat Buddha maka dia harus melihat kebenaran tertinggi.

  Agama adalah soal keyakinan. Akan tetapi pasti ada sisi-sisi dalam agama yang bisa dipahami dengan kaidah akal tentang kebenaran-kebenaran ajaran agama. Soal masa depan, ramalan agama ada yang kita tidak bisa membuktikannya sampai kita matipun tak akan bisa. Apa benar ada surga dan neraka? Apa benar kita akan dilahirkan lagi menjadi binatang setelah mati, reinkarnasi? Kapankah Metteya datang? Kapankah imam Mahdi datang? Kita tak akan dapati buktinya secara konkrit selama masih hidup kecuali kita telah mati dan mengalaminya. Di sinilah pentingnya kita memeriksa kembali teks-teks yang ada dalam kitab suci dan ajaran agama.

  Saya telah katakan pada teman-teman Thai bahwa secara pribadi saya berkeyakinan bahwa Sidarta Gautama adalah seorang Nabi. Ini hanya keyakinan pribadi karena saya telah membaca sedikit tentang prinsip-prinsip ajaran Buddha, dan kehidupannya dan membandingkannya dengan ajaran Islam. Penghormatan saya pada Sidarta Gautama sama dengan penghormatan pada nabi-nabi lainnya, Adam, Nuh, Ibrahim, dll.

 3. metta Says:

  Salam,
  Menurut saya, Buddha Gautama bukanlah seorang nabi atau utusan. Sesuai dengan yang saya pelajari dari sejarahnya, Buddha Gautama adalah seorang anak manusia yang bermeditasi,mencari ilmu dengan kemampuannya sendiri untuk melenyapkan sumber-sumber penderitaan seperti lahir,tua,mati,sakit serta pertapa. Ia mencari semua ilmu dengan usahanya sendiri selama beberapa tahun dengan bermeditasi hingga akhirnya menemukan cara untuk melenyapkan semua itu dan akhirnya pertapa GAutama pun mencapai penerangan sempurna dibawah pohon Boddhi.

  KEmudian setelah Ia mencapai penerangan sempurna ia pun membabarkan ilmunya yang dikenal dengan Dhamma/Dharma dengan usaha sendiri pula dan tanpa bantuan siapapun. Adapun Bhikkhu-Bhikkhu yang menjadi murid Buddha Gautama hanyalah seorang murid yang ingin sama seperti BUddha dapat mencapai kesempurnaan sehingga dapat melepaskan semua belenggu Dukkha.

  Jadi, menurut saya Buddha itu bukan nabi. Pembuat tripitaka juga bukan seorang nabi. Melainkan sekumpulan orang yang mengerti ajaran Buddha dan ingin melestarikan serta mewariskan ajaran – ajaran Buddha yang sungguh mulia kepada generasi – generasi mendatang agar mereka dapat melenyapkan dukkha.

  Kalau mengenai Tripitaka yang dibuat berjilid-jilid, menurut saya itu wajar saja terjadi karena ajaran Buddha itu sangat banyak dan sangat luas. Lalu pertanyaannya, kalau dengan ajaran yang sekian banyaknya.masih banyak orang yang percaya dengan pernyataan dari Buddha, sama halnya dengan agama lain! mereka tetap saja percaya dengan agama nya padahal tidak diketahui kebenaranya! apalagi jelas tertera disitu siapa manusia pertama! apa di situ diceritakan siapa dan tahun berapa itu di ciptakan?

  • the truth Says:

   sebenarnya semua nabi/pengasas agama memang orang suci.semua kitab pun memang ada kebenarannya dan memang ajaran Tuhan. jadi, jgn salahkan agama hanya kerana tindakan pengikutnya yang terpesong dari ajaran agama.

 4. ainspirasi Says:

  Atas dasar apa Ibnu Katsir mengatakan nabi yang pernah diutus berjumlah 120.000 orang? Siapa saja namanya? Yang menarik bagi saya adalah, dan juga kalau Anda tertarik, adakah Sidarta Gautama menjelaskan tentang Tuhan? Harus dibaca lagi isi kitab Tripitaka yang banyak itu.

 5. Moyank Says:

  Maaf, teman-teman. Saya ingin ikut nimbrung dalam obrolannya. Persoalan agama ini sebenarnya bergantung kepada kepercayaan, keyakinan dan keimanan masing-masing. Bisa saja kita tidak percaya, yakin dan beriman kepada Tuhan, karena memang kita tidak bisa melihat Tuhan, kejadian apa awal penciptaan dan akhir kehidupan, siapakah pemilik kebenaran sesungguhnya, dlsb. Tuhan hanya kita kenal dari kitab-kitab suci, ajaran para nabi dan rasul, juga orang-orang pendahulu yang berusaha mencari kebenaran dan kesempurnaan sebagai manusia. Bagi saya sendiri, menjadi manusia sempurna (insan kamil) atau Buddha di masa sekarang, bagaimana seseorang itu bisa menanamkan dalam hati:

  1. Ingatlah Tuhan, pasti Dia mengingatmu.
  2. Berdoalah kepada Tuhan, pasti Dia mengabulkan.
  3. Kemanapun kamu menghadap disanalah wujud Tuhan.
  4. Janganlah hidup di muka bumi ini dengan sombong.

  Saya ingat satu nasehat: Saya, Kamu dan Kebenaran (I, You and The Truth). Kebenaran saya belum tentu kebenaran buatmu, kebenaranmu belum tentu kebenaran buatku, sedangkan kebenaran itu sendiri di luar dari saya dan kamu.

 6. ainspirasi Says:

  Yah.. itulah susahnya mencari kebenaran. Kalau semua orang mengatakan kebenarannya masing-masing lalu kebenaran yang sesungguhnya itu apa? Apakah kebenaran yang tertinggi itu? Saya kira kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, Maha Pencipta bukan dari manusia.

  • makanya Says:

   Karena kebenaran datangnya dari Tuhan, maka pada akhir jaman Tuhan akan datang menghakimi manusia dan pada saat itulah semuanya akan terungkap. 1 hal yg pasti, hingga pada saat itu, semuanya masih bebas mengklaim kebenaran ajaran agama masing2. hanya perlu persamaan persepsi bahwa kitab suci apapun, terdapat kekurangan. Tentunya jika kita mau jujur pada nurani, bukan pada kefanatikan.

   • ainspirasi Says:

    Itu khan anggapan Anda. Bagi masing-masing pemeluk akan selalu menganggap kitab sucinyalah yang benar. Kita akan sulit menyamakan persepsi seperti yang Anda inginkan. Kalau mau jujur seperti Anda harapkan marilah kita lihat dari berbagai sisi. Bagaimana sejarah, bagaimana fakta, bagaimana prinsip, dari masing-masing kitab.

   • cinta damai Says:

    anti kristus atau ga…yang penting ajaran nya ga menyeru kan angkat pedang tinggi2 untuk menyebarkan agama..bunuh usir dan menanamkan rasa takut kepada nya….itu saja…silakan renungkan sendiri…apa mungkin yang saya maksud adalah nabi muhammad???? sangat tepat kawan!!!

 7. bedah qolbu Says:

  sungkem ing ndalem manah kulo kagem sedanten dulor2,,ikut ngomong aach,,saudaraku semua,,mari kita belajar me,,,bersama2 tentang arti hidup ini,,mari kita pikirkan mengapa ada umat, nabi, dan pencipta,,kita di beri akal ,hati, nafsu,nafsu tanpa akal spt binatang ,sedang akal tanp hati melahirkan petaka, egois, jahat ,dholim,,dsb ,,itu seperti rangkaian kehidupan ini, umat tanp utusan tuhan atau nabi tidak akan mengenal penciptanya,,nabi tanpa umat juga lucu nggak ada yg di nasehati,,itulah alloh memberi petunjuk kpd manusia pilihannya untuk memperlihatkan keagungannya sebagai sang khaliq pencipta yang berhak di sembah,,dan tentang kitab suci dunia silahkan anda renungkan kalimat ini,,,alquran di turunkan dengan bahasa arab,,,,mengapa dan kenapa,,,maaf saya tak mau memberi tanda tanya dalam setiap tulisan saya,,,lihatlah bahsa2 dunia inggris,jerman, belanda dsb,setiap era tahun mengalami perubahan2 di setiap sistemnya,,,,jangankan buddha semut yang terkecilpun punya kitab tentang akan datangnya nabi muhammad kok.. nggak percaya,,,,datang aja ke dunia semut entar tanyakan mana kitab anda ,,entar dia ngejawab oo,,kitab tentang tentang nabi muhammad ya,, masih nggak percaya juga tulisan ku ini ,,makanya belajar iman biar percaya semua ,,,,,,

 8. ainspirasi Says:

  Leres Mas kabeh wes nduwe pedoman dewe-dewe. Ning pedoman kuwi mesti enten menjelaske tentang urip, lan lelaku sing kudu dilakoni, lan perkawis-perkawis liane ben urip ora rekaos. Nggeh toh mas? Moko sopo sing ngikuti pedoman kuwi mesti selamat. Dee mesti sanggup menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan sing njelimet.

 9. Andrew Says:

  Klaim bahwa Muhammad adalah Maitreya didasarkan pada beberapa kesamaan antara ramalan Buddha Gautama dengan kehidupan Muhammad. Tetapi klaim ini kebanyakan hanya mengada-ada dan menghubung-hubungkan dengan tidak logis. Bahkan klaim ini tidak mempedulikan aspek-aspek dari ramalan Buddha Gautama yang dengan jelas menyebutkan kapan dan dalam kondisi seperti apa seperti apa keadaan Buddha Maitreya muncul. Selain itu, ketidaksesuaian ajaran antara Buddha Gautama dengan ajaran Muhammad dalam hal-hal yang mendasar patut dipertanyakan karena seharusnya ajaran Buddha dari masa ke masa adalah sama.

  Tulisan ini bukan bertujuan untuk memberi penjelasan berdasarkan kitab-kitab suci Buddhis kenapa Muhammad tidak mungkin adalah Maitreya. Fokus tulisan ini karena itu adalah perbedaan fakta sejarah kehidupan Muhammad dengan ramalan Buddha Gautama dan perbedaan ajaran antara Islam dan Buddhisme yang sangat mendasar.

  Ketidakcocokan dengan ramalan

  Buddha Maitreya akan datang setelah ajaran Buddha Gautama dilupakan

  Suatu hari ketika Buddha Gotama tinggal di hutan Banyan di Kapilavastu, Bhikkhu Sariputta mendekati beliau dan mengajukan pertanyaan kepada Buddha tentang Buddha yang akan datang. Dia berkata:

  “Pahlawan yang akan mengikuti Anda sebagai Buddha, seperti apakah Dia?

  Berdasarkan catatan semata, aku tidak dapat memahami. Nyatakanlah kepadaku, Yang Mahatahu.”

  Buddha kemudian menyatakan :

  “… siklus Kami adalah siklus yang bahagia.

  Ketiga pemimpin Buddha sudah pernah hidup

  Pemimpin Buddha Kakusandha, Konagamana dan Kassapa

  Buddha sekarang adalah Aku

  Namun setelah Aku, Maitreya akan datang

  Sementara siklus yang bahagia ini masih berlangsung…”

  (Anagata-vamsa, Chronicles of Future Buddhas)

  “Setelah kepergianku, lebih dahulu akan ada kemerosotan dan pelenyapan ajaranKu. Ini akan terjadi dalam 5 tahap:

  Lenyapnya pencapaian. Ketika tidak ada lagi bhikkhu yang mencapai tingkat kesucian
  Lenyapnya metode. Ketika tidak ada lagi Bhikkhu yang menjalankan peraturan para Bhikkhu yang berjumlah 227. Jumlah peraturan yang diikuti akhirnya hanya akan ada 4 (4 parajika, peraturan yang paling dasar) dan setelah tidak ada bhikkhu yang menjalankan 4 parajika, metode lenyap.
  Lenyapnya ajaran. Ketika Tripitaka lenyap dari dunia dan manusia tidak mampu mengingat 4 baris syair Dharma:
  Jangan berbuat jahat

  Sempurnakan kebajikan

  Sucikan hati dan pikiran

  Itulah ajaran para Buddha

  Lenyapnya simbol-simbol.
  Ketika Bhikkhu-bhikkhu merosot cara hidupnya, menanggalkan jubah dan memakai carikan kain kuning. Mereka akan berdagang dan menikah. Ketika mereka membuang carikan kain kuning dan mulai melakukan pembunuhan terhadap binatang, simbol telah lenyap.
  Lenyapnya relik-relik. Setelah 5000 tahun, relik-relik Buddha akan gagal mendapatkan penghormatan yang semestinya. Relik-relik tersebut tidak akan dihormati dimanapun. Relik-relik itu akan terbakar dengan sendirinya tanpa meninggalkan sisa setelah melakukan keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh para dewa.

  Yang dapat dilihat secara jelas adalah bahwa saat ini Para anggota sangha, para bhikkhu masih memakai jubah dan menjalankan peraturan-peraturan kebhikkhuan secara lengkap, ajaran Buddha dalam tripitaka masih lengkap, dan relik-relik Buddha masih dihormati di banyak tempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa kedatangan Buddha Maitreya masih sangat lama.

  Siapapun yang mengklaim dirinya atau orang lain sebagai Maitreya pada saat ini jelas tidak dapat dipercaya. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi, sekitar 1000 tahun setelah Buddha Gautama. Sedangkan Ajaran Buddha baru akan hilang 5000 tahun setelah Buddha.

  Buddha Maitreya akan datang setelah masa kegelapan berlalu
  Menurut Cakkavati Sihanada Sutta, disebutkan bahwa setelah Ajaran Buddha hilang dari dunia, akan terjadi masa kegelapan dimana umur manusia semakin berkurang karena moral manusia menurun:

  “Para bhikkhu, demikianlah, karena dana-dana tidak diberikan kepada orang-orang miskin maka kemelaratan meluas… mencuri… kekerasan… pembunuhan… berdusta… memfitnah… perzinahan… kata-kata kasar dan membual… iri hati dan dendam … pandangan sesat… berzinah dengan saudara sendiri, keserakahan dan pemuasan nafsu… hingga kurang berbakti kepada orang tua, kurang hormat kepada para samana dan pertapa dan kurang patuh kepada pemimpin masyarakat berkembang dan meluas. Karena hal-hal ini berkembang dan meluas maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 250 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 100 tahun.

  Para bhikkhu, akan tiba suatu masa ketika keturunan dari manusia itu akan mempunyai batas usia kehidupan hanya 10 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 10 tahun, umur lima tahun bagi wanita merupakan usia perkawinan. Pada masa kehidupan orang-orang ini, makanan seperti dadi susu (ghee), mentega, minyak tila, gula dan garam akan lenyap. Bagi mereka ini, biji-bijian kudrusa akan merupakan makanan yang terbaik. Seperti pada masa sekarang, nasi dan kari merupakan makanan yang terbaik, begitu pula biji-bijian kudrusa bagi mereka. Pada masa orang-orang itu, sepuluh macam cara melakukan perbuatan baik akan hilang, sedangkan sepuluh macam cara melakukan perbuatan jahat akan berkembang dengan cepat, di antara mereka tidak ada lagi kata-kata yang menyebut tentang perbuatan baik — Siapa yang akan melakukan perbuatan baik? Di antara mereka tidak ada lagi rasa berbakti kepada orang tua, tidak ada lagi rasa menghormat kepada para samana dan pertapa serta tidak ada lagi kepatuhan kepada para pemimpin masyarakat. Kalau seperti sekarang orang-orang masih berbakti kepada orang tua, menghormat kepada para samana dan pertapa serta patuh kepada para pemimpin, namun pada masa orang-orang… yang batas usia kehidupan mereka hanya 10 tahun, rasa berbakti, hormat dan patuh tidak ada lagi.

  Para bhikku, di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 10 tahun tidak akan ada lagi (pikiran yang membatasi untuk kawin dengan) ibu, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang merupakan istri dari kakak ayah atau istri guru. Dunia akan diisi oleh cara bersetubuh dengan siapa saja, bagaikan kambing, domba, burung, babi, anjing dan srigala.
  Di antara orang-orang ini saling bermusuhan yang kuat akan menjadi hukum, perasaaan yang benci yang hebat, dendam yang kuat serta keinginan membunuh dari ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, ayah terhadap anaknya, anak terhadap ayahnya, kakak terhadap adiknya, adik terhadap kakaknya dan seterusnya… Hal ini terjadi bagaikan pikiran dari para olahragawan yang menghadiri pertandingan, begitulah pikiran mereka.

  Para bhikku, bagi orang-orang yang batas kehidupan mereka 10 tahun itu akan muncul suatu masa, yaitu munculnya pedang selama seminggu. Selama masa ini mereka akan melihat individu lain sebagai binatang liar: pedang tajam akan nampak selalu tersedia di tangan mereka dan mereka berpikir: ‘Individu ini adalah binatang liar.’ Dengan pedang mereka saling membunuh.
  Sementara itu ada orang-orang tertentu yang berpikir: ‘Sebaiknya kita jangan membunuh atau kita tidak membiarkan orang lain membunuh kita. Marilah kita menyembunyikan diri ke dalam belukar, ke dalam hutan, ke cekungan di tepi sungai, ke dalam gua gunung dan kita hidup dengan akar-akaran atau buah-buahan di hutan.’ Mereka akan melaksanakan hal ini selama seminggu. Pada hari ke tujuh mereka keluar dari belukar, hutan, cekungan dan gua, mereka akan saling berangkulan dan akan saling membantu, dengan berkata: ‘O, kami masih hidup! Senang sekali melihat anda masih hidup!’
  Para bhikkhu, pada orang-orang itu akan muncul keinginan-keinginan sebagai berikut : ‘Karena kita melakukan cara-cara yang jahat, maka kita kehilangan banyak sanak saudara. Marilah kita berbuat kebajikan-kebajikan. Sekarang, kebajikan apakah yang dapat kita lakukan? Marilah kita berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan. Itu merupakan perbuatan baik yang dapat kita lakukan.’ Mereka akan berusaha untuk tidak membunuh, hal yang baik ini mereka laksanakan terus. Karena melaksanakan kebajikan ini maka akibatnya batas usia kehidupan dan kecantikan mereka bertambah. Bagi mereka yang batas usia hanya 10 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka mencapai 20 tahun.

  Para bhikkhu, hal-hal seperti ini akan terjadi pada orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 20 tahun: ‘Sekarang, karena kita mengikuti dan melaksanakan kebajikan maka batas usia kehidupan dan kecantikan kita bertambah. Marilah kita meningkatkan kebajikan kita. Marilah kita berusaha untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan, kita berusaha untuk tidak berzinah, kita berusaha untuk tidak berdusta, kita berusaha untuk tidak memfitnah, kita berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, kita berusaha untuk tidak membual, kita berusaha untuk tidak serakah, kita berusaha untuk tidak membenci, kita berusaha untuk tidak berpandangan sesat, kita berusaha untuk tidak melakukan tiga hal berikut, yaitu: tidak bersetubuh dengan keluarga sendiri, tidak tamak dan tidak memuaskan nafsu. Marilah kita berbakti kepada orang tua kita, kita menghormati para samana dan pertapa serta kita patuh kepada pemimpin masyarakat. Marilah kita selalu melaksanakan kebajikan-kebajikan ini.’
  Demikianlah mereka akan selalu melaksanakan kebajikan: tidak mengambil apa yang tidak diberikan… berbakti kepada ke dua orang tua, menghormat para samana dan pertapa serta patuh kepada pemimpin masyarakat. Karena mereka melaksanakan kebajikan-kebajikan itu, maka batas usia kehidupan anak-anak dan kecantikan manusia bertambah, sehingga mereka yang batas usia kehidupan hanya 20 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka mencapai 40 tahun. Selanjutnya, bagi mereka yang batas usia kehidupan hanya 40 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka mencapai 80 tahun; …. anak-anak mereka mencapai 160 tahun;… anak-anak mereka mencapai 320 tahun;… anak-anak mereka mencapai 640 tahun;… anak-anak mereka mencapai 2.000 tahun;… anak-anak mereka mencapai 4.000 tahun;… anak-anak mereka mencapai 8.000 tahun;… anak-anak mereka mencapai 20.000 tahun; anak-anak mereka mencapai 40.000 tahun; dan mereka yang pada masa itu hanya berbatas usia kehidupan 40.000 tahun, akan tetapi anak-anak mereka akan mencapai batas usia kehidupan 80.000 tahun.”

  Jadi sebelum Budha Maitreya datang, akan ada masa kegelapan dimana usia manusia sangat rendah, ketidakbajikan merajalela, incest tidak dilarang, dan terjadi pemusnahan besar manusia karena mereka saling membunuh.

  Karena masa kegelapan ini belum datang, maka jelas bahwa kedatangan Buddha Maitreya masih sangat jauh.

  Buddha Maitreya akan datang dalam masa kemakmuran
  “Para bhikkhu, di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 80.000, maka usia perkawinan bagi wanita adalah pada usia 500 tahun. Pada masa orang-orang ini hanya akan ada tiga macam penyakit — keinginan, lupa makan dan ketuaan. Pada masa kehidupan orang-orang ini Jambudipa akan makmur dan jaya, desa-desa, kampung-kampung, kota-kota dan kota-kota kerajaan akan berdekatan satu dengan yang lain sehingga ayam jantan dapat terbang dari satu kota ke kota yang lain. Pada masa kehidupan orang-orang ini, Jambudipa — bagaikan avici — akan penuh dengan penduduk bagaikan hutan yang dipenuhi semak belukar. Pada masa kehidupan orang-orang ini, kota Baranasi yang kita kenal sekarang akan bernama Ketumati yang merupakan kota kerajaan yang besar dan makmur, berpenduduk banyak dan padat serta berpangan cukup. Pada masa kehidupan orang-orang ini, di Jambudipa akan terdapat 84.000 kota dengan Ketumati sebagai ibu kota.

  Para bhikkhu, pada masa kehidupan orang-orang ini di Ketumati, ibu kota kerajaan, akan muncul seorang raja Cakkavatti bernama Sankha, yang jujur, memerintah berdasarkan kebenaran, penguasa empat penjuru dunia, penakluk, pelindung rakyatnya dan pemilik tujuh macam permata, yaitu: cakka, gajah, kuda, permata, wanita (istri), kepala rumah tangga dan panglima perang. Ia akan memiliki keturunan lebih dari 1000 orang yang merupakan ksatriya-ksatriya digjaya, penakluk musuh-musuh. Ia akan menguasai dunia sampai ke batas lautan, tetapi ia menguasai dunia ini bukan dengan kekerasan atau dengan pedang melainkan dengan kebenaran.

  Para bhikkhu, pada masa kehidupan orang-orang ini, di dalam dunia akan muncul seorang Bhagava Arahat Sammasambuddha bernama Metteyya (Maitreya), yang sempurna dalam pengetahuan dan pelaksanaannya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, yang sadar serta yang patut dimuliakan, yang sama seperti saya sekarang. Ia, dengan dirinya sendiri akan mengetahui dengan sempurna dan melihat dengan jelas alam semesta bersama alam-alam kehidupan para dewa, brahma, mara, serta para samana, para pertapa, para pangeran dan orang-orang lainnya, seperti apa yang saya tahu dengan sempurna dan lihat dengan jelas sekarang. Dhamma kebenaran yang indah pada permulaan, indah pada pertengahan dan indah pada akhir akan dibabarkan dalam kata-kata dan semangat, kehidupan suci akan dibina dan dipaparkan dengan sempurna dengan penuh kesucian, seperti yang saya lakukan sekarang. Ia akan diikuti oleh beberapa ribu bhikkhu sangha, seperti saya sekarang ini yang diikuti oleh beberapa ratus bhikkhu sangha.”

  Bisa dilihat bahwa pada saat ini,

  – Tidak ada raja yang sangat berkuasa bernama Sankha yang memerintah dengan adil. Di zaman Nabi Muhammad juga tidak ada raja seperti itu

  – Usia manusia belum mencapai 80.000 tahun

  – Kehidupan manusia belum semakmur seperti yang diceritakan dalam Cakkavati Sihanada Sutta, dimana tidak ada perang dan kebanyakan penyakit hilang.

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedatangan Buddha Maitreya tidak mungkin terjadi sekarang.

  Apalagi umur Nabi Muhammad SAW tidak sampai 80.000 tahun. Padahal Buddha Gautama mengatakan:

  “Usia Buddha Maitreya adalah 80.000 tahun. Berada di dunia, beliau akan membawa banyak orang menyebrang”

  Seorang Buddha mempunyai 32 tanda manusia besar.
  Seorang Buddha di masa lalu maupun masa yang akan datang akan memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Ciri-ciri ini berjumlah 32, dan terdapat dalam kitab-kitab Veda agama Hindu sebagai Maha Purisa Lakkhana (Tanda-tanda manusia agung). Buddha Gautama menjelaskan tentang hal ini dalam Lakkhana Sutta (Sutta Pitaka,Digha Nikaya):

  “Para bhikkhu, apakah 32 Maha Purisa Lakkhana yang menyebabkan hanya ada dua kemungkinan cara hidupnya dan tidak ada yang lain, jika ia hidup sebagai manusia biasa, maka ia akan menjadi raja dunia (cakkavati), … maka ia akan menjadi Arahat Samma Sambuddha; yaitu:

  1. Telapak kaki rata (suppatitthita-pado). Ini merupakan satu lakkhana dari Maha Purissa.

  2. Pada telapak kakinya terdapat cakra dengan seribu ruji, lingkaran dan pusat dalam bentuk sempurna.

  3. Tumit yang bagus (ayatapanhi).

  4. Jari-jari panjang (digha-anguli)

  5. Tangan dan kaki yang lembut serta halus (mudutaluna).

  6. Tangan dan kaki bagaikan jala (jala-hattha-pado).

  7. Pergelangan kaki yang agak tinggi (ussankha-pado).

  8. Kaki yang bagaikan kaki kijang (enijanghi)

  9. Kedua tangan dapat menyentuh atau menggosok kedua lutut tanpa membungkukkan badan.

  10. Kemaluan terbungkus selaput (kosohitavattha-guyho).

  11. Kulitnya bagaikan perunggu berwarna emas (suvannavanno)

  12. Kulitnya sangat lembut dan halus / sehingga tidak ada debu yang dapat melekat pada kulit

  13. Pada setiap pori kulit ditumbuhi sehelai bulu roma.

  14. Rambut yang tumbuh pada pori-pori berwarna biru-hitam.

  15. Potongan tubuh yang agung (brahmuiu-gatta).

  16. Tujuh tonjolan (sattussado), yaitu pada kedua tangan, kedua kaki, kedua bahu dan badan.

  17. Dada bagaikan dada singa (sihapubbaddha kayo).

  18. Pada kedua bahunya tak ada lekukan (citantaramso).

  19. Tinggi badan sama dengan panjang rentangan kedua tangan, bagaikan pohon (beringin), Nigroda.

  20. Dada yang sama lebarnya (samavattakkhandho).

  21. Indera perasa sangat peka (rasaggasaggi).

  22. Rahang bagaikan rahang singa (siha-banu).

  23. Empat puluh buah gigi (cattarisa-danto).

  24. Gigi-geligi rata (sama-danto).

  25. Antara gigi-gigi tak ada celah (avivara-danto).

  26. Gigi putih bersih (susukka-datho).

  27. Lidah panjang (pahuta-jivha).

  28. Suara bagaikan suara-brahma, seperti suara burung Karavika.

  29. Mata biru (abhinila netto).

  30. Bulu mata lentik, bagaikan bulu mata sapi (gopakhumo).

  31. Di antara alis-alis mata tumbuh sehelai rambut halus, putih bagaikan kapas yang lembut.

  32. Kepala bagaikan berserban (unhisasiso).”

  Seseorang yang ingin mengklaim bahwa dirinya adalah Buddha, harus mempunyai 32 tanda ini. Muhammad tidak pernah disebutkan memiliki tanda-tanda tersebut. Kita memang tidak dapat membuktikan apakah Muhammad mempunyai ciri-ciri tersebut karena tidak ada gambaran fisik tentang Muhammad yang dilestarikan oleh umat Islam.

  Proklamasi kedatangan Buddha Maitreya
  Sebelum Bodhisattva Maitreya lahir terakhir kalinya sebagai manusia, para dewa dan Brahma akan mengumumkan kedatangannya 1000 tahun sebelumnya. Umat manusia yang pada saat itu masa hidupnya berusia 80.000 tahun akan hidup dalam penantian 1000 tahun lamanya sebelum Buddha Maitreya benar-benar lahir.

  (Seorang Calon Buddha disebut Bodhisattva sebelum mencapai pencerahan sempurna)

  Buddha Maitreya dilahirkan dan dibesarkan dalam beberapa kondisi
  · Boddhisattva akan menjadi anak dari Kepala Pendeta Kerajaan, yang bernama Subrahma, dan ibunya akan bernama Brahmavati (disebutkan dalam Visudhi Magga Bab XIII, 127)

  · Beliau akan dinamai Ajita, dan akan memiliki 32 tanda utama dan 80 tanda tambahan yang biasa dimiliki oleh Raja Dunia dan Buddha (daftar 80 tanda minor ada dalam pendahuluan Dasabodhisattuppattikatha/ The Birth-stories of the Ten Bodhisattas)

  · Kondisi kelahiran yang menakjubkan:

  Ibunya melahirkan Beliau dalam keadaan berdiri dan di dalam hutan. Bodhisattva akan dilahirkan di taman rusa Isipatana…Ia dilahirkan tanpa noda…Segera setelah lahir beliau akan berjalan ke utara, memeriksa empat penjuru, dan mengumumkan bahwa beliau adalah yang termulia di dunia…tujuh hari setelah Bodhisattva dilahirkan, ibunya meninggal dan terlahir di alam dewa Tusita.

  · Beliau akan menjalani kehidupan sebagai perumah tangga selama 8000 tahun.

  · Beliau akan mempunyai empat istana yang bernama Sirivaddha, Vaddhamana, Siddhattha, and Candaka. Ia akan mempunyai 100.000 gadis penari.

  · Istrinya akan bernama Candamukhi (Dasavatthuppakarana) dan anaknya bernama Brahmavaddhana

  Jelas sekali Muhammad tidak memenuhi semua ramalan di atas.

  Muhammad tidak mungkin lahir di hutan. Di Arab tidak ada hutan
  Muhammad tidak bernama Ajita. Ia bukan anak kepala pendeta kerajaan
  Semua Buddha segera setelah lahir langsung dapat berjalan dan berbicara, sementara tidak ada catatan Muhammad melakukan hal yang sama.
  Ibunya meninggal pada waktu Muhammad berusia 6 tahun, bukan 7 hari
  Muhammad tidak punya istana dan gadis penari, nama istri dan anaknya juga beda.
  Bandingkan dengan fakta historis Muhammad di bawah:

  Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul-Muththalib bin Hâsyim bin ‘Abd al-Manâf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’b.[1]

  Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin ‘Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’b.[1]

  Istrinya bernama Khadijah (dan lain-lain) dan anaknya bernama Fatimah.

  Buddha Maitreya dan pengikutnya meninggalkan keduniawian

  “He will become averse to sensual pleasures. Not looking for the unsurpassed, great happiness and bliss in seeking honour, he will go forth.”

  (Anagata-vamsa)

  “kehidupan suci akan dibina dan dipaparkan dengan sempurna dengan penuh kesucian, seperti yang saya lakukan sekarang”

  (Cakkavati Sihanada Sutta)

  Semua Bodhisattva memutuskan untuk meninggalkan keduniawian setelah mereka melihat empat tanda (orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa), dan setelah mereka mendapatkan seorang putra. Cerita Bodhisattva Ajita secara detil diceritakan dalam Dasabodhisatta- uddesa:

  Pada umur delapan ribu tahun, Bodhisattva akan mengendarai kereta yang mirip istana dewa dan ketika beliau pergi ke taman istana, beliau akan melihat empat tanda. Beliau akan mengembangkan perasaan tidak puas pada dunia, dan melepaskan keduniawian.

  Beliau akan mencukur rambut dan memakai jubah kuning. Bodhisattva kemudian akan pergi ke salah satu istananya. Diikuti oleh para pengikutnya (yang mencontoh beliau meninggalkan keduniawian), beliau akan duduk di bawah pohon Naga dan bermeditasi selama 7 hari sebelum mencapai pencerahan sempurna.

  Seperti Buddha Gautama yang meninggalkan keduniawian, meninggalkan anak dan istri dan menjadi pertapa, begitu pulalah yang dilakukan oleh Buddha Maitreya.

  Disini terlihat perbedaan yang sangat mencolok karena seperti yang kita tahu bahwa:

  · Muhammad tidak meninggalkan keluarganya sewaktu mendapatkan wahyu pertama

  · Muhammad tidak hidup selibat, ataupun memakai jubah pertapa, dll

  · Muhammad malah kawin lagi, mengambil 9 istri (minimal) setelah kematian istri pertamanya.

  · Muhammad mendapat wahyu di dalam gua, bukan di bawah pohon.

  · Muhammad menjadi pemimpin politik dan menguasai daerah-daerah. Hal ini juga terus dilakukan oleh penerusnya, para kalifah.

  Hal ini sangatlah berbeda dengan ramalan Buddha Gautama yang mendeskripsikan Maitreya sebagai penerusnya yang akan hidup dengan cara yang mirip dan mengajarkan ajaran yang sama.

  Satu dari teks awal yang menyebutkan Maitreya adalah teks Sansekerta, Maitreyavyakaraṇa (The Prophecy of Maitreya), yang menyatakan bahwa dewa, manusia, dan makhluk lain akan memuja Maitreya dan:

  “akan hilang rasa ragunya, dan arus nafsu keinginan mereka akan terpotong; bebas dari penderitaan mereka akan menyebrang lautan kelahiran kembali; dan, sebagai hasil dari ajaran Maitreya, mereka akan menjalani kehidupan suci. Tak akan lagi mereka menganggap apapun sebagai milik mereka, mereka tidak akan mempunyai kepemilikan, tak ada emas atau perak, tak ada rumah, tak ada keluarga! Tapi mereka akan menjalankan kehidupan suci selibat di bawah petunjuk Maitreya. Mereka akan merobek jaring nafsu, mereka akan dapat memasuki samadhi, dan mereka akan mendapat banyak kebahagiaan karena mereka menjalankan kehidupan suci di bawah bimbingan Maitreya. (Trans. in Conze 1959:241)

  http://id.wikipedia.org/wiki/maitreya

  Buddha Maitreya datang pada saat keadaan dunia berubah
  Kedatangan Maitreya ditandai oleh beberapa kejadian fisik. Lautan diprediksi akan berkurang ukurannya, yang membuat Maitreya dapat menyebrang secara bebas.

  Di dalam Buddhavacana Maitreya Bodhisattva Sutra disebutkan:

  “O, Arya Sariputra! Pada saat Buddha baru tersebut dilahirkan di dunia Jambudvipa. Situasi dan kondisi dunia Jambudvipa ini jauh lebih baik daripada sekarang! Air laut agak susut dan daratan bertambah. Diameter permukaan laut dari keempat lautan masing-masing akan menyusut kira-kira 3000 yojana, Bumi Jambudvipa dalam 10.000 yojana persegi, persis kaca dibuat dari permata lazuardi dan permukaan buminya demikian rata dan bersih”

  Buddha Maitreya memiliki fisik yang berbeda dengan manusia masa kini.
  Dikisahkan bahwa karena kebajikan mereka, manusia di masa depan akan berkembang tubuhnya. Badan mereka akan menjadi sangat besar. Badan manusia masa sekarang kecil karena banyak melakukan ketidakbajikan.

  Many details are given about the physical appearance of Buddha Metteyya. He will be eighty-eight cubits high. His chest will be twenty-five cubits in diameter. There will be twenty-two cubits from the soles of his feet to the knees, from the knees to the navel, from the navel to the collar bone, and from the collar bone to the apex of his head. His arms will be twenty-five cubits long. The collar bones will be five cubits. Each finger will be four cubits. Each palm will be five cubits. The circumference of the neck will be five cubits. Each lip will be five cubits. The length of his tongue will be ten cubits. His elevated nose will be seven cubits. Each eye socket will be seven cubits. The eyes themselves will be five cubits. The Anagatavamsa says his eyelashes will be thick, that the eyes will be broad and pure, not winking day or night; and that with his physical eye, he will be able to see large and small things all around for ten leagues without obstruction. The space between the eyebrows will be five cubits.(126) The eyebrows will be five cubits. Each ear will be seven cubits. The circumference of his face will be twenty-five cubits. The spiral of the protuberance on his head will be twenty-five cubits.

  10. Maitreya bukanlah yang terakhir

  Muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir bagi dunia. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad sendiri. Namun menurut Buddhis, Maitreya bukanlah yang terakhir karena masih akan ada Buddha yang lain.

  Uttamo Metteyyo Ramo Pasenadi Kosalo ca

  Abhibhu Dighasoni ca Candani ca Subo Todeyyabrahmano

  Nalagiri Palaleyyo bodhisatta anukkamena

  Sambodhim labhanti anagate.

  Buddha Gotama predicted as follows:

  In the future (ten) Bodhisattas will attain full awakening in the following order:

  the most honourable (Ariya) Metteyya,

  (King) Rama, (King) Pasenadi of Kosala, (the Deva) Abhibhu, (the Asura Deva) Dighasoni, (the

  Brahman) Candani, (the young man) Subha, the Brahman Todeyya, (the

  elephant) Nalagiri, and (the elephant) Palaleya.

  (Anagatavamsa, bait pertama)

  • buddhism Says:

   Saya setuju apa yang dikatakan Andrew … Karena memang itulah yg benar. Buddha Maiterya akan muncul apabila ajaran Buddha Gotama akan punah dan sudah dilupakan.

 10. ainspirasi Says:

  Saya bukanlah pakar agama. Tapi kalau saya lihat banyak yang Anda sebutkan itu tidak masuk akal. Misalnya ditulis usia manusia belum 80.000 tahun. Tahukah Anda menurut penemuan ilmiah manusia modern pertama diketaui muncul sekitar 150.000 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin manusia akan memiliki usia perkawinan 500 tahun? Dapatkah Anda menjelaskan kemungkinan ini dengan capaian iptek dewasa ini? Kedua contoh itu cukup sebagai tanda bahwa ada kelemahan-kelemahan yang Anda sampaikan.

  Baiklah sebelum menanggapai berbagai hal dalam tulisan Anda, sebagai orang yang dibesarkan dalam pikiran ilmiah ada beberapa hal yang harus ditegaskan dahulu. Dapatkah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana sebenarnya kitab suci Agama Buddha?. Yang tertulis dalam kitab Tripitaka itu perkataan siapa? Perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Siapa yang menghafalnya, siapa yang menulisnya, kapan ditulis, bagaimana membuktikan kebenaran isi kitabnya, dsb? Menurut Anda, perkataan siapakan yang harus dipercaya? Anda perlu menjelaskan keotentikan kitab Tripitaka sebelum mulai mengambil beritanya. Hal ini dalam dunia modern sangat mendasar. Kalau keotentikan kitab Tripitaka diragukan berarti berita-berita dalam kitab itu sangat diragukan. Itu artinya apa yang Anda tulis di atas perlu dipertanyakan. Tidak ada sebuah negara pun yang akan tegak bila undang-undang dasarnya bermasalah karena semua perilaku warga negaranya diatur secara global di sana. Meskipun ada peraturan lain tapi peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar. Demikianlah kedudukan kitab suci, kecuali kitab itu tidak dianggap suci.

  Dari keseluruhan tulisan Anda ada hal-hal yang sangat sulit atau bahkan rancu diterima akal. Misalnya Anda menyatakan Maitreya akan lahir di hutan, hutan sekarang saja sudah mau habis padahal revolusi industri baru berlangsung sekitar 300 tahun apalagi 5000 tahun. Sadarkah Anda bahwa sebagian bahasa agama adalah bahasa filsafat yang harus dicermati sungguh-sungguh. Mengapa bahasa filsafat agar menguji manusia siapa yang betul-betul memperhatikannya sekaligus untuk menjaga keaslian perkataan itu sendiri. Hanya orang yang mau berpikir saja yang bisa memahminya. Bila Anda serius ingin mencari kebenaran dalam hal ini saya sarankan silakan lakukan kajian lagi secara menyeluruh terhadap kitab Tripitaka. Mengapa? Karena kitab Tripitaka adalah kitab yang Anda percayai. Pasti Anda tidak akan percaya perkataan Injil, atau Quran meskipun banyak yang bisa ditelaah dari kedua kitab itu.

  Tulisan yang Anda sampaikan dapat ditafsirkan macam-macam. Dapat ditafsirkan membantah tentang Nabi Muhammad SAW, bila Anda hanya berdasarkan angka-angka tahun. Bisa juga dipahami sebagai menguatkan tentang kenabian Muhammad SAW. Bantahan Anda sudah sampaikan, dan itu adalah hak Anda. Contoh menguatkan, seperti yang Anda tulis, adalah beliau meninggalkan keduniawian. Apa artinya? Apa dipikir dia hidup di hutan dan tidak makan? Salah!! Artinya dia tidak mengejar hal-hal bersifat dunia, tegasnya tidak materialistis. Ini sangat dipahami oleh Muslim. Nabi Muhammad SAW juga makan. Dia juga punya istri anak, tetangga, teman, dsb. Dia tidur. Dia membantu orang, bekerja, beribadah dsb. Bahkan ibadahnya dijadikan acuan. (Bandingkan dengan Sidarta Gautama dia hidup dengan cara meminta-minta, menharapkan bantuan orang lain. Kalau tidak dibantu dia tidak bisa makan karena Sidarta selalu menyepi. Kalau para pengikutnya setia pada ajaran Buddha harus menyepi, meminta-minta bahkan tidak perlu nikah). Nabi Muhammad SAW adalah orang miskin. Beliau sering tidur hanya beralaskan tikar. Beliau sering berpuasa karena kadang tidak punya makanan.

  Contoh lain Anda katakan dia akan mengajari pengajaran yang sama. Apa artinya? Apa dipikir dia mengajarkan untuk tidak percaya pada Tuhan? Atau mengajarkan berpakaian kuning? Atau mengajarkan kejahatan? Salah besar!! Muhammad SAW mengajarkan kebaikan, seperti yang Sidarta Gautama ajarkan. Dia juga mengajarkan keharusan membantu orang lain, menghormati orang lain, melindungi orang lain, dsb. Masih ada lagi yang bisa saya tunjukkan tapi cukuplah itu menjadi tanda kebenaran apa yang diajarkan Sidarta Gautama kepada para pengikutnya, yang juga diajarkan Muhammad SAW kepada pengikutnya.
  Saya ingat penjelasan yang pernah saya baca bahwa pengikut Buddha harus mencari kebenaran tertinggi (baca Keys to Natural Truth, disusun oleh Buddhadasa Bhikkhu, Bangkok). Katanya janganlah percaya yang engkau dengar, jangan percaya yang engkau lihat, meskipun tertulis dalam kitab suci, tetapi engkau harus membuktikannya sendiri sehingga engkau terbebas dari duka. Kalau menurut Anda Buddha berikutnya belum datang silakan saja. Tetapi bagaimana kalau memang ternyata Muhammad SAW itulah Buddha (orang yang mendapat pencerahan) terakhir, bagaimana?

  Menurut Buddha, meskipun saya tidak mengikuti ajaran Buddha kalau saya (ataupun siapa saja ) sudah berbuat baik tentu akan ke surga karena tidak ada konsukwensi apa-apa bagi yang tidak percaya pada ajaran agama Buddha. Budhha pun tidak menyuruh para pengikutnya melakukan hal-hal khusus lainnya untuk mendapat surga selain berbuat kebajikan? Benar nggak…?

  Saya senang Anda mengetahui tentang Muhammad SAW. Menurut Islam yang tahu tentang Nabi Muhammad SAW kemudian tidak mengikutinya akan dihukum. Itu artinya kalau saya yang benar saya akan ke surga, salahpun saya ke surga, sebaliknya bila Anda tetap tidak mengikuti ajaran Muhammad SAW sampai Anda mati Anda akan dihukum. Kita hanya bisa membuktikan ini setelah kita semua mati. Tapi sayang pada saat mati sudah tidak ada kata-kata maaf.

  Kita harus menerima kenyataan bahwa saat ini ada berbagai ajaran agama. Semua agama menyatakan kebenarannya meskipun praktik ibadahnya berbeda. Padahal Sidarta Gautama menyatakan para pengikutnya harus mengikuti kebenaran tertinggi? Dia katakan siapa yang ingin melihat sang Buddha dia harus mencari kebenaran tertinggi. Apa maksudnya? Adakah pernyataan Sidarta Gautama keharusan orang memeluk agama Buddha? Adakah dalam kitab suci Tripitaka keharusan orang menyembah patung Buddha? Saya tegaskan tidak mungkin orang secerdas Sidarta Gautama akan menyuruh manusia menyembah patung atau menyembah dirinya. Mengapa? Karena berlawanan dengan kebenaran yang beliau bawa.

  Dapatkah dijawab pertanyaan: dekat mana Jakarta atau Bangkok? Atau pertanyaan berat mana pasir atau air? Kalau kita tahu jawaban dari pertanyaan ini sangat mungkin kita pun akan tahu jawaban dari pertanyaan: ajaran mana yang benar Hindu atau Buddha atau Yahudi atau Nasrani atau Konghucu atau Shinto atau Islam? Tentulah mereka yang berpikir yang akan tahu jawabannya. Mereka itulah yang suci hati dan pikiran.

  • buddhism Says:

   Dalam Agama Buddha Surga bukanlah tingkatan tertinggi. NIRVANA adalah yg tertinggi.SURGA dan NERAKA hanya bersifat sementara ato yg disebut KETIDAKKEKALAN. Pada saat kusala Karma atau Akusala Karma nya sudah tidak menunjang orang tersebut untuk masuk SURGA ato NERAKA maka dia akan terlahir kembali ke lingkaran kehidupan yang penuh SAMSARA.
   Memang Buddha Gotama itu hidup dari Pindapatta yg artinya jauh sekali dari kata mengemis or meminta2 seperti yg anda katakan.Pada saat Pindapatta, Sang Buddha dan para pengikutnya tidak pernah membuka mulut untuk meminta makanan, tapi makanan diberikan dengan suka rela kepada mereka. Apabila pada saat Buddha Gotama dan Pengikutnya melakukan Pindapatta tapi tidak mendapatkan apa-apa MAKA MEREKA AKAN KEMBALI KE HUTAN & BERTAPA.
   BUKTI BAHWA APA YANG DIKATAKAN BUDDHA GOTAMA ADALAH BENAR ADANYA :
   Pada suatu ketika Sang Buddha pernah berkata : Dalam segelas air putih ini terdapat banyak kehidupan didalamnya, terbukti setelah ditemukan MIKROSKOP ternyata memang benar dalam air terdapat mikroba yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi Sang BUddha telah mengatakannya JAUH SEBELUM DITEMUKANNYA MIKROSKOP.
   Menurut Anda, orang yg tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad akan dihukum sampai mati ????
   Dalam agama Buddha, yang menentukan penderitaan adalah Karma.
   Apabila PERBUATAN, UCAPAN DAN PIKIRAN BAIK maka hidup kita juga akan BAIK begitu juga sebaliknya.
   Kalo menurut Anda orang yg tau ttg Nabi Muhammad tp tidak mengikutinya akan masuk Neraka bagi saya sangat lucu kedengarannya.
   Itu berarti anda bergantung pada NAbi Muhammad bukan pada kesadaran diri anda untuk mengikuti ajaranya.Buddha Gautama tidak menyuruh umatnya untuk menyembah PATUNG. Ini hanyalah sebagai simbol penghormatan UMATNYA kepada Sang BUDDHA seperti halnya anda menghormat pada BENDERA ketika Upacara. Apa pernah ada yang mengomplain idih kok bendera dihormati kayak gitu. Tidak pernah kan ???? Itu hanya sebagai simbol dan bukannya menyembah BERHALA.

  • the truth Says:

   tidak ada kitab suci di dunia yang ditulis semasa nabi/pengasasnya masih hidup.semuanya ditulis selepas pengasasnya wafat.jadi, apa bukti kitab itu sahih atau tidak sahih?yang pasti, semua kitab ditulis atau dicetak oleh manusia. mana ada tulisan Tuhan????

   • ainspirasi Says:

    Eh..eh..Anda punya informasi kapan kitab Upanisad di tulis? Kapan Tripitaka ditulis? Kapan Injil ditulis? kapan Quran ditulis? Tolong infokan ke saya.

 11. sherva patrick Says:

  Terang terang, saya kagum dengan pengetahuan serta diskusi yang kawan-kawan lakukan. Yang saya takutkan justru adalah kita terjebak oleh perasaan paling benar sendiri. Secara pribadi saya selalu yakin bahwa setiap keyakinan dari tiap zaman pasti memiliki keterkaitan esensi. Kalau mau beralegori, kata Sayed Husein Nasr, agama-agama itu ibarat jalan, dan kebenaran dan keharmonisan kosmis adalah tujuan dari jalan-jalan itu.

  Tentang Muhammad adalah Maitreya, secara pribadi saya tidak merasa aneh. Sepengetahuan saya, setiap keyakinan memiliki keimanan tentang datangnya messiah. Syahdan dalam Veda, kitab suci orang Hindu, ada beberapa kali disebut seorang messiah bernama “Mahameda” (Saya pernah mendapat informasi ini dari Kiyai yang saya kenal di sebuah pesantren di Cianjur, coba dicek di Veda), Di Taurat orang Yahudi juga ada di sebut messiah yang akan datang dari kalangan saudaramu (Arab keturunan Ismaeel). Di Injil juga dinubuwahkan kedatangan seorang juruselamat dari Pegunungan Paran, di Saudi sekarang. Bahkan saya pernah mendengar langsung dari Dr.Imadduddin, banyak kalangan ulama yang percaya sesungguhnya Gautama adalah salah satu dari 124.000 nabi itu.

  Tentunya sangat tidak tepat, kalau kita menyatakan bahwa agama itu beda hanya melihat dari segi cara ibadahnya. Saya pikir ini hanya masalah teknis. Terlalu naif, kalau kita merasa bahwa hanya shalat cara Islam-lah yang menjadi cara terbaik untuk menyembahNya.Sekali lagi kalau mau melihat sisi teknis agama-agama di dunia memang sangat berbeda. Tapi bukankah yang paling penting adalah subtansi?Rahmatan lil a’lamin, kalau kata Al Qur’an.

  Jadi jika Maitreya itu ternyata Muhammad, menurut saya itu malah kabar baik. Saya ingat dalam sebuah rencana ekspedisi militer, Nabi pernah melarang pasukan muslim untuk menggangu para rahib. Saya yakin Nabi mememerintahkan itu bukan tanpa sebab.

  Akhirnya, versi kebenaran apapun yang saya tuliskan bisa jadi mengandung kesalahan. Tuhan itu satu, tapi sering disebut dalam banyak nama. Hatur Nuhun,

 12. ainspirasi Says:

  Kalau saja agama itu tidak punya tujuan tentunya banyak orang tidak akan beragama. Agama sebenarnya merupakan sebuah bimbingan yang menjadi panduan manusia untuk berbuat sesuatu. Akan tetapi banyak orang tidak tahu inti dari ajaran-ajaran agama. Kalau orang tahu inti ajaran agama dia akan sampai pada sebuah pertanyaan berikutnya yang perlu ditelaah lebih lanjut. Pertanyaan itu adalah apakah bimbingan selama ini yang diperolehnya benar-benar otentik atau hanya rekayasa atau hanya doktrin yang tak perlu pembuktian atau pokoknya percaya? Lalu metode apa yang tepat untuk membuktikan keotentikannya. Bila jawaban ini bisa dijawab maka perasaan benar sendiri akan hilang karena yang namanya kebenaran hakiki pastilah akan diterima oleh semua manusia. Namun kadang ada saja perasaan yang telah tertanam dalam diri manusia tentang keyakinannya selama ini, akibat pengaruh lingkungan, budaya, pendidikan, status, dsb menyebabkan mereka menolak kebenaran yang ada. Sangatlah aneh bila seseorang tidak mau menerima kebenaran yang telah terbukti. Mereka menentang kodrat manusia yang selalu mencari kebenaran.

  Manusia kadang merasa sombong. Dipikirnya dia tahu semuanya, hatinya menjadi keras. Padahal hati ini hanyalah sebuah daging yang bisa panas dingin tanpa bisa dikendalikan oleh tubunya. Dapatkah kita menjaga tubuh kita sehat terus? Lalu ketika sakit kemanakah kita pergi? Tetnu ke dokter karena dia lebih tahu bagaimana penyembuhannya. Lalu kalau kita tidak tahu kemanakah kita? Tentu kita harus mencari yang Maha Tahu.

  Agama bukanlah perhiasan untuk gagah-gagahan. Agama itu sebuah konsukwensi. Kalau dia orang Islam dia harus terima disebut kafir oleh umat yang lain. Diapun tidak boleh marah bila dia tidak dilibatkan dalam perayaan hari besar agama lain. Dia tidak boleh marah kalau ada umat lain yang melakukan ritual agama atau keyakinannya. Dia hanya boleh marah kalau perbuatan umat lain sudah membahayakan diri dan lingkungannya. Demikian juga bila dia bukan Muslim maka dia pun harus mau menanggung akibat-akibat karena pilihannya.

 13. anti PKI Says:

  fantastis…….
  betul2 fantastis apa yang saya dapatkan hari ini….

 14. ainspirasi Says:

  Yang sangat fantastis adalah kebenaran bisa bersembunyi di mana saja. Di luar angkasa yang paling jauh pun ada kebenaran, itulah kebenaran yang mengatakan bahawa manusia memiliki kemampuan terbatas. Tak perlu egois dan sombong manusia hanya bisa memanfaatkan benda-benda tapi tak mampu membuat bahan dasarnya. Dia bisa buat pesawat yang sangat cepat tapi materialnya dia peroleh di alam. Tuhanlah yang menyediakan semuanya.

 15. john Says:

  hahaha MUHAMMAD = BUDDHA ?

  memang susah kalo bicara dgn org yg merasa udah paling benar (pikirannya tertutup)yang lain dianggap kafir dan masuk neraka. K.H . Hasyim Mujadi aja mengakui kalo indonesia krisis MORAL dan ETOS KERJA, korupsi dimana-mana. kereta baru parkir sebentar udah hilang. apa ini orang2 yg akan jadi dewa (masuk surga)?

  penjelasan di atas sudah sangat jelas kalo muhammad bukan maitreya dan panjang lebar eh masih ngotot:) lagian buat apa ngaku2 buddha ? apa kamu gak sadar citra islam di muka bumi ini skrg sudah sangat hancur?

  kamu tanya si einstein saja apa katanya tetang agama buddha karna dia atheis jadi penilaian objektif kalo umat islam 99% tidak objektif.

  • Taufik Hidayat Says:

   Saya tidak mau berbicara panjang lebar, cuman ada satu hal yang harus Anda tahu, kalo anda mengatakan K.H . Hasyim Mujadi mengakui kalo indonesia krisis MORAL dan ETOS KERJA, korupsi dimana-mana ,Memang seperti itu halnya,,,, g cuman di indonesia aja,, setiap negara ada,,karena indonesia bukan hanya beragama muslim,non muslim pun ada, bisa saja mungkin mereka mengaku muslim yang beriman,,,tapi mereka tak pernah melakukan ajaran muslim ( Ajaran NABI MUHAMMAD ) Pantesan saja kalo mereka melakukan huru hara korupsi di mana, Seorang Muslim yang beriman tidak akan melakukan hal seperti itu,,, islam tidak mengajarkannya ,,,,Karena Islam mengajarkan untuk saling mengasi satu sama yang lain nya,,, kalau anda mungkin masih kurang paham,, atau ilmu anda cuman sedikit,,seharusnya anda banyak membaca buku tentang agama islam,, Hatur nuhun

  • rumin Says:

   JOHN BUSYET DAH….KAYA ELO BENER AJE….EMANG ELO ORANG BERAGAMA…??? PASTI KAGA DAH…..KALO ELO BERAGAMA BERARTI AGAMA LOE JAUH LEBIH JELEK…KARENA TUKANG HUJAT DAN CARI-CARI KESALAHAN ORANG…..

 16. ainspirasi Says:

  Kalau ingin komentar pendek, maka komentar saya adalah “pertanyaan dan logika saya tidak dijawab”.

  Kalau ingin komentar panjang bacalah yang ini.

  Yah.. tidak masalah kalau Anda menganggap saya kafir. Kafir itu artinya penolakan terhadap sesuatu. Orang Nasrani dan orang-orang non-Islam boleh menganggap orang Islam itu kafir, tidak apa-apa. Demikian juga orang Islam menganggap orang non-Muslim adalah kafir. Apa masalahnya?

  Masalah percaya atau tidak terhadap Maitreya atau Kalki Avatar bukan masalah penting bagi saya, juga tidak ada urgensinya bagi umat Islam. Keyakinan umat Islam sudah final. Masalah percaya atau tidak tentang kedatangan Maitreya atau Kalki Avatar adalah urusan yang menunggunya, bukan kami. Umat islam tidak pernah menunggu kedatangan tokoh itu. Kalaupun ada orang yang mencoba mencari informasi tentang tokoh-tokoh tertentu tidak ada yang bisa melarangnya dan mengapa harus dilarang? Ini jaman tebuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun hasilnya tidak benar silakan dibantah saja menggunakan argumen-ergumen yang jelas. Bukankan kedatangan Maitreya atau Kalki Avatar tertera dalam kitab Buddha dan Hindu sehingga ini merupakan urusan umat Hindu dan Buddha, bukan umat Islam.

  Betul citra umat Islam sekarang hancur. Citra umat Islam hancur, tapi ajaran Islam tak pernah hancur. Itu artinya salah umat Islam sendiri bukan ajarannya. Kalau ada yang cari tahu ajaran Islam dan hal-hal terkait lainnya akan sangat jelas asal-usulnya. Tapi mengapa tidak ada penjelasan terhadap pertanyaan hal-hal terkait agama Hindu seperti yang saya tanyakan sebelumnya? Saya tidak menyalahkan keyakinan Anda karena setiap orang bebas bekeyakinan dan tidak ada yang boleh memaksakan keyakinannya. Akan tetapi kalau Anda berlogika tentu saya juga bisa berlogika. Logika mana yang benar? Lihat saja buktinya.

  Saya beritahu apa yang dikatakan Einstein ketika menyelidiki luar angkasa. Dia bilang “Apakah tuhan bermain dadu, teka-teki? tidak mungkin”. Einstein mau bilang pasti ada sebuah penjelasan sehingga fenomena alam bisa dipahami. Artinya Einstein mengaku adanya Tuhan. Einstein berdarah yahudi keturunan Bani Israil yang percaya pada kitab Taurat.

  Siapakah yang tidak objektif?

 17. genghis khan Says:

  kenapa kita mahu mengadakan persamaan antara kedua-dua agama ini,, iaitu buddha=islam…..saya fikir ini tidak akan mengembangkan fikiran spritual kita… baru-baru ini saya terbaca artikel yang menyebut bahawa kaabah itu asal dari tapak pemujaan agama Hindu dewa Shiva….

 18. ainspirasi Says:

  Kalau Anda percaya sejarah bacalah sejarah kapan ajaran Islam dimulai kapan ajaran Hindu dimulai dan kapan sejarah Buddha dimulai. Dari sana akan ketahuan duduk persoalannya.

  Berpikir spiritual itu berpikir bagaimana? Berpikir soal agama atau apa?

 19. peace Says:

  Melati adalah melati, biarpun dibilang anggrek, dia tetaplah melati..
  Tuhan punya rencana sendiri terhadap kita anak-anakNya untuk kembali ke sisiNya..
  Tugas kita sekarang adalah berupaya terbaik kita, terhadap sesama manusia, hewan dan bumi kita..
  Global warming adalah sebuah peringatan untuk kita..

  Mari kita bersatu selamatkan bumi kita..
  Marilah kita semua bersatu dalam Nurani sehingga tercapai bumi yang damai dan indah

 20. VK13 Says:

  Lakum dinukum waliya din. Yang penting semua agama mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia, dengan cara dan keyakinan masing-masing. Terkait ramalan Pangeran Sidarta mungkin kita renungkan sejenak di Nusantara dari jaman Tarumanegara sampai sekarang banyak raja dan orang dengan supranaturalnya bisa membuat ramalan, seperti raja Jayabaya dll. Jadi kalau di Indonesia ada yang beropini semacam itu wajar, lha wong kita harus jujur bahwa kita mungkin terlahir dari campuran beberapa ras, agama, keyakinan dan derajat/kasta yang berbeda. Yang penting bagaimana bisa satu visi untuk memakmurkan negara tempat kita mencari dan berbagi makan.

 21. ainspirasi Says:

  Apakah semua agama melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan? Tentu saja tidak. Kalau semua agama melaksanakan perintah Tuhan apa tandanya? Apa kriteria-kriteria sehingga semua agama dikatakan melaksanakan perintah Tuhan? Kalau kita tidak bisa menyebut kriterianya berarti omong kosong semua agama malaksanakan perintah tuhan.

 22. Hery Says:

  Wah,maaf ikt nimbrung. Yg saya tau semua itu trgntng dr mana kt memandangnya.Jika kt bnr2 umat yg bs brfkr fleksibel,sesuai dg prkmbngan yg ada dan tdk lps dr etika dan moral, semua itu pasti pnya pndpt brbda.Jk semua sama,mana ada keberagaman.Justru keberagaman itulah yg hrs kt jdkan persatuan dan kesatuan dg tnggang rasa,rasa saling menghormati dan memegang apa yg sdh di yakininya… Semoga brmanfaat dan trimakasih.

 23. Hery Says:

  Wah,maaf ikt nimbrung. Yg saya tau semua itu trgntng dr mana kt memandangnya.Jika kt bnr2 umat yg bs brfkr fleksibel,sesuai dg prkmbngan yg ada dan tdk lps dr etika dan moral, semua itu pasti pnya pndpt brbda.Jk semua sama,mana ada keberagaman.Justru keberagaman itulah yg hrs kt jdkan persatuan dan kesatuan dg tnggang rasa,rasa saling menghormati,tnpa ada kekerasan dalam menyelesaikan setiap masalah dan memegang apa yg sdh di yakininya… Semoga brmanfaat dan trimakasih.

 24. wakaka Says:

  saudara, maklum yer, buddha bukanlah salah seorang drpd nabi2 anda yang terlah diutuskan (pada kepercayaan anda) buddha ialah seorang guru (manusia istimewa yg telah “awakeness” ) dalam bentuk kerohaniannya. suudara harus ingat, jarak maitreya (future buddha) akan datang setelah dhamma2 buddha sekarang ini sudah lenyap untuk satu ketika yang lama. dalam pada itu barulah akan terlahir maitreya ini yg mana akan juga mencapai pencerahan “awakeness” nya dan menjumpai semula dhamma2 dan seterusnya akan di ajar semula kpd setiap manusia. jaraknya ialah bukan diantara kelahiran Muhammad yakni saudara atau jesus dan sebagainya.
  selain itu, satu perkara yang penting yang saudara harus tahu ialah, dalam menyampaikan ajaran nya, buddha menyampaikan 5 precepts utama dengan dimulai ” Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami ” iaitu jika di ubah kedalam bahasa melayu bermaksud “menghindari dari perbuatan membunuh makhluk yang bernyawa” (dgn niat)-niat ialah karma.
  so, kalau di kaji semula, ajaran2 nabi saudara membenarkan perbuatan MEMBUNUH… ini adalah sesuatu yang paling bercanggah sekali dengan doktrin2 yang di ajar oleh buddha. dengan mensamakan ramalan2 tersebut dengan nabi saudara, muhammad, saya rasa agak lucu sekali…. salam… ;)

 25. wakaka Says:

  Saya tidak meminta Anda mempercayai apa yang tertulis dalam artikel ini. Saya menempatkan tulisan ini dalam kelompok wawasan. Jadi hanya sekedar info saja beritanya mungkin benar mungkin juga salah. Kalau mau meneliti kebenaran dari berita ini memang harus ditelaah kitab aslinya dengan seksama. Mungkin saya salah, kitab Tri Pitaka ditulis hampir 400 tahun setelah kematian Sidarta Gautama. Ada jarak yang sangat jauh antara sumber utama dengan hasil pembukuan. Mungkin Anda masih ingat bagaimana sulitnya menghafal dengan benar sebuah kalimat dalam acara PESAN BERANTAI di TV. Mungkin orang/pengikutnya sudah lupa juga dalam kurun waktu itu tentang kalimat aslinya.

  saya tak salahkan saudara andai saudara berpikiran sedemikian. memang dhamma2/ajaran buddha telah di teks kan 400 tahu seletah Nirvananya buddha NAMUN, andai saudara betul2 mengkaji, saudara akan tahu apa yang berlaku selepas nirvananya buddha. andai saudara tahu peristiwa tersebut maka, saya percaya bahawa saudara akan faham akan ketulenan kitap2 tersebut. saya tak salahkan saudara beranggapan sedemikian ( anggapan akan kesahihan kitap ) kerana saudara telah di ajar begitu untuk semua agama lain spt kristian dan yews, maka saudara juga akan beranggapan sedemikian terhadap kitap kami….. harap saudara lebihkan menyelidik… ;)

  • heheheh Says:

   mungkin saudar ayagn harus mengkaji kembali dan membaca tripitaka .. jadi saudara tahu kenapa banyak umat buddha yang merasa “lucu” dengan artikel “wawasan” yang cendrung bertaqqiyah … ingat hukum taqqiyah = fitnah dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan :D

   • ainspirasi Says:

    Oh..begitukah? Kalau saya mah tidak wajib membaca Tripitaka. Jujur saja apa Anda pernah membaca seluruhnya? Kalau Quran, ratusan dah saya baca.

 26. ainspirasi Says:

  Ok. Buddha bukan nabi, tak masalah. Buddha hanyalah gelar yang artinya “dia yang mendapat pencerahan”. Kalau Buddha adalah guru tentunya beliau akan mengajarkan yang baik-baik. Ooo..jadi Buddha mengajarkan tak boleh membunuh yang bernyawa? berarti pengikut Buddha adalah vegetarian.
  Seharusnya Anda tak makan ikan dan daging apalagi babi. Khan binatang juga punya nyawa. Anda pun tak boleh membunuh lalat atau nyamuk karena mereka pun punya nyawa, meskipun mereka banyak berterbangan di sekitar Anda.

  Kalau konsisten dengan ajaran Buddha maka tak boleh nikah dan jadilah orang miskin dan pergi bertapa di kuil, tak perlu urus dunia. Jadilah peminta-minta seperti Buddha agar menjadi orang mulya seperti Buddha. Buddha hidup dengan meminta-minta padahal yang memberinya makanan mungkin telah membunuh seekor binatang dan menjualnya di pasar kemudian hasil jualan itu dibelinya makanan lalu makanan diberikan ke Buddha. Itu artinya Buddha menyetujui membunuh binatang? Mestinya Buddha ketika meminta-minta mengajukan syarat bahwa beliau hanya mau menerima makanan dyang berasal dari bukan membunuh binatang.

  Kalau saya boleh berandai-andai, kalau ada orang mengaku-aku Buddha datang orang lalu bagaimana sikap Anda? Kira-kira bagaimana sikap para pengikut Buddha?

 27. ainspirasi Says:

  Sudah… Anda tulis saja apa yang terjadi setelah kematian Buddha? Saya pun ingin tahu ada apakah? Mari kita uji secara ilmiah.

 28. wakaka Says:

  menjawap soklan saudara yg 26.
  saudara, “Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami” , precepts yang pertama iaitu LARANGAN membunuh, dengan terjemahan yg saya xplainkan kpd saudara iaitu MENGHINDARI perbuatan membunuh yakni mengambil nyawa makhluk lain. dalam erti kata lain, buddhist yang betul2 melaksanankan ajaran tersebut akan cuba mengukuhkan 5 precepts tersebut supaya “foundation” nya kukuh. jika saudara dalam islam, 5 rukun itu harus dikukuhkan, kami dalam buddhism juga sama, 5 precepts yakni Foundation tersebut juga harus di perkukuhkan. saudara juga harus tahu, “Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami” disusuli dengan METTA yakni belas kasihan. para buddhist akan bermeditasi (duduk bermeditasi) dan memfokuskan kepada minda supaya MENGHINDARI dari perbuatan membunuh. ini adalah supaya hilangnya perasaan hendak membunuh/membinasakan makhluk lain. “Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami” di kukuhkan dan METTA yakni belas kasihan akan di jana supaya hati kita akan bebas dari perasaan tersebut. ini adalah POINT utama larangan tersebut di berikan oleh buddha kpd pengikutnya. Bunuh pula di klafikasikan dengan NIAT dan TANPA NIAT. ia akan mempengaruhi KARMA seseorang. ( saya rasa saudara faham apa itu karma rite? )
  berkenaan menjadi vegetarian, sebenarnya ia tidak terkandung langsung dalam ajaran Buddha, ia sekadar ikutan kepada amalan masyarakat Hindu. Buddha tidak melarang Bhikku2nya mengambil makanan tersebut yakni daging. Para Bhikku akan menerima sahaja pemberian DANA tanpa sebarang protes.
  Berkenaan Babi, memandangkan ia adalah sebahagian menu2 yg telah di makan oleh manusia sejak azali lagi, dalam buddhism tidak dilarang, tetapi yang di larang ialah perbuatan membunuh yang disusuli dengan PERASAAN BENCI yang amat dahsyat dari sesetengah pihak atau ahli2 agama kerana mengganggap bahawa babi itu adalah kotor…. dalam buddhism, kita dilarang sesekali untuk menjana perasaan BENCI tersebut. Oleh itu, sebelum perasaan BENCI itu dapat di padam, kita harus menjana perasaan METTA, KARUNA dan sebagainya. Inilah yang terkandung dalam precepts tersebut.
  Berkenaan Konsisiten dalam Buddhism, saya nak katakana kpd saudara iaitu sebelum saudara bercakap berkenaan konsisten dengan ajaran buddha, saudara haruslah mengkajinya dengan lebih mendalam supaya saudara faham.
  hidup sebagai buddhist yakni menjadi pengikut buddha, tak sama dengan orang islam. kami terbahagi kpd 3 bahagian utama iaitu penganut biasa yang mana menjalankan kehidupan spt manusia biasa, kawin, beranak, kerja dan sebagainya, golongan yang kedua ialah ubasok dan ubasika, yakni mereka yang lebih mendekatkan diri kpd dhamma dgn berpakain putih dan mengamalkan kesemua precepts . mereka ini akan melaksanakan kesemua dhamma2 yang di ajar. hidup mereka lebih kepada menjana metta, karuna, muthida dan ubhekka, yakni bermeditasi dan memutuskan ikatan nafsu.
  golongan yang ketiga ialah mereka yang menjadi bhikku, iaitu yang melepaskan kehidupan duniawi. mereka ini akan tinggal di biara2 atau di hutan. kehidupan mereka di bawah 227 precepts dengan mengikuti kesemua larangan2 dalam buddhism. mereka akan cuba untuk melepaskan kesemua kilisa2 yakni ikatan nafsu. mereka ini tidak bernikah atau berkeluarga. so, disinilah yang terkandung dalam ajaran buddha, kami bebas memilih untuk menjadi mana2 golongan. ia selalunya selepas kami melihat kepada kebenaran. ( dalam agama saudara mungkin buleh di kisahkan sebagai mendapat HIDAYAH, yakni walaupun pernah hidup sebagai GRO2 di kelap malam, tatkala mendapat hidayah, mereka akan terus keMekah meminta ampun dgn menangis teresak2 dan berjanji akan menjadi baik)

  harap penjelasan saya dapat membantu… ;)

 29. wakaka Says:

  Selepas 7 hari Buddha Parinibana (Nirvana) Venerable Mahakassapa, yakni salah seorang pengikut Senior Buddha yang telah mencapai tahap arahant telah mengumpul 500 arahant lain dengan tujuan mengumpul semula ajaran2 buddha. (Ini adalah sama dengan kitap saudara yang harnya di catat oleh pengikut2 muhammad selepas kematian Muhammad dan bukannya semasa Muhammad masih hidup.) semasa pertemuan tersebut, ajaran2 ( tersebut di kumpul dan bermula dari tarikh tersebut, dhamma2 (ajaran2 buddha ) telah di CHANTING (sepertimana yang dapat saudara lihat di biara2 dimana para bhikku chanting) ia menjadi peraturan utama yang dipersetujui oleh semua bkhiiku dalam pertemuan tersebut bawaha setiap hari para bhikku akan chanting “sembahyang” supaya semua ajaran tersebut tidak hilang. Hal ini berterusan sehinggalah akhirnya, 400 ratus tahun berikutnya ia mula di catat dan di kitapkan. Inilah bagaimana kitap2 tersebut di kumpul. ( ini saya ceritakan secara ringkas kerana walau saya ceritakan panjang lebar dan detail pun, jika saudara melihat dari kaca mata islam, saudara akan tetap membantah. Diharap dapat membantu.)

 30. ainspirasi Says:

  Ho..ho..begitu ya..Dari penjelasan Anda berarti teman Anda yang sebelumnya salah besar. Kami juga seperti yang Anda katakan tidak boleh sembarang membunuh. Ini yang ditulis teman Anda ” so, kalau di kaji semula, ajaran2 nabi saudara membenarkan perbuatan MEMBUNUH… ini adalah sesuatu yang paling bercanggah sekali dengan doktrin2 yang di ajar oleh buddha.”

  Ketahuilah kami boleh membunuh asalkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan bukan karena nafsu. Menyembelih hewan untuk makan tentu sangat boleh.

  Baiklah siapa yang membuat aturan pengikut Buddha boleh memilih cara hidup kesukaannya? Apakah Buddha atau para pengikutnya yang tidak bisa mengikuti ajaran Buddha lantas membuat aturan sendiri? Lalu cara hidup apa yang paling baik untuk dijalani? Yang ke-satu, ke-dua, atau ke-tiga? Boleh tahu Anda termasuk yang ke berapa?

  • the truth Says:

   dalam banyak2 agama di dunia, pengikut agama manakah yang plg banyak bawa kekacauan dan pembunuhan di muka bumi ini?penganut agama manakah yang paling suka mengganggu dan memburukkan agama orang lain? fikir2kanlah

   • ainspirasi Says:

    Tentu saja penganut yang telah membunuh jutaan ornag di dunia itulah yang berdosa. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Perancis Menjajah Mesir, Libiya. Spanyol menjajah Filipina. Amerika ngebom Jepang, membunuh rakyat Vietnam. Amerika Ngebom Irak. Israel Merampas tahah Palestina. Bandingkan siapa yang lebih banyak membunuh?

 31. ainspirasi Says:

  Maaf arahant itu apa? Kalau dikatakan tindakan murid Buddha sama dengan sahabat Nabi Muhammad, apanya yang sama? Yang Anda tulis di atas hanya satu orang murid. Apakah Buddha hanya punya seorang murid? Kurang meyakinkan… apakah semuanya tergantung pada perkataan seorang murid itu saja? APakah Buddha kemana-mana hanya dengan satu orang murid itu saja? Bagaimana kalau murid itu lupa? Bukankah manusia itu pada dasarnya bersifat lupa?

  Bandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad. Beliau punya banyak sahabat. Kalau sahabat yang satu lupa atau tidak tahu akan diingatkan oleh yang lain.

  Mungkin harus dijelaskan apakah yang Anda maksud mengumpulkan arahant. Apakah ajaran Buddha atau isi kitab suci Buddha?

 32. wakaka Says:

  Ho..ho..begitu ya..Dari penjelasan Anda berarti teman Anda yang sebelumnya salah besar. Kami juga seperti yang Anda katakan tidak boleh sembarang membunuh. Ini yang ditulis teman Anda ” so, kalau di kaji semula, ajaran2 nabi saudara membenarkan perbuatan MEMBUNUH… ini adalah sesuatu yang paling bercanggah sekali dengan doktrin2 yang di ajar oleh buddha.”

  Ketahuilah kami boleh membunuh asalkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan bukan karena nafsu. Menyembelih hewan untuk makan tentu sangat boleh.
  ………………………………………………………………………………………………

  Maaf ya, saya tak pasti tulisan di atas ialah soklan dari saudara atau saudara pastekan untuk saya, harap saudara buleh bagi detail ;)

 33. wakaka Says:

  1. Baiklah siapa yang membuat aturan pengikut Buddha boleh memilih cara hidup kesukaannya? Apakah Buddha atau para pengikutnya yang tidak bisa mengikuti ajaran Buddha lantas membuat aturan sendiri? Lalu cara hidup apa yang paling baik untuk dijalani? Yang ke-satu, ke-dua, atau ke-tiga? Boleh tahu Anda termasuk yang ke berapa?
  =======================================

  Penjelasan yang paling senang dan mudah untuk saudara ialah dalam Buddhism, tiada langsung PAKSAAN, bermaksud sesiapa yang mendapat (melihat kebenaran dhamma) akan secara sendirinya memilih untuk menjadi Bhikku, ubaso/ubasika atau kekal sebagai orang biasa yang berkeluarga. Semua ajaran buddha ialah supaya manusia berbuat baik, terpulanglah padanya samaada mahu memilih hidup sebagai orang biasa atau biarawati. Andai saudara faham penjelasan mudah ni, maka mudahlah untuk xplainkan kepada saudara. Andai tidak faham lagi, bermakna saudara ni bagaikan kuntuman teratai terakhir…. Semua penganut bebas untuk memilih, oleh sebab itu, buddha tidak pernah mengajar dalam dhammanya supaya semua orang menjadi Bhikku yakni menjalani hidup sebagai seorang petapa. Siapa yang mahu kekal dengan hidup sebagai orang biasa pun terserlah. Yang penting kekalkan perlakuan baik, yakni dari hati, pertuturan dan perbuatan. Bagi soalan saudara berkenaan cara baik untuk dijalani, bagi saya, pilih mana yang secocok dengan kita, dan ia bergantung kepada “akidah” dalaman kita. Contoh yang paling senang saya buleh berikan kpd saudara ialah, saudara sebagai islam, saudara buleh memilih untuk hidup sebagai pengebom berani mati, sebagai seorang alim atau insan sederhana yang tetap sebagai islam…. Pilihan anda terpulang kepada dalaman saudara sendiri bukan? Tetapi bezanya di sini ialah, semakin kami ( buddhist ) ingin mendekati kpd dhamma, semakin kami melepaskan semua ikatan nafsu, semakin kami tidak mahu membinasakan makhluk lain. Oleh sebab itu, saudara tidak akan sesekali para buddhist yang dalam kategori tersebut akan menjadi pengebom berani mati….

 34. wakaka Says:

  Saya pula termasuk yang ketiga, yaitu sebagai penganut buddhist biasa. Yang cuba mengelak dari berbuat kejahatan. Saya masih menjalani kehidupan biasa yakni saya akan bekerja, berkahwin, dan sebagainya.

 35. wakaka Says:

  Maksudnya saudara masih belum jelas dengan buddhism andai saudara tidak faham apakah arahant. Saudara pernah menyebut bahawa saudara pernah ke Thailand dan mempunyai ramai kawan disana, masakan saudara tidak tahu sama sekali arahant?….(harap saudara mencari jawapan nya sendiri ya)
  Buddha tidak bersahabat, sahabat buleh dikategorikan sebagai Networking, perlukah Buddha mempunyai Networking?. Bagi saya ia sesuatu yang lucu. Buddha harnya mempunyai murid. Dan Verenable mahakassapa ialah yang paling senior, iaitu yang tertua. Dalam buddhism, bhikku2 yg mempunyai vassa paling lama akan menjadi senior, oleh itu, verenable mahakassapa yg lead mereka untuk pengumpulan2 dhamma2 tersebut. Selain itu, sebanyak 500 bhikku2 lain yg menyertai perhimpunan tersebut ialah yang mempunyai taraf bersamaan dgn verenable mahakassapa, yakni bertaraf arahant. 500 bhikku2 tersebut juga merupakan murid2 buddha yg telah mencapai tahap arahant dan mereka juga yang telah mendambarkan dhamma2 buddha keserata pelusuk india.
  Manusia biasa dan arahant adalah berbeza. Saya tak salahkan andai saudara tidak faham. ;)
  Ajaran buddha ialah apa yang terkandung dalam kitap2 suci kita, dgn terbahagi kepada beberapa bahagian. Andai saudara mmbayangkan ia seperti kitap saudara maka ia salah sama sekali.

 36. ainspirasi Says:

  Tulisan ” so, kalau… ” tampaknya menyalahkan ajaran kami, Nasrani dan Muslim. Padahal Anda menjelaskan membunuh itu tergantung niatnya.

 37. ainspirasi Says:

  Anda mengulang lagi. Semua agama mana ada yang menyuruh berbuat jahat. Buddha, Hindu, Nasrani, Synto, Islam dst semuanya mengajarkan kebaikan.

  Betul sekali setiap orang boleh memilih keyakinan mana saja. Orang oleh memilih ajaran yang benar orang pun boleh memilih ajaran yang salah.

  Kalau orang boleh memilih apa yang disukainya lalu bagaimana konsukwensi akibat pilihannya itu? Maksud saya kalau para biku tak boleh membunuh binatang lalu pengikut biasa boleh membunuh binatang? Kalau para biku tak boleh minum bir maka pengikut biasa boleh minum bir? Kalau biku tak boleh kawin maka orang biasa boleh kawin? Begitukah ajaran Buddha?

 38. ainspirasi Says:

  Ooo… begitu ya

 39. ainspirasi Says:

  Arahant, mana saya tahu. Orang Thai mana tahu bahasa melayu. Mereka tak paham dengan yang begituan. Saya pernah tanya kitab suci agama Buddha malah bingung apalagi arahant.

  Jelaskan saja apa itu arahant? Apakah manusia setengah dewa atau apa? Soal istilah sahabat dan murid tampaknya Anda salah paham karena bahasa kita sedikit beda. Murid tentu pengikut gurunya. Sahabat juga pengikut Nabinya, hanya beda istilah tak beda hakekatnya.

  Memang menjadi lucu kalau dikatakan Buddha atau nabi punya jaringan.

  Anda belum menjawab pertanyaan saya apakah arahant itu ajaran Buddha atau isi kitab suci Buddha?

  • anda aneh Says:

   ….. jujur ane jadi ragu dengan anda .. arahant adalah bahasa inggist untuk kata arahat .. dan kalau teman anda thailand dia pasti tahu apa itu arahat .. :D

 40. atheistian Says:

  yang satu percaya Islam..yg satu percaya Buddha..
  hhh…
  setiap manusia punya karma, bahkan hukum sebab akibat pun diajarkan dalam pelajaran PPKN di sekolah “kalau tidak belajar mana bisa ngerjain ujian..mana bisa dapat bagus..”

  “bisa dapat bagus, kalau mencontek dan tidak ketahuan..itu pun telah melewati proses TIDAK BISA MENGERJAKAN UJIAN”

  mengapa ga itu aja yg ditanamkan dlam pikiran kalian?…
  ngapain pusing2 nyari buddha itu apa, nabi itu apa..
  Tuhan ada atau tidak..
  seperti pertanyaan yg keluar “Tuhan menciptakan manusia? apa iya? manusia pertama adalah Adam dan Hawa.. mempunyai anak Kain dan Habel, Habel dibunuh Kain, berarti tinggal Adam, Hawa, dan Kain.. dari mana keturunan mereka lagi? apa diciptakan manusia lainnya? sedangkan disebutkan “beranak cuculah untuk menguasai bumi ini”…

  “seperti mereka yang mengharamkan babi, mengapa? mengapa membedakan hewan itu dengan yang lain toh semua ciptaan Alloh..Tidak adil untuk si babi kan?”

  percaya saja pada hukum,.. hukum kehidupan..
  dualisme : di mana segala sesuatu masih memiliki baik jahat dan untung rugi, ketika kita berpikir “betapa senangnya doaku dikabulkan, Tuhan Yang baik… namun apa kata orang-orang yang terkena lumpur lapindo?? mereka terus berdoa.. apa yg mereka dapat?.. mereka yang terkena tsunami.. apakah Tuhan marah sehingga memberi tsunami?? Tuhan yang menciptakan kita apakah masih terikat dualisme? Tuhan itu baik apa jahat??

  kebenaran itu apa..
  peraturan2 itu harus diapakan? dipatuhi atau dilanngar?

  semuanya masih dualisme, bahkan seorang pelacur pun masih bisa dikatakan baik jika dia menghidupi anaknya..
  membunuh.. jika dia membunuh orang untuk membela dirinya? apa itu baik atau jahat?
  psikopat? apa itu baik atau jahat?

  semua yang masih terikat dualisme adalah tidak kekal..

  maaf, saya tidak mempercayai seorang Buddha, Nabi ataupun Tuhan.. karena saya tidak ingat apa saya pernah melihat, bertemu atau bahkan mencium aroma mereka..
  tapi saya hanya mempercayai ajaran, bukan peraturannya..
  ajaran = menuntun kita untuk melakukan kebajikan..
  pertauran = harus begini harus begitu..

  saya mempelajari ajaran semua agama..
  tapi saya cenderung melihat pada agama yang mengajari hukum kehidupan.. (tidak usah disebutkan agamanya)

  “jika menanam kebajikan maka akan menuai yang baik, jika menanam kejahatan maka akan menuai yang buruk..”

  “kita semua bersaudara, cintailah sesamamu”

  menganut agama cobalah untuk mengagumi ajarannya, jangan kagumi orangnya atau pangkatnya..
  lebih baik tidak beragama, tapi tindakan kalian bebas dari dualisme, yakni sekalipun setan, dedemit, tuyul, iblis pun mengatakan tindakan itu baik.. daripada beragama tapi masih memiliki rasa ingin menghancurkan dan menganggap pemimpinnya lah yang PALING dan NOMOR SATU

  seharusnya tidak ada satupun pemimpin yang ingin dirinya diTUhankan..tetapi ajaranNya lah yang seharusnya diTuhankan, sekalipun bukan PerAtuRannya!
  apalagi sampai menimbulkan kekacauan pikiran manusia dan hanya karena ITU manusia sampai menghujat dan menhina satu sama lain..

 41. ainspirasi Says:

  Sebenarnya saya bingung dengan tulisan Anda.

  Wao..gini hari belum paham juga? Udah deh.. saya sarankan kalau Anda tak tahu jawaban tentang dualisme seperti yang Anda sebutkan mending pergi ke hutan saja berteman dengan simpanse dan kakak tua atau yang lain. Binatang tak tahu benar dan salah yang benar hanya isi perut.

  Seperti Anda bilang sendiri Anda tidak bisa bedakan Tuhan dan ajaran Tuhan. Anda tidak bisa bedakan peraturan dan bukan peraturan. Anda tidak bisa bedakan mana pelacur dan mana yang bukan? Sungguh aneh ketika Anda tak tahu soal dualisme Anda ngomong soal kejahatan dan kebaikan. Bukankan Anda pun tak tahu mana yang jahat dan mana yang benar? karena keduanya juga dualsme? Saya sarankan lagi cobalah cari psikolog untuk memeriksa pikiran Anda.

  Kalau Anda merasa waras maka saya tanya apakah yang menurut Anda baik dan apa itu jahat? Apa itu agama sehingga Anda tak percaya pada agama? Apakah yang dimaksud hukum agama? Apa itu cinta koq Anda mengajak kita semua saling mencintai? Lalu apa itu Tuhan dan apa itu ajaran Tuhan? Apa itu setan, dedemit, tuyul, kuntilanak? Pernahkah Anda melihatnya? Terakhir, apa itu kebenaran yang menjadikan Anda bingung?

  Bila masih bingung juga segeralah bertobat atau tak usahlah berdekatan dengan manusia atau mungkin Anda perlu pergi ke rusia dan china. Di sana banyak yang tak percaya tuhan. Jika masih bingung juga segera akhirilah hidup Anda. Tak ada gunanya Anda berlama-lama di dunia toh semuanya MEMBINGUNGKAN.

  • anak kasih Says:

   maaf ingin memberitahukan semuanya,yg pertama untuk anda org yg merasa memiliki keyakinan yg baik dalam agama anda(islam) di sini sy ingin bertanya apakah anda sudah menjalankan sesuai apa yg di ajarkan di dalam agama anda(islam),menjalankan semua yg di ajarkan oleh junjungan anda Nabi Muhhamad S.A.W yg memiliki sifat cinta kasih & penuh kesabaran itu,sedangkan yg sy lihat dari dalam diri anda banyak sekali sifat2 yg bkn layak nya seorang islam sejati yaitu seperti contoh islam itu tidak di ajarkan untuk mengkritik keras ajaran org lain atau lebih tepat nya islam itu mengajarkan untuk saling mengasihi & menyayangi,dan jg tidak seperti anda yg selalu menganggap diri anda yg paling benar,bahkan seorang nabi saja tidak pernah merasa diri nya paling benar sebab msh ada YG MAHA BENAR ingat itujadi di sini sy simpulkan anda harus banyak mengkoreksi diri anda sendiri dulu sebagai seorang islami jangan sampe anda di katakan org sebagai seorang islam KTP. Dan untuk anda yg mengakui memiliki keyakinan sebagai seorang BUDDHIS di sini sy jg ingin bertanya kepada anda apakah anda jg telah menjalani kewajiban anda sebagai seorang BUDDHIS yg mempunyai ajaran Cinta Kasih terhadap semua makhluk hidup seperti yg di ajarkan oleh para BUDDHA yg mempunyai sifat utama kewelas-Asihan nya dan jg yg melarang untuk mengkritik agama org lain secara keras tapi harus menjelas kan kepada org lain dengan cara yg benar bkn terbawa dalam arus emosional dan ikut menjelek kan agama org lain yg semua itu hanya akan menimbulkan permusuhan di dalam agama,karna anda harus ingat bahwa para BUDDHA sangat menentang terjadi nya permusuhan karena itu tidak sesuai dengan Kewelas-Asihan,jadi di sini saya mau mengingat kan untuk anda untuk mengkoreksi lebih dalam terhadap diri anda apakah anda telah menjalankan 8 jalan berunsur mulia atau blom,dan jgn sampai hanya karena anda maka agama BUDDHA jadi tercoreng. Jadi di sini kesimpulan nya tlg semua saudara2 walau apa pun agama & keyakinan mu tlg klo mau bekomentar dan memberikan pandangannya jangan sampai saling melukai atau pun saling menghujat satu sama lain nya karena semua itu hanya akan menimbul kan sebuah permusuhan dan tidak sesuai dengan norma2 agama itu tersendiri yg tidak mengajar kan permusuhan tetapi sebalik nya mengajarkan untuk saling mengasihi & saling menghormati,jadi tlg kita koreksi diri kita masing2 & jgn membohongi diri sendiri,apalagi membohongi keyakinan & agamamu. Sekian terima-kasih kalau sekira nya ada kata2 sy yg salah mohon di maafkan,sy adalah org yg ingin merubah diri sy untuk menjadi lebih baik dari semua kesalahan2 yg pernah saya perbuat di masa lalu & kehidupan2 sy yg lalu.TERPUJI LAH SEMUA MAKHLUK YG ADA DI SELURUH DUNIA BAIK YG TINGGI/RENDAH,BAIK YG BERBEDA-BEDA ASAL-USUL NYA & SUKU BANGSA SERTA KEYAKINANNYA,serta SADAR KAN LAH SEMUA MAKHLUK YG MEMILIKI PANDANGAN2 & PENGERTIAN YG SALAH AGAR CEPAT MENJADI BENAR,& JG BISA MEMILIKI PENGHIDUPAN YG BENAR & BAIK,JG MEMILIKI KETEKUNAN-KETABAHAN-KESABARAN & KEBIJAKSANAAN. SALAM KASIH UNtUK SEMUA NYA.

   • ainspirasi Says:

    Lho Anda itu bagaimana semua pemeluk agama meyakini agamanyalah yang paling benar. Keyakinan ini menyebabkan orang tidak keluar dari agamanya. Apa kalau Anda merasa agama Anda tidak lebih baik, Anda mau keluar dari agama Anda khan tidak. Itu tandanya Anda merasa agama Anda yang paling benar. Tentu saja saya sebagai pemeluk Islam meyakini agama saya yang paling benar. Semua penjelasan saya di blok ini menunjukkan Islam yang paling benar. Kalau Anda merasa agama Anda yang benar silakan saja. Seperti yang saya katakan agama yang benar pasti bisa menjawab semua persoalan. Bila agama itu tidak mampu menjawab persoalan berarti agama itu palsu…tertipuuu…maluuu..

 42. Fitrah Says:

  “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (Q.S. Al-Kafirun:6)

 43. wegayendi Says:

  Setiap ramalan tidak ada yang memberikan kriteria pasti akan hasilnya. Kalaulah kaum Muslim merasa nabi Muhamad telah diramalkan di dalam semua kitab agama-agama terdahulu itu silahkan saja. Yang pasti sosok yang diramalkan itu, siapa pun namanya (panggilannya) dan dimanapun lahirnya, pastilah sosok yang penuh kasih dan menebarkan kedamaian. Bukan sosok yang digambarkan oleh Al Kuran atau hadits, Dalam Kuran dan hadits, nabi Muhamad adalah sosok gila kekuasaan dan seks serta haus darah. Itu mustahil utusan TUHAN.

 44. xx Says:

  wah ada debat neh,ikutan dunx,hehehe..gw cuma mo ngasi pertanyaan aj,
  1.knp seluruh planet yg ada d dunia ini muter berbarengan mengelilingi matahari g ada yg nabrak?,sedangkan klo ada 9 gundu qta puter2 pasti saling bertabrakan.
  2.knp manusia klo hidup bisa bergerak,sdangkan pas mati dy g bergerak,padahal kan masi sama2 dlm bentuk jasad,(manusia bergerak bkn karna roh,roh itu yg bikin manusia bisa ngerasain ktawa,sakit n sedih)
  3.knp awan bisa berjalan?,mungkin klo d pikir logika manusia karna d gerakin udara,tp pertanyaan gw siapakah yg gerakin udara?
  4.kata darwin manusia itu berevolusi dr pithecantropus,(teori bego yg d pelajari manusia),trus klo manusia dr pithecantropus,waktu bumi ini masi daratan,n jd lautan,ikan itu berasal drmn?
  sebenarnya gw masi punya bnyk pertanyaan yg g bs d jawab pake logika manusia,cb d renungin pertanayaan gw,,
  jwbnya,yg gerakin smua n yg membuat smua cuma 4JJ1,pikirin baik2 itu..mungkin g sy tuhan itu berwujud patung?,berhala?,matahari dll,apalg maaf tuhan punya titit,yg punya itu cuma manusia n binatang,tuhan itu bs terlihat wujud aslinya,karna qta sbg manusia termamat sangat1000x kecil,tuhan itu besar,cb manusia ngeliat isi matahari,bisa g?,apalg ngeliat tuhan,gw bnyk belajar buddha,ajarannya bgs bgt,tp yg harus d ketahui bahwa,ajaran buddha g sampe d situ aj,smua agama tau klo nabi muhammad adlh nabi terkhir,islam agama terakhir,walaupun nantinya ada agama baru,n nbi baru yg ngaku2,karna knp?,nabi muhammad n islam adalh penerus buddha,islam & muhammad menyempurnakan ajaran buddha & agama2 sebelum islam ada,contoh,jaman dl manusia d jadiin qurban u/ tuhamn,tuhan d kasi sesajen dll,(pdhal akal sehat qta tau,yg namanya patung klo d kasi buah,qta tungguin d dpn mukanya mpe hari kiamat tetep aj tuw patung g akan makan buah2an dr qta?,yg ada basi buahnya,kan mending d kasi org miskin,biar dpt pahala),nah gt jg islam,yg d qurbankan sapi n kambing,u/ apa?,bkn u/ 4JJ1,dagingnya u/ fakir miskin,qta dpt pahala karna beribadah,qta mengeluarkan uang bnyk u/ menolong sesama,n masi bnyk contoh lain klo islam n muhammad n ajarannya klo mau d kaitin dgn ajaran n agama yg lain,sebelum islam,smoga bisa d cerna,,n mudah2an bermanfaat

 45. xx Says:

  knp babi g blh?,bkn babi aj,kodok jg g boleh,ular,dll,ada temennya kan babinya,hehehe,bir jg g boleh,yah terkadang manusia gt,sunnah agama d kalahin sm logika,coba d lo bayangin klo manusia minum mahar,alkohol dll,akibatnya bisa memperkosa dll,pikiran manusia bisa d tutup setan,akhirnya kmaren gw bc koran sopir mercy nabrak 12 pengendara mtr,gara2 mabok,pdhal 4JJ1 dah bilang jgn,tp logika manusia blg,ah dikit,gpp,itulah manusia suka sok tau,pokonya yg d larang agama jgn d bantah d,yg d bolehin agama jgn g d kerjain,masing2 ada manfaatnya,n dampaknya,qta sbg manusia ini yg kadang2 melanggar n berfikir sa karepnya dewek,,cb d d pikir knp agama g blh ini n itu,knp agama bolehin ini n itu,trus masalah yg keturunan adam,makanya belajar bro,umur lo dah berapa sy?,manaknya d dunia jgn d habisin waktunya sama hal2 yg g guna,qta punya otak u/ berfikir,,anak adam ada 4,2 lg cw,n ada 1 nabi,nabi sapa ny yg lo hrs cr tau,gw g mau sebutin,mslh tsunami waktu d aceh tsunami bnyk pelacuran,tingkat penggaguran 11,4%,wkt aceh stelah tsunami,aceh perekonomiannya no 1 d indonesia,g ada pengangguran,perekonomian jalan smua sampai 6,4%,smua org yg d aceh skrg kerja,n ternyata tsunami itu berkah,makanya klo mikir pake otak,oh ya 1 lg bukanya smakin berkurang manusia itu semakin bgs ya,makanya tuhan ngirim tsunami,lo bc d buku pembangunan ekonomi ya,,trus lapindo,lo dah pernah ksana?,lo g akan selamat k sidoarjo naek mbl,bnyk perampok dsana,pelacuran dmn2,samapai pereknya boker aja d dpn umum,apa manusia bejat ky gini perlu d pelihara?,maka d datangkan lah lumpur,biar manusia bejat ilang n manusia baru,yg bermanfaat lahir,dampaknya dlm pembangunan eko?,bc buku lg ya,lo g bs melihat wujud tuhan,dgn mata,karna tuhan lbh dkt dr urat nadi,,indra qta gbs liat tuhan bro,qta terlalu kecil,hina,qta cuma dr tanah yg d campur mani,n darah,ngeliat atom aja gbs dgn mata telanjang,aplg liat tuhan yg maha besar,lbh besar dr matahari yg lo g bs liat d dlm matahari itu ada apa..

 46. ANGEL Says:

  assalamualaikum.wr.wb

  maaf anda org islam atau org budha?

  apa motivasi anda berkomentar spt itu?

 47. xx Says:

  gw adalah org2 yg mau berfikir..hehehe

  wah yg ini nyolot bgt neh,sok tau,,hehehe

  Setiap ramalan tidak ada yang memberikan kriteria pasti akan hasilnya. Kalaulah kaum Muslim merasa nabi Muhamad telah diramalkan di dalam semua kitab agama-agama terdahulu itu silahkan saja. Yang pasti sosok yang diramalkan itu, siapa pun namanya (panggilannya) dan dimanapun lahirnya, pastilah sosok yang penuh kasih dan menebarkan kedamaian. Bukan sosok yang digambarkan oleh Al Kuran atau hadits, Dalam Kuran dan hadits, nabi Muhamad adalah sosok gila kekuasaan dan seks serta haus darah. Itu mustahil utusan TUHAN.

  salah paham lo,,hahaha emosi euy

  • Taufik Hidayat Says:

   Ma’f nengangu,,,,,Islam tidak mengajarkan untuk saling bermusuhan,,,,,
   Kalo anda mengatakan Nabi Muhammad gila kekuasaan serta seks,dan haus darah,,, tolong buktikan,,,, saya mau tau,,,,anda hanya bisa mengatakan menurut jidat anda aja,,,, kelihatan anda butuh membaca dan belajar banyak tentang agama islam,,,, hatur nuhun,,,

 48. ainspirasi Says:

  Ha.. ha ha selamat lo di neraka. gw tak perlu koment macam-macam. Lo boleh aja baca Quran, cari sampe lo mati ato kalo lo panjag umur sampai kiamat tak ada yang menyebut seperti yang lo sebutkan.

  Selamatlah untuk Lo… Quran dah menyebut sifat-sifatmu. Gw tak perlu emosi. Hidup gw dah cukup senang. Gw punya akal yang bagus, duit, keluarga, status, jabatan dll besok setelah mati insya Allah gw di surga.

  Ini jawaban dari Tuhanmu:

  65. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 10:65

  7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. 61:7

  5. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. 18:5

  50. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). 4:150

  78. (berkata Firaun) Mereka berkata: “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.” 10:78

  4. Dan orang-orang kafir berkata: “Al Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain”; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. 25:4

  7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. 31:7

  81. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. 81:23

  6. Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. 31:6

  63. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. 5:63

  74. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. 9:74

  60. Katakanlah: “Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?.” Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 5:60

  176. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. 7:176

  179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. 7:179

  3. Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. 54:3

  71. Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. 23:71

  50. Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesung- guhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 28:50

 49. si bodoh Says:

  al kafirun:6 = untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku
  saling toleransi dong biar berbeda.
  ali imron:19 = sesungguhnya agama (yang diridoi) DISISI ALLAH hanyalah ISLAM.
  jadi islam itu bukan disisi manusia, tapi disisi Allah SWT

 50. [...] Januari 27, 2009 NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA [...]

 51. attamimy Says:

  summum, bukmun, ‘umyun fahum laa yarji’uun=

  mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka dapat kembali.

  sebenarnya kita ini manusia, siapa yg ciptakan siih?? dari siapa akal fikiran manusia yg hebat ini? apakah terjadi dgn sendirinya?

  siapa sih yg menciptakan laki2 dan perempuan? mengapa harus ada laki2? mengapa harus ada perempuan?

  siapa yg mengatur ini semua? hidup kita ini di sebelumnya pastilah telah di rencanakan sedemikian rupa.. akal yg di pinjamkan inilah satu2 nya karunia terbasar kita, selama masih ada akal maka bahagialah seseorang…karena dengan akal lah kita dapat memilih mana yg salah salah dan mana yg benar, tapi jika kita menyombongkan diri kita, padahal berlawanan dgn akal sehat kita, maka akibat nya akan menimpa diri mereka sendiri.

 52. orang beriman berbuat baik, orang jahat berbuat jahat, orang culas berbuat kecurangan, seorang pencuri melakukan pekerjaan mencuri, beragama akan menunaikan kewajibannya yg telah diberikan, orang tidak beragama akan mempertanyakan sipakah tuhan dan siapakah yg tertinggi kemudian akan mencari jati dirinya melalui pemikiran2 yg salah. hai kawanku yg beriman.. sudah jelaslah semua kitab diturunkannya kepada manusia untuk kebaikannya. PERTANYAANKU BUATMU: kapan kamu melakukan kewajibanmu sebagai orang beragama…. untuk apakah engkau mencari sesuatu yang tidak ada artinya untuk dirimu sendiri. biarlah buddha adalah buddha tertiingi menurut kepercayaan buddha, biarlah muhammad adalah utusan allah bagi muslimmu. tetapi kesalahan dirimu yg paling fatal adalah, tidak mempertanyakan dirimu ini adalah siapa. terima kasih untuk mau membaca kiasan ini. aku hanyalah manusia yg kotor yg berusaha mendekatkan diri kepada yg maha kuasa melalui agama yg di turunkannya. TERIMA KASIH

 53. u...u Says:

  Aku mau tanya kepada semua teman ku selain muslim, terutama agama budha,
  Ada nggak kalau budha mengakui dirinya adalah tuhan, sehingga di berkata
  “ wahai muridKu akulah budha tuhan mu dan tuhan bagi penghuni alam, semahlah aku, mintalah padaKu niscaya Ku kabulkan keinginanmu,janganlahlah engkau menyembah selain Aku karena itu adalah syetan musuh bagimu.” Kalau aku rasa nggak mungkin budha berkata demikian karena,beliau bertapa demi memohon petunjuk tuhan, tapi kenapa ya kenyataan nya umat budha memohon pada budha untuk mengabulkan segala keinginannya, cobalah kalian lihat di TV dantontonlah, pernakah orang tersebut yaitu biksu mengatakan tuhan kecuali hanya budha, seakan akan tuhan itu ialah budha.
  Sangat tidak masuk akal, kalau kita meminta kepada orang yang mendirikan agama bukan kepada tuhan yang menciptakan alam, termasuk budha kalian. Saya rasa tidak mungkin budha menyuruh pengikutnya menyembah diri nya setelah beliau wafaf.
  Begitu juga dengan umat yang lain selain muslim, secara tegas aku katakan Allah nya umat kristiani beda dengan Allah nya umat muslim, begitu juga yesus umat kristiani beda dengan yesus nya umat muslim.
  Misal : Allah nya umat kristiani beranak dan menghamili maria dengan roh nya hingga jadilah yesus, berarti Allah nya umat kristiani wujudnya adalah berkelamin Laki-laki.
  Dan setahu saya umat yang mengaku sebagai umat kristiani bahwa dirinya adalah anak anak nya Allah yang membuat diri mereka gembira karena bukan yesus saja anak Allah tetapi mereka juga. Sehingga dapat kita simpulkan sebelum suami perempuan itu bersetubu dengan istri nya, si perempuan ini telah disetubuhi dengan ( maaf ) Allah nya umat kristiani sehingga lahirlah si A si B si C———– si Z. tidak logis bukan kalau Allah itu berwujud dan menghamili makluk ciptaan nya sendiri, berarti dapat kita simpulkan bahwa Allah umat kristiani punya bapak atau ibu donk, atau juga mempunyai garis keturunan. Tidak ubah nya dengan pengikut budha, kalau budha di klaim sebagai tuhan, tetapi kalau tida di anggap sebagai tuhan seharus nya kalian meminta pemohonan langsung pada pencipta nya tampa melalui perantara, tapi ingat jangan kalian sangka umat muslim itu sama dengan kalian yaitu menyembah melalui perantara berupa batu hitam yaitu kabah, ingat kabah itu arah dimana kami ingin menyembah dan tujuan nya hanya kepada Allah semata sehingga seluruh manusia belahan bumi menyembah Allah dengan arah yang sama, dan bukan tujuannya untuk menyembah batu itu, ingat, ya… kalau kalian itu berpendapat itu sama saja, terus dimanakah kita ingin menyembah tuhan, misalkan kita menghadap utara, maukah kita dianggap sebagai menyembah angin. Batu, pohon, air dsb, karena mengapa didepan kita ada banyak benda tidak mungkin kta dianggap menyembah benda tersbut.

  • sejarawan Says:

   yang aku baca di wiki, tujuan para petapa (termasuk budha) yaitu bukan untuk mencari tuhan. melainkan untuk mendapatkan pencerahan sejati . ajaran mereka tidak mengajarkan konsepsi Tuhan sebagai pencipta alam semesta.

   ref: http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Buddha

   Jadi mau bagaimanapun diskusi gak akan nyambung bro,

   Sedikit saran untuk admin:
   mendingan sebaiknya artikel ini ditarik dari peredaran, sebelum anda dicap sebagai penyebar hoax. walaupun ini artikel lama, tidak menutup kemungkinan dibaca oleh banyak orang pada saat ini. sehingga menimbulkan keresahan antar umat beragama.

 54. u...u Says:

  begitu jaga dengan yesus umat kristiani, beda dengan yesus nya umat muslim, yesus umat kristiani mengaku diri nya tuhan berdasarkan bible, tapi yesus ( nabi Isa A.S ) nya umat islam mengaku diri nya nabi atau utusan Allah berdasarkan al quran . tidak lebih.
  Allah nya umat muslim tidak berwujud baik itu laki laki maupun perempuan, atau bentuk bentuk benda yang lainnya, mungkin kata budha ikutilah kebenaran yang tertinggi, mungkin dia tahu setelah wafat nya nanti orang orang akan menyenbah dia, tetapi dia tidak mau mengatakan, mungkin juga tuhan nya budha menyuruh jangan mengatakan kepada umat nya, biarlah umat nya sendiri yang menilai kebenaran itu, sehingga budha berpendapat bahwa akan ada agama yang mengajarkan tentang tauhid. mungkin dia juga meramalkan bahwa banyak orang orang yang mempertuhankan benda benda di bumi ini, sehingga itulah budha menyuruh ikutilah kebenaran itu,

 55. adrian Says:

  Maaf teman2 sy ikut nimbrung beri pendapat

  Buddha sebenarnya bukan agama karena apa yang diajarkan oleh Siddharta Gautama adalah Dhamma. Berbeda dengan Islam yang dalam Al Qur’an sendiri dijelaskan Islam adalah dien (agama).

  Point ke dua adalah dalam ajaran Buddha diyakini adanya reinkarnasi (tumimbal lahir), jadi sebelum orang itu mencapai kesucian tertinggi akan terus menerus lahir kembali ke dunia ini, baik dalam wujud manusia, binatang atau bahkan di alam peta (setan gentayangan). Dalam Islam, tidak dinyatakan adanya reinkarnasi.

  Point ketiga adalah dalam ajaran Buddha dikenal hukum sebab-akibat (karma). Dalam Islam hukum Allah adalah yang tertinggi, sedangkan hukum alam adalah nomor dua.

  Dari sisi historis kemunculan Buddha (Siddharta Gautama) di India berbeda dengan kemunculan Islam di Arab. Siddharta lahir di negeri yang tenang (tempat agama Hindu yang kental ritual penyepian diri) sehingga lebih mudah dalam me”rombak” ajaran Hindu seperti kasta, ritual berlebihan dan penyembahan dewa-dewa (polytheist). Sedangkan Nabi Muhammad SAW terlahir di negeri yang penuh konflik dan jahiliyah, sehingga tidak mungkin hidup seperti Buddha. Nabi Muhammad sebenarnya tidak pernah menyuruh membunuh orang, tetapi kita lihat contextnya bahwa zaman Rasulullah dulu, beliau terpaksa mempertahankan diri karena terus dizolimi kaum jahiliyah yang hendak menghabisi umat Islam.
  Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang penuh welas asih, sekalipun orang yang berbeda agama dan melakukan kejahatan seyogyanya di Arab dihukum mati, namun beliau malah memaafkannya. Paus Yohanes Paulus II dalam Vatican II sudah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai.

  Dalam ajaran Buddha, Siddharta tidak menyebut konsep Tuhan (jika ada dalam Tipitaka, atau lebih spesifiknya Dhammapada jika ada jelas mengungkap konsep Tuhan, mohon teman2 Buddhis nyatakan ayatnya). Sepengetahuan saya, ketika ditanya murid-muridnya, Siddharta mengatakan bahwa untuk mengetahui konsep ketuhanan, manusia belum bisa ibarat berada di dalam rumah dengan cerobong asap. Bagaimana mungkin melihat Tuhan yang berada di luar sementara kita berada di bawah. Agama Islam adalah agama Langit (Samawi) artinya mengenal konsep ketuhanan secara baik (disebut agama Tauhid).

  Ada satu kendala yang mencolok dimana Buddha Sakyamuni (Siddharta) tidak pernah meminta umatnya untuk membuat patung (rupang) beliau namun yang diturunkan adalah Dhamma (ajarannya). Bagi seorang Buddhis yang mengerti, mereka sebenarnya tidak membutuhkan patung Buddha ketika berdoa, karena akhir pencapaian adalah “kekosongan” (parinibanna –artian yang berbeda karena bukan surga dalam agama Islam).

  Maitreya adalahBuddha yang akan datang. Namun jika dilihat dari apa yang dijelaskan teman2 Buddhis di atas dimana ia muncul ketika umur manusia 80.000 tahun, maka bisa dipastikan itu kecil kemungkinan terjadi sampai akhir zaman ini sebab fakta menunjukkan usia manusia bukan cenderung bertambah tetapi semakin berkurang, bahkan mungkin nanti umur manusia rata-rata berada di bawah 40 tahun (penyebab penyakit, makanan mengandung kimia, polusi, dsb).

  Dalam hal ini tergantung interpretasi masing2, bisa saja teman2 muslim mempunyai pendapat mereka sendiri (bukan memaksanakan kehendak tetapi mungkin itulah interpretasi mereka), atau bisa juga bahwa maitreya muncul tidak pada kali “bumi” ini hancur (jadi dalam konsep Buddhis, bumi ini hancur berkali-kali, maka mungkin saja pada kehidupan nanti beberapa juta tahun lagi)

  Tetapi ada yang aneh bahwa sekalipun maitreya belum muncul tapi sudah muncul aliran Buddha Maitreya dalam agama Buddha (teman2 Buddhis pengikut ajaran Siddharta akan menyangkal dan mengatakan itu sesat), tetapi apa tanggapan mereka yang mengikuti ajaran Buddha Maitreya???

  Sekali lagi saya minta maaf jika ada komentar saya yang salah baik dalam kajian mengenai Buddhisme maupun Islam, karena saya hanya manusia biasa yang kebetulan sempat mengkaji kedua agama ini.

  • ainspirasi Says:

   Seharusnya dibahas dulu keotentikan sumber berita sebelum membicarakan isi berita. Sebuah konsep yang benar pasti akan sesuai dan diterima oleh manusia.

 56. mamak Says:

  good….good….good, teruskan saudara ainspirasi!!
  biasanya hanya orang-orang pinter dan mendalami agamanya secara sempurna yang bisa tercerahkan. Bila ia telah tercerahkan dari hasil penelaahannya pasti dia akan ber Islam.

  wassalam

 57. vyvy Says:

  kebenaran bukan untu di perdebatkan tapi untuk di insyafi dan di lakukan.

 58. aku Says:

  kalau berita yang menyebutkan Buddha Maitreya = Nabi Muhamad, itu mungkin persepsi dari penulis. Jika yang di Maksd adlh Meteya yaitu sifat kasih sayang, maka Semua Nabi juga di karuniakan sifat yang demikian.

  umat Buddha membuat patung bukanlah untuk dipuja2 atau disembah2 melainkan untuk mengingat jasa para Buddha untuk umat manusia, sama halnya seperti kita tidak bisa upacara tanpa menggunakan bendera merah putih. kita memakai bendera merah putih untuk dihormati, bukan berarti kita menghormati bendera (berhala) tetapi untuk mengingat jasa para pahlawan.
  sesungguhnya semua agama mengajarkan kebaikan. kalau tidak percaya , silahkan di telusuri satu persatu. saya memeluk suatu agama, tapi saya juga sangat yakin dengan agama lain karena tidak ada 1pun isi kitab dari tripitaka, alquran dan alkitab yang mengajarkan untuk berbuat jahat. karena itu, dari pada kita sibuk mengurusi mana yang benar, dan mana yang salah,lebih baik kita melihat refleksi nya dalam kehidupan kita sehari-hari. sudahkah kita menjadi teladan bagi agama yang kita wakili..

  demikian aspirasisaya, tanpa berniat menyinggung siapapun.
  kita semua adalah ciptaanNya, berarti kita semua saudara. love peace.. ^^

 59. membaca aspirasimu saya jadi tertawa..sungguh lucu..
  sebenarnya manusia itu sungguhlah kecil. jikalau Tuhan mau, tinggal disentil dkit, manusia akan mengalami dampak yang sungguh luar biasa. otak manusia yang sekecil kita ini apakah dapat memahami maksud dari TUHAN SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA INI? seberapa pintarnya kita dibanding Dia?
  Jikalau mau anda ketahui, Tuhanlah pencipta manusia, sehingga dikatakan kita2 ini adalah anak Allah, bukan berarti Tuhan harus memiliki istri dan membuat anak, lalu lahirlah manusia. itu hanyalah sebuah istilah. Ia yang menciptakan kita, maka disebutlah Ia adalah orang tua kita, Ibunda Suci kita, Bapak kita. jikalau orang tua kita yang menciptakan dan melahirkan kita , mereka adalah yang menciptakan tubuh kita ini, sedangkan Tuhan lah yang menciptakan rohani kita.
  panjang atau pendek sebuah pernyataan, bisa memberi 1000macam persepsi apabila diberikan kepada 1000orang. tugas kita dengan menggunakan kearifan dan kesungguhan menjalankan agama dan ajaran yang telah kita ketahui.
  Dan ingat, dalam 1agama apapun, tidak ada yang menyuruh manusia untuk membenci siapapun, kalau di kristen, kalau ditampar pipi kiri,berilah pipi kanan, kalau di Buddha Maitreya, dipukul tak membalas, sayangilah semua manusia sekalipun itu musuhmu. karena itu marilah kita semua bahu membahu menciptakan kedamaian pada dunia ini,.
  ingatlah bahwa pelangi bisa indahkarena banyak warnanya. kalau pelangi cuma 1warna, bisakah ia seindah langit skrg ini?
  saya sendiri sangat yakin dan teguh terhadap agama yang saya peluk, tapi saya juga sangat sangat menghargai saudara sya yang berlainan agama. jadi daripada ribut mendingan akur, bukankah akan lebih membahagiakan?
  kalau mau diajak berdebat, saya juga bisa jelasin pjg lebar, tapi itu semua tidak akan berbuah indah. karena saya yakin, kebenaran bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diinsyafi dan dilakukan.
  sekian dan terimakasih kawan-kawan.
  Tuhan memberkati kita semua.

 60. One Says:

  wah..seru jg membaca sepanjang ini..

  capek jg..

  dan aku mendapat sesuatu..

  yaitu..

  I GOT NOTHING..

  tulisan2 di atas, akan ada mungkin sampai beberapa tahun..lalu hilang deh..gada guna sama sekali..
  sedangkan waktu yg berjalan tidak akan berhenti..
  seumpama aja tulisan di atas terus ada sampai 2 tahun. dan waktu yang ada adalah nilai yang berhingga..
  kemudian..
  mari kita tentukan bagian keberadaan tulisan2 di atas (termasuk tulisanku) terhadap waktu yang ada..

  2 / tak hingga = berapa ??

  NOL….NOL….

  jadi..intinya itu..tidak ada sama sekali..NOL…

  jalani hidup ini dengan baik..jaga pikiran dengan baik..jaga perbuatan dengan baik..jaga ucapan dengan baik..tu yang paling penting..BYE2..

 61. rizz Says:

  Saya setuju dgn ini:
  “untukku agamaku,untukmu agamamu” (Q.S Al-kafirun:6)
  Saya non-muslim,kalau penafsiran saya terhadap ayat di atas(saya gk tahu itu menyebutnya ayat/bkn,jd maaf ya kalau salah) berarti Allah sendiri mengajarkan utk menghargai pemeluk agama lain(maaf ya kalau salah).Agamamu ya agamamu,agamaku ya agamaku.Berarti dlm menyikapi artikel di atas,bukan agama islam yg hrs dipersalahkan,si pembuat artikel lah yg salah krn menyama-nyamakan Maitreya dgn Nabi Muhammad SAW.Berarti dia mendahului Allah,Allah aja blm bilang Maitreya itu Nabi Muhammad.Jangan suka menyama2kan lah.Saya sbg umat buddha ya tdk senanglah apabila disama2kan krn memang berbeda.Jadi ya itu tadi,kita urusi keyakinan kita masing2 aja.

  • ainspirasi Says:

   untuk rizz: betul sekali jangan pedulikan orang lain. Orang lain mau menyebut agama Anda dengan sebutan apapun jangan pernah mempedulikannya, sekalipun apa yang Anda yakini salah. Tak usah ambil pusing omongan orang lain meskipun keyakinan Anda dikatakan salah. Tapi bagi saya, saya akan mengikuti kalau ada yang memberitahukan tentang kebenaran, dan saya tak akan pernah mengikuti sebuah keyakinan yang salah.

 62. hoamz Says:

  hoamz…. dari senua artikel yg terbaca.. sungguh lucu orng islam… hanya tau membenarkan diri sendiri…
  yg pasti 1HAL YG HARUS DIINGAT.. STLAH MANUSIA MENINGGAL. TIDAK MEMBAWA APA” SELAIN PAHALA NYA TERSEBUT…
  TQ

 63. islam Says:

  saya baru tahu kalau meitreya = nabi muhamad, saya rasa anda terlalu sombong, apa karena ISLAM sudah terpuruk sehingga anda membuat pernyataan seperti itu, ISLAM?????
  kenapa ada bom bali? apa islam memang menyuruh membunuh? kalau tidak, kenapa pelakunya selalu menyebut nama allah ya? perlu di pertanyakan?
  Agama Islam / Umat islam yang salah?
  Rasanya boleh di vote nih?
  islam egois?
  ya . tidak

  • ainspirasi Says:

   untuk islam: Anda ini ngomong yang tak mutu. Anda kurang cerdas membaca berita tentang bom bali. Tapi tak apa, saya paham Anda hanya mampu melihat dari kulit luarnya berita.

 64. -nt- Says:

  Buset nih topik, hot banget tanggapannya, hahaha….

  Ud deh, pada mau jadi alih sejarah, theologi, ato orang2 beriman, hayoo….

  Lgan pcuma kale, agama mah kyk lapar aja, kita g bisa tuh nyuruh org laen makan utk menghilangkan rasa lapar kita

  PS: Bt Bang Ainspirasi, Anda ilmiah banget yaa orgnya, yah kalo mau nyerempet2 Budhhism, ud ehipassiko lah Anda ini ;p tp awas Bang, nanti kcewa jg pd akhirnya,,

 65. sampuna Says:

  wah!haebat banget,panazzz!hehehehe,sy selaku umat Buddha mau tumpang komen.

  emang ngak bisa dikatakan Buddha Mettaya=Muhammad.

  dengan egoisnya,pak kiyai Islam menidakkan kitab2 Buddha karena dikatakan udah dirubah.

  bagi pihak Buddhist,kami meyakini otentik kitabnya karena usaha para bhikshu Arahant sejak jaman sang Guru khatam ajarannya.

  jika Islam meragui otentiknya kitab Buddha,ngapain mau percaya tulisan sang Zakir Naik yg memetik kitabnya Buddha bagi membuktikan Mettaya=Muhammad?itu udah ironis banget!

  kata saudara pengarang,ngak logika kalo manusia bisa hidup 80,000 ya?hmm..logis ngak kalo dibilang Nabi Sulaiman bisa berbicara ama hewan & bisa mengarahkan jin2?logika ngak kalo dibilang umat manusia asalnya dari dua yaitu Adam ama Hawa?->jika benar,ngak perlu ada larangan nikahin antara kakek ama tante! kok repot! cuba saudara belek kitab Quran dan lihat betapa panjang hayatnya orang terdahulu.nabi nuh gi mana? nabi sulaiman? hayatnya?

  • ainspirasi Says:

   Untuk Sampuna: Oo. Tidak otentik sebuah kitab bukan berarti semua isi kitab itu tidak benar. Orang Islam semuanya yakin pada kitab Taurat kaum Yahudi dan kitab Injil kaum Nasrani berasal dari Tuhan. Di dalam kedua kitab itu banyak sekali ajaran-ajaran Tuhan yang benar. Tapi kedua kitab itu sudah tidak otentik. Demikian juga sebagian ajaran-ajaran yang banar juga terdapat dalam kitab Hindu dan Buddha. Saya kira begitulah..dalam memandang kitab Buddha.

   • sampuna Says:

    Saudara ain,

    saudara pernah komentar, “Demikian juga sebagian ajaran-ajaran yang banar juga terdapat dalam kitab Hindu dan Buddha. Saya kira begitulah..dalam memandang kitab Buddha.”

    soalan saya,sila jawab secara jujur ya, s

    1. saudara pernah membaca kitab Buddha ?

    2.apa nama kitabnya buddha?

    3.bagaimana saudara membuat kesimpulan hanya sebahagian kitab buddha saja yang benar?..bahagian mana yang benar? bahagian mana yang tidak benar?

   • ainspirasi Says:

    Saya sudah baca sebagian ajaran Buddha. Tentu saja saya belum membaca semuanya. Apa Anda juga sudah?
    Bukankah namanya tripitaka?
    Saya berani menyimpulkan seperti itu karena tripitaka bukanlah kitab suci. Tripitaka hanya berisi ajaran-ajaran Buddha. Kalau Anda yakin tripitaka sebagai kitab suci sebutkan alasan Anda kenapa menyebutnya kitab suci?

   • sampuna Says:

    Ajaran Buddha,sebagaimana ajaran Muhammad, dikatakan adalah KEBENARAN YG SEDIA WUJUD, dan bukan ajaran mereka.

    Wong bukan Buddha menyatakan itu sebagai Ajaran Buddha, sama juga dengan kasus Islam, wong bukan Islam menyatakannya sebagai ajaran Muhammad –> disebabkan oleh beberapa perbezaan ketara yg ada antara ajaran mereka dengan keyakinan yg sedia ada di jaman mereka.

    bagi Buddhist & Muslim, ajaran yg disampaikan kedua2 tokoh ini adalah KEBENARAN MURNI..gitu

    apa sebutan saudara,itu tidak mengapa.Kitab itu kitab… suci atau tidak…itu merujuk kepada pengamal ajaran yg termaktub dalam kitab ya.

    Kalo kita mengamalkan terdaya kita, maka kita ‘suci’ dalam istilah agama kita.

    kita sebutkan kitab kita ‘suci’ kerana apa yg terkandung,kalo diamalkan membawa ke arah kesucian.itulah al-kisahnya Tipitaka dikatakan kitab & juga kitab suci.

    benar,kitab Tipitaka adalah berisi Dhamma, Kebenaran Sejagat sebagaimana disampaikan Buddha zaman ini.

    bagian mana yg telah anda baca? ~ udah masuk Abhidhamma? ~ islam tidak membahaskan isi Abhidhamma

   • ainspirasi Says:

    Apa yang diajarkan oleh Muhammad berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kalau Anda menolak istilah ajaran Buddha lalu Anda menyebutnya sebagai apa? Ajaran Tuhan, begitukah?

   • sampuna Says:

    Bukan ajaran tuhan [kerana Dhamma tidak pernah berpusatkan kepada YME] tetapi disebutkan sebagai Majhimma Patipada [Jalan Kesederhanaan, dalam konteks Buddhism bermaksud menolak kedua2 keterlaluan iaitu keterlaluan melayan hawa nafsu dan keterlaluan menyiksa diri...baca Dhammacakkapavatana Sutta untuk perbincangan lanjut Sang Buddha tentang keterlaluan ini]

    sebagaimana Islam mendakwa ajaran Muhammad ini adalah sama dengan ajaran nabi2 terdahulu yg disampaikan oleh YME, Dhamma [Kebenaran] yg dibabarkan oleh Sang Buddha Gotama adalah Dhamma yg sama sebagaimana dibabarkan Buddha2 terdahulu, yg membawa ke pencapaian Nibbana.

   • ainspirasi Says:

    Betul kita harus sederhana. Kesederhanaan tidak berarti kita tidak boleh nikah atau kawin. Kita pun tidak boleh menyiksa diri sendiri. Kalau kita tidak kawin maka tidak ada manusia baru. Mengapa perlu nikah karena di sanalah manusia bisa menyalurkan nafsunya dengan benar. Pada dasarnya, tidak ada sebuah aturan pun di dunia ini yang menentang pernikahan antara dua jenis manusia laki-laki dan perempuan.

    Para bikkhu tidak nikah yang berarti mereka tidak mau melahirkan keturunan penerus manusia. Kalau semua orang mengikuti para bikkhu berarti tamatlah bangsa bernama manusia di dunia ini. Andapun tidak mungkin terlahir ke dunia ini kalau orang tua Anda tidak kawin.

    He..he.. berarti sebelum Sidarta Gautama sudah ada buddha-buddha yang lain? Wah.. Anda ini bagaimana? Ajaran Buddha itu dimulai sejak Sidarta Gautama mendapat pencerahan.

   • znedyar Says:

    Aturan untuk hidup selibat hanya untuk para Bhikku dan Bhikkuni. Umat awam masih diperbolehkan untuk berkeluarga dan berketurunan

    Tidak mungkin manusia satu planet bumi ini memilih menjadi Bhikku atau Bhikkuni semua karena tidak ada umat awam yang menyokong kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

    Tidak perlu merisaukan mahluk manusia ini suatu saat akan punah karena pada intinya manusia memang tidak kekal. Yang penting bagaimana menggunakan waktu sebaik-baiknya di alam manusia ini untuk melatih diri dalam Dhamma.

    Kalau reaksi anda seperti ini, Tipitaka yang anda baca belum sampai pada bagian Buddhavamsa yang menceritakan riwayat para Buddha. Sebelum Buddha Gotama sudah ada 27 Buddha lain. Buddha Gotama sendiri adalah yang ke-28. Buddha Maitreya adalah yang ke-29.

   • ainspirasi Says:

    Dari mana ada aturan kehidupan umat Buddha berbeda-beda? Kalau perbedaan itu ada berarti hukum-hukumnya berbeda-beda. Tolong jelaskan pembagian hukum kehidupan untuk Bhikhu dan orang awam.

    Berarti bhiku tak mampu hidup tanpa orang awam? Bhiku kerjanya minta-minta? Tak masalah.

    Oke. Bisa dijelaskan secara ringkas siapa-siapa Buddha sebelum Sidarta Gautama? Kitab tri pitaka yang sekarang, sebenarnya ajaran dari Buddha ke berapa? Apakah semua ajaran Buddha dari 1-28 atau hanya ke 28. Siapakah Buddha pertama tolong diinfokan.

   • znedyar Says:

    Sama seperti pengikut agama lain yang juga terdiri dari pengikut umat awam. Umat awam mematuhi 5 pantangan / larangan yang dikenal sebagai Pancasila Buddhis. Sedangkan yang paling rumit adalah aturan untuk Para Bhikku dan Bhikuni yang tercantum di dalam Vinaya Pitaka sebanyak 227 aturan. Aturan ini lagi saya cari (saya juga sedang belajar agama Buddha tapi bukan Bhikku). Kalau ketemu nanti saya postingkan atau saya kirim ke email anda.

    Sekedar meluruskan, Bhikku dan Bhikkuni disokong oleh umat awam karena Bhikku tidak boleh mencari nafkah. Kehidupan disokong oleh umat berarti Bhikku dan Bhikkuni menerima sumbangan apapun yang layak dari umat tanpa proses meminta-minta.

    Di internet sudah ada Buddhavamsa yang bisa didownload. Anda bisa cari di Google : “Riwayat-Agung-Para-Buddha” . Kalau tidak bisa didownload, saya kirimkan ke anda via email.

    Berikut daftar 28 Buddha termasuk Buddha Gotama :

    1. Buddha Tanhankara
    2. Buddha Medankara
    3. Buddha Saranankara
    4. Buddha Dipankara
    5. Buddha Kondanna
    6. Buddha Mangala
    7. Buddha Sumana
    8. Buddha Revata
    9. Buddha Sobhita
    10. Buddha Anomadassi
    11. Buddha Paduma
    12. Buddha Narada
    13. Buddha Padumuttara
    14. Buddha Sumedha
    15. Buddha Sujata
    16. Buddha Piyadassi
    17. Buddha Atthadassi
    18. Buddha Dhammadassi
    19. Buddha Siddhatta
    20. Buddha Tissa
    21. Buddha Phussa
    22. Buddha Vipassi
    23. Buddha Sikhi
    24. Buddha Vessabhu
    25. Buddha Kakusandha
    26. Buddha Konagamana
    27. Buddha Kassapa
    28. Buddha Gotama

    Di nomor 19 tertulis : Buddha Siddhatta. Itulah sebabnya Buddha ke 28 tidak tertulis Buddha Siddhata tapi Buddha Gotama (walaupun Beliau bernama lengkap Siddhata Gotama), adalah agar bisa dibedakan.

    Dalam Buddhavamsa, urutan dimulai dari Buddha Dipankara, sehingga hanya ada 25 Buddha. Tapi ini tidak menjadi masalah bagi Umat Buddha karena yang terpenting adalah Ajaran Buddha sendiri.

   • ainspirasi Says:

    Dalam Islam tidak dikenal perbedaan hukum antara awam dan bukan awam. Semuanya sama-sama harus melaksanakan perintah dari Allah.

    Siapa yang tidak membolehkan bhiku mencari makan?

   • znedyar Says:

    Ini salah satu hal yang membedakan ajaran Islam dan Buddha sehingga hampir tidak mungkin kalau Muhammad itu Maitreya.

    Maitreya sebagai Buddha akan menemukan kembali dan mengulangi ajaran Buddha-Buddha lainnya bukan membuat ajaran baru. Tahapan-tahapan yang dilalui bisa dibilang sama dengan Buddha-Buddha lainnya yaitu meninggalkan keduniawian (termasuk anak istri), Melaksanakan Dukkhacariya (bertapa menyiksa diri), menaklukkan godaan dengan tekadnya sendiri dan mencapai pencerahan dengan bertapa di bawah pohon tertentu.

    Bhikkhu tidak boleh bekerja karena sudah diperintahkan langsung oleh Buddha sendiri. Alasan lain adalah meredaam danmengikis ego / ke-aku-an.

   • ainspirasi Says:

    Anda keliru. Inti ajaran Islam sama dengan ajaran-ajaran nabi pendahulu Nabi Muhammad yaitu beriman kepada Allah. Hanya saja ada beberapa hukum yang berubah. Tentu saja ini hak Allah untuk menetapkan dan menghapus sebuah hukum. Hebat sekali Buddha memerintahkan orang untuk tidak bekerja. Kasihan anak dan istrinya. Bagi saya sangat aneh Buddha mengajarkan kehidupan bermasyarakat yang baik tapi dia sendiri kerjanya hanya bertapa dan tidak mencotohkan bagaimana cara bekerja yang baik, berteman yang baik, bertetangga yang baik.

   • znedyar Says:

    102. Maka itu dianjurkan hidup selibat untuk Bhikkhu dan Bhikkhuni. Kehidupan terakhir Buddha Gotama adalah sebagai seorang pangeran sebagai akibat dari pahala yang dilakukan pada kehidupan yang lalu dan seperti Buddha-Buddha lainnya kehidupan terakhir Buddha pasti cukup sandang pangan papan, walaupun sejujurnya amat sangat berkecukupan. Di kehidupan yang lalu (sebelum kelahiran terakhir menjadi Buddha), Sang Buddha pernah menjadi manusia biasa yang harus menafkahi keluarga. Pengalaman dan kebijaksanaan dari semua kejadian pada semua kehidupan yang dialami Sang Buddha sudah terangkum dan dibabarkan ke murid-muridnya setelah beliau mencapai Buddha.

    Anda mungkin hanya melihat Buddha mencapai dengan bertapa, tapi sesungguhnya semua ini diperoleh dengan proses yang panjang dan berat. Ada 1 bagian di Riwayat Agung Para Buddha menyebutkan Buddha Gotama salah satu kehidupannya pernah menjadi pemabuk. Karma buruk dilalui sedikit demi sedikit dan sedikit demi sedikit pula memupuk karma baik sampai dia mencapai Buddha ddi kehidupan terakhir.

   • ainspirasi Says:

    Oo begitu ya. Makin membingungkan. Siapa yang beritahu Buddha pernah hidup sebelumnya kemudian lahir kembali? Buddha sendiri yang beritahu atau keyakinan saja. Setahu saya Buddha tak pernah menjadi pemabuk karena dia adalah anak raja dan seorang pangeran.

   • znedyar Says:

    Buddha sendiri yang memberitahukan. Setelah proses pertapaan terakhir (bertapa malam hati yang pertama) di bawah Pohon Bodhi, Beliau salah satunya mendapatkan pengetahuan akan semua kehidupannya yang lalu (Pubbenivasanussati-nana).

    Beliau mengucapkan syair ini : Dhammapada 153 & 154

    Dengan melalui banyak kelahiran
    aku telah mengembara dalam samsara (siklus kehidupan).
    Terus mencari,
    namun tidak kutemukan pembuat rumah ini.
    Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini.

    O, pembuat rumah, engkau telah ku lihat,
    engkau tak dapat membangun rumah lagi.
    Seluruh atapmu telah runtuh dan tiangmu belandarmu telah patah.
    Sekarang batinku telah mencapai ‘Keadaan tak Berkondisi (Nibbana)’.
    Pencapaian ini merupakan akhir daripada nafsu keinginan.

    (Pembuat rumah adalah tubuh manusia.)

    Kisah pencapaian pengetahuan ini bisa dibaca di Riwayat Agung Para Buddha.

   • ainspirasi Says:

    Itulah syair. Terkadang syair sulit dipahami. Mungkinkan yang dimaksud banyak kelahiran adalah lahir dan mati berulang? Bisa juga berarti jiwanya selalu mengalami perubahan, yang tadinya mati (dalam artiam kendor) kemudian hidup (dalam artian bergairah) lagi? Mungkin saja keadaan tak berkondisi adalah artinya keadaan pasrah. Hanya Tuhan yang tahu.

   • sampuna Says:

    saudara ain ternyata tidak membaca beberapa Sutta2 yg dengan jelas membabarkan kesilapan sesetengah umat PADA KEHIDUPAN LEPAS.

    pernah baca tentang kisah pengikut wanita Buddha, iaitu Visakha?

    baca, jangan terlalu emosi mempertahankan kedegilan saudara lantas apa yg kami Buddhist berkongsi di sini dibilang bohong..tidak otentik segala….

   • ainspirasi Says:

    Siapa itu Visakha? Bisa dijelaskan sedikit?

 66. sampuna Says:

  mau ditambah lagi.Harus kita rujuk kitab yg dipetik Zakir Naik,yaitu Sutta Cakkavati Sihanada. Semua point yang diwar-warkan Zakir Naik itu ternyata benar

  1.Gotama ditemani ratusan pengikut,tapi Mettaya ribuan.

  2. nama Buddha akan datang adalah Mettaya

  tapi ngapain harus diKABURI mata orang Islam terdapat beberapa point yg akan menyangkal persamaan Mettaya=Muhammad,itu pun didapai dalam Sutta yg sama yg dipetik oleh Zakir Naik bagi membuktikan Mettaya=Muhammad :

  1. hayat manusia zaman tersebut mencapai 80.000 tahun

  2. terdapat seorg Cakravatin,yaitu Maharaja Sankha yg akan menganggotai kebhikshuan dipimpin Mettaya

  3.berlakunya kejatuhan akhlak manusia sehinggakan hayat mereka makin singkat sehingga 10 tahun dan kemudian meningkat semula karena segolongan daripada mereka mengamalkan hidup berakhlak.dari sana,hayat manusia meningkat semula

  tiga perkara ini tidak dinyatakan oleh Zakir Naik walaupun terdapat dalam Sutta yang dipetiknya.

  Soalannya : ngapain disembunyikan??? ternyata tiga-tiga point itu menyangkal teorinya Zakir Naik bahwa Mettaya=Muhammad.

 67. rizz Says:

  @ainspirasi:
  Mas,sebelumnya maaf ya saya mau mengomentari mengenai tanggapan Mas terhadap komentar saya yg sblmnya.

  Gak mas,kalau saya tetap dengerin pendapat orang lain mengenai keyakinan yg saya anut.Di agama saya sendiri diajarkan utk mau mendengar pendapat orang lain(pasti semua agama mengajarkan seperti itu jg lah ya) dan mengajarkan jgn langsung percaya dan berpedoman begitu saja dgn apa yg telah diajarkan,jd perlu dibuktikan oleh diri sendiri dulu secara realistis.Kalau saya sih begitu Mas.

  Oh kalau Mas ainspirasi seperti itu ya.Hmm,iya sih Mas..Tp kalau saya sendiri lebih sukanya mengikuti yg realistis,yg rasional,yg masuk diakal saya,Mas.Soalnya MENURUT SAYA kalau perkataan “benar” itu subjektif gitu Mas,tergantung pendapat pribadi(ini menurut pandangan saya loh,bukan pandangan agama saya).Sedangkan”realistis” itu MENURUT SAYA sifatnya tetap.Setidaknya itu menurut saya sih Mas.Gak apa2 kan Mas kita berbeda pendapat? Hehe..Jgn marah ya Mas..

  • ainspirasi Says:

   Untuk Rizz: Benarkah Anda mau mengikuti yang benar dan realistis? Baiklah sesuai yang Anda tulis di atas untuk sementara saya anggap Anda subjektif dengan keyakinan Anda sedangkan saya tidak subjektif. Mau bukti? Silakan Anda tulis sesuatu dalam agama Anda dan kita bandingkan, mana yang sesuai dengan akal pikiran kita? Sebenarnya saya sudah menyinggung hal ini dalam tulisan lain, tapi tak mengapa diulang lagi.

   Realistis bersifat tetap? Mungkin saya perlu tambahkan ucapan Buddha adalah kebenaran sejati sifatnya tetap. Menurutnya, siapa yang ingin melihat Buddha lihatlah kebenaran itu.

   JADI ORANG ITU TAK PERLU CEPAT MARAH

 68. rizz Says:

  @ainspirasi:
  Mas,coba cek lagi aja mas komen saya.Saya bilang saya LEBIH SUKA yg realistis.Jd kalau mau mengikuti yg mana,saya akan mengikuti yg saya mau..(^.^)

  • ainspirasi Says:

   Untuk Rizz: Silakan Anda mengikuti yang Anda mau. Tapi berhati-hatilah karena di kehidupan kita membuktikan tidak semua yang kita mau terjadi menurut harapan kita.

 69. sampuna Says:

  salam mesra sahabat ku ain,

  soalan saya,gi mana saudara bisa bedakan mana point yg benar dan mana yg ngak benar?

  sy nampak saudara cenderung menyokong ayat2 sutta yg nampak seolah2 memberikan pembayang kepada kedatangan Muhammad…tapi gi mana sih 3 point yg terdapat dalam sutta yg sama..ia cenderung menyangkal Mettaya = Muhammad.

  saudara kena ingat, dalam sutta itu disenaraikan syarat2 lengkap berkenaan Mettaya & ia ngak bisa dikutip berasingan.Ia kajian yg ngak jujur.

  • ainspirasi Says:

   Untuk Sam: Itu dia bagaimana caranya membedakan yang benar dari salah? Saya punya jawaban untuk pertenyaan ini. Tapi saya ingin Anda menjelaskan dulu bagaimana menurut Anda cara mengetahui berita yang benar dari dua berita yang menjelasakan sebuah kejadian? Apakah semuanya benar? Salah semua? Satu beanar satu salah? Atau gabungan ketiga kemungkinan itu?

   • sampuna Says:

    Bro Ain,

    Namo buddhaya, salam mesra.

    Kebenaran? kalo dalam maksud komentar saya,Zakir Naik menyembunyikan kebenaran.

    Kebenaran adalah semua yang ada dalam Sutta yang dipetik Zakir Naik.Dan jika dia berniat baik, dia harus menunjukkan KESEMUA prasyarat kedatangan Mettaya sebagaimana yang digariskan dalam Sutta tersebut.

    Zakir naik hanya ambil beberapa ayat, tidak menunjukkan kesemuanya. Syarat-syarat yg digariskan dalam Sutta adalah lengkap dan akan menunjukkan teori Zakir Naik tiu bohong belaka, maka Zakir Naik hanya memilih syarat yg menyokong teorinya.

    dan sudah jelas,masyarakat Islam yg mempercayai tulisan Zakir Naik tentang Muhammad dinubuat kitab Buddha telah dibohongi terang-terang.

   • ainspirasi Says:

    Untuk Sam. Anda belum menjawab pertanyaan saya terdahulu.

   • sampuna Says:

    sudah dijawab.

    sila lihat di atas ;)

    erm..kebenaran lagi?

    kalo di atas tuch,sampuna bicarakan ‘kebenaran’ yg disampaikan Zakir Naik.

    ok,kali nich sampuna bicarakan kebenaran kitab Buddha..itu yg saudara mahukan ya?

    saudara percaya khan ada tradisi hafiz?Telah wujud hafiz sejak zaman Buddha sendiri masih hidup.untuk menjaga kemurnian kitab Buddha yg dihafal,diadakan persamuan para hafiz kerap kali.

    yang menganggotainya hafiz yg pakar,maka tiada peluang untuk penambahan atau pengurangan dalam kitab Buddha.Tercetusnya mazhab mahayana adalah disebabkan golongan ini mahu mengurangkan peraturan dalam Vinaya, yang tidak dipersetujui oleh golongan orthodox,[kemudiannya membentuk Theravada].

    maka,saya telah membahaskan kedua2 kebenaran…

    jelas Zakir Naik tidak berlaku benar.

   • ainspirasi Says:

    Tolong sebutkan siapa nama hafiz pada jaman Buddha masih hidup. Sebutkan sumbernya dari mana Anda mendapat nama hafiz itu?

   • sampuna Says:

    Di zaman Buddha hafiznya yang melafazkan ajaran buddha semasa persamuan agung Sangha pertama adalah YM Ananda Maha Thera.

    para Sangha di zaman Buddha sendiri telah ada tradisi hafiz..maka wujud sami hafiz sutta, sami hafiz Vinaya..

    dan jangan lupa, mereka semua hadir semasa persamuan Sangha Pertama setelah kewafatan Buddha utk bersama2 melafazkan ajaran Buddha.

    ada sekumpulan yg disebut penyoal,iaitu mereka yg menyoal kesahihan apa yg dilafazkan

    dari YM Ananda Maha Thera,kami mewarisi tradisi membaca sutta dgn membacakan asal usul sutta tersebut dahulu,iaitu ‘Evam me suttam’ [demikianlah yg saya dengar]

    ekam samayam bhagava [Semasa yang Mulia berada di..]..diikuti nama kawasan sutta itu diajar…diikuti kepada siapa ia diajarkan… dan keadaan timbulnya ajaran buddha itu

   • ainspirasi Says:

    Tolonglah dari mana Anda dapat informasi seperti itu?

   • sampuna Says:

    Dicatat dalam Tipitaka tu, maksudnya saudara sendiri tidak pernah membaca Tipitaka kami.

    baca, jangan tak baca.

    selepas dibaca, baru boleh teruskan sesi soal jawab ya.

    dan rasa saya, saudara pun tidak tahu apa kandungan Abhidhamma.

    maka, dari saudara terus memutar belit perbincangan kami yg berpusatkan dakwaan palsu saudara Muhammad = Mettaya, baik saudara meneliti isi Tipitaka dulu.

   • ainspirasi Says:

    Saya sudah menyebut pembagian kitab tri pitaka di bagian lain. Hanya saja saya tidak perlu mencantumkan semuanya. Abhidama berisi 7 jilid atau bagian. Kitab tripitaka bukan kitab otentik karena ditulis 400 tahun setelah kematian Buddha (http://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha, http://en.wikipedia.org/wiki/Pali_Canon), tapi bolehlah dikatakan kitab bersejarah. Sekedar perbandingan kitab Qurán ditulis ketika banyak penghafalnya masih hidup sehingga mustahil dipalsukan.
    Anda TIDAK SETUJU Muhammad=Mettaya ITU HAK ANDA.

   • znedyar Says:

    Salam kenal, Saya jadi penasaran : menurut anda standar otentisitas sebuah kitab suci itu apa ?

    Muhammad tidak sama dengan Mettaya itu kenyataan. Pengikut Buddha tidak mencari-cari bukti Muhammad itu Maitreya tetapi malah Pengikut Muslim yang malah mencari-cari hal ini. Terasa agak aneh bagi saya.

   • ainspirasi Says:

    Kitab otentik itu harus betul-betul asli dalam artian tidak boleh salah, tidak ada unsur lain selain pemberi kitab itu itu sendiri. Isi dari kitab suci harus asli sebagaimana si empunya memberikannya. Misalkan pemberi berita atau ajaran menyebut A maka A pulalah yang tertulis dalam kitab suci itu. Isi kitab haruslah sama sebagaimana yang disebut oleh sumbernya.

    Siapa bilang Muhammad tidak sama dengan Metteya? Itu anggapan Anda. Kalau saya: bisa benar bisa juga salah tinggal sejauh mana bukti-bukti mendukungnya. Sekedar info saja, menurut keyakinan Muslim sebutan Muhammad sudah ada dalam kitab-kitab suci terdahulu. Nama Muhammad pun sudah ada di kitab Taurat, kitab umat Yahudi 2000-an tahun sebelum kelahiran Sidarta Gautama. Bahkan telah ada dalam kitab lain sebelum Taurat. Apa yang aneh? Kalaupun ada umat Islam mencari-cari nama Muhammad dalam kitab lain, itu hanya sekedar membuktikan perkataan Allah, Tuhan semesta alam. Paham ya..

   • znedyar Says:

    Pertanyaan dari saya : Kalau ternyata setelah pembuktian, Muhammad bukan Maitreya, apa yang akan anda lakukan ? Apakah anda akan menyesuaikan bagian Tipitaka terutama yang menggambarkan ciri-ciri Maitreya agar sesuai dengan Muhammad ?

    Boleh tahu alamat email anda apa ?

   • ainspirasi Says:

    He..he..kitab suci orang koq mau diacak-acak. Sekali lagi Muhammad dan Maitreya sama atau beda tak ada pengaruhnya. Masalahnya dalam Islam Tri Pitaka bukan salah satu kitab langit. Hanya ada 4 kitab yang diakui yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran.

   • sampuna Says:

    bro Ain,

    jangan berkeras kerana bro Ain sekarang MEMETIK SABDHA BUDDHA BAGI MEMBUKTIKAN MUHAMMAD = METTAYA.

    dan saya telah menunjukkan BUKTI2 SAHIH BERDASARKAN SUTTA YG SAUDARA [atau dgn lebih tepat...dipetik oleh penulis artikel yg saudara baca itu] PETIK.

    BAYANGKAN….

    saudara cuma bersandarkan SALAH SATU CIRI METTAYA BUDDHA, IAITU namanya Mettaya = Cinta Kasih [lalu dikaitkan dgn sang nabi...please dech... orang Buddhist tidak akan mengaku Muhammad ada cinta kasih kerana sejarah Islam penuh dengan peperangan & penaklukan..mulai dgn pemusnahan berhala2 di Kaabah Mekah] * bagi pengetahuan loch, baca saja riwayat hidup Sang Buddha : TIADA PENAKLUKAN & PEPERANGAN. Ia sama bagi semua Buddha ya, Buddha mempunyai cinta kasih yg tidak terhingga.

    tapi saudara tidak mengambil kira syarat2 lain yg tercatat dalam kitab. [ kayak HAYAT MANUSIA YANG MENCAPAI 80.000 TAHUN, 32 CIRI MAHAPURISA YG JELAS TIADA PADA MUHAMMAD, TIADA CAKRAVATIN SANKHA YG TERCATAT DALAM SEJARAH ISLAM, ...]

    SATU LAGI FAKTA PENTING YA, SEORANG BUDDHA TIDAK DIPERLUKAN SEMASA WUJUDNYA TANDA2 SASANA BUDDHA YG TERDAHULU, misalnya kewujudan Bhikkhu Sangha, adanya pengulangan Sutta Vinaya, wujudnya golongan yg patuh kepada Vinaya. * muahahaha! maka, tidak dapat disangkal lagi fakta iaitu jelas sang nabi loch bukan Mettaya!

    ada saja alasan saudara, kata loch kitab buddha tidak otentik kek, diragui kek, diubahsuai kek…

    jadi,jika ini adalah tanggapan saudara, mengapa harus dikaitkan Muhammad dengan sebuah agama yg saudara ragui?

    nak berbicara harus ilmiah ya.

    ini bukan soal hak tetapi loch udah emosi.

    loch sendiri yg mau menggunapakai isi kitab buddha, tetapi memilih APA YG SAUDARA SUKA SEKADAR MAU MEMBUKTIKAN KHAYALAN SAUDARA ITU BENAR.

    tugas saya sebagai pendukung Dhamma adalah untuk MENUNJUKKAN SEGALA ISI SUTTA YG SAUDARA PETIK ITU.

    dan rasanya tugas saya udah selesai.

    cuma saudara tidak dapat menerima kenyataan dan mula emosi.

   • ainspirasi Says:

    Silakan Anda baca sejarah. Nabi Muhammad tak pernah membunuh orang dalam keadaan damai tanpa alasan. Betul dalam Islam terdapat banyak peperangan. Peperangan dibolehkan untuk menjaga umat Islam. Kalau tidak ada kewajiban perang maka orang-orang jahat akan mudah mengganggu dan merampok umat Islam. Anda pikir kami tak punya cinta kasih? Pernah suatu ketika ada orang Yahudi minta perlindungan kepada Nabi karena dikejar-kejar oleh orang. Meskipun beda keyakinannya Nabi melindungi orang tersebut. Adapun pemusnahan berhala di Mekah itu tidak lain karena berhala-berhala itu tidak pantas berada di situ. Berhala, seperti patung Buddha, tidak patut disembah. Berhala buatan manusia lalu kenapa disembah-sembah? Otkanya ke mana?

    Plis dech…80.000 tahun..lelucon saja. Apa yang ilmiyah?

    32 tanda itu seharusnya ditambah tidak bersunat.

    Kitab Injil tentu masih lebih baik dari kitab Tri Pitaka. Di dalam kitab injil banyak hal yang benar juga banyak hal yang palsu alias telah dikarang-karang manusia. Muslim tidak mengapa meyakini kebenaran beberapa ayat dalam injil. Saya punya beberapa buku. Di dalam buku itu banyak hal yang benar juga banyak hal yang perlu dipertanyakan.

   • sampuna Says:

    udah terbuka kedoknya saudara memang berkeras, biarpun sudah ada bukti yg kukuh menunjukkan khayalan saudara Muhammad = Mettaya itu tidak benar..apa niat saudara?

    sekarang, saudara pula berkata hayat 80.000 tahun itu lelucon semata-mata? bagaimana pula saudara mau mempercayai nabi sulaiman pernah mengarahkan jin untuk menolongnya? atau beliau bisa berbica dengan binatang? tidakkah itu kayak lelucon di mata manusia moden?

    kok petikan kitab yg bisa membenarkan khayalan saudara itu benar, dan yang berlawanan dengan khayalan saudara itu palsu? nah…perbincangan ini makin bego!

    jika satu bahagian sutta itu saudara kata lelucon, ngapain mau menggunakan petikan daripada sutta Buddhist bagi mengetengahkan khayalan saudara itu?

    saudara ternyata TIDAK MEMBACA LAKKHANA SUTTA.

    baca dahulu, baru kita teruskan perbincangan. daripada tulisan saudara, saya sudah tahu saudara tidak pernah membaca sutta2 yg dipetik oleh mereka yg kuat khayal banget Muhammad = Mettaya..kayak Zakir Naik

    saya berikan nama sutta itu, saudara baca lah :

    1. Cakkavati Sihanada Sutta

    2. Lakkhana Sutta

   • ainspirasi Says:

    Masalahnya di situ jelas disebut angka 80.000 tahun. Kalau saja disebut bahwa umat manusia dalam massa yang lama masih bisa diterima. Tetapi penyebutan 80 tahun adalah sebuah yang bisa diukur. Cerita nabi Sulaiman adalah cerita yang tidak disebutkan kapan tanggal, tahun atau waktu kejadiannya. Jadi jelas bedanya. Yang bego siapa?

    Ternyata jelas siapa yang bego. Saya beberapa kali saya kasih penjelasan.

    Saya sudah baca 2 Sutta yang Anda sebut. Dengan kata kunci Cakkavati Sihanda Sutta di http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.26.0.than.html; Lakkhana Sutta di http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_characteristics_of_the_Buddha Tapi mungkin Anda menyarankan saya untuk baca pada sumber tertentu, tolong berikan alamat webnya.

   • sampuna Says:

    jelas saudara sangat memilih bulu untuk menyatakan hal mana yang kayak lelucon… kenapa hayat 80.000 tahun itu bisa disebut lelucon tapi hayat lama nabi2 saudara terdahulu, kebolehan mereka sehinggakan dapat berbicara dengan binatang, mengerah jin segala, nabi saudara bisa naik buraq ..itu bukan lelucon?

    maka, saya rasa, tidak perlu saya meneruskan perbincangan dengan saudara kerana saudara di hati telah sedia menghakimi perkara luar biasa agama lain sebagai lelucon, memilih untuk membenarkan & menolak ayat-ayat kitab kami sesuka hati….dan akhirnya sesuka hati menyimpulkan kitab agama lain meramal muhammad.

    walaupun telah terbukti ungkapan sutta kami tidak pernah merujuk kepada muhammad, saudara masih keras kepala dan jangan sangka saya tidak tahu.. saudara mengalihkan pokok perbincangan untuk menutup kelemahan point saudara.

    setelah dimaklumkan hayat sang nabi tidak menepati kutipan sutta, saudara menyatakan 80.000 tahun itu satu lelucon,
    bila ditanya pasal mengapa tiada disebutkan Cakravatin Sankha… dijawab saudara terdapat banyak pemimpin menjadi pengikut sang nabi…. wah..menakjubkan!!! bila ditanya pasal 32 ciri2 fizikal YG MEMANG TIADA PADA MUHAMMAD… dijawab saudara sutta itu harus ditulis tidak disunat….

    ada saja alasannya untuk membenarkan apa yg ternyata salah.

    baca Cakkavati Sihanada yg lengkap di http://www.basicbuddhism.org/index.cfm?GPID=29

    baca Lakkhana Sutta yg lengkap di http://tipitaka.wikia.com/wiki/Lakkhana_Sutta

   • ainspirasi Says:

    Jangan marah-marah bung. Soal nabi berbicara dengan binatang, jin, syaitan, dsb tentu saja sulit diterima akal. Jangankan Anda, saya pun sulit memahaminya, tapi karena sudah tertulis dalam kitab yang sahih harus diterima dan diyakini oleh Muslim. Jangan kuatir masih banyak berita dalam Quran yang lebih heboh lagi, tak perlu kaget. Kalau Anda tak percaya silakan, tak apa-apa.

    Masalah isi kitab sudah saya jelaskan dan tak perlu diulang-ulang. Kalau Anda punya waktu silakan cari nama Muhammad di kitab Taurat dan Injil PASTI tidak akan ketemu. Ketiadaan nama Muhammad dalam Taurat dan Injil tidak bisa disimpulkan bahwa Taurat dan Injil bukan kitab suci.

    Saya minta maaf kalau Anda tersinggung gara-gara 80.000 tahun. Bila Anda mencermati baik-baik apa yang saya tulis, saya hanya minta kejelasan waktu itu diukur dari mana? Kalau penjelasannya masuk akal saya kira semua orang bisa menerima. Kalau Anda tak bisa menjelaskannya berarti memang lelucon.

    Lho apanya yang salah? Kata temanmu Buddha tidak disunat, berarti Metteya pun tidak disunat. Sehingga salah satu ciri Buddha berikutnya pasti tidak disunat. Sedangkan Muhammad disunat. Makanya saya katakan seharusnya ciri-ciri Buddha yang akan datang ditambah tidak disunat. Betul khan? Koq jadi marah-marah.

    Anda ini bagaimana, Anda lebih tahu ajaran Buddha dari pada saya tolong dijelaskan sedikit dulu apa isi Cakkavati Sihanada dan Lakkhana Sutta kalau saya tak jelas nanti saya baca sendiri.

   • sampuna Says:

    ngak marah tapi bosan jika arah perbincangan menjadi ala ‘pilih bulu’

    jelas deh emang loch berat sebelah…jika ia datang dari, bak kata loch ‘kitab yang sahih’ harus diterima walaupun tidak masuk akal…[nabi naik buraq..kok bilangan waktu sembahyang bisa diskon sehingga jadi 5 kali! banget nabi loch berdiskon sama itu Aulloh!...wah.nabi sulaiman bisa kerah jin & bicara sama binatang...]

    muahahaha… udah menjadi tidak ilmiah jika kayu ukur kebenaran diukur dari segi bila kitab itu ditulis.

    point saudara yg diulang2 cuma soal otentiknya kitab tipitaka ya?

    kami yakin kitab tipitaka pali itu otentik kerana tiada percangahan dalam koleksi sabdha Buddha dalam catatan Nikaya & Vinaya..berbeda pula dengan kitab injil yg ada percanggahan yg jelas.Dan dalam catatan sejarah Persamuan Sangha utk hafazan tipitaka secara lengkap, dicatatkan terdapat penyoal, dan juga kehadiran pakar ajaran Buddha serta sami-sami hafiz.tiada ruang untuk menambah atau mengurangkan isi kitab.

    sejarah tertulisnya al Quran juga ada ruang utk persoalkan otentiknya. Siapa yang tahu apa yg disampaikan oleh sang nabi itu benar2 dari YME?kasus kayak cerita sang nabi berdiskon dengan YME berkenaan hal sembahyang membawa imej sang nabi tu bisa mempengaruhi YME!isi kitab loch juga ada mesej anti Yahudi secara halus dan menghina bukan Islam sebagai bahan bakar neraka ~ gimana bro? kok bingung?

    soalan hayat manusia itu,mari baca petikan itu,rangkap 25 ke atas :

    25. ‘And in the time of the people with eighty thousand-year life-span, [maksudnya manusia yg hayatnya 80.000 tahun]
    there will arise in the world a Blessed Lord,
    an Arahant fully-enlightened Buddha named Metteyya,
    endowed with wisdom and conduct,
    a Well-Farer, Knower of the worlds,
    an incomparable Trainer of men to be tamed,
    Teacher of gods and humans,
    enlightened and blessed,
    just as I am now.

    He will thoroughly know by his own super-knowledge,
    and proclaim, this universe with its devas and maras and Brahmas, its ascetics and Brahmins,
    and this generation with its princes and people, just as I do now.
    He will teach the Dhamma,
    lovely in the beginning,
    lovely in its middle, in the spirit and in the letter,
    and proclaim, just as I do now, the holy life in its fullness and purity.
    He will be attended by a company of thousands of monks,
    just as I am attended by a company of hundreds.

    26. ‘Then King Sankha will re-erect the palace once built by King Maha-Panada and having,
    lived in it, will give it up and present it to the ascetics and Brahmins,
    the beggars, the wayfarers, the destitute.
    Then, shaving off hair and beard, he will don yellow robes and
    go forth from the household life into the homelessness under the supreme Buddha Metteyya.

    Having gone forth,
    he will remain alone, in seclusion, ardent, eager and resolute,
    and before long he will have attained in this very life,
    by his own super-knowledge and resolution, that unequalled goal of the holy life,
    for the sake of which young men of good equal family
    go forth from the household life into homelessness, and will abide therein.

    *****************************************************************

    gawat!

    – udah terbukti ya catatan kitab menyatakan di jaman Mettaya :

    1. manusia bisa hidup sampai 80.000 tahun…

    2. seorang Cakravatin,yaitu Sankha akan menjadi pengikutnya

    [cuba fikir...ada atau tidak syarat2 ini di jaman Muhammad...TIADA!]

    JIKA MASIH BERKERAS MAU MENYATAKAN KITAB BUDDHA TIDAK OTENTIK SEGALA, SILAKAN TUTUP SITUS KERANA SAUDARA TIDAK PERLU MEMETIK APA2 DARI KITAB YG SAUDARA KATA TIDAK OTENTIK…

    MANA TAHU, AYAT2 YG SAUDARA PETIK YG DIYAKINI MERUJUK KEPADA MUHAMMAD ITU TIDAK OTENTIK…

    salam sejahtera….

   • ainspirasi Says:

    Hai Bung kalau memang bisa dibuktikan silakan dibuktikan. 80.000 tahun suatu yang mampu diukur, sedangkan kebenaran Bouraq siapa yang bisa mengukurnya? (sekarang saja sudah ada pesawat supersonic.) Kalau Anda mampu silakan diukur?

    Siapa yang menjamin Kitab Tripitaka Asli, padahal Ananda meninggal hampir 400 tahun sebelum ditulisnya Tri Pitaka. Seharusnya kitap Tri Pitaka itu diperiksa dulu oleh Ananda. Kalau dikatakan yang menghadiri pertemuan itu para pakar dan hafiz itu tidak menjamin ke-otentikannya. Penulisan kitab injil juga dihadiri para pakar.

    Apakah Ada dalam Kitab Tri Pitaka kewajiban mempercayai apa yang tertulis di dalamnya? Menurut Kalama Sutta tidak wajib. “Jangan engkau percaya apa yang tertulis dalam kitab suci, sampai engkau yakin”.

   • znedyar Says:

    Bro sudah dibilang isi Kalama Sutta adalah peganggan untuk meyakini / mempertanyakan kebenaran isi ajaran bukan mempertanyakan tahap penulisan dan bukan juga untuk yang sifatnya riwayat (masa lalu dan masa depan).

    Saya juga sudah tulis sebelumnya, kalaupun ternyata nanti penulisan pada Tipitaka ada yang bermasalah, tapi setelah pembuktian ajaran yang salah tulis ini membawa kebaikan dan kebajikan, tetap digunakan Umat Buddha.

    Saya juga sudah sampaikan sebelumnya riwayat untuk masa yang akan datang atau masa lalu hanya sebatas pengetahuan yang tidak akan menambah atau mengurangi kebijiaksanaan. Kalaupun ada efeknya, sangat kecil sekali / bahkan malah tidak berguna.

    Saya menemukan 2 keanehan dalam pernyataan Muhammad adalah Maitreya :

    1. Kenapa yang mencari tahu Muhammad adalah Maitreya adalah Umat Muslim. Rasanya lebih berdasar kalau Umat Buddha yang mencari tahu apakah Muhammad adalah Maitreya karena penyebutan Maitreya jauh sebelum Muhammad lahir. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Umat Buddha. Alasannya adalah nggak berguna karena nggak menambah kebajikan atau kebaikan.

    2. Memilah-milah ayat Tipitaka secara sepihak (Sejujurnya saya merasa keimanan saya tidak dihormati dengan pantas). Kalaupun anda mau membuktikan Muhammad adalah Maitreya (berdasarkan versi anda sendiri), anda harusnya minta bantuan Umat Buddha yang mengerti Tipitaka terutama mengenai seputar kemunculan Maitreya dan mengakui dengan besar hati apapun hasil yang didapat.

    Kalau anda sendiri menentukan bukti-bukti yang hanya mendukung pendapat anda sendiri, terkesan propaganda. Jangan pula anda berkelit, bahwa ayat-ayat Tipitaka bisa di-quote karena sejarah penulisan Tipitaka nggak jelas atau ayat-ayat Tipitaka nggak logis.

    Cobalah untuk refleksi diri dari tulisan-tulisan kami.

   • ainspirasi Says:

    Oh ya bagus sekali silakan Anda cari tahu sendiri apakah Muhammad = Maitreya atau bukan. Tapi saya kira Anda sudah tahu jawabannya. Muhammad disunat sedang Buddha tidak disunat.

   • sampuna Says:

    yang benar, jelas sekali Muhammad BUKAN Mettaya.Harus dihormati FAKTANYA SEPERTI YG DINYATAKAN DI SUTTA2 YG DISEBUTKAN, jangan diubah2…atau dengan suka hati [masa ditunjukkan bukti yg BENAR] menyatakan alasan kitabnya ngak otentik segala…

    mau klaim ngak otentik..ngak perlu rujuk kitab agama Buddha,khan?

    ya, benar sekali, di salah satu Mahapurissa Lakkhana,ia menyatakan alat sulitnya Buddha DISELAPUTI, yg bermaksud masih ada kulitnya, ngak bersunat.

    maka,jika anda benar2 seorang yg ikhlas, beragama, harus ditegakkan KEBENARAN.

    NYATAKAN SAJA KEBENARAN KITAB BUDDHA MERAMAL METTAYA, BUKAN MUHAMMAD.

    saya mau melihat sama ada loch benar2 mendukung kebenaran.

    ~ sekian

   • ainspirasi Says:

    sory baru sibuk. Seperti yang saya bilang Anda meyakini Muhammad bukanlah Mettaya itu hak Anda. Kalo orang lain menyatakan Muhammad = Mettaya juga adalah hak orang lain. Kitab taurat dan injil saat ini sudah tidak oitentik..Kalo Mettaya tidak sunat berarti betul Muhammad bukanlah yang dimaksud. Bukti menunjukkan kalau orang perilakunya benar pasti dia bersunat. Mengapa? karena sunat adalah cara sehat. Sehat adalah benar. Kalau Mettaya tidak sunat berarti dia bukanlah pembawa kebenaran. Dalam Islam semua nabi sunat..

    Anda menyatakan Ikhlas? dan Kebenaran? Lihat tulisan Anda sebelumnya..Anda sangat tidak butuh kebenaran meski di kemudian hari apa yang tertulis menjadi keyakinan pengikut Buddha tidak terbukti. Kalau Anda bermaksud menyatakan kebenaran adalah sesuai dengan isi kitab Tripitaka silakan…Para pengikut Injil juga meyakini injilah yang benar.

   • reza Says:

    semua inti agama adalah kasih sayang kepada semua makhluk, entah itu yang dianggap agama atau bukan. saya hanya menginformasikan bahwa umat islam percaya seorang nabi dan rasul ada ada sekitar 100.000 lebih. yang harus kita petik adalah cinta kasih. saya yakin apabila semua nabi/rasul dan budha bertemu, tidak akan berdebat mempertahankan kebenaran. karena mereka adalah manusia manusia bijaksana. tapi saya paham dan sangat menghargai para comment2 ini.

    yang paling menang adalah bukan orang yang menang dalam perdebatan, tapi yang sanggup menerima kebenaran walaupun itu pahit. itulah orang2 yang mendapatkan pencerahan / hidayah. tapi pandangan saya sendiri (seorang muslim) secara objektif atas artikel diatas; ada unsur paksaan adal penafsiran

    masing masing.

   • sampuna Says:

    itulah saya kata..ada saja kok diomong loch…

    tipitaka ngak otentik….YM ananda udah meninggal segala…

    maka,LOCH JANGAN RUJUK KE TIPITAKA UNTUK MENCARI BUKTI2 MUHAMMAD = METTAYA

    ok?

    kok buraq itu bisa dipercayai yach? cuma ‘blind faith’ gitu yach?gi mana peristiwa nabi loch ‘diskon’ ama aulloh berkenaan masa sembahyang? blind faith juga

    dalam Buddhism, yg penting itu bukan ramalan ya,yg penting itu,..sebagaimana loch kata,yg bisa diukur,iaitu majhimmapatipada yang membawa kepada Nibbana

    cukup sekadar ini..

    udah jelas…

    1. buktinya dalam kitab gua,Muhammad bukan Mettaya

    2. loch ngak bisa terima syarat2 ramalan yg menepis sang nabi loch bukan Mettaya kayak adanya Cakravatin Sankha, hayat 80.000 tahun, 32 Lakkhana Mahapurisa

    dapat disimpulkan :

    1. orang Buddhsit tahu Muhammad bukan Mettaya

    2. orang Islam berkeras nak klaim Muhammad = Mettaya

   • ainspirasi Says:

    He..he..Anda tak yakin Muhammad tak apa. Yang jelas Muhammad dan Metteya sama-sama berhuruf awal M.

   • ozi tivona Says:

    ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN AND MUDJAHID NEVER DIE. Salam kenal, tivona@plasa,com

   • znedyar Says:

    Salam Kenal Bro Sampurna. Boleh bagi-bagi ilmu kepada saya ?

   • sampuna Says:

    salam kenal bro. bisa saja kontek melalui milis sampuna@yahoo.com

    dan juga kepada bro zain yang ingin berbincang lanjut..silakan email

   • znedyar Says:

    Halo, ikutan lagi. Tujuan menyembah Buddha (bukan patung Buddha) adalah agar umat mengingat Ajaran Dhamma dan mempraktekkan Ajaran Dhamma. Patung Buddha adalah sarana bukan tujuan. Sama seperti menghormat Bendera Merah Putih sebagai lambang negara bukan lantas menganggap Bendera Merah Putih sebagai berhala.

    Kembali ke masalah isi kitab yang bersifat riwayat baik masa lalu maupun masa depan. Anda tidak percaya, tidak apa-apa, karena inti Ajaran Buddha bukan di sana. Kejadian masa seputar kemunculan Buddha Maitreya itu belum bisa dibuktikan, sehingga tidak bisa disebut sebagai tidak ilmiah.

   • ainspirasi Says:

    ok.

 70. Ibrahim Says:

  Sidarta Gautama adalah salah seorang manusia pilihan yang mendapat petunjuk dari Tuhan Semesta Alam, apapun gelar sebutannya apakah Budha ataukah Nabi. Yang pasti manusia-manusia pilihan Tuhan Semesta Alam pastilah manusia yang berakhlak mulia, panutan, contoh tauladan yang baik. Sebagai manusia yang mendapat petunjuk dari Tuhan tentu perkataannya bukan ramalan lagi melainkan petunjuk dari Tuhan.

  Jadi kedatangan Metteya/Maitreya yang dikabarkan Sidarta Gautama maka itu bukanlah suatu ramalan lagi, melainkan petunjuk Tuhan yang pasti datang. Tergantung kita menyikapinya, menelaah lebih dalam petunjuk yang diberikan, meneliti seluruh petunjuk, menggunakan seluruh potensi akal pikiran untuk menelaah petunjuk dengan rasio yang dapat diterima, membuka pintu hati meninggalkan ego, mencari menggali informasi lebih banyak, membandingkan, menimbang-nimbang, memikirkan, mempertanyakan kembali dalam hati, mencari kebenaran tertinggi untuk mendapatkan petunjuk(pencerahan) yang bersumber dari Tuhan Semesta Alam. carilah manusia yang mendapat petunjuk Tuhan Semesta Alam, yang perkataannya atas nama Tuhan.

  Menilai suatu agama atau ajaran cukup dengan melihat, mempertanyakan dan menilai siapa Tuhan agama itu, seperti apa Tuhan ajaran itu. Untuk moral dan akhlak pastilah semua agama mengajarkan moral dan akhlak yang mulia. Tapi perbedaan yang paling mendasar setiap agama/ajaran adalah siapa Tuhannya?. siapa yang mereka sembah?. hebatkah Tuhan mereka? bisa apa Tuhan mereka? berapa banyak Tuhan mereka? bagaimana penjelasan Tuhan mereka? masuk akal kah? sesuai akal rasio kah? dapatkah diterima dengan hati nurani kah? bagaimana dengan Tuhan agama kita sendiri? Siapa yang kita sembah? bandingkanlah.

  Saya seorang muslim.

  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
  1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
  2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
  3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan
  4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.
  (Quran, Surah 112: 1 – 4)

  Muslim mempercayai mengimani bahwa setiap manusia akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali setelah matinya yaitu pada hari yang ditentukan Allah. Wujud manusia yang dibangkitkan pun bisa bermacam-macam, bisa manusia bisa pula binatang, sesuai amal perbuatannya didunia. (mungkin ini bisa disebut konsep reinkarnasi secara islami).

  Hari itu adalah hari pembalasan, yaitu hari dimana setiap amal perbuatan manusia yang hidup di dunia akan di balaskan oleh Allah Tuhan semesta alam, dengan ganjaran yang adil sesuai amal perbuatannya.

  Barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan amal perbuatan yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula yaitu surga, dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan amal perbuatannya jahat, maka akan berakibat dia dimasukkan kedalam neraka. (nah mungkin ini bisa disebut konsep karma ada sebab ada akibat tentu secara islami).

  Petunjuk itu datangnya dari Allah, dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali.

  • sampuna Says:

   warga Buddhist tidak percaya Buddha dipilih YME.Buddha,dalam kepercayaan kami adalah satu gelaran kepada mereka yg telah mencapai tingkat kesempurnaan (Nibbana)dan berupaya memimpin manusia lain ke arah tersebut.

   Tapi,ini telah menentang pandangan Islam yang mana manusia tidak akan sempurna melainkan ia YME.nah,maka Buddha tidak dapat disamakan dengan barisan nabi2 Islam , Yahudi maupun Kristen.

   Buddhist juga tidak mengimani ‘satu hari yang mana semua akan dibangkitkan’.Kami percaya semua yang mati akan langsung terlahir di alam2 sesuai dengan karma phalanya.

   daripada petikan Kitab Buddha sendiri,telah ada garis panduan nyata tentang kedatangan Mettaya dan jelas ia bukan sekarang, apa lagi zaman nabi muhammad?

   fikirkan prasyarat sebagaimana tercatat di Cakkavati Sihanada Sutta :

   1. manusia jaman Mettaya hayatnya sehingga 80,000 tahun

   2. terdapat satu zaman beransur-ansur kejatuhan akhlak manusia sehinggakan ia memendekkan hayatnya ke 10 tahun,.Dari sana segolongan manusia yang mahu memulihkan akhlak akan lari dari masyarakat yg tidak berakhlak tersebut. Golongan ini akan mengamalkan akhlak dan hayat mereka akan beransur2 meningkat sehingga 80,000 di jaman Mettaya.

   3. di jaman Mettaya akan ada seorg cakravatin (maharaja dunia) yg bernama Sankha

   sila jawab,apakah syarat2 ini ada di jaman Muhammad?

   tiada.

   maka,tiada pertalian antara Buddhism dan Islam kecuali dalam beberapa hal akhlak & hukum balasan & hukum moral.

 71. Misionaris Milenium Says:

  Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus

  Syalom…

  halo Saya Pengikut Isa/Yesus boleh nimbrung khan…he..he..
  Asik Juga ngobrol sama orang beda iman/keyakinan seperti kalian ini hua..ha..ha..

  Begini….. saya mau tanya sama kalian baik pengikut Nabi Muhammad (Islam) maupun Sidartha Gautama (Budha ).

  Saya sebagai orang katolik mau tanya sama kalian. Mengenai syahadat iman katolik khususnya.

  Begini Bro..

  Syahadat Para Rasul Iman Katolik.

  ” Aku Percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Dan Akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan Kita ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Yang dikandung oleh Roh Kudus ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Dilahirkan oleh seorang Perawan Maria ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Yang menderita sengsara, dalam Pemerintahan Ponsius Pilatus ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Yang naik kesurga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Dari situ Yesus akan Datang, Mengadili orang Hidup dan Mati ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Aku Percaya Akan Roh Kudus ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Gereja Katolik Yang Kudus ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Persekutuan Para Kudus ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Pengampunan Dosa ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Kebangkitan Badan ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  ” Kehidupan kekal. Amin ”

  Apakah orang Islam percaya ?
  Apakah orang Budha percaya ?

  Nah… Monggo… Saya mau tau gimana tanggapan saudara ?

  salam damai ?

  • ainspirasi Says:

   Saya ingin tanya dari mana Anda mendapat kata-kata ” Aku Percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi ” dan kata-kata ” Dan Akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan Kita ” dst. Tolong sebutkan sumbernya.

  • sampuna Says:

   Buddhist tidak mengimani YME ;)

   Buddhist juga tidak mengimani kehebatan2 Yesus Kristus yg dinyatakan.

   Seluruh kehidupan Yesus Kristus memberikan suatu gambaran hukum Karma Phala.

   Khan di kehidupannya beliau pernah membuat air biasa menjadi air tuak? Beliau khan juga pernah berjalan atas air?

   Sehebat mana Yesus Kristus,beliau tidak dapat lari dari Karmanya untuk menderita hukum salib.

   ini pandangan objektif seorang Buddhist ya.

 72. some one Says:

  to : misionaris milennium
  halo Saya Pengikut Isa/Yesus boleh nimbrung khan…he..he..
  isa = yesus ?

  ” Aku Percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi ”
  Apakah orang Islam percaya ? “bingung, harus percaya ama siapa? Bapa, atau yesus yang duduk disamping ALLAh bapa” jd yang tuhan yang mana? ALLAH bapa / yesus, atau kedua duanya.
  siapa yang mengajarkan syahadat kepada Para Rasul Iman Katolik? Yesus / ALLAH bapa? kalau Yesus yang mengajarkan mengapa harus percaya kepada ALLAH bapa? jika Yesus = ALLAH bapa, bagaimana caranya yesus bisa duduk dikanan ALLAH bapa? mungkinkan umat katolik mempunyai 2 tuhan, yaitu ALLAH bapa dan Yesua yang duduk dikanan ALLAH bapa

  ” Dan Akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan Kita ”Apakah orang Islam percaya ? ” bingung lagi, Umat katolik mempunyai “keluarga tuhan”, mana yang harus disembah, Yesus Kristus/ ayahnya Yesus? untung putra tunggal, kalau ada dua bagaimana? jika menyembah Yesus mrka kah ALLAH bapa ( begitu sebaliknya)

  ” Yang dikandung oleh Roh Kudus ”
  Apakah orang Islam percaya ? “bingung lagi lagi, bukankah Yesus dukandung oleh bunda Maria (jika dalam Islam Nabi Isa AS, dikandung oleh Maryam (kl gak salah) yang merupakan wanita yang mempunya pikiran paling lurus dimuka bumi, yang sehingga mampu melewati cobaan yang 4JJ I berikan, walau pada akhirnya gagal saat diberi cobaan oleh 4JJ I berupa kehamilan tanpa menikah.

  ” Dilahirkan oleh seorang Perawan Maria ”
  Apakah orang Islam percaya ? “lagi lagi bingung lagi, bukankah yang mengandung adalah yang melahirkan” bagaiman mungkin roh kudus yang mengandung, bunda maria yang melahirkan?”

  ” Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati ”
  Apakah orang Islam percaya ? ” Jika Nabi Isa AS yang dibangkitkan? sooooooooo pasti percaya”

  ” Yang naik kesurga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa ”

  Apakah orang Islam percaya ? “tidak, tidak ada seorang manusia yang bisa duduk disebelah kanan/ kiri 4JJ I, bahkan Nabi Muhammad SAW, yang mendapat gelar kekasih 4JJ l tidak duduk disamping 4JJ I, hanya 4JJ I tekah menjamin Nabi Muhammad SAW masuk sorga, tetapi walau telah dijamin masuk surga Nabi Muhammad SAW tidak menjadi sombong, sehingga beliau tetap beribadah singga akhir hayatnya. Subhanallah

  ” Dari situ Yesus akan Datang, Mengadili orang Hidup dan Mati ”
  Apakah orang Islam percaya ? ” lagi lagi bingung lagi lagi, bagaimana caranya menghakimi orang mati? lucu kalau orang mati dihakimi orang yang pernah mati”

  ” Aku Percaya Akan Roh Kudus ”
  Apakah orang Islam percaya ? “lagi lagi bingung lagi lagi lagi, yang mana yang harus dipercaya, Roh Kudus, ALLAH bapa, Yesus? murkakah Yesus & ALLAH bapa jika harus percaya pada roh kudus? mungkinkah antara Roh Kudus, Yesus, dan ALLAH bapa telah sepakat, dan tidak akan saling berebut untuk dipercayai?

  ” Gereja Katolik Yang Kudus ”

  Apakah orang Islam percaya ? “Tidak” adakah Gereja Katolik yang dibangun oleh Roh Kudus, Yesus, ALLAH bapa? walaupun ada juga tetap tidak akan percaya. Walau Ka’ba adalah kiblat umat muslim, tetapi umat muslim tidak menyembah Ka’ba, tetapi menyembah 4JJ I

  ” Persekutuan Para Kudus ”
  Apakah orang Islam percaya ? ” Tidak, siapa saja yang bersekutu, Roh Kudus, Yesus, ALLAH bapa atau para pemimpin Katolik. Dalam hal apa persekutuan tersebut?

  ” Pengampunan Dosa ”
  Apakah orang Islam percaya ? “Tidak, siapa yang mengampuni? dosaku adalah dosaku, biar aku yng mempertanggung jawabkannya di hari akhir nanti, jika harus ditanggung oleh orang tuaku/ adikku/ kakakku / saudara2ku, kasihan dosa meraka bertambah banyak, kecuali 4JJ l yang menginginkan . Trus siapa yang akan mengampuni dosa yang mengampuni dosa tersebut, jika dos akan diampuni mengapa harus ada dosa dimuka bumi ini, seandainya dosaku diampuni, mungkin aku akan berbuat dosa yang lebih banyak lagi. tetapi jika aku harus mempertanggung jawabkan dosa2ku aku akan bertaubat dan menghindari yang menyebabkan dosa

  ” Kebangkitan Badan ”
  Apakah orang Islam percaya ?” Jika maksudnya setelah mati kemudian akan dihidupkan kembali oleh 4JJ l, untuk mempertanggung jawabkan dosa2. Umat ISLAM wajib percaya”

  ” Kehidupan kekal. Amin ”
  Apakah orang Islam percaya ? ” percaya, walau harus membakar dosa2ku didalam neraka, gak tau berapa lama, kemudian abadi didalam surga.

 73. fauzi Says:

  masak sehhhhhhhhhhhhh
  kan agama budha bukan agaa samawi(agama langit) tapi agama ardi(dunia)

 74. sampuna Says:

  sekali lagi, saya sebagai umat buddha terpelajar ingin menegaskan kritikan saya terhadap bahagian ramalan kitab Buddha tentang Muhammad.

  saya pernah terbaca penulisan ‘Zakir Naik’ berkenaan hal itu dan saya mendapati beliau tidak jujur menyampaikan maklumat sebenar.

  Dari Cakkavati Sihananda Sutta,beliau memetik ramalan tentang Mettaya Buddha sebagai mengarah kepada Muhammad.petikan beliau, “Pengikut saya [Buddha] cuma ratusan, tetapi pengikut Mettaya ribuan.”

  Apa yg Zakir naik sembunyikan dari pembaca Islamnya adalah lanjutan dari ramalan itu,Buddha menjelaskan lagi keadaan semasa kewujudan Mettaya dalam sutta yg sama.

  1. Sebelum kedatangan Mettaya, akan berlaku keruntuhan akhlak dahulu sehinggakan hayat manusia tinggal 10 tahun. [ tidak pernah berlaku fenomena ini!!!]

  2. Seorg Maharaja Cakrawala [Universal Monarch] yg bernama Sankha akan meninggalkan duniawi & ditasbihkan menjadi bhikkhu bawah perguruan Mettaya [setahu saya,islam tidak pernah menyebut terdapat seorg Maharaja yg meninggalkan takhta & menjadi pengikut Nabinya]

  3. hayat manusia semasa kedatangan Mettaya adalah 80,000 tahun

  Tambahan pula,di Lakkhana Sutta,dicatatkan terdapat 32 ciri utama sosok tubuh semua Buddha.Salah satunya adalah kemaluan yg tidak bersunat KERANA TIDAK AKAN ADA PERHUBUNGAN SEKSUAL LAGI setelah PENCERAHAN AGUNGNYA. [pencapaian tingkat 'Buddha']

  maka, nabi tidak boleh disamakan dengan para Buddha yg dimaksudkan oleh agama Buddha.

  Kitab Buddha tidak pernah meramal kedatangan Muhammad, dan Muhammad jauh berbeza dengan keperibadian para Buddha.

  sekian.

  • ainspirasi Says:

   Yah setiap orang boleh menolak sebuah berita. Juga boleh menerimanya. Kalau mau dicari kaitannya tentu saja ada.
   1. Tahukah Anda sebelum kedatangan Nabi Muhammad, di Mekah khususnya, perilaku penduduknya sangat biadab. Penduduk Mekah tidak segan-segan membunuh anak-anak perempuannya. Penduduk Mekah hobi minum-minuman keras, judi, merampok, memperkosa, dsb.
   2. Islam tidak melarang seseorang untuk untuk turun dari jabatannya. Sebaliknya Islam menganjurkan orang menggunakan jabatannya untuk melaksanakan perintah Allah dan mensejahterakan rakyatnya. Terbukti banyak para penguasa, kepala suku, di berbagai wilayah saat itu mengikuti seruan Muhammad SAW.
   3. 80.000 tahun mau diukur dari mana? Dari jaman dinosaurus atau manusia purba?

   Rupanya Anda tidak sunat ya? Sekarang ini saya kira banyak orang yang tidak sunat. Di Amerika, Eropa, China, dsb jutaan orang tidak sunat. Buddha sendiri sunat apa tidak?

   • sampuna Says:

    saudara,

    jelas saudara menolak fakta daripada Sutta-Sutta yg saya rujuk itu.

    jangan keras kepala ya,kalo udah jelas bukan Muhammad, tidak boleh dipaksa umat buddha mengaku juga Mettaya itu Muhammad.

    saudara tidak habis baca Cakkavati Sihanada Sutta..mohon baca…ada penerangan tentang evolusi perangai manusia…dan ia berkait langsung dengan jangka hayat mereka.

    gua mau tanya…ok..saudara kata akhlak di zaman nabi tu memang teruk..tapi adakah hayat mereka sampai 10 tahun sahaja?

    hayat manusia di zaman Mettaya itu sendiri mengjangkau 80.000 tahun!!! [ udah tewas satu point!]

    ketua kaum kek siapa kek yg ikut sang nabi tiu tidak penting, yang dicatatkan di sutta itu adalah SEORANG CAKRAVATIN [MAHARAJA DUNIA] YG BERNAMA SANKKHA AKAN MENINGGALKAN DUNIAWI & MASUK KEBHIKKHUAN.

    nah, ternyata tiada MAHARAJA DUNIA YANG BERNAMA SANKKHA mengikut sang nabi! [ point kedua menumpaskan andaian saudara!]

    oh ya, dan sila jawab, sang nabi sunat atau tidak? Tercatat dalam Lakkhana Sutta, semua Buddha TIDAK SUNAT.Dan mohon baca Lakkhana Sutta, ia tercatat 32 ciri2 tubuh para Buddha dan juga sebab2 yg membawa 32 ciri2 tubuh yang sempurna itu. SAYA PASTI SANG NABI TIDAK ADA KESEMUA 32 CIRI2 TERSEBUT.

    maka, cuba fikirkan :

    1. jangka hayat manusia di zaman sang nabi tidak sampai 80.000 tahun

    2. di budaya arab tidak pernah ada istilah CAKRAVATIN

    3. tidak pernah tercatat pun di sejarah Islam CAKRAVATIN MAHARAJA SANKKHA yang menjadi pengikut sang nabi

    4. di islam tidak ada cara hidup KEBHIKKHUAN

    5. sang nabi tiada kesemua 32 ciri2 tubuh yg sempurna sebagaimana dicatatkan di Lakkhana Sutta

    kedatangan Mettaya telah dijelaskan secara lengkap…semua prasyaratnya harus lengkap sebelum dikatakan seorang itu Mettaya…sang nabi mungkin ada mengajar dasar moral…tapi itu tidak cukup ya…para Buddha hanya diperlukan setelah AJARAN BUDDHA ITU LENYAP LANGSUNG dari dunia…

    dan maksud lenyap langsung termasuk KETIADAAN RUJUKAN KITAB BUDDHA UNTUK ANDA BACA UNTUK BERBINCANG DHAMMA DENGAN SAYA DOANK!

   • ainspirasi Says:

    Sudah jelas kitab Tripitaka itu tidak otentik Anda mau percaya. Yang benar isi kitab itu atau fakta yang ada? Seperti yang saya katakan sebelumnya kita tidak bisa mempercayai sebuah berita yang berasal dari sumber meragukan.

    Saya sudah baca anjuran Anda di http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.26.0.than.html. Di tulisan itu penuh kerancuan dan tak masuk akal. Apakah 80.000 tahun itu umur manusia sejak lahir dari rahim ibunya sampai dia mati ataukah umur manusia sejak manusia pertama ada di muka bumi? Kalau dikatakan 80.000 tahun adalah umur hidup seorang manusia jelas sulit diterima akal. Adakah usia manusia saat ini rata-rata mencapai 100 tahun? apalagi 80.000 tahun? Berikutnya jika dikatakan 80.000 tahun adalah umur manusia sejak manusia pertama maka bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Menurut kaum arkeolog manusia pertama sudah ada sejak 150.000 tahun yang lalu. Jadi mana yang benar? Dijelaskan juga kedewasaan manusia nantinya mencapai 500 tahun? Sudahlah jangan membuat lelucon..

    Rupanya Anda sangat terpaku dengan nama? Buddha bukanlah sebuah nama. Buddha hanya istilah yang berarti pencerahan. Mengapa tidak disebut saja agama Sidarta Gautama? Bagaimana diganti saja agama SG?

    Semua nabi itu disunat. Tentu saja saya juga disunat. Anda pasti tidak sunat, tak masalah, sekalian saja tidak usah kawin dan hiduplah di biara agar sesuai ajaran Buddha.

    Islam mengajarkan orang untuk hidup sederhana dan tidak mencintai dunia berlebih-lebihan. Maaf ya, umat Islam beribadah setiap hari, bandingkan dengan dengan umat Buddha ibadahnya tak jelas. Teman saya di Thailand bilang ibadahnya suka-suka, kapan dia mau dia beribadah, tidak ada waktu yang jelas.

    Memang sulit untuk membuktikan kebenaran 32 ciri fisik seseorang yang diyakini umat Buddha. Masalahnya nabi Muhammad tak punya foto. Sebenarnya ada penjelasan bagaimana ciri-ciri fisik nabi Muhammad menurut keterangan orang yang pernah melihatnya. Akan tetapi bagi saya hal itu tidak penting.

    Tidak salah kalau Anda tak percaya Muhammad=Mettaya, tidak dihukum.

   • znedyar Says:

    Kenapa anda menegaskan keotentikan itu penting ?

    Mengenai keadaan di masa yang akan datang (seperti manusia yang berumur 80000 tahun) bukanlah yang paling penting. Yang terpenting adalah inti ajaran Budhha.

    Berikut petikan Kalama Sutta dari http://en.wikipedia.org/wiki/Kalama_sutta :

    Do not go upon what has been acquired by repeated hearing,
    nor upon tradition,
    nor upon rumor ,
    nor upon what is in a scripture,
    nor upon surmise,
    nor upon an axiom,
    nor upon specious reasoning,
    nor upon a bias towards a notion that has been pondered over,
    nor upon another’s seeming ability,
    nor upon the consideration, “The monk is our teacher.”

    Kalamas, when you yourselves know: “These things are good; these things are not blamable; these things are praised by the wise; undertaken and observed, these things lead to benefit and happiness,” enter on and abide in them.’

    Yang diuji oleh umat Buddha bukan otentisitas tapi isi ajaran yang diajarkan Buddha dengan prinsip yang diajarkan Kalama Sutta.

    Kisah mengenai kondisi dunia seputar kemunculan Maitreya bukanlah ajaran inti. Walaupun demikian, jangan dihubung-hubungkan dengan Muhammad karena memang tidak bersangkut-paut.

    Mengenai penamaan agama, apapun dasar yang dipakai untuk penamaan, adalah hak masing-masing pengikut dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain.

    Dalam pandangan Buddhis tindakan nyata lebih baik dari beribadah. Yang ideal adalah ibadah berjalan beriringan tindakan nyata. Ibadah dalam Buddha bukan bertujuan menyembah siapapun, tetapi adalah untuk mengingatkan diri akan ajaran Buddha supaya bisa mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari.

    Batasan ibadah dalam ajaran Buddha mungkin dianggap tidak jelas, tapi sesungguhnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

    Kalau anda masih mau membuktikan Muhammad itu Maitreya, harusnya 32 tanda-tanda fisik adalah salah satu faktor yang sangat krusial bagi anda.

   • ainspirasi Says:

    Saya senang Anda menyebut pesan-pesan kalama sutta. Perhatikan bunyi kalama sutta itu. Jangan Anda percaya semua yang Anda dengar, jangan percaya semua yang ada di tradisi, rumor, gosip, pendapat-pendapat, dsb, meskipun terasa indah, sampai Anda sendiri yakin.

    Mas..berhadapan dengan agama kita tidak boleh semaunya sendiri. Agamapun harus punya kejelasan. Setiap ajaran yang tidak jelas tentunya akan sulit diikuti. Maaf ya dalam Islam tidak ada sebuah ajaran atau ritual yang tak punya dasar. Semuanya berdasarkan petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Agung yang disampaikan oleh lidah Muhammad SAW.

    Kebebasan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan atau kepada yang lain?

    Seperti yang saya bilang sangat sulit membuktikan 32 ciri itu karena tidak ada fotonya.

   • znedyar Says:

    Sudah dibilang bahwa yang ditekankan di sini adalah pembuktian terhadap ajaran yang sifatnya bukan riwayat masa lalu (termasuk asal muasal) atau wahyu untuk masa depan. Dalam Pandangan Buddhis yang cenderung praktikal pengujian riwayat sedikit atau bahkan tidak berkontribusi bagi pencapaian seseorang.

    Kalaupun ternyata ajaran Buddha sudah melenceng karena pencatatan yang salah, kami sebagai Umat Buddha masih diperbolehkan bahkan wajib menguji ajaran yang melenceng tersebut apakah membawa seseorang pada kebajikan atau tidak. Jika terbukti tidak membawa seseorang pada kebajikan, ajaran Buddha itu akan kami tinggalkan.

    Anda diperbolehkan menguji ajaran Agama Buddha walaupun anda bukan pengikut Buddha. Jika ajaran kepercayaan anda berdasarkan kepada yang Maha Kuasa itu artinya ajaran anda lebih ‘tahan banting’ lagi, tapi pernahkah atau bolehkah anda mengujinya ?

    Kalaupun tujuan pembuktian Muhammad = Maitreya untuk membuktikan keagungan Kitab Suci, apa hasilnya kalau ternyata (worst case/berandai-andai) Muhammad memang bukan Maitreya ? Apa yang akan anda lakukan ?

    Kebebasan bertanggungjawab itu adalah terhadap diri sendiri.

    Andaikan foto atau gambar Sang Nabi itu ada, itu akan sangat membantu proses pembuktian.

   • ainspirasi Says:

    He..he.. dalam Islam seseorang diberi kebebasan untuk menguji sendiri ajaran-ajaran Tuhan. Kalau tak percaya sebuah ajaran silakan dibuktikan.

    Gampang sekali menjawabnya apakah Muhammad=Metteya atau bukan. Kalaupun bukan, pertama sekali tidak ada keyakinan umat Islam bahwa Tri Pitaka kitab suci. Artinya ramalan atau berita di dalamnya tidak perlu diperhatikan. Kedua, ketidak samaan antara kedua tokoh yang dimaksud tidak akan mengurangi keimanan kami pada Muhammad. Apalah artinya sebuah perkataan yang tak jelas dibanding dengan keberadaan Muhammad yang menjadi fakta.

   • znedyar Says:

    99 dan 100 saya jawab sekalian, ya. Perkataan tidak jelas bukan masalah bagi Umat Buddha karena masih diijinkan untuk dibuktikan apakah bermanfaat bagi kebijaksanaan.

    Yang anda buktikan toh tetap ajaran-Nya bukan riwayat

    Kalau memang Tipitaka dicap tidak jelas, kenapa juga dicari persamaan Muhammad dengan Maitreya ? Kalau masih mencari-cari juga, secara tidak langsung mengakui Tipitaka adalah sumber terpercaya dari Buddhis. Atau jangan-jangan “terpaksa” dipakai sebagai sumber ?

    Mas diperbolehkan meneliti sepuasnya tentang isi ajaran inti dari Tipitaka, kami nggak pernah melarang umat lain melakukan hal ini. Bertanyalah kalau tidak mengerti, siapa tahu pertanyaan anda belum terpikirkan oleh saya. (znedyar@yahoo.com)

   • ainspirasi Says:

    Entah berapa kali saya bilang. Dalam kitab Tri Pitaka mungkin saja ada hal-hal yang benar, tidak semuanya. Kami tidak perlu meyakini kitab Taurat dan Injil yang sekarang otentik, tapi kami harus percaya bahwa kitab-kitab itu berasal dari Tuhan.

 75. znedyar Says:

  Salam Kenal Bro,

  Untuk asal mula Tipitaka, coba klik di sini : http://www.secangkirteh.com/forum/index.php?topic=2019.0;wap2

  Sang Buddha mengajarkan ajaran yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, hafiz Buddhis yang anda maksud banyak sekali. Salah satu contohnya adalah Kalama Sutta. Pengajaran ini diberikan kepada semua orang dari Suku Kalama yang mengunjungi Buddha. Itu artinya sekian banyak orang dari Suku (mungkin ratusan atau ribuan orang) mendapatkan pengajaran ini.

  Di lain kesempatan, Buddha mengajarkan putranya sendiri dan ajaran ini disebut Rahula Sutta.

  Oleh karena itu Sidang Sangha pertama pertujuan mengumpulkan semua orang yang pernah menerima ajaran dari Buddha.

  Kalau anda menemukan bagian yang kurang mengerti, boleh email ke saya : znedyar@yahoo.com Saya juga sedang belajar Agama Buddha, pertanyaan dari anda akan saya gunakan untuk memperdalam pengertian saya.

  • ainspirasi Says:

   Tolonglah dari mana Anda dapat informasi Kalama Sutta adalah seorang Hafiz? Kalama Sutta merupakan salah satu bagian dari Tri Pitaka. Apakah nammanya diabadikan dalam Tri Pitaka?

 76. znedyar Says:

  Maaf ada yang salah ketik :

  Seharusnya “Rumah adalah Tubuh Manusia”. Bukan “Pembuat Rumah adalah Tubuh Manusia”.

  Sudah sore, pulang dulu.

 77. znedyar Says:

  Ada yang salah ketik, kalimat : pembuat rumah adalah tubuh manusia seharusnya ‘Rumah’ adalah tubuh manusia.

  Karena dalam setiap kehidupan diawali kelahiran dan pasti diakhiri kematian, proses banyak kelahiran berarti juga banyak kematian.

  Ajaran Buddhis tidak mengenal jiwa atau roh dan istilah yang dipakai pun bukan reinkarnasi tapi tumimbal lahir (kelahiran berulang). Yang mengalami kelahiran berulang adalah kesadaran bukan jiwa. Perumpamaan-nya adalah nyala api pada lilin A yang hampir habis disulut di lilin B, dimana komposisi kimia lilin A dan lilin B berbeda. Sehingga api yang menyala di lilin B, walaupun sama-sama nyala api, karakter api yang menyala berbeda. Di bagian ini agak berat penjelasannya. Kalau ada yang memiliki pengertian lebih baik mohon dibantu.

  Pengertian yang paling sederhana dari Tak Berkondisi salah satunya adalah bebas dari nafsu yang membebani atau nafsu yang tidak akan habis walau selalu dipenuhi dan menjadi sumber penderitaan. Sama juga, bagian ini agak sulit penjelasannya. Kalau ada yang memiliki pengertian lebih baik mohon dibantu.

 78. znedyar Says:

  Selamat Malam

  Maaaf ada salah ketik : Kalimat Pembuat rumah adalah tubuh manusia seharusnya “rumah” adalah tubuh manusia

  Karena dalam proses kelahiran berulang suatu kehidupan selalu diakhiri dengan kematian, maka banyak kelahiran berarti juga banyak kematian.

  Ajaran Buddha tidak mengenal jiwa yang lahir kembali tetapi adalah kesadaran. Istilah yang dipakai pun berbeda, bukan reinkarnasi melainkan tumimbal lahir. Perumpamannya adalah api di lilin A yang hampir padam (karena lilin A hampir habis) disulutkan ke lilin B dimana komposisi kimia lilin A dan lilin B berbeda. Walaupun sama-sama nyala api, karakter nyala api di lilin B akan berbeda dengan nyala api di lilin A saat lilin A masih panjang. Penjelasan di bagian ini agak sulit. Jika ada yang lebih mengerti, mohon bantuannya.

  Penjelasan yang paling sederhana mengenai Tak Berkondisi adalah bebasnya dari hawa nafsu terutama nafsu yang membebani yang menjadi sumber penderitaan. Sama juga, penjelasan di bagian ini agak sulit. Jika ada yang lebih mengerti, mohon bantuannya.

 79. znedyar Says:

  Bro, postingan aku kenapa bisa lari ke nomor muda ? Harusnya ke 100 sekian tapi malah naik ke 70-an ?

 80. ozi tivona Says:

  ISLAM RACHMATAN LIL ALAMIN AND MUDJAHID NEVER DIE. Berenti makan dulu Mas,dari td debat truz. Salam Kenal tivona@plasa.com

 81. znedyar Says:

  Terakhir kali tulisan saya menunggu moderasi, kenapa sekarang jadi nggak ada ?

  Bro, sudah dibilang sebelumnya, bahwa isi Kalama Sutta adalah pegangan dalam menentukan keyakinan yang akan diyakini. Bukan malah menjadi alasan untuk mencari-cari apakah Tipitaka otentik atau tidak. Bukan pula menjadi alasan bahwa riwayat (bukan bersifat ajaran) yang ditulis tidak masuk akal.

  Kalaupun nanti ada ditemukan terjadi kesalahan dalam tahap penulisan di Tipitaka, Umat Buddha akan menguji ajaran yang mungkin salah tulis ini apakah membawa seseorang kepada kebajikan. Jika terbukti benar membawa kebajikan, ajaran itu akan tetap ada. Jika terbukti salah, ajaran itu akan kami tinggalkan.

  Saya menemukan beberapa yang janggal tentang pemikiran ini :

  1. Kenapa Umat Muslim yang mencari tahu Maitreya adalah Muhammad atau sebaliknya kenapa bukan Umat Buddhis yang mencari tahu. Umat Buddhist tidak mencari tahu karena pembuktian benar salah akan suatu riwayat (masa depan atau masa lalu) sedikit berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kebijaksanaan seseorang.

  2. Tujuan memunculkan pemikiran ini (menurut saya) sangat tidak jelas. Jika benar mau membuktikan Maitreya adalah Muhammad, maka harus :
  – Menggunakan narasumber tertulis yang benar (bukan dipilih-pilih semaunya)
  – Meminta seseorang yang ahli tentang Tipitaka terutama tentang seputar kemunculan Maitreya
  – Berani menerima segala hasil pembuktian dengan besar hati

  Tapi yang terjadi adalah pengambilan narasumber tertulis secara sesuka hati. Saat ditanya kenapa diambil sesuka hati, salah satu responnya adalah Tipitaka tidak otentik. Ini alasan yang sangat tidak bisa diterima. Terkesan pembuktian ini berbau propaganda terselubung.

  Saya merasa keyakinan saya tidak dihormati dengan pantas atas pengambilan ayat-ayat Tipitaka secara sepihak yang sepotong-sepotong / tidak utuh. Selain itu, anda tidak pada tempatnya mempertanyakan otentisitas kitab suci keyakinan orang lain berdasarkan pandangan anda / standar anda.

  Semoga anda bisa lebih dicerahkan lagi.

  • ainspirasi Says:

   Sorry bro banyak tugas. Saya sarankan Anda menulis buku tandingan. Bantahlah DR. Zakir Naik sehabis-habisnya. Maju terus Bro..

 82. znedyar Says:

  Untuk 131 dan 132 :

  Kalaupun anda mau cari kebenaran juga, ikuti cara yang benar (bukan sepihak) seperti :

  – Menggunakan narasumber tertulis yang benar (bukan dipilih-pilih semaunya)
  – Meminta penjelasan dari seseorang yang ahli tentang Tipitaka terutama tentang seputar kemunculan Maitreya
  – Berani menerima segala hasil pembuktian dengan besar hati

  Memang tidak perlu kami meyakininya. Tapi bukan tidak meyakini lantas berkesimpulan Muhammad itu bukan Maitreya (walaupun nama mereka berhuruf awal M) tapi karena memang tidak ada hubungan / kecocokan sama sekali.

 83. Mig. 268.20 Says:

  Masalah Nabi Muhammad dan Buddha Metteya sama atau tidak itu tidak penting diperdebatkan. Sekarang apakah kita telah menjalankan dengan benar ajaran-ajaran mereka terhadap kita sendiri serta semua mahlkuk hidup di alam semesta ini. Perdebatan bukanlah suatu solusi yang penting untuk menjadikan seorang yang telah mencapai kebijaksanaan. Walaupun seorang telah menguasai sutta atau hadis ,dsb tetapi tidak di praktekkan itu sama saja bohong.

 84. sampuna Says:

  khados pundi kabarepun bro ain?udah sebulan yach gwe ngak melawat teman di web nich…

  biasalah berbalas-balas,kadang-kadang nampak brutal karena masing-masing mahu menegakkan apa yang benar dan ada bukti.

  udah bro selesai kaji isi Cakkavati Sihanada Sutta ama suttanya Lakkhana Sutta di link situs yang saya sertakan?

  saudara bisa buat dua kesimpulan,satu bagi islam dan satu lagi dari segi bukti-bukti jelas dari kitabnya Buddha.

  ~ salam dhamma

 85. reza Says:

  semua inti agama adalah kasih sayang kepada semua makhluk, entah itu yang dianggap agama atau bukan. saya hanya menginformasikan bahwa umat islam percaya seorang nabi dan rasul ada ada sekitar 100.000 lebih. yang harus kita petik adalah cinta kasih. saya yakin apabila semua nabi/rasul dan budha bertemu, tidak akan berdebat mempertahankan kebenaran. karena mereka adalah manusia manusia bijaksana. tapi saya paham dan sangat menghargai para comment2 ini.

  yang paling menang adalah bukan orang yang menang dalam perdebatan, tapi yang sanggup menerima kebenaran walaupun itu pahit. itulah orang2 yang mendapatkan pencerahan / hidayah

  masing masing.

 86. dheyank Says:

  Aku berasal dari tiada menjadi ada dan akan kembali menjadi tiada…

  • ainspirasi Says:

   Percayalah Anda akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah Anda lakukan selama hidup di dunia.

 87. mrasikh Says:

  Maaf ikut nimbrung juga nih, diskusinya menarik. saya yakin fitrah manusia itu sama, yaitu percaya dengan satu tuhan. dan juga itu menjadi kepercayaan setiap nabi dan Rasul. walau kemudian karena kecintaan pada sang tokoh, maka tokoh ini kemudian di sembah. ini yang banyak yang terjadi pada para tokoh penyeru kepada Tuhan yang esa sebelum datangnya Muhammad saw. dimana pengikut mereka menangkat tokohnya ini menjadi Tuhan karena saking cinta dan hormatnya. Keyakinan salah satu kita bahwa Sidarta (Budha) adalah salah seorang penyeru kepada ketauhidan (MOnotheisme) itu memungkinkan karena beliau hidup sebelum masehi (SM). salah satu kesamaan ajaran para penyeru tauhid adalah adanya wasiat 10 perintah Tuhan di setiap kitab-kitab itu, dan kalau tidak salah dikitab agama budhha pun saya rasa 10 perintah tuhan ini ada, sebagaimana di injil, taurat, dan Al-Qur’an ada. diantara sepuluh perintah itu adalah, tidak boleh mencuri, berzina, berdusta dll.
  jadi kalau ada berita-berita yang pas dalam kitab-kitab terdahulu itu juga wajar, karena walau bagaimana pun berita-berita yang benar itu pasti masih ada yang tersisa. namun jelas berita-berita yang berubah pun juga sangat banyak dan itu ada dalam kitab-kitab terdahulu tersebut. katunia akal pikiran yang Allah berikan kepada kita lah yang dapat memahami kebenaran itu.

  • the truth Says:

   ikutlah ajaran agama masing2.nescaya dunia akan aman damai. utk apa bergaduh sb hidup di dunia bukannya lama. tdk ptg agama siapa betul atau salah, yg ptg Tuhan memang wujud.

  • the truth Says:

   ikutlah ajaran agama masing2.nescaya dunia akan aman damai. utk apa bergaduh sb hidup di dunia bukannya lama. tdk ptg agama siapa betul atau salah, yg ptg Tuhan memang wujud.mgkin persepsi Tuhan berlainan bg penganutnya, tp tu x ptg. sy tidak pnah terjmpa kitab suci yang menyuruh umatnya buat jahat.

 88. Kehidupan adalah wujud pesan yang begitu besar, penuh makna dan hikmah. Mulai dari yang tersentuh, terlihat, terdengar, terbetik atau hanya tersirat. Dia yang Maha Satu dan Maha Kuasa punya rencana untuk mengajarkan kita kepada kebenaran, sejak Mahkluk pertama diciptakan.

  Tentu dengan banyak jalan dan cara, sesuai dengan tingkat kemampuan hambanya waktu itu. Yang terkadang tidak bisa kita cerna karena keterbatasan akal dan budi masing-masing, pada generasi berikutnya…

  Namun yakinlah, Dia tidak akan mempersulit hambaNya, untuk mengenalNya,… disetiap peradaban, cukup dengan hati yang jernih dan fikir yang ikhlas, kita sangat mudah mengenal dan memahamiNya, untuk kemudian bersujud MengagungkanNya…

  terus…

  Terlepas dari semua yang kita tahu, sungguh banyak hal yang tidak kita tahu. Tapi kebenaran akan nampak dikemudian hari setelah kita melewati.

  Kehidupan yang fana dibangun dari tiada menjadi ada dan kemudian pun akan tidak ada, dilanjutkan pada fase berikutnya…

  Kehidupan dibangun sebagai proses, dari kecil menjadi besar.

  Setahap demi setahap untuk menuju kesempurnaan.

  Sudah jamak setiap proses itu manjadi bagian tak terpisahkan dari proses yang lain.

  Tugas kita yang sekarang ada dan nanti tidak ada, adalah melihat dan mempelajari untuk kemudian mengikuti yang terbaik demi kehidupan yang lebih baik.

  Bukan untuk menghakimi dan berteguh hati pada sesuatu yang hanya kita pahami secuil.

  Ilmu tertinggi dan pengetahuan tertinggi hanya milik Dia Yang Maha Besar, yang telah menegakkan langit dan seisinya untuk kemaslahatan kita. Untuk kita ingat bahwa Dia tempat kita berasal dan kepadaNya kita kembali.

  Wallahualam…

 89. darto Says:

  salam kenal buat ainspirasi

 90. darto Says:

  salam kenal to all : Tenang dan renungkan bila kebenaran tetap kebenaran walaupun terasa pahit utk diterima

 91. darto Says:

  salam kenal buat semua pencari kebenaran

 92. ismat Says:

  Yo, lebih giat belajar tentang agama. Bila perlu semua Agama kita pelajari.. Mana yang cocok ikuti dan amalkan. Jangaan maksain kehendak, kalau bukan ahlinya… ya harus rela hati menerima masukan dari yang punya kompetensi… Jangan asal ngomong bro… (MUHAMMAD=BUDDHA), SAYA PIKIR JUGA ……, Kenapa sih perlu dipaksain???????????????????????????!!!!!!!!!!

  Berarti benar, sebelum berani nulis di khayak mestinya harus paham dan punya modal dooooooong. jangan ASAL.

 93. ismat Says:

  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

 94. sampuna Says:

  salam sejahtera Ain & rekan pencari kebenaran!

  baru2 nich..sekali lagi gwe terpangil utk membahas seorg muallaf cina yg ngeclaim nabimu itu Mettaya…

  wah, penat gwe…sekali lagi mengumpul fakta sebagaimana gwe berbahas dgn loch…

  ancaman kepada kebenaran Buddha itu benar2 besar..beliau telah menyampaikan informasi tidak tepat ini kepada ribuan pelajar kolej gwe…waduh..gi mana sih mau memperbetulkan error nich???

  • ainspirasi Says:

   Undang saja beliau ngomong berdua dengan Anda. Jelaskan kepada beliau argumen-argumen Anda. Ada dua jenis error yaitu Error pada orang lain atau error pada Anda. Kalau Anda merasa benar silakan Anda undang pelajar kolej yang sama dan katakan argumen-argumen Anda.

 95. [...] browsing.. woow.. amazing… banyak baget.. *ketinggalan info mode : ON * salah satunya… NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA Agung Inspirasi __________________ [...]

 96. permisi... Says:

  Jangan memaksakan sesuatu yang tidak jelas.
  Semuanya tidak ada yang otentik.
  Semuanya merupakan hasil “ingatan” dan “catatan” penerusnya..

  Begitu banyaknya kejadian didunia ini.. bencana alam, peperangan (WW1 , WW2), keterbatasan teknologi (kertas yang lapuk dimakan usia), usia manusia yang semakin tua dll makin membuat tidak ada satupun yang sungguh-sungguh “otentik”/ sama seperti yang dimaksudkan oleh Orang Suci dll..

  Sesungguhnya tidak ada yang perlu diperdebatkan.

  Jikalau memang Nabi Agung Muhhammad adalah Maitreya,
  Maka umat-umat Nabi Agung Muhhammad HARUSLAH banyak-banyak belajar, mempelajari dan mempraktekkan Keagungan dan Keluhuran Sifat Maitreya.

  Maitreya adalah Kasih.
  Kasih tanpa batas.
  Kasih untuk semua mahluk.

  Muliakan semua mahluk tanpa kecuali.

  Sangatlah bagus jikalau umat-umat dapat menginsafi keluhuran sifat Agung Maitreya.

  Karena dalam “Kasih” Maitreya,
  Tidak ada lagi peperangan atas nama agama..
  Tidak ada lagi caci maki atas nama “pembenaran”agama..
  Tidak ada lagi penghancuran atas nama agama..
  Tidak ada lagi permusuhan atas nama agama..
  Tidak ada lagi pertengkaran baik dari sikap , tindakan dan niat bermusuhan atas nama agama..

  Karena Maitreya memuliakan semua mahluk..
  Tiada satu niatpun untuk menyakiti dan menghina mahluk hidup lain dengan dalih/ “pembenaran” apapun.
  Maitreya menganggap semua mahluk adalah sama dengan dirinya..

  Dunia damai sentosa..

  ~Peace

 97. agustin Says:

  saya kristen
  sungguh konyol jika mengatakan muhammad adalah maitreya yang dimaksud…
  saya sudah membaca alkitab saya berulang kali…bahkan….alquran pun saya sudah khatam… :p

 98. Anton Says:

  maaf… saya ikut nimbrung ya,
  saya pemeluk salah satu agama yang anda debatkan.Kata2 yg menyudutkan agama orang lain,menurut saya tidak mencerminkan bahwa anda seorang pemeluk agama yang baik.
  Entar… jangan marah dulu.Kalau kita sebagai pemeluk agama yg
  baik kita tidak akan menghina agama lain.
  Seandainya di dalam berdebatan ini semuanya kyai,pendeta,
  biksu,dan ahli agamanya masing2.
  Pasti tidak ada yg menghina atau menyudutkan agama yg lain,
  karna mereka tahu itu sama saja menghina agama sendiri.
  Kita kan tahu menghina atau berbuat tidak baik adalah melanggar ajaran agama.
  Seandainyapun para ahli2 agama ada yg berbuat penghinaan
  bukan agamanya yg jelek tapi orangnya yg jelek.
  Hai… para pembaca yg baik,mari kita berjuang untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita.
  Hidup rukun sesama umat manusia,jangan tanya anda agama apa,anda suku apa,anda negara mana,hitam putih,kaya miskin
  Menurut saya itulah pemeluk agama yang terbaik.
  maaf…saya bukan ahli agama.Bagaimana apa ada yg setuju.

  • ainspirasi Says:

   Saya setuju. Kita boleh tidak percaya dengan agama lain tapi tidak boleh mengina agama orang lain. Seharusnya patokan kita adalah kebenaran. Kebenaran itu artinya sesuatu yang bisa diterima akal sehat. Boleh saja memakai keimanan, asal keimanan itu mendukung penerimaan akal sehat. Toh bagaimanapun juga pada akhirnya kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak dibisa dibuktikan secara kasat mata atau fisik. Misalnya yang sudah sring kita bicarakan, soal mati. Adakah yang mampu membuktikan keberadaan peristiwa-peristiwa selama di kuburm, sesuatu yang ada di keyakinan semua agama? Atau siapakah yang dapat menyajika fakta-fakta kebenaran adanya surga? Peristiwa kubur dan surga dan neraka adalah soal keimanan. Satu-satunya cara menerima kebenaran peristiwa kubur atau keberadaan surga atau neraka adalah membuktikan kebenaran kepribadian dari penutur pertamanya. Bila penutur pertamanya merupakan orang kepercayaan yah kita harus percaya.

   Untuk mencari pembuktian tentang kebenaran apapun boleh dilakukan. Jangan sempit dada ketika berusaha mencari jalan pembuktian. Sebuah benda yang wujud aslinya segi empat ketika disajikan dalam berbagai sudut pasti akan mendukung bentuk aslinya. Artinya dengan berbagai analisa, kebenaran itu pasti dapat dicapai. Janganlah marah ketika ada orang yang mempertanyakan soal ini dan soal itu. Mungkin yang bersangkutan sedang melihat dari cara yang berbeda. Dalam hal ini tidak boleh ada batasan pertanyaan. Ketika tidak ada jawaban terhadap sebuah persoalan maka boleh kita mencari jawaban atas persoalan lain. Bila kesemua jawaban itu digabungkan mestilah akan muncul sebuah jawaban umum atau kesimpulan apakah sebuah kebenaran dapat diterima atau tidak. Tentang hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya.

 99. v~ni Says:

  ibarat makanan,orang padang bilang rendang paling enak,orang cina bilang bebek panggang paling enak,orang sunda bilang lalap paling enak.orangpalembang bilang mpek2 paling enak,orang eropa bilang steak paling enak,………..Namaste…sadhu sadhu…

 100. pri Says:

  MUHAMMAD BUKAN BUDDHA DAN BUDDHA BUKAN MUHAMMAD TITIK!!!!!

 101. pri Says:

  MUHAMMAD BUKAN BUDDHA DAN BUDDHA BUKAN MUHAMMAD TITIK!!!!!

  SALING HORMAT SAJA DIANTARA PEMELUKNYA BUNG……

  • ainspirasi Says:

   Itu khan sangkaan Anda. Silakan saja. Bagi orang lain yang meyakini Muhammad adalah Buddha, khan tidak bisa dilarang. Seharusnya pengikut Buddha senang Muhhamad dianggab Buddha yang ditunggu meski tidak mengakuinya. Sebagaimana orang Amerika, Jepang, China dll senang kalau produk-produk negaranya dimanfaatkan oleh orang Indonesia. ai

 102. pamanah rasa Says:

  Benar itu hanya “SATU”. Yang “SATU” diperdebatkan dan diributkan , yang “SATU” belum didapat, malahan perselisihan dan pertengkaran yang didahulukan.(mudah-mudahan tidak begitu). salam sejahtera untuk semua.
  Awali mencari kebenaran (AL-HAQ) dimulai dari diri sendiri. dari mana kita, mau kemana kita, berasal dari apa jasmani kita dan berasal dari apa ruhani kita? Setelah tahu kebenaran dalam diri sendiri, baru silahkan sepuas-puasnya memperbincangkan kedua orang suci tersebut diatas.

  • ainspirasi Says:

   Seharusnya kita bertanya kita ini dari mana dan akhirnya bagaimana? Apakah kita lahir dari batu? Tanpa tahu orang tuanya? atau kita mengenal siapa yang melahirkan kita?

 103. fakta Says:

  Jika ingin membuat sebuah artikel atau membenarkan sesuatu apalagi hanya mempreksi sesuatu sah 2 saja jika org berargumen dan mengeluarkan pendapat masing semuanya berpedoman pada kitab suci tp sendiri juga ragu akan kitab sucinya jika kita mendakwah kitab suci agama lain tdk ilmiah tdk bisa di terima akal sehat tetapi apakah kitb suci sendiri bisa di buktikan secara ilmiah.manusia adalah wujud maka sifatnya terbatas sementara tuhan tdk berwujud jd tdk terbatas apa mungkin dengan keterbatasan ingin membahas sesuatu yang tdk terbatas apalagi mengambil sebagian petikan kitab suci agama lain sebagai pembenaran untuk kepentingan agama sendiri krn agama makin di perdebatkan makin buntu kebenarannya jadi hormatilah kitab suci agama lain sebagaimana kita kita hormati kitab suci kita sendiri.tp karena sudah terlanjut artikel ini di buat dan di bahas terpaksa juga kita tinjau dan telusuri dan teliti agar tdk menimbulkan pengertian yang salah.maitreya di kehidupan lampau menegakan ikrar untuk bervegetarian tdk akan membunuh hewan untuk di konsumsi dagingnya dan beliau akan menganjurkan semua murid dan umatnya untuk bervegetarian tetapi beliau tdk memaksa umat mengikuti beliau tp semuanya kembali kepada hati nurani masing dari umatnya jika kita lihat sejarah hidup muhammad dia makan daging bahkan menganjurkan sembelih hewan dan di bagikan ke umat2 dari kalangan miskin atau istilah kurban maka sudah di pastikan muhammad bukan maitreya

  • ainspirasi Says:

   tak masalah Muhammad bukan maitreya. Kalaupun Muhammad identik maitreya tidak berpengaruh pada keyakinan umat Islam.

 104. fakta Says:

  Jika ingin membuat sebuah artikel atau membenarkan sesuatu apalagi hanya mempreksi sesuatu sah 2 saja jika org berargumen dan mengeluarkan pendapat masing semuanya berpedoman pada kitab suci tp sendiri juga ragu akan kitab sucinya jika kita mendakwah kitab suci agama lain tdk ilmiah tdk bisa di terima akal sehat tetapi apakah kitb suci sendiri bisa di buktikan secara ilmiah.manusia adalah wujud maka sifatnya terbatas sementara tuhan tdk berwujud jd tdk terbatas apa mungkin dengan keterbatasan ingin membahas sesuatu yang tdk terbatas apalagi mengambil sebagian petikan kitab suci agama lain sebagai pembenaran untuk kepentingan agama sendiri krn agama makin di perdebatkan makin buntu kebenarannya jadi hormatilah kitab suci agama lain sebagaimana kita kita hormati kitab suci kita sendiri.tp karena sudah terlanjut artikel ini di buat dan di bahas terpaksa juga kita tinjau dan telusuri dan teliti agar tdk menimbulkan pengertian yang salah.maitreya di kehidupan lampau menegakan ikrar untuk bervegetarian tdk akan membunuh hewan untuk di konsumsi dagingnya dan beliau akan menganjurkan semua murid dan umatnya untuk bervegetarian tetapi beliau tdk memaksa umat mengikuti beliau tp semuanya kembali kepada hati nurani masing dari umatnya jika kita lihat sejarah hidup muhammad dia makan daging bahkan menganjurkan sembelih hewan dan di bagikan ke umat2 dari kalangan miskin atau istilah kurban maka sudah di pastikan muhammad bukan maitreya.

  • ainspirasi Says:

   Kalau Anda tak mau makan daging silakan saja. Tak masalah Muhammad Maitreya atau bukan. Hak Anda memilih.

 105. fakta Says:

  Jika ingin membuat sebuah artikel atau membenarkan sesuatu apalagi hanya mempreksi sesuatu sah 2 saja jika org berargumen dan mengeluarkan pendapat masing semuanya berpedoman pada kitab suci tp sendiri juga ragu akan kitab sucinya jika kita mendakwah kitab suci agama lain tdk ilmiah tdk bisa di terima akal sehat tetapi apakah kitb suci sendiri bisa di buktikan secara ilmiah.manusia adalah wujud maka sifatnya terbatas sementara tuhan tdk berwujud jd tdk terbatas apa mungkin dengan keterbatasan ingin membahas sesuatu yang tdk terbatas apalagi mengambil sebagian petikan kitab suci agama lain sebagai pembenaran untuk kepentingan agama sendiri krn agama makin di perdebatkan makin buntu kebenarannya jadi hormatilah kitab suci agama lain sebagaimana kita kita hormati kitab suci kita sendiri.tp karena sudah terlanjut artikel ini di buat dan di bahas terpaksa juga kita tinjau dan telusuri dan teliti agar tdk menimbulkan pengertian yang salah.maitreya di kehidupan lampau menegakan ikrar untuk bervegetarian tdk akan membunuh hewan untuk di konsumsi dagingnya dan beliau akan menganjurkan semua murid dan umatnya untuk bervegetarian tetapi beliau tdk memaksa umat mengikuti beliau tp semuanya kembali kepada hati nurani masing dari umatnya jika kita lihat sejarah hidup muhammad dia makan daging bahkan menganjurkan sembelih hewan dan di bagikan ke umat2 dari kalangan miskin atau istilah kurban maka sudah di pastikan muhammad bukan maitreya..

  • ainspirasi Says:

   perintah Tuhanlah yang diikuti. kalau tidak makan daging adalah perintah tuhan silakan itu diikuti.

 106. umat islam Says:

  ich…..artikl yk aneh

  nabi muhamad i2 bkn budha tau!!!!!!

  nyebut nama.a adjah udh salah

  gimana ramalan.a

  saah bsar dech pokok.a

  • ainspirasi Says:

   setiap manusia akan mati. Manusia yang tidak percaya pada Tuhan, ngomong seenak perutnya akan dibakar dineraka.

 107. jol Says:

  Jangan merasa sok pintar mslh agama.. Dan jgn sk menghina agama org lain.. Terserah umatny donk.. Mau percaya siapa. Itu urusanny.. Dan jgn sok tau, kalo l bkn hdp di masa lampau.. Seperti l aj yg merasa bnr.. L pkr org bule, org arab, org cina.. Siapa yg ciptain.. Mana logika sok tau l.. Cb l jelasin.. kalo menurut g c,
  Tuhan cm 1. Mslh agama tak usah sok tau.. L pkr aj pk logika.. Emg l pkr Tuhan nyiptain org yg berbeda2 buat saling cela.. Saling menghina.. G bc dr awal y.. Ains ap gt terlalu sok tau, l anggap diri l utusan Tuhan, jd tau segalany..
  1 kali lg g tegasin sm l. Jalani aj agama l dgn baik.. Tdk perlu urusin agama org lain.. Ap lg sembarangan memberi penjelasan tak bermutu…

  • ainspirasi Says:

   Jangan marah-marah begitu cepat tua kata orang..^_^. Tuhan menciptakan manusia agar manusia berbuat baik bukan saling cela. Apa kata-kata saya mencela atau menghina? Saya mempersilakan Anda mengikuti keyakinan Anda. SIlakan Mas, Mbak, Bapak, Ibu,..adik..sdra, sdri keyakinannya dijalankan dengan baik. Demikian juga mungkin Anda berpikir keyakinan saya salah dan sesat silakan saja Anda berkeyakinan demikian. Seperti yang Anda katakan saya sok tahu..sok tempe..sok memble silakan saja. Kalau Anda merasa penjelasan saya tak bermutu saya bisa memberikan rujukan lain yang lebih bermutu….

 108. KehoGila Says:

  xx Says:
  October 24, 2008 at 5:27 pm
  wah ada debat neh,ikutan dunx,hehehe..gw cuma mo ngasi pertanyaan aj,
  1.knp seluruh planet yg ada d dunia ini muter berbarengan mengelilingi matahari g ada yg nabrak?,sedangkan klo ada 9 gundu qta puter2 pasti saling bertabrakan.
  jawab: ini memang sudah hukum alam. apakah anda yakin jika ada planet bertabrakan, berarti tuhan ga ada? paling2 anda bilang itu keajaiban tuhan…

  2.knp manusia klo hidup bisa bergerak,sdangkan pas mati dy g bergerak,padahal kan masi sama2 dlm bentuk jasad,(manusia bergerak bkn karna roh,roh itu yg bikin manusia bisa ngerasain ktawa,sakit n sedih)
  jawab: fungsi otaknya sudah berhenti. kesadarannya hilang. lalu jantungnya berhenti berdetak, lalu darahnya membeku, mati! mana ada roh. takhayul dari jaman baheula…

  3.knp awan bisa berjalan?,mungkin klo d pikir logika manusia karna d gerakin udara,tp pertanyaan gw siapakah yg gerakin udara?
  jawab: angin terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan. kenapa theis selalu bertanya “siapa”??? (kecuali buddha mungkin, yang gw sesali, kenapa ada juga dewa2nya..)

  4.kata darwin manusia itu berevolusi dr pithecantropus,(teori bego yg d pelajari manusia),trus klo manusia dr pithecantropus,waktu bumi ini masi daratan,n jd lautan,ikan itu berasal drmn?
  jawab: Teori bego??? bego mana dengan teori kun fayakun jadi, plung pleng plong, jadi… mana yang khayalan! coba ada manusia kuno yang dibawa ke jaman sekarang, gw mau liat reaksinya, dia nyebut ini dunia apa… dunia tuhankah?? surga?? wakakakaka…
  coba cari teori abiogenesis…

  sebenarnya gw masi punya bnyk pertanyaan yg g bs d jawab pake logika manusia,cb d renungin pertanayaan gw,,
  jwbnya,yg gerakin smua n yg membuat smua cuma 4JJ1,pikirin baik2 itu..mungkin g sy tuhan itu berwujud patung?,berhala?,matahari dll,apalg maaf tuhan punya titit,yg punya itu cuma manusia n binatang,tuhan itu bs terlihat wujud aslinya,karna qta sbg manusia termamat sangat1000x kecil,tuhan itu besar,cb manusia ngeliat isi matahari,bisa g?,apalg ngeliat tuhan,gw bnyk belajar buddha,ajarannya bgs bgt,tp yg harus d ketahui bahwa,ajaran buddha g sampe d situ aj,smua agama tau klo nabi muhammad adlh nabi terkhir,islam agama terakhir,walaupun nantinya ada agama baru,n nbi baru yg ngaku2,karna knp?,nabi muhammad n islam adalh penerus buddha,islam & muhammad menyempurnakan ajaran buddha & agama2 sebelum islam ada,contoh,jaman dl manusia d jadiin qurban u/ tuhamn,tuhan d kasi sesajen dll,(pdhal akal sehat qta tau,yg namanya patung klo d kasi buah,qta tungguin d dpn mukanya mpe hari kiamat tetep aj tuw patung g akan makan buah2an dr qta?,yg ada basi buahnya,kan mending d kasi org miskin,biar dpt pahala),nah gt jg islam,yg d qurbankan sapi n kambing,u/ apa?,bkn u/ 4JJ1,dagingnya u/ fakir miskin,qta dpt pahala karna beribadah,qta mengeluarkan uang bnyk u/ menolong sesama,n masi bnyk contoh lain klo islam n muhammad n ajarannya klo mau d kaitin dgn ajaran n agama yg lain,sebelum islam,smoga bisa d cerna,,n mudah2an bermanfaat
  jawab: HAHAHAHAHA WAKAKAKAKAKAKA…..

  ainspirasi Says:
  November 10, 2008 at 3:27 am
  Ha.. ha ha selamat lo di neraka. gw tak perlu koment macam-macam. Lo boleh aja baca Quran, cari sampe lo mati ato kalo lo panjag umur sampai kiamat tak ada yang menyebut seperti yang lo sebutkan.
  Selamatlah untuk Lo… Quran dah menyebut sifat-sifatmu. Gw tak perlu emosi. Hidup gw dah cukup senang. Gw punya akal yang bagus, duit, keluarga, status, jabatan dll besok setelah mati insya Allah gw di surga.
  Ini jawaban dari Tuhanmu:
  65. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 10:65
  7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. 61:7
  5. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. 18:5
  50. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). 4:150
  78. (berkata Firaun) Mereka berkata: “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.” 10:78
  4. Dan orang-orang kafir berkata: “Al Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain”; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. 25:4
  7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. 31:7
  81. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. 81:23
  6. Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. 31:6
  63. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. 5:63
  74. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. 9:74
  60. Katakanlah: “Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?.” Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 5:60
  176. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. 7:176
  179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. 7:179
  3. Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. 54:3
  71. Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. 23:71
  50. Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesung- guhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 28:50

  Tanggapan: Betul, Islam memang agama yang sarat dengan kebencian, dengan suasana yang suram dan penuh kedendaman, bahkan beberapa umatnya psikopat n jadi teroris… Ini gw liat dari komentar lu di atas…

  • ainspirasi Says:

   Kalo loe merasa benar Perhatikan ini

   179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. 7:179

   Eh.eh..koq umatnya melakukan kejahatan agamanya yang disalahin? Otak loe di mane? Apa loe terima kalo tetangga loe maling sepeda, loe mau disalah-salahin. Kayaknya dari jawaban loe, loe mau juga dikatakan maling. Itu namanya loe tidak mao pakai otak. gw lihat di italia, amerika, colombia, banyak mafia obat bius apa loe terima kalau dikatakan gara-gara obat bius agama nasrani agama tak beres? otak loe di mane? kenapa loe tidak bilang agama nasrani jahat karena amerika mengebom hirosima, membunuh jutaan orang vietnam, membom iraq, memporak-porandakan afganistan? Apa loe setuju gara-gara umat Hindu meledakkan masjid di India, artinya agama Hindu kejam, sadis? otak loe di mana? Apa loe mengatakan gara-gara Thailand prostitusinya sangat tinggi berarti agama buddha penuh ajaran prostitusi? kalo itu semua anggpan loe artinya loe memang seperti binatang, tak mao pakai otak, lihat perkataan Allah di atas.

 109. KehoGila Says:

  adrian Says:
  March 17, 2009 at 1:57 am
  Maaf teman2 sy ikut nimbrung beri pendapat
  Buddha sebenarnya bukan agama karena apa yang diajarkan oleh Siddharta Gautama adalah Dhamma. Berbeda dengan Islam yang dalam Al Qur’an sendiri dijelaskan Islam adalah dien (agama).
  Point ke dua adalah dalam ajaran Buddha diyakini adanya reinkarnasi (tumimbal lahir), jadi sebelum orang itu mencapai kesucian tertinggi akan terus menerus lahir kembali ke dunia ini, baik dalam wujud manusia, binatang atau bahkan di alam peta (setan gentayangan). Dalam Islam, tidak dinyatakan adanya reinkarnasi.
  Point ketiga adalah dalam ajaran Buddha dikenal hukum sebab-akibat (karma). Dalam Islam hukum Allah adalah yang tertinggi, sedangkan hukum alam adalah nomor dua.
  Dari sisi historis kemunculan Buddha (Siddharta Gautama) di India berbeda dengan kemunculan Islam di Arab. Siddharta lahir di negeri yang tenang (tempat agama Hindu yang kental ritual penyepian diri) sehingga lebih mudah dalam me”rombak” ajaran Hindu seperti kasta, ritual berlebihan dan penyembahan dewa-dewa (polytheist). Sedangkan Nabi Muhammad SAW terlahir di negeri yang penuh konflik dan jahiliyah, sehingga tidak mungkin hidup seperti Buddha. Nabi Muhammad sebenarnya tidak pernah menyuruh membunuh orang, tetapi kita lihat contextnya bahwa zaman Rasulullah dulu, beliau terpaksa mempertahankan diri karena terus dizolimi kaum jahiliyah yang hendak menghabisi umat Islam.
  Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang penuh welas asih, sekalipun orang yang berbeda agama dan melakukan kejahatan seyogyanya di Arab dihukum mati, namun beliau malah memaafkannya. Paus Yohanes Paulus II dalam Vatican II sudah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai.
  Dalam ajaran Buddha, Siddharta tidak menyebut konsep Tuhan (jika ada dalam Tipitaka, atau lebih spesifiknya Dhammapada jika ada jelas mengungkap konsep Tuhan, mohon teman2 Buddhis nyatakan ayatnya). Sepengetahuan saya, ketika ditanya murid-muridnya, Siddharta mengatakan bahwa untuk mengetahui konsep ketuhanan, manusia belum bisa ibarat berada di dalam rumah dengan cerobong asap. Bagaimana mungkin melihat Tuhan yang berada di luar sementara kita berada di bawah. Agama Islam adalah agama Langit (Samawi) artinya mengenal konsep ketuhanan secara baik (disebut agama Tauhid).
  Ada satu kendala yang mencolok dimana Buddha Sakyamuni (Siddharta) tidak pernah meminta umatnya untuk membuat patung (rupang) beliau namun yang diturunkan adalah Dhamma (ajarannya). Bagi seorang Buddhis yang mengerti, mereka sebenarnya tidak membutuhkan patung Buddha ketika berdoa, karena akhir pencapaian adalah “kekosongan” (parinibanna –artian yang berbeda karena bukan surga dalam agama Islam).
  Maitreya adalahBuddha yang akan datang. Namun jika dilihat dari apa yang dijelaskan teman2 Buddhis di atas dimana ia muncul ketika umur manusia 80.000 tahun, maka bisa dipastikan itu kecil kemungkinan terjadi sampai akhir zaman ini sebab fakta menunjukkan usia manusia bukan cenderung bertambah tetapi semakin berkurang, bahkan mungkin nanti umur manusia rata-rata berada di bawah 40 tahun (penyebab penyakit, makanan mengandung kimia, polusi, dsb).
  Dalam hal ini tergantung interpretasi masing2, bisa saja teman2 muslim mempunyai pendapat mereka sendiri (bukan memaksanakan kehendak tetapi mungkin itulah interpretasi mereka), atau bisa juga bahwa maitreya muncul tidak pada kali “bumi” ini hancur (jadi dalam konsep Buddhis, bumi ini hancur berkali-kali, maka mungkin saja pada kehidupan nanti beberapa juta tahun lagi)
  Tetapi ada yang aneh bahwa sekalipun maitreya belum muncul tapi sudah muncul aliran Buddha Maitreya dalam agama Buddha (teman2 Buddhis pengikut ajaran Siddharta akan menyangkal dan mengatakan itu sesat), tetapi apa tanggapan mereka yang mengikuti ajaran Buddha Maitreya???
  Sekali lagi saya minta maaf jika ada komentar saya yang salah baik dalam kajian mengenai Buddhisme maupun Islam, karena saya hanya manusia biasa yang kebetulan sempat mengkaji kedua agama ini.

  saya setuju buddha bukan agama. setidaknya saya lebih suka ajaran2 buddha… ajarannya damai dan dalam.. kecuali dewa-dewanya… apa dewa2 itu ajaran siddharta juga yak??

  One Says:
  April 7, 2009 at 3:57 pm
  wah..seru jg membaca sepanjang ini..
  capek jg..
  dan aku mendapat sesuatu..
  yaitu..
  I GOT NOTHING..
  tulisan2 di atas, akan ada mungkin sampai beberapa tahun..lalu hilang deh..gada guna sama sekali..
  sedangkan waktu yg berjalan tidak akan berhenti..
  seumpama aja tulisan di atas terus ada sampai 2 tahun. dan waktu yang ada adalah nilai yang berhingga..
  kemudian..
  mari kita tentukan bagian keberadaan tulisan2 di atas (termasuk tulisanku) terhadap waktu yang ada..
  2 / tak hingga = berapa ??
  NOL….NOL….
  jadi..intinya itu..tidak ada sama sekali..NOL…
  jalani hidup ini dengan baik..jaga pikiran dengan baik..jaga perbuatan dengan baik..jaga ucapan dengan baik..tu yang paling penting..BYE2..

  bentol! jadi hidup ini memang nol, persis dengan pikiran gw!

  znedyar Says:
  June 25, 2009 at 2:35 pm
  Ada yang salah ketik, kalimat : pembuat rumah adalah tubuh manusia seharusnya ‘Rumah’ adalah tubuh manusia.
  Karena dalam setiap kehidupan diawali kelahiran dan pasti diakhiri kematian, proses banyak kelahiran berarti juga banyak kematian.
  Ajaran Buddhis tidak mengenal jiwa atau roh dan istilah yang dipakai pun bukan reinkarnasi tapi tumimbal lahir (kelahiran berulang). Yang mengalami kelahiran berulang adalah kesadaran bukan jiwa. Perumpamaan-nya adalah nyala api pada lilin A yang hampir habis disulut di lilin B, dimana komposisi kimia lilin A dan lilin B berbeda. Sehingga api yang menyala di lilin B, walaupun sama-sama nyala api, karakter api yang menyala berbeda. Di bagian ini agak berat penjelasannya. Kalau ada yang memiliki pengertian lebih baik mohon dibantu.
  Pengertian yang paling sederhana dari Tak Berkondisi salah satunya adalah bebas dari nafsu yang membebani atau nafsu yang tidak akan habis walau selalu dipenuhi dan menjadi sumber penderitaan. Sama juga, bagian ini agak sulit penjelasannya. Kalau ada yang memiliki pengertian lebih baik mohon dibantu.

  sebenarnya gw juga setuju kalo dibilang kesadaran. jadi kesadaran kita terjebak di dalam dunia ini karena kita belum sepenuhnya sadar tentang hidup ini, belum tercerahkan… jadi gw bayanginnya dunia ini seperti khayalan kita! seperti lucid dream, kalo kita sudah sadar kita bermimpi di dalam mimpi, kita bisa dengan gampang ngontrol mimpi kita…

  dheyank Says:
  September 15, 2009 at 1:09 pm
  Aku berasal dari tiada menjadi ada dan akan kembali menjadi tiada…

  gw suka yang ini…

  saya atheis. kenapa tuhan itu aneh?
  1. apakah tuhan maha tahu? apakah dia tahu apa yang sedang kupikirkan? apakah dia tahu apa yang akan saya pilih?? apakah dia tahu jumlah penghuni surga n neraka nantinya berapa?? apakah dia tahu nanti dia mau ngapain?? tuhan tau kapan dirinya akan bergerak?? kalo dia udah tau semuanya berarti semuanya dia yang atur… ga ada kebebasan! (kalo anda bilang bukan dia yang nentuin pilihan kita, coba katakan kenapa dia tahu semua yang akan kita pilih??) tuhan tau semuanya tapi dia biarin aja kita masuk neraka, padahal dia sayang ama kita??? apaan tuh! lagian ngapain tuhan nyiptain manusia cuma untuk diuji mau masuk ke mana, buat apa coba? ini namanya pemaksaan… gw ga minta diciptain? dan seandainya dulu sebelum kita mjadi manusia, kita punya roh, masa tuhan ga bisa sekali ngeliat aja n tau kita mau dimasukin mana?? katanya maha tau?

  2. tuhan ada di mana sebelum dia nyiptain semuanya?? di surga?? jadi surga siapa yang nyiptain, dia juga yah! jadi sebelum ada surga, dia tidak ada di mana2 donk! hahaha…

  3. tuhan maha melihat, tuhan maha tahu isi hati, tuhan maha mendengar, tuhan tidak jauh dari kita, dll… sampai akhirnya “SAYALAH TUHAN”, sayangnya beberapa orang ga nyadar bahwa tuhan itu adalah kesadaran kita sendiri… mungkin kalau kita mati sebagai orang penuh dendam, kesadaran kita akan terjebak di dalam dendam itu, akhirnya kita tersiksa, itulah nerakanya….

  itu aja…….semoga sukses! gw mau latihan lucid dream dulu! (bukan liquid dream)

 110. pergi Says:

  alkisah sang Budha pernah ditanya :
  siapakah kau? apakah kau dewa/tuhan?
  bukan
  apakah kau malaikat?
  bukan?
  apakah kau rahib?
  bukan?
  lantas siapakah kau?
  aku adalah orang yang bangun

  alkisah sang budha pernah bertanya kepada muridnya,
  wahai muridku, apakah kau mengetahui ada kesalahan dan dosa dalam diriku..
  wahai guru yang mulia, tidak ada sama sekali kesalahan dalam diri engkau
  wahai muridku, kenapa engkau berkata begitu, apakah kau sudah mengetahui kisah budha sebelumku dan budha setelah aku?

  dan sang budha ternyata bukan Tuhan atau dewa, beliau menolak disebut Tuhan, tapi beliau orang yang bangun….
  surat al mudatsir, bangunlah orang yang berselimut…

  dan sang budha telah menyebutkan akan ada budha setelah beliau…

  surat al mudatsir, bangunlah orang yang berselimut…

 111. mdtaher Says:

  Diskusi ini menarik!
  Saya hanya ingin mengingatkan teman2 bahwa Allah telah mengutus utusan terakhir buat kita-kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gak usah lagilah kita bertengkar tentang agama budha, kristen, hindu, yahudi. Sekarang ini, di akhir jaman, oleh Allah, kita hanya diwajibkan untuk mengikuti risalah Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita juga mengakui rasul-rasul yang di turunkan sebelum Nabi Muhammad, mungkin itu budha, zulkifli, yesus/isa, musa, dll.
  Jadi teman-teman semuanya, karena pada dasarnya kita semua hanya menyembah Allah secara tulus ikhlas, marilah kita ikuti cara-cara dan petunjuk dari Nabi terakhir kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW.
  Buat teman-teman yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi buat kita-kita yang berada di akhir jaman, silakan, tidak ada paksaaan dalam agama. Tapi siap-siap tanggung sendiri akibat tidak mengakui dan mengikuti nabi terakhir ini.
  Gitu aja kok repot!

 112. ferry Says:

  copy paste dri mna??
  hhe dh prnh bca kitab tipitaka??
  baca dulu baru di simpulkan^^
  gk banyak kq kitabnya cman ada 3.526 buku (buat mahayana&tibet)
  biar lebih lengkap teman ^^

 113. jimmy Says:

  st…. baca ini :

  http://bukubuddhis.wordpress.com/2009/12/30/beyond-belief/

  ampe selesai sblm berkomentar dan memposting yg tdk berbobot!!!

 114. jimy sitepu Says:

  Kepada umat muslim…
  tolonglah jangan bandingkan agama islam dengan agama buddha, mari sama2 saling menghargai perbedaan, umat muslim ikutin lah ajaran agama islam, umat kristiani ikutilah ajaran yesus, umat buddha ikutilah ajaran agama buddha, semua agama pada dasarnya sama, semua menuju kebaikan, untuk apalah berargumentasi nabi muhammad saw mengatakan begini begitu, buddha begini begitu, lebih baik saling menghargai, perbedaan menciptakan kedamaian, selamat hari raya idul fitri minal aidin walfa idzin.

 115. zainal A Says:

  assala mu’alaikum Wr. Wb
  setelah melihat obrolan kalian semu aku jadi kepingin ikutan nich????????
  yang pertama perlu kita ketahui bahwa keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, apalagi keyakinan terhadap agama, al QU’RAN telah menfirmankan”””””tidak ada paksaan dalam AGAMA karena yang baik itu telah nampak jelas dari yang lacut/buruk”””””.
  yang kedua keyakinan agama itu tidak bisa disatukan.
  akan tetapi meskipun begitu kita sebagai umat beragama yang saya yakin pasti mempunyai ajaran agam yang luhur menurut masing2nya apakah kita tidak bisa untuk mencari / mengupayakan kedamaian antar umat bragama melalui ajaran agama kita????????????????????
  islam mempunyai ajaran ROHMATAN LIL ‘ALAMIN, budha mempunyai ajaran PANCASILA, kristen mempunyai ajaran KASIH SAYANG dan lain sebagainya,
  untuk itu kami menyikapi tentang NABI MUHAMMAD S.A.W adalah maetriya adalah sebagai berikut:
  1. kami sebagai seorang umat islam(muslim)bisalah kami terima karena kuduanya sama-sama memiliki sifat yang mulia, walaupun itu berdasarkan ramalan budha
  2. kami mohon untuk umat budha apakah kalian keberatan kalau menurut ramalan ajaran kalian nanti akan ada nabi muhammad yang baik itu???????.kalau memang keberatan lalu kapan dan siapa maetriya itu? apakah sekarang sudah ada tanda2 naya?
  3. sebagai umat beragama yang hidup dinegara indonesia seharus kita saling menghormati ajaran ajaran yang ada, mari kita gunakan agama kita untuk bersatu sebagai umat berbangsa dan bernegara, jangan sampai kita salah gunakan
  NABI MUHAMMAD adalah maetriya marilah kita sikapi menurut keyakinan kita masing-masing, semoga tuhan memberi jalan yang lurus bagi kita smua amiiiiiiiii.

  • anda aneh Says:

   sudah jelas di jelas kan .. silahkan baca kembali : nabi muhammmad bukan maitreya .. thanks :D .. dan hargailah keyakinan kami .. seperti kami menghargai kasus anda dengan ahmadiyah .. :D

   • ainspirasi Says:

    Oh iya.. silakan saja. Hak Anda meyakini apa yang Anda suka. Tak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda mengubah keyakinan Anda.

 116. passalunna Says:

  sebaiknya kita bersama mencari suatu kebenaran dengan perbandingan serta membuka isi antar kitab lalu bersama menafsirkannya, ambil yang baiknya jika ada yang jelek/tdk baik buanglah, janganlah mengedepankan egoisme,thank’s

 117. sit9 Says:

  wah… seru ni boleh ikut mejeng,yang pasti mari kita membenahi diri kita lalu baru kita benahi yang lain ,kita hidup cuma numpang ,dari mulai kita lahir kita ngak tahu apa-apa,sampai kita tahu tentang sesuatua,kita diajar dan belajar.hidup itu pilihan dan kita punya pilihan.tergantung niat.yakin danprinsip masing”.bukankah agama apapun melarang kita mencela agama yang lain.memang kebenaran itu kadang semu,yang baik lum tentu benar,dan benar belum tentu baik.kita tidak berhak menjatuhkan vonis bagi seseorang baik apa buruk,surga apa neraka,kafir atau ngak,semua allah yg berhak. hukum tuhan bisa berubah,tapi hukum allah itu kekal.mari sama”beljar,dan berpikir lebih luas.dan yakinkan iman kita masing”biarlah waktu yang menjawab dimana kebenaran tsb.salam

 118. sit9 Says:

  bagi umat islam ,hindu,budha dan kristen kita semua adalah hamba Allah. agama mengajarkan kita yg baik ,agama mana pun itu,cuma umat nya kan yg ngak baik .dan salah mengartikan……didalam kitab suci al qur,an sudah ayat al kafirun disitu sudah diatur sembahlah agamamu dan aku menyembah agamaku.tapi satu yg pasti agama itu bukan bawaan tuhan.tapi bawaan ALLAH.DIA hanya menyampaikan wahyu lewat Utuasan-UtusanNYA[para rasul]OMITHOFUT……….

 119. Heri candy Says:

  Makanlah minumlah dan bersenanghatilah

 120. Mimi Tran Says:

  Untuka yang NonMuslim…
  Kalau menurut saya orang Islam.
  Islam lahir pada zaman Nabi Ibrahim, dan pada zaman Isa AS agama baru mulai bermunculan, lahirnya Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Dll.
  Karena agama Islam sudah di selewengkan, maka muncullah Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan. Pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad di utus, banyak yang menyembah berhala atau Nabi. Lalu Nabi Muhammad meluruskannya.

  Allah SWT mengutus kurang lebih 240.00 Nabi.
  Coba kalau kita buka kembali sejarah Benih Manusia Pertama yaitu Nabi Adam AS.

  Sekarang pertanyaannya :

  -Siapakah yang menciptakan Nabi Adam AS? Pakah seorang “MANUSIA”

  -Siapa yang di sembah Nabi Adam AS? Apakah manusia?

  Silsilah Nabi Adam sudah tertutup sama Teori Darwin (Namanya Teori bisa bohong).

  Pertanyaan Penting :

  -Apakah ada agama yang muncul sebelum Nabi Ibrahim?

  Kalau Islam Jelas dari zaman Nabi Ibrahim (Bukti : Ka’bah di Mekkah ada sejak zaman Nabi Ibrahim)

  Kalau memang ada agama yang muncul dari zaman SEBELUM Nabi Ibrahim itu agama apa? Dan mana Bukti kemunculannya?

  Saya hanya orang yang ingin mengeluarkan pendapat saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
  (Namanya Manusia tak luput dari kesalahan)

  Terima Kasih.

 121. JUST W Says:

  “untukku agamaku, untukmu agamamu”
  Agama sebenarnya buat siapa dan mengapa???
  Sekedar berbagi renungan:

  1. Banyak perang terjadi mengatasnamakan agama.
  katanya, agama itu mengandung nilai-nilai kebaikan/ ketuhanan. agama mengandung hal-hal yang baik, indah, dan mententramkan, mungkin juga membawa rahmat.
  Tapi itu semua kan baru “kata nya”, entah kata siapa. Yang jelas, sejarah telah mencatat perang mengatasnamakan agama, atau setidaknya perang karena semangat agama (sikap fanatisme) melawan agama lain, yang sesungguhnya penaklukan atas nama agama.
  Untuk membenarkan aksi, maka diperlukan dasar, yakni dalil-dalil agama agar aksi atau tindakan dirasa benar dan patut dilakukan. Tapi, apakah tindakan tersebut patut dibenarkan? kalau agama itu membawa kedamaian, mengapa harus ada perang mengatasnamakan agama??? mana nilai-nilai baik sebuah agama???
  Fakta:
  – Liat berita ajha di televisi, atau baca buku sejarah.

  2. Memaksakan suatu agama kepada orang lain untuk dianutnya.
  Biasanya suatu daerah atau bangsa yang ditaklukan, harus mengikuti aturan hukum dari sang penguasa baru. Yah, terkadang untuk memuluskan suatu jalan, maka jalan yang berlobang harus ditambal. demikian pula, sejarah perkembangan suatu agama sebenarnya tidak terlepas dari adanya lobang-lobang yang ditambal tersebut.
  Fakta:
  – Hancur nya universitas nalanda, india (abad ke-12). oleh agresor kejam.
  – Hancur nya patung besar di bamiyan, afghanistan.
  – Peralihan kekuasaan dari majapahit ke demak. (binun toh, kenapa ini termasuk? sekedar referensi, silahkan baca buku —> darmo gandul. nti juga ketemu jawaban nya.

  3. Mayoritas lebih mendominasi dari minoritas.
  Sekilas pernyataan itu memang benar, karena dimana-mana yang namanya mayoritas pasti mendominasi minoritas. tapi, gak selama nya pernyataan itu harus selalu dibenarkan, mayoritas bukan berarti berhak mengatur segalanya, dan bukan berarti minoritas harus selalu mengikuti kehendak mayoritas.
  Masing-masing ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, yang diharapkan terjadi hubungan yang harmoni.
  Fakta:
  – Mencantumkan nama agama yang diyakini di KTP, susahnya bukan main. sering salah, inilah..itulah..(cuma alasan)
  – Mau beribadah saja, susah..apalagi bangun tempat ibadah.
  – katanya toleran, kok malah intoleran.

  so, jika “untukku agamaku dan untukmu agamamu” mengapa, hal-hal diatas terjadi yah???
  masih mau membela agamanya masing-masing??? hahaha, agama itu ga perlu dibela, apalagi diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu adalah diri kita masing-masing.
  kita ga perlu membenarkan agama kita sendiri dan kemudian menyalahkan atau memojokan agama orang lain, apalagi sampai meluruskan ajaran agama lain dengan menggunakan paham ajaran agamanya sendiri. Yah ga bakal ketemu, wong buku sumber nya ajha beda (baca: kitab suci) masa mau disama-samakan.
  soal kitab suci, emang nya ada kitab suci yang langsung jadi ketika pemimpin agamanya masih hidup???

  biarlah kebenaran menjadi kebenaran, bukan menjadi pembenaran.
  kalau pembenaran menjadi kebenaran, maka rusaklah itu semua.

  ADA YANG UDAH DAPAT KABAR LANGSUNG DARI SURGA HARI INI???
  ATAU SUDAHKAH PENGHUNI SURGA MEMBERITAHU KEPADA ANDA SEKARANG???
  atau cuma baru apa kata nya???

  kebenaran itu harus diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing, bukan dari “apa katanya”

 122. sit9 Says:

  just w;sip bro……… disini letak apa arti dr kebenaran tsb?mangkin pintarnya seseorang kebenaran bisa diselewengkan ,parah dunia udah kacau.payah……..?ngomong sama orang pintar tambah bodoh kita .ngomong sama orang bodoh jadi tambah pintar dech….bukan kah kita belajar dari kesalahan ,kalau udah pintar semua buat apa lagi kita belajar yakan ?huh semangkin tingginya ilmu seseorang ,semangkin pintarnya,kuat imannya,dan semangkin banyak amalnya ?semangkin dekat dgn neraka!pakar agama nuntut ilmu agama sampai ke lekuk batu,kesandung batu mati masuk neraka.panglima perang membunuh orang ribuan mati jatuh dari kuda masuk kesurga,hati -hati bro jgn salah melangkah.salam

  • ainspirasi Says:

   Terkadang kita menilai dari sisi kemanusiaan kita. Lalu bagaimana Tuhan melihat dari sisi ketuhanannya? Kalau kita percaya pada Tuhan tentunya kita pun harus patuh pada apa yang dikataknNya, meskipun menyakitkan dilihat dari sisi kemanusiaan kita. Tampaknya tidak adil kalau ada seseorang yang menjaga hidup 1 orang lainnya harus masuk neraka sedangkan ada seorang yang membunuh 100 orang harus masuk surga? Adilkah menurut pikiran umum manusia? Ini tidak adil. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau 100 orang itu adalah orang jahat? Atau peristiwa pembunuhan itu terjadi di medan peperangan? Menurut hukum manusia, di medan pertempuran yang berlaku adalah hukum militer. Membunuh atau terbunuh sama saja benar. Kemudian nasip seorang yang masuk neraka meskipun dia sudah membantu kehidupan orang lain. Bagaimana misalnya kalau orang yang baik hati itu ternyata selalu membangkang perintah tuhan, terutama yang prinsip, padahal surga itu milik tuhan? Adilkah? Logiskah seseorang yang membantah tuhan lalu disayang tuhan? tuhan siapa kaleee…..

   Masalahnya perkataan tuhan yang mana yang harus dipatuhi? Tuhanku atau Tuhanmu atau Tuhan Mereka?

 123. sit9 Says:

  terkadang makna dari kiasan itu membuat kita sedikit bingung ,bagaimana hal itu bisa terjadi?disitulah kita harus hati”.Dosa yg paling besar kategori sifat 20 manusia itu adalah mulut.Mengapa pakar alim ulama tadi keneraka ,karna dia menuntut untuk dia sendiri,bukan diamalkan terhadap org byk, disini….jadi imam itu sungguh harus hati”.Panglima perang tadi kesurga karna dia mempertahankan hak untuk hidup layak jgn sampai bangsanya dijajah dan ditindas.contoh pahlawan nasional kita dari tingkat TKsampai MANULA namanya harum…… sepanjang masa.Kwan kong aja jadi dewa.Maaf………bukan sok tahu walaupun saya nonmuslim.memang agama yg menyempurnakan akhlak manusia itu islam.Tapi menurut pandangan saya kata tuhan itu salah ,yg benar ALLAH.Tuhan itu sudah ada pada zaman nabi adam firaun 1dan kedua pada zaman nabi musa.apa bedanya firman tuhan dgn firman ALLAH?LAILLAH HAILLAULLAH [TIADA TUHAN YANG PATUT KITA SEMBAH MELAINKAN ALLAH]adakah tuhan itu disisi ALLAH? kita ini hamba ALLAHbukan hamba tuhan.Jadi masalah ramalan kitab suci” sebelum al quran mungkin benar adanya,buktinya muhamad lah yang membawa agama islam,dizaman nabi adam pun sudah adanya nabi muhamad ,nabi terakhir…..!?sewaktu dia dinikahkan sama siti hawa mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk nabi terakhir.mungkin cara penyampaiannya,atau mengucapkan berbeda ..Muhamad tadi dlam agama budha disebut Maitreya ,agama hindu lain lagi dan agama yg lainnya.bukan berarti maitreya itu harus Muhamad.seperti sebuah nama ,bahasa inggrisnya name,bahasa cinanya ming tze.dan bahasa yg lainnya.banyak orang diindonesia ini yg namanya Muhamad lantas kenapa ngk dilarang memakai nama itu,bilang aja bisa kualat memakai nama itu.salam….

 124. [...] NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA June 2007 218 comments 3 [...]

 125. dedy chennnnnnnn Says:

  maaf ikut nimbrung,,,,

  MARI LAH KITA MENYIMAK BERSAMA BAHWA TUHAN PENCIPTA ALAM DAN SELURUH ISINYA INI MEMBERI KITA PENTUNJUK AGAR KEJALAN YG BENAR UNTUK MENCAPAI TEKA TEKI YG TERSIMPAN
  BAIK NABI MUHAMMAD SAW MAUPUN SIDARTHA GAOETAMA ADALAH CIPTAANNYA
  DAN KEDUANYA ADALAH PENYELAMAT DALAM ARTI MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA KITA SEMUA DARI JALAN YG SESAT

  MARILAH KITA BELAJAR UNTUK MENILAI DIRI KITA SENDIRI APAKAH KITA SUDAH MENJALANKAN YANG DIAJARKAN KEDUANYA KLAU SUDAH MAKA BERUNTUNG LAH KITA SEMUA KLAU BELUM CELAKALAH KITA

  INGATTT >>>>>NABI MUHAMMAD SAW DAN SIDHARTA GAOETAMA LAHIR KEDUNIA INI HANYA MEMBAWA PERINGATAN BAGI UMAT MANUSIA J

  HANYA PENCIPTA ALAM INI BERSERTA ISINYA LAH YG TAHU YG MANA YG BENAR KARNA DIALAH YG BISA MEMBOLAK BALIKAN HATI MANUSIA
  INGATTTTTT …….>>>>. PERDEBATAN INI HANYA AKAN MENGUNDANG SETAN MERASUK KEDALAM TUBUH KITA DAN AKAN MEMPENGARUHI KITA JADI TIDAK PERLU LAH KITA BERDEBAT>>>> MOHON MAAAF SERIBU KALI MAAP ATAS INI SEMUA SAUDARA SAUDARAKU SEMUA MOGA TUHAN SLALAU MELINDUNGI KITA SEMUA …..

  AMITABHA ……../ ALLAH SELALU MENYERTAI KITA SEMUA AMIIINNNNNNNNNN

 126. eddy Says:

  Seorang tua yang tidak berpendidikan tengah mengunjungi sebuah kota besar untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia dibesarkan di sebuah dusun di pegunungan yang terpencil, bekerja keras membesarkan anak-anaknya, dan kini sedang menikmati kunjungan perdananya ke rumah anak-anaknya yang modern.

  Suatu hari, sewaktu dibawa berkeliling kota, orang tua itu mendengar suara yang menyakitkan telinga. Belum pernah dia mendengar suara yang begitu tidak enak didengar semacam itu di dusunnya yang sunyi, dia bersikeras mencari sumber bunyi tersebut. Dia mengikuti sumber suara sumbang itu dan dia tiba di sebuah ruangan di belakang sebuah rumah, di mana seorang anak kecil sedang belajar bermain biola.

  “ngiiik! Ngoook!” berasal dari nada sumbang biola tersebut.

  Saat dia mengetahui dari putranya bahwa itulah yang di namakan “biola”, dia memutuskan untuk tidak akan pernah mau lagi mendengar suara yang mengerikan tersebut.

  Hari berikutnya di bagian lain kota, orang tua ini mendengar sebuah suara yang seolah membelai-belai telinga tuanya. Belum pernah dia mendengar melodi yang seindah itu di lembah gunungnya, dia pun mencoba mencari sumber suara tersebut. Ketika sampai ke sumbernya, dia tiba di ruangan depan sebuah rumah, dimana seorang perempuan tua, seorang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Seketika si orang tua ini menyadari kekeliruannya. Suara tidak mengenakkan yang di dengarnya kemarin bukanlah kesalahan dari biola, bukan pula salah sang anak. Itu hanyalah proses belajar seorang anak yang belum bias memainkan biolanya dengan baik.

  Dengan kebijaksanaan polosnya, orang tua itu berpikir bahwa mungkin demikian pula halnya dengan agama. Sewaktu kita bertemu dengan seseorang yang menggebu-gebu terhadap kepercayaannya, tidaklah benar untuk menyalahkan agamanya. Itu hanyalah proses belajar seorang pemula yang belum bias memainkan agamanya dengan baik. Sewaktu kita bertemu dengan seorang bijak. Seorang maestro agamanya, itu merupakan pertemuan indah yang menginspirasi kita selama bertahun-tahun, apa pun kepercayaan mereka.

  Hari ketiga, di bagian lain kota, si orang tua mendengar suara lain yang bahkan melebihi kemerduan dan kejernihan suarang sang maestro biola. Menurut Anda, suara apakah itu?
  Melebihi indahnya suara aliran air pegunungan pada musim semi, melebihi indahnya suara angin musim gugur di sebuah hutan, melebihi merdunya suara burung-burung pegunungan yang berkicau setelah hujan lebat. Bahkan melebihi keindahan hening pegunungan sunyi pada suatu malam musim salju. Suara apakah gerangan yang telah menggerakan hati si orang tua melebihi apa pun itu?

  Itu suara sebuah orchestra besar yang memainkan sebuah simfoni.
  Bagi si orang tua, alas an mengapa itulah suara terindah di dunia adalah, pertama, setiap anggota orchestra merupakan maestro alat musiknya masing-masing; dan kedua, mereka telah belajar lebih jauh lagi untuk bias bermain bersama-sama dalam harmoni.

  “mungkin ini sama dengan agama.” Pikir si orang tua.” Marilah kita semua mempelajari hakikat kelembutan agama kita melalui pelajaran-pelajaran kehidupan. Marilah kita semua menjadi maestro cinta kasih di dalam agama masing-masing. Lalu, setelah mempelajari agama kita dengan baik, lebih jauh lagi, mari kita belajar untuk bermain, seperti halnya para anggota sebuah orchestra, bersama-sama dengan penganut agama lain dalam sebuah harmoni!”

  Itulah suara yang paling indah.

  Sumber :
  Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya
  AJAHN BRAHM

  Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian.

  semoga semua makhluk hidup berbahagia..

  • ainspirasi Says:

   Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

   Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

   Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.

   Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

   Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

   Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar).

   Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

 127. ? Says:

  pkir aja deh dlu yah, nabi muhammad itu ada thn brpa? sdngkan buddha tuh thun brpa? dri prbndingan thn nya saja sdh beda

 128. ngawur Says:

  udah gk usah di terusin lagi…blog ngawur ini..apa pula ramalan ini..w pertama baca aja udah gk jelas..
  jika yg beragama buddhis pasti tau tidak ada persamaan yang sama antara ajaran Sang Buddha dengan Nabi Muhamad
  Buddha dan Islam itu sangat berbeda..seorang Sang Buddha sudah melepaskan nafsu atas keduniawin,sedangkan Nabi Muhamad malah kawin trus dan terjun dalam politik..

 129. grace Says:

  coba aja buka http://indonesia.faithfreedom.org barang kali bisa terbuka pikirannya.

 130. BK Says:

  para muslim dgn seenak jidat menguraikan arti tripitaka… apakah iman islam benar????
  “Jika ada seekor lalat jatuh di tempat minum salah seorang diantara kalian, maka celupkanlah seluruh tubuhnya.Kemudian buanglah.Sebab salah satu sayapnya mengandung penyakit sementara sayap yang lain mengandung obatnya” [HR.Malik, Abu Hurairah]
  jiah….. muhammad begitu bodoh ttg alam semesta mau disamain dgn maitreya…

  anak SD kelas VI pun pasti tahu, bahwa lalat adalah binatang kotor, yang makanannya adalah bangkai, kotoran manusia dan hewan, sampah dan sebagainya.
  Lalat juga menyebarkan berbagai penyakit mulai Kholera, Diare, Desentry, Thypus, TBC, dan sebagainya. Hal ini disebabkan lalat adalah media berbagai kuman penyakit (carier patogen) mulai bakteri patogen bahkan virus penyebab berbagai penyakit, yang menempel di badannya. Pelajaran inipun pernah kita terima ketika masih di SD yaitu di pelajaran IPA khususnya Ilmu Pengetahuan Hayat (biologi).

  • ainspirasi Says:

   he.he.kalau Muhammad bodoh mengapa bisa-bisanya dia bicara soal tahapan penciptaan manusia yang telah diakui oleh ilmu penegetahuan modern. soal lalat silakan baca lagi soal pengetahuan racun dan obat-obatan.

 131. Andri Says:

  Wahai saudara-saudara sekalian, tak perlu lah kita memperdebatkan siapa dan siapa. Tak peduli siapapun yang mengajarkan, asal ajarannya baik maka itu akan menjadi berguna untuk kita semua. Apa gunanya saling bersaing dan mengatakan dirinya yang paling benar, berpikirlah dengan bijaksana dan temukan kebenaran dalam diri sendiri. Kehidupan saat ini akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya, entah apakah baik atau buruk. Baik-baiklah hidup di dunia, pedoman dan ajaran sudah ada, tinggal bagaimana diri kita sendiri menyikapinya. Tak perlu repot berkomentar, toh kita juga tidak dapat mengubahnya. Cukup ambil yang menurutmu baik dan abaikan yang menurutmu tidak sesuai.

  Salam kasih Yang Mulia Semesta Alam~

  • ainspirasi Says:

   ucapan Anda persis seperti ucapan orang-orang 14 abad yang silam, sudahlah yang penting baik? sapi juga baik-baik saja tidak mengganggu kehidupan manusia

 132. Edi Haryanto Says:

  Allahu Akbar…..

 133. cah bagus Says:

  wes tooo gak usah bingung2,,lakukan agamamu sendiri2, jangan memperdebatkan yang tidak penting hanya untuk memenangkan argument sendiri2. otaknya di dienggo ben gak keblinger,

  aku mok pengen ngerti siji, sakjane seng dadi Tuhane wong budo iku sopo jenenge? aku pengen roh, kitabnya apa namanya?siapa yang menurunkan?dan yang membawa risalah itu siapa?

  tulung yo kang dharmo gandul aku pengen ngerti,,,mergo aku wong bento mosok ape melok wong edan,,lawong urip mati kok iso uring maneh.. nek iso buktikno seng ngomong re inkarsego saiki nang nabrak motor urip maneh pora?

 134. cross breaker Says:

  salam bagi non muslim
  kalo you mau bukti islam itu benar..you mati dulu, baru you akan menyesal, kenapa ay ngga masuk islam…..

 135. lost_boy Says:

  salam semua,

  ada yg bisa kasih masukan dari mana energi berasal?….adakah yg menciptakannya?

  thx

 136. lost_boy Says:

  [2.28] Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?

  ada yg tau arti ayat ini?

 137. NamakuJK Says:

  Kita hidup di zaman dimana tidak memiliki kekuatan Batin yang berbeda dengan zaman Para Resi ( hindu kuno ) dan Para Suci ( Arya Sangha ). Saya dan Anda tidak mungkin membuktikan kebenaran akan suatu hal , jika kita belum mencapai tingkatan itu . misal jika memiliki kekuatan Chi , manusia akan berusia lebih dari 100 tahun. Tentu anda akan percaya, karena masih ada orang yang belajar mencapai kekuatan Chi . Jika SamBuddha mengatakan suatu hal , mungkin anda tidak akan percaya ( karena Sang Buddha memilki Kekuatan batin yang sangat luar biasa , melebihi mahluk apapun juga , termasuk Dewa dan Brahma ) . SamBuddha pernah lahir beratus – ratus kali sebagai Resi atau Avatar ( Lahir berulang kali ) , dan dgn kekuatan Batinnya telah menelusuri Alam Semesta ( banyak galaksi ). Sehingga mengetahui hal yang tidak diketahui oleh para Resi atau Avatar yang lain. Secara logis memang kita tidak akan mengerti ttg Munculnya Maitreya di zaman dimana saat itu manusia berusia 80000 tahun .

 138. deny Says:

  Fajar nusantara telah menyingsing dengan telah munculnya meitreya, silahkan persiapkan akal budhi. :) dan selamat kepada agung inspirasi, bahwa anda akan mendapat sambutan baik tentang apa yang anda pahami dari kebenaran yang akan segera timbul kepermukaan. berbahagialah untuk anda apabila mengimani.

 139. ip Says:

  maaf, mas ainspirasi punya facebook atau twitter mungkin??

  • ainspirasi Says:

   Tentu saja saya punya facebook dan twiter, tapi tidak mungkin saya menyebutkan di sini. Cari sendiri saja ya..mas…

 140. setiawan Says:

  namo omi tohut semoga semua mahluk hidup berbahagia, hidup berdampingan tidak ada pertentangan,tidak ada kebencian,iri hati,rasa dendam sehingga hidup dengan damai ,semoga semua yang ikut komentar tidak ada rasa kebencian dan rasa dendam di hati sehingga kita hidup dengan damai dan tentram.buat yang beragama buddha petiklah kebaikan dari rekan kita ainspirasi walaupun komentar itu kita tidak meyakini kebenarannya setidaknya kita bisa belajar sifat manusia terima kasih kepada rekan ainspirasi atas komentarnya namo omi tohut.

 141. piepie Says:

  salam teman-teman…kita tidak perlu berdebat utk hal yg tdk perlu dan terjebak dalam keegoisan diri kita masing-masing. dari pada kita berdebat lebih baik kita melakukan investasi jangka panjang dengan melakukan kebajikan. melaksanakan sila ( baik dalam bertata susila ), samadhi ( mengendalikan pikiran ), panna ( kebijaksanaan ). tidak peduli apakah kita bergama Buddha, Islam, Kristen karena hy sebuah pegangan. yang penting hati kita satu tidak ada apapun yang dapat menghancurkan kita. lebih baik kita melindungi bangsa kita sendiri. daripada berkata seribu kata yang tak berarti lebih kita melatih diri kita masing-masing. inilah ajaran para Buddha. semoga bermanfaat bagi kita. semoga kita semua berbahagia. sadhu, sadhu, sadhu

 142. arhey... Says:

  bagus..menambah wawasan…

 143. iqbal Says:

  Allahuakbar…!!!

 144. eva Says:

  Al-ashr
  demi masa sesungguhnya manusia itu benar benar berada dalam kerugian
  kecuali orang orang yang beriman dan beramal sholeh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran
  dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran

 145. eva Says:

  98.1 orang orang kafir yakni ahli kitab dan orang orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata
  98.2 (yaitu) seorang rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran lembaran yang disucikan(Al-Qur’an
  98.3 di dalamnya terdapat (isi) kitab kitab yang lurus.

 146. 1 way Says:

  saya salut dengan kepintaran anda semua…!

  bahkan saking pintarnya brdasarkan hikmat manusia yg anda miliki mgkin byk yg mnganggap kekristenan itu suatu kebodohan.
  hal sprti itu sudah biasa org kristen alami.
  kadang manusia mnganggap dirinya bisa mendalami pikiran2 Tuhan yg tidak trbatas, krn itu mrk mnganggap ssuatu hal yg tdk mustahil bagi Tuhan itu adl hal yg mustahil utk mrk terima dlm pikiran mrk yg trbatas itu.

  tapi seperti kata fiman Tuhan dlm 1 Korintus 1:18 -21, 25=>
  ” Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yg akan binasa,..

  karena ada tertulis:
  “Aku akan membinasakan hikmat orang2 berhikmat & kearifan orang2 bijak akan kulenyapkan.

  Dimanakah org yg berhikmat? dimanakah ahli taurat (org2 yg mngerti kitab suci)?
  Dimanakah pembantah dari dunia ini?
  bukankah Allah telah mmbuat hikmat dunia ini mnjadi kebodohan?

  oleh karena dunia dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.

  > Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia.”

  Dan yg menguatkan sya ttg kebenaran yg sejati itu adalah ketika sya sakit& berdoa Dia menyembuhkan sya..
  ketika sya mmbutuhkan biaya utk sekolah, Dia mengirim org utk membiayai sekolah sya smpai selesai dgn cuma2..
  ketika sya mmbutuhkan teman, Dia selalu ada setia menemani sya..

  didunia ini sya mgkin bknlah apa2, tapi dlm kelemahan2 itulah Dia mnyatakan Dirinya scara pribadi utk sya.
  Dialah Juruselamat saya, namaNya Yesus.

  Yohanes 14:6 =>
  Kata Yesus kepadanya:
  “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
  :)

 147. Dudy al-Muslim Says:

  terimakasih atas ilmunya,,boleh kan ikut bagung???

 148. Dudy al-Muslim Says:

  heheehe,,maksud saya gabung??

  • insan Says:

   DIALAH ALLOH TUHAN YANG MAHA ESA ( Esa beda dengan satu, esa artinya tidak terbagi, dan bukan bagian dari sesuatu, esa itu benar2 satu yang utuh ,beda dengan satu, satu itu adalah unit yang masih bisa dibagi, yang jika ada satu bagian tidak terpasang, maka ia tidak bisa disebut satu )

 149. i love MUhammad
  nabiKu dan NabiMU

 150. Arifullah Says:

  Perkataan Budha Sidharta “Dan setiap kita adalah Tuhan” disalahpahami oleh pengikutnya sehingga Budha seakan-akan tidak mengenal konsep ketuhanan. Perkataan Budha sama perkataan Al-Hallaj “Ana Al-Haq — Aku adalah Kebenaran”, itu perkataan ketika dalam ekstasi kemabukan yang luar biasa ketika Tuhan menyingkap tirai-tirai keghaibanNya kepada para pencintaNya. Perkataan Budha jika dipahami oleh para ahli ma’rifat adalah perkataan yang sepenuhnya Tauhid. Dari segi nama, Budha kemungkinan adalah nabi dzulkifli…

 151. Women Says:

  mari kita jaga hati kita,, jangan sampai karena agama kita menjadi bermusuh-musuhan.

  kita kembalikan kepercayaan kepada diri masing-masing karena ” bagi ku agama ku dan bagimu agamamu”

  sebagai makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Esa sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, manusia diberikan suatu kelebihan yaitu akal dan pikiran. dari hal ini kita dapat gunakan untuk meyakini apa yang akan kita pegang untuk dijadikan sebagai keyakinan kita.

  keimanan adalah kunci kehidupan yaitu sebagai pedoman hidup, jadi anutlah agama yang mengajarkan akan kejadian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. sesungguhnya agama yang benar adalah agama yang menjelaskan segala sesuatu apa-apa yang dilangit hingga penciptaan manusia sampai kepada hari penghabisan hingga kembali lagi kepada sang pencipta.

  mari kita fikirkan bagaimana awal mula adanya manusia dan siapa yang menciptakan manusia (menciptakan diri kita)? siapa pencipta langit dan bumi?
  yang kita sembah haruslah yang hidupnya kekal abadi, Dia-lah Yang Maha Esa, tidak beranak maupun diperanakan, yang menciptakan jin, manusia dan alam semesta dan segala isinya yang menjadikan malam menjadi siang, yang menjadikan siang menjadi malam.

  sembahlah yang menciptakan manusia dan segala isi alam semesta, JANGAN MENYEMBAH kepada yang hidup bersama dengan manusia yang lain. yang terbentuk pada saat alam semesta dan isinya sudah terbentuk, berarti kita tidak MENGIMANI siapa yang pertama membuat alam semesta ini bisa terbentuk. LALU SIAPA MANUSIA PERTAMA YANG DICIPTAKAN DIMUKA BUMI? SIAPA YANG MENCIPTAKAN? lalu kenapa menyembah kepada sesama manusia atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri?

  “semoga kita termaksud orang-orang yang berfikir.”

  salam.

 152. vrollygoesman Says:

  assalamualaikum..
  salam kenal mas ains dan semuanya..
  ikut nimbrung ya..
  kita semua tahu masalah keyakinan adala persoalan hidup mati, yang sulit untak ditawar2
  kita semua memaklumi itu..
  dan dari apa yang kita diskusikan diatas terlihat bahwa kebenaran memiliki harga yang sangat mahal.
  tapi yang ingin saya tanyakan kepada saudara yang beragama budaha adalah,
  siapakah tuhan yang disembah oleh budha atau pengikutnya?
  kalo yahudi menyembah yahweh, kristen menuhankan yesus dan islam menymbah dan bertuhankan Allah.
  apakah alam ini hanya terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur perputaran malam dan siang.
  karena sang budha sendiri diakui hanya seorang manusia biasa yang mendapat pencerahan.
  lantas pada akhirnya juga dijadikan Tuhan oleh para pengikutnya.
  seperti yang terjadi pada umat2 sebelum dan sesudahya yang menuhankan para utusan2 Tuhan..
  dan siapakah yang sudah dengan sengaja merubah mengganti ajaran rasul2 dan mengatakan rasul itu adalah Tuhan yang disembah .
  padahal para rasul mengaku bahwa dirinya hanya manusia biasa..

  terimakasih atas jawabannya..

  wassalamualaikum..

 153. adis Says:

  mantap, semoga kita jadi manusia yang bertuhan dan beragama sepenuhnya…. begitu banyak orang bertuhan tanpa bergama atau sebaliknya… bahkan tak sedikit yang berpura-pura agama KTP juga Atheis KTP… sejatinya. fitrah manusia adalah baik dan rindu pada penciptanya yang mahakasih dan mahasayang tak terbatas… apa pun komentarnya, gengsi lebih menutupi… hanya untuk eksistensi…

 154. Mifta Totti Says:

  salutoooooooooooooo

 155. tidar mgl Says:

  perdebatan yg sangat panjang. ya ! dr oktober 2007 sampai januari 2012. . .top tene ! ! !

 156. Endy Dolong Says:

  ANTIKRISTUS BERLAMBANG BILANGAN 666
  Wahyu 13
  13:16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, 13:17 dan tidak seor……a…ngpun ya…ng dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 13:18 Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.
  Orang kristen seringkali menuduh seseorang sebagai ANTIKRISTUS tanpa dasar yang kuat dengan argumentasi yang (maaf) dangkal! Tokoh tokoh yang pernah dicap sebagai anti kristus ini dimulai dari kaisar Nero, Hitler, sampe Muhammad dll, terakhir adalah Saddam Husein dan Mungkin Osama bin Ladeen
  Tapi betulkah demikian ? mari kita kupas berdasar bibel sendiri.
  Mari kita awali dulu apa makna ANTIKRISTUS dari segi bahasanya
  Jika kita melihat dalam bahasa Yunani , kata “ANTIKRISTOS” === ANTI artinya adalah “MELAWAN” atau “PENGGANTI” ,atau “MENGAMBIL TEMPAT ORANG LAIN”atau “NEMESIS”. Kristos berarti Kristus. Jadi antikristus berarti MELAWAN, MENGGANTI atau MENGAMBIL TEMPAT KRISTUS (ini saya comot dari WIKIPEDIA)
  Dan dalam bahasa LATIN kata ini BISA DITERJEMAHKAN menjadi “VICAR”. sekali lagi “VICAR” dan SEKALI LAGI “V I C A R” PERHATIKANLAH KATA INI “VICAR”
  Jadi sebenarnya ANTIKRISTUS adalah identik dengan VICAR – KRISTUS atau dalam bahasa Inggris adalah “VICAR OF CHRIST” Sengaja saya cari padanannya dalam bahasa yunani dan LATIN karena saya mendapatkan petunjuk awal yang menarik yaitu kata “VICAR” dan saya tidak ingin sembarangan menuduh seseorang sebagai ANTIKRISTUS.
  KALAU TOH SAYA TERPAKSA MENUNJUK SESEORANG SEBAGAI ANTIKRISTUS , MAKA DASARNYA ADALAH BIBEL…perhatikan sekali lagi kata “VICAR” INILAH KATA , KUNCINYA.”VICAR”
  Keberadaan ANTIKRISTUS didasarkan pada ayat ayat berikut :
  * 1 Yohanes 2:18-19
  2:18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang “ANTIKRISTUS” akan datang, sekarang telah bangkit banyak “ANTIKRISTUS”. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
  KJV PERHATIKAN KALIMAT “SEORANG ANTIKRISTUS” (yang) AKAN DATANG dan “BANYAK ANTIKRISTUS” (yang telah bangkit) kita cari “SEORANG ANTIKRISTUS” yang AKAN DATANG (sesudah jaman Yohanes)
  2:19 Memang “MEREKA BERASAL DARI ANTARA KITA”, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
  KJV, saya ulangi KESIMPULAN saya bahwa ANTIKRISTUS berasal dari “ORANG KRISTEN” sendiri ,bacalah sekali lagi 1 YOH 2:19 . Jadi kalau ada orang non kristen dituduh ANTIKRISTUS itu jelas tuduhan yang ngawur dan mengada ada. Walaupun dikemas dengan argumentasi yang bagaimanapun.
  Lalu siapa dia? WHO IS HE ?
  Sayangnya Bibel tidak menunjuk orang dengan jelas, tegas dan lugas untuk persoalan yang satu dan maha penting ini, semua yang saya baca pada periskop ANTIKRSISTUS hanya merupakan PETUNJUK AWAL atau berbentuk KRITERION atau gambaran INILAH YANG MENYEBABKAN BEGITU MUDAHNYA SETIAP ORANG DICAP SEBAGAI ANTIKRISTUS (mudah mudahan saya tidak dicap ANTIKRISTUS , Insya Allah
  Daniel mengatakan bahwa antikristus akan memerintah sebagai seorang “RAJA”. ( Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan Daniel 12:11 ).
  Yohanes menyebut ANTIKRISTUS sebagai “binatang”. ( Wahyu 13:1)
  “Yang penting di sini ialah “HIKMAT: BARANGSIAPA BIJAKSANA”, baiklah ia MENGHITUNG bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah “BILANGAN SEORANG MANUSIA”, dan bilangannya ialah “ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM.”
  Wahyu 13:18
  Dari pernyataan Daniel dan Yohanes ini tampak ada pencerahan karena sang ANTIKRISTUS ini mempunyai ciri ciri yang jelas dengan dipakainya bahasa matematis bahasa ilmu pasti bahwa dia berlambang 666. Kini kita maju selangkah lagi : ANTIKRISTUS ADALAH ORANG KRISTEN DENGAN ATRIBUT BILANGAN 666, DAN MEMERINTAH SEBAGAI SEORANG “RAJA”
  Siapa yang memenuhi persyaratan ini ? sebelumnya mohon maaf bagi pembaca kristen , saya hanya sekedar berusaha membuka misteri terbesar bagi agama kristen DAN agar anda TIDAK SEMBARANGAN MENUDUH ATAU tepatnya MEMFITNAH sembarang orang sebagai ANTIKRISTUS.
  Siapa ANTIKRISTUS itu ? inilah dia !!!!!!!
  SESEORANG KRISTEN YANG MEMERINTAH SEBAGAI RAJA DENGAN ATRIBUT BILANGAN 666 MEMANG ADA “SEORANG” SAJA YANG MEMENUHI SEMUA KRITERIA TERSEBUT , TIDAK 2 , TIDAK 3 DAN TIDAK PULA SELEBIHNYA .HANYA 1 ORANG SAJA TIDAK ADA LAINNYA.
  TEPAT kata kata YoHANES “SEORANG ANTIKRISTUS (yang) AKAN DATANG”
  Saya menemukan TIDAK HANYA 1 BUKTI yang menguatkan pendapat saya tetapi 3 BUKTI , Yaa 3 BUKTI yang MELEKAT PADA SATU ORANG KRISTEN YANG MEMERINTAH SEBAGAI RAJA ….
  Sehingga memberanikan diri saya untuk mempostingkannya di sini, yang kebetulan sekali sedang ramai ramainya ADA perdebatan yang sudah berlangsung lama sehingga menggugah saya untuk menulis apa yang saya ketahui Langsung saya tunjukkan saja personalnya …
  sang ANTIKRISTUS itu adalah PAUS
  sang ANTIKRISTUS itu adalah PAUS
  SANG ANTIKRISTUS itu ADALAH PAUS
  3 kalimat sengaja saya tuliskan karena pada diri PAUS ini saya temukan 3 ATRIBUT ANTIKRISTUS…. – BUKTI ATRIBUT RAJA –
  Siapapun tahu kalau dewasa ini Kepausan (Vatikan .) dalam berbagai hal merupakan satu kuasa yang paling berpengaruh di dunia ini.
  “DIA MEMERINTAH SEBAGAI SEORANG RAJA” ( Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan
  Daniel 12:11 ).
  1. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT KEBESARAN BERUPA MAHKOTA
  2. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT KEBESARAN BERUPA METERAI
  3. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT GELAR KEBESARAN
  ATRIBUT ATRIBUT ini mari kita TELITI SATU PERSATU :
  1. MAHKOTA KEBESARAN PAUS
  Mahkota Paus berbentuk mahkota bertingkat 3 (TIARA) yang melambangkan kuasa melambangkan kuasa atas 3 tingkatan yaitu di langit, di bumi dan ………… di bagian bawah bumi. Mahkota ini dikenakan Paus untuk acara kebesaran (seremonial head-dress ). Meskipun setelah Paus Paul VI tidak dipakai lagi, namun mahkota ini tetap ada dan bebas untuk dipakai Paus-Paus yang akan datang. Dan pada Mahkota ini terdapat tulisan gelar yang tertulis di mahkota
  tersebut adalah : VICARIUS FILII DEI yang artinya VICAR OF THE SON OF GOD atau “VICAR OF CHRIST” (ONE WHO TAKE THE PLACE OF CHRIST), yaitu PENGGANTI dari KRISTUS – BACALAH Our Sunday Visitors, Catholic Encyclopedia.
  Cobalah anda baca lagi terjemahan ANTIKRISTUS DALAM BAHASA LATIN yang telah saya tulis di atas, anda akan menemukan KATA KUNCI “VICAR”
  kalimat lengkapnya VICAR OF CHRIST.. hasilnya tepat 100% MENUNJUKKAN saya menunjuk dengan benar. PAUS = ANTIKRISTUS
  Supaya anda lebih yakin mari kita HITUNG LAMBANG BILANGANNYA.
  Tidak seperti bahasa-bahasa lainnya, huruf-huruf Romawi mengandung juga unsur angka :
  D = 500,
  C = 100,
  L = 50,
  X = 10,
  V = U = 5, (huruf U dan V ditulis sama yaitu V)
  I = 1
  di luar huruf huruf itu tidak ada makna angkanya
  Sekarang mari kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada TIARA tersebut
  VICARIUS FILII DEI
  V = 5
  I = 1
  C = 100
  A = 0 ( HURUF A tidak ada makna angkanya maka saya tuliskan 0 )
  R = 0 ( HURUF R tidak ada makna angkanya maka saya tuliskan 0 )
  I = 1
  U = V = 5
  S = 0
  ————–JUMLAH = 112
  F = 0
  I = 1
  L = 50
  I = 1
  I = 1
  ————–JUMLAH = 53
  D = 500
  E = 0
  I = 1
  ————–JUMLAH = 501
  JUMLAH TOTAL = 666
  Sungguh tepat sekali hasilnya adalah 666 lambang bilangan ANTIKRISTUS ada pada “MAHKOTA” Paus , Anda akui atau tidak inilah FAKTA YANG ADA bahwa PAUS = ANTIKRISTUS tapi kalau kurang yakin masih ada 2 bukti lagi yang ada, inilah dia…
  2. CINCIN MATERAI PAUS
  PAUS memiliki meterai yang berupa sebuah cincin dan PADA CINCIN tersebut tertera gelar yang tertulis DUX CLERI
  Sekarang mari kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada CINCIN tersebut
  D = 500
  U = V = 5
  X = 10
  —————JUMLAH 515
  C = 100
  L = 50
  E = 0
  R = 0
  I = 1
  —————JUMLAH 151
  JUMLAH TOTAL = 666
  SEKALI LAGI KITA MENEMUKAN ANGKA 666 , SEMAKIN KUATLAH BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHWA PAUS ADALAH SANG ANTIKRISTUS…. tetapi masih ada 1 bukti lagi yang tersisa yang akan MEMASTIKAN bahwa PAUS = ANTIKRISTUS
  3. GELAR KEPAUSAN
  GELAR lain yang dimiliki PAUS dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain adalah DIC LUX Mari untuk yang terakhir kalinya kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada GELAR PAUS tersebut
  D = 500
  I = 1
  C = 100
  —————-JUMLAH 601
  L = 50
  U = 5
  X = 10
  —————-JUMLAH 65
  JUMLAH TOTAL = 666
  SEKALI LAGI KITA MENEMUKAN ANGKA 666 , APALAGI YANG DAPAT ANDA KATAKAN?
  3 BUKTI ANTIKRISTUS TELAH TERUNGKAP MELEKAT TEPAT PADA SOSOK PAUS … SESUAI DENGAN PENGLIHATAN DANIEL DAN YOHANES…..
  WAHAI ORANG KRISTEN TEPAT SEKALI SABDA ISA KEPADA ANDA SEMUA “MENGAPAKAH ENGKAU MELIHAT SELUMBAR DI MATA SAUDARAMU SEDANGKAN BALOK DI DALAM MATAMU TIDAK ENGKAU KETAHUI?” (MAT 7:3)
  KESIMPULAN : PAUS = ANTIKRISTUS
  PENGIKUT PAUS = PENGIKUT ANTIKRISTUS
  DOGMA PAUS = DOGMA ANTIKRISTUS
  TRINITAS = DOGMA ANTIKRISTUS
  Lalu orang kristen pasti akan balik bertanya hey kawan , anda pasti ngawur… kami orang kristen ini percaya 1000% bahwa YESUS adalah TUHAN bagaimana bisa PAUS PEMIMPIN ORANG KRISTEN KOK MALAH JADI ANTIKRISTUS??? MUSUHNYA YESUS ???
  saya hanya bisa menjawab bacalah injil anda kembali bagaimana dan siapa orang yang dekat kerajaan Allah??? Anda tentu sudah tahu injil bukan?? tetapi kalau lupa dimana ayatnya , perkenankan dengan segala kerendahan hati bukannya bermaksud menggurui orang kristen yang setiap hari bergumul dengan injil, cobalah baca di
  Markus 12:28 – 29
  “jawab YESUS HUKUM YANG TERUTAMA , DENGARLAH hai orang israel, Tuhan Allah kita ,TUHAN ITU ESA”.
  “TUHAN ITU ESA TITIK. KEESAAN TUHAN ALLAH inilah yang diplintir oleh “ELITE” anda dan direkayasa jadi samar samar, para pendeta kalian lebih suka menyembunyikan ayat ini dan semacamnya yang banyak bertebaran di BIBEL atau memelintir dan merekayasa menjadi trinitas daripada menjelaskan apa adanya tentang “HUKUM YANG TERUTAMA” ini saya ulangi HUKUM YANG TERUTAMA ini… bacalah terus kelanjutannya ambillah Bibel anda sendiri dan baca hingga sampai pada kesimpulan pada MARKUS 12:34 , Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu
  dan ia berkata kepadanya “Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah”
  Yohanes 17:3 “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus”.
  Risalah KEESAAN TUHAN atau Monotheis inilah yang diajarkan secara terus menerus dari semua Nabi Israel pra Yesus, hingga pasca Yesus dan berestafet hingga Muhammad tidak ada yang berubah , Nah…. kalau kristen mengingkari
  KEESAAN TUHAN ini dengan MENGANGGAP bahwa Yesus itu juga Tuhan Allah
  itu sendiri, ya silakan , Yesus sudah memperingatkan TUHAN itu ESA Kalau anda orang kristen percaya bahwa hanya dengan beriman dalam ketuhanan Yesus ,semua dosa anda telah tertebus, lalu akan terjamin masuk sorga ya itu terserah anda…artinya anda memang betul betul pengikut ANTIKRISTUS.
  Yesus tidak mendakwahkan Kristen DAN TIDAK MENGENAL kRISTEN. Menurut Perjanjian Baru (Kisah Para Rasul 11:26), kata-kata “Kristen” digunakan untuk pertama kalinya di Antiokiah pada tahun 50 Masehi, sekitar 20 tahun sesudah kematian Yesus). Maka apakah mereka mencari System hidup yang lain dari System Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi ( Termasuk yesus), baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.
  Perlu aku jelaskan, Persolannya bukan prostes atau khatolik, tapi adanya Tulisan Kristen yang menentang Tekhnologi bio chip dengan menggunakan Wahyu 13:18 dan merujuk angka 666 yang sesungguhnya sudah tergenapi di petinggi Kristen sendiri.

 157. Endy Dolong Says:

  ANTIKRISTUS BERLAMBANG BILANGAN 666
  Wahyu 13
  13:16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, 13:17 dan tidak seor……a…ngpun ya…ng dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 13:18 Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.
  Orang kristen seringkali menuduh seseorang sebagai ANTIKRISTUS tanpa dasar yang kuat dengan argumentasi yang (maaf) dangkal! Tokoh tokoh yang pernah dicap sebagai anti kristus ini dimulai dari kaisar Nero, Hitler, sampe Muhammad dll, terakhir adalah Saddam Husein dan Mungkin Osama bin Ladeen
  Tapi betulkah demikian ? mari kita kupas berdasar bibel sendiri.
  Mari kita awali dulu apa makna ANTIKRISTUS dari segi bahasanya
  Jika kita melihat dalam bahasa Yunani , kata “ANTIKRISTOS” === ANTI artinya adalah “MELAWAN” atau “PENGGANTI” ,atau “MENGAMBIL TEMPAT ORANG LAIN”atau “NEMESIS”. Kristos berarti Kristus. Jadi antikristus berarti MELAWAN, MENGGANTI atau MENGAMBIL TEMPAT KRISTUS (ini saya comot dari WIKIPEDIA)
  Dan dalam bahasa LATIN kata ini BISA DITERJEMAHKAN menjadi “VICAR”. sekali lagi “VICAR” dan SEKALI LAGI “V I C A R” PERHATIKANLAH KATA INI “VICAR”
  Jadi sebenarnya ANTIKRISTUS adalah identik dengan VICAR – KRISTUS atau dalam bahasa Inggris adalah “VICAR OF CHRIST” Sengaja saya cari padanannya dalam bahasa yunani dan LATIN karena saya mendapatkan petunjuk awal yang menarik yaitu kata “VICAR” dan saya tidak ingin sembarangan menuduh seseorang sebagai ANTIKRISTUS.
  KALAU TOH SAYA TERPAKSA MENUNJUK SESEORANG SEBAGAI ANTIKRISTUS , MAKA DASARNYA ADALAH BIBEL…perhatikan sekali lagi kata “VICAR” INILAH KATA , KUNCINYA.”VICAR”
  Keberadaan ANTIKRISTUS didasarkan pada ayat ayat berikut :
  * 1 Yohanes 2:18-19
  2:18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang “ANTIKRISTUS” akan datang, sekarang telah bangkit banyak “ANTIKRISTUS”. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
  KJV PERHATIKAN KALIMAT “SEORANG ANTIKRISTUS” (yang) AKAN DATANG dan “BANYAK ANTIKRISTUS” (yang telah bangkit) kita cari “SEORANG ANTIKRISTUS” yang AKAN DATANG (sesudah jaman Yohanes)
  2:19 Memang “MEREKA BERASAL DARI ANTARA KITA”, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
  KJV, saya ulangi KESIMPULAN saya bahwa ANTIKRISTUS berasal dari “ORANG KRISTEN” sendiri ,bacalah sekali lagi 1 YOH 2:19 . Jadi kalau ada orang non kristen dituduh ANTIKRISTUS itu jelas tuduhan yang ngawur dan mengada ada. Walaupun dikemas dengan argumentasi yang bagaimanapun.
  Lalu siapa dia? WHO IS HE ?
  Sayangnya Bibel tidak menunjuk orang dengan jelas, tegas dan lugas untuk persoalan yang satu dan maha penting ini, semua yang saya baca pada periskop ANTIKRSISTUS hanya merupakan PETUNJUK AWAL atau berbentuk KRITERION atau gambaran INILAH YANG MENYEBABKAN BEGITU MUDAHNYA SETIAP ORANG DICAP SEBAGAI ANTIKRISTUS (mudah mudahan saya tidak dicap ANTIKRISTUS , Insya Allah
  Daniel mengatakan bahwa antikristus akan memerintah sebagai seorang “RAJA”. ( Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan Daniel 12:11 ).
  Yohanes menyebut ANTIKRISTUS sebagai “binatang”. ( Wahyu 13:1)
  “Yang penting di sini ialah “HIKMAT: BARANGSIAPA BIJAKSANA”, baiklah ia MENGHITUNG bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah “BILANGAN SEORANG MANUSIA”, dan bilangannya ialah “ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM.”
  Wahyu 13:18
  Dari pernyataan Daniel dan Yohanes ini tampak ada pencerahan karena sang ANTIKRISTUS ini mempunyai ciri ciri yang jelas dengan dipakainya bahasa matematis bahasa ilmu pasti bahwa dia berlambang 666. Kini kita maju selangkah lagi : ANTIKRISTUS ADALAH ORANG KRISTEN DENGAN ATRIBUT BILANGAN 666, DAN MEMERINTAH SEBAGAI SEORANG “RAJA”
  Siapa yang memenuhi persyaratan ini ? sebelumnya mohon maaf bagi pembaca kristen , saya hanya sekedar berusaha membuka misteri terbesar bagi agama kristen DAN agar anda TIDAK SEMBARANGAN MENUDUH ATAU tepatnya MEMFITNAH sembarang orang sebagai ANTIKRISTUS.
  Siapa ANTIKRISTUS itu ? inilah dia !!!!!!!
  SESEORANG KRISTEN YANG MEMERINTAH SEBAGAI RAJA DENGAN ATRIBUT BILANGAN 666 MEMANG ADA “SEORANG” SAJA YANG MEMENUHI SEMUA KRITERIA TERSEBUT , TIDAK 2 , TIDAK 3 DAN TIDAK PULA SELEBIHNYA .HANYA 1 ORANG SAJA TIDAK ADA LAINNYA.
  TEPAT kata kata YoHANES “SEORANG ANTIKRISTUS (yang) AKAN DATANG”
  Saya menemukan TIDAK HANYA 1 BUKTI yang menguatkan pendapat saya tetapi 3 BUKTI , Yaa 3 BUKTI yang MELEKAT PADA SATU ORANG KRISTEN YANG MEMERINTAH SEBAGAI RAJA ….
  Sehingga memberanikan diri saya untuk mempostingkannya di sini, yang kebetulan sekali sedang ramai ramainya ADA perdebatan yang sudah berlangsung lama sehingga menggugah saya untuk menulis apa yang saya ketahui Langsung saya tunjukkan saja personalnya …
  sang ANTIKRISTUS itu adalah PAUS
  sang ANTIKRISTUS itu adalah PAUS
  SANG ANTIKRISTUS itu ADALAH PAUS
  3 kalimat sengaja saya tuliskan karena pada diri PAUS ini saya temukan 3 ATRIBUT ANTIKRISTUS…. – BUKTI ATRIBUT RAJA –
  Siapapun tahu kalau dewasa ini Kepausan (Vatikan .) dalam berbagai hal merupakan satu kuasa yang paling berpengaruh di dunia ini.
  “DIA MEMERINTAH SEBAGAI SEORANG RAJA” ( Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan
  Daniel 12:11 ).
  1. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT KEBESARAN BERUPA MAHKOTA
  2. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT KEBESARAN BERUPA METERAI
  3. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT GELAR KEBESARAN
  ATRIBUT ATRIBUT ini mari kita TELITI SATU PERSATU :
  1. MAHKOTA KEBESARAN PAUS
  Mahkota Paus berbentuk mahkota bertingkat 3 (TIARA) yang melambangkan kuasa melambangkan kuasa atas 3 tingkatan yaitu di langit, di bumi dan ………… di bagian bawah bumi. Mahkota ini dikenakan Paus untuk acara kebesaran (seremonial head-dress ). Meskipun setelah Paus Paul VI tidak dipakai lagi, namun mahkota ini tetap ada dan bebas untuk dipakai Paus-Paus yang akan datang. Dan pada Mahkota ini terdapat tulisan gelar yang tertulis di mahkota
  tersebut adalah : VICARIUS FILII DEI yang artinya VICAR OF THE SON OF GOD atau “VICAR OF CHRIST” (ONE WHO TAKE THE PLACE OF CHRIST), yaitu PENGGANTI dari KRISTUS – BACALAH Our Sunday Visitors, Catholic Encyclopedia.
  Cobalah anda baca lagi terjemahan ANTIKRISTUS DALAM BAHASA LATIN yang telah saya tulis di atas, anda akan menemukan KATA KUNCI “VICAR”
  kalimat lengkapnya VICAR OF CHRIST.. hasilnya tepat 100% MENUNJUKKAN saya menunjuk dengan benar. PAUS = ANTIKRISTUS
  Supaya anda lebih yakin mari kita HITUNG LAMBANG BILANGANNYA.
  Tidak seperti bahasa-bahasa lainnya, huruf-huruf Romawi mengandung juga unsur angka :
  D = 500,
  C = 100,
  L = 50,
  X = 10,
  V = U = 5, (huruf U dan V ditulis sama yaitu V)
  I = 1
  di luar huruf huruf itu tidak ada makna angkanya
  Sekarang mari kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada TIARA tersebut
  VICARIUS FILII DEI
  V = 5
  I = 1
  C = 100
  A = 0 ( HURUF A tidak ada makna angkanya maka saya tuliskan 0 )
  R = 0 ( HURUF R tidak ada makna angkanya maka saya tuliskan 0 )
  I = 1
  U = V = 5
  S = 0
  ————–JUMLAH = 112
  F = 0
  I = 1
  L = 50
  I = 1
  I = 1
  ————–JUMLAH = 53
  D = 500
  E = 0
  I = 1
  ————–JUMLAH = 501
  JUMLAH TOTAL = 666
  Sungguh tepat sekali hasilnya adalah 666 lambang bilangan ANTIKRISTUS ada pada “MAHKOTA” Paus , Anda akui atau tidak inilah FAKTA YANG ADA bahwa PAUS = ANTIKRISTUS tapi kalau kurang yakin masih ada 2 bukti lagi yang ada, inilah dia…
  2. CINCIN MATERAI PAUS
  PAUS memiliki meterai yang berupa sebuah cincin dan PADA CINCIN tersebut tertera gelar yang tertulis DUX CLERI
  Sekarang mari kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada CINCIN tersebut
  D = 500
  U = V = 5
  X = 10
  —————JUMLAH 515
  C = 100
  L = 50
  E = 0
  R = 0
  I = 1
  —————JUMLAH 151
  JUMLAH TOTAL = 666
  SEKALI LAGI KITA MENEMUKAN ANGKA 666 , SEMAKIN KUATLAH BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHWA PAUS ADALAH SANG ANTIKRISTUS…. tetapi masih ada 1 bukti lagi yang tersisa yang akan MEMASTIKAN bahwa PAUS = ANTIKRISTUS
  3. GELAR KEPAUSAN
  GELAR lain yang dimiliki PAUS dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain adalah DIC LUX Mari untuk yang terakhir kalinya kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada GELAR PAUS tersebut
  D = 500
  I = 1
  C = 100
  —————-JUMLAH 601
  L = 50
  U = 5
  X = 10
  —————-JUMLAH 65
  JUMLAH TOTAL = 666
  SEKALI LAGI KITA MENEMUKAN ANGKA 666 , APALAGI YANG DAPAT ANDA KATAKAN?
  3 BUKTI ANTIKRISTUS TELAH TERUNGKAP MELEKAT TEPAT PADA SOSOK PAUS … SESUAI DENGAN PENGLIHATAN DANIEL DAN YOHANES…..
  WAHAI ORANG KRISTEN TEPAT SEKALI SABDA ISA KEPADA ANDA SEMUA “MENGAPAKAH ENGKAU MELIHAT SELUMBAR DI MATA SAUDARAMU SEDANGKAN BALOK DI DALAM MATAMU TIDAK ENGKAU KETAHUI?” (MAT 7:3)
  KESIMPULAN : PAUS = ANTIKRISTUS
  PENGIKUT PAUS = PENGIKUT ANTIKRISTUS
  DOGMA PAUS = DOGMA ANTIKRISTUS
  TRINITAS = DOGMA ANTIKRISTUS
  Lalu orang kristen pasti akan balik bertanya hey kawan , anda pasti ngawur… kami orang kristen ini percaya 1000% bahwa YESUS adalah TUHAN bagaimana bisa PAUS PEMIMPIN ORANG KRISTEN KOK MALAH JADI ANTIKRISTUS??? MUSUHNYA YESUS ???
  saya hanya bisa menjawab bacalah injil anda kembali bagaimana dan siapa orang yang dekat kerajaan Allah??? Anda tentu sudah tahu injil bukan?? tetapi kalau lupa dimana ayatnya , perkenankan dengan segala kerendahan hati bukannya bermaksud menggurui orang kristen yang setiap hari bergumul dengan injil, cobalah baca di
  Markus 12:28 – 29
  “jawab YESUS HUKUM YANG TERUTAMA , DENGARLAH hai orang israel, Tuhan Allah kita ,TUHAN ITU ESA”.
  “TUHAN ITU ESA TITIK. KEESAAN TUHAN ALLAH inilah yang diplintir oleh “ELITE” anda dan direkayasa jadi samar samar, para pendeta kalian lebih suka menyembunyikan ayat ini dan semacamnya yang banyak bertebaran di BIBEL atau memelintir dan merekayasa menjadi trinitas daripada menjelaskan apa adanya tentang “HUKUM YANG TERUTAMA” ini saya ulangi HUKUM YANG TERUTAMA ini… bacalah terus kelanjutannya ambillah Bibel anda sendiri dan baca hingga sampai pada kesimpulan pada MARKUS 12:34 , Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu
  dan ia berkata kepadanya “Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah”
  Yohanes 17:3 “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus”.
  Risalah KEESAAN TUHAN atau Monotheis inilah yang diajarkan secara terus menerus dari semua Nabi Israel pra Yesus, hingga pasca Yesus dan berestafet hingga Muhammad tidak ada yang berubah , Nah…. kalau kristen mengingkari
  KEESAAN TUHAN ini dengan MENGANGGAP bahwa Yesus itu juga Tuhan Allah
  itu sendiri, ya silakan , Yesus sudah memperingatkan TUHAN itu ESA Kalau anda orang kristen percaya bahwa hanya dengan beriman dalam ketuhanan Yesus ,semua dosa anda telah tertebus, lalu akan terjamin masuk sorga ya itu terserah anda…artinya anda memang betul betul pengikut ANTIKRISTUS.
  Yesus tidak mendakwahkan Kristen DAN TIDAK MENGENAL kRISTEN. Menurut Perjanjian Baru (Kisah Para Rasul 11:26), kata-kata “Kristen” digunakan untuk pertama kalinya di Antiokiah pada tahun 50 Masehi, sekitar 20 tahun sesudah kematian Yesus). Maka apakah mereka mencari System hidup yang lain dari System Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi ( Termasuk yesus), baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.
  Perlu aku jelaskan, Persolannya bukan protestan atau khatolik, tapi adanya Tulisan Kristen yang menentang Tekhnologi bio chip dengan menggunakan Wahyu 13:18 dan merujuk angka 666 yang sesungguhnya sudah tergenapi di petinggi Kristen sendiri.

 158. sit9 Says:

  ha ha ha ….

 159. dika Says:

  untukmu agamamu, untukku agamaku..
  kenapa harus berdebat akan dasar agama masing-masing??
  yang ngaku Islam belum tentu beriman bener, yang Budha, Hindu atau yang lain juga sama..
  kita liad aja ujung dari masing2 agama..kalo menyembah Tuhan yang Esa, yaudah..
  cara boleh beda2 tapi substansi sama..
  jangankan dari 2007 sampai sekarang, sampai kiamat pun ga habis2..
  jagalah persatuan ditengah perbedaan yang indah ini..
  saya sebagai umat Islam juga senang dengan alat2 sembahyang agama lain..
  seperti singing bowl, dupa atau yang lain..yang penting kita ga lepas dari mengingat dan selalu menyembah Tuhan Yang Maha Esa..silahkan kalian menyebut-Nya dengan nama2 yang kalian tau..

 160. edo19 Says:

  ANTIKRISTUS BERLAMBANG BILANGAN 666
  Wahyu 13
  13:16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, 13:17 dan tidak seor……a…ngpun ya…ng dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 13:18 Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.
  Orang kristen seringkali menuduh seseorang sebagai ANTIKRISTUS tanpa dasar yang kuat dengan argumentasi yang (maaf) dangkal! Tokoh tokoh yang pernah dicap sebagai anti kristus ini dimulai dari kaisar Nero, Hitler, sampe Muhammad dll, terakhir adalah Saddam Husein dan Mungkin Osama bin Ladeen
  Tapi betulkah demikian ? mari kita kupas berdasar bibel sendiri.
  Mari kita awali dulu apa makna ANTIKRISTUS dari segi bahasanya
  Jika kita melihat dalam bahasa Yunani , kata “ANTIKRISTOS” === ANTI artinya adalah “MELAWAN” atau “PENGGANTI” ,atau “MENGAMBIL TEMPAT ORANG LAIN”atau “NEMESIS”. Kristos berarti Kristus. Jadi antikristus berarti MELAWAN, MENGGANTI atau MENGAMBIL TEMPAT KRISTUS (ini saya comot dari WIKIPEDIA)
  Dan dalam bahasa LATIN kata ini BISA DITERJEMAHKAN menjadi “VICAR”. sekali lagi “VICAR” dan SEKALI LAGI “V I C A R” PERHATIKANLAH KATA INI “VICAR”
  Jadi sebenarnya ANTIKRISTUS adalah identik dengan VICAR – KRISTUS atau dalam bahasa Inggris adalah “VICAR OF CHRIST” Sengaja saya cari padanannya dalam bahasa yunani dan LATIN karena saya mendapatkan petunjuk awal yang menarik yaitu kata “VICAR” dan saya tidak ingin sembarangan menuduh seseorang sebagai ANTIKRISTUS.
  KALAU TOH SAYA TERPAKSA MENUNJUK SESEORANG SEBAGAI ANTIKRISTUS , MAKA DASARNYA ADALAH BIBEL…perhatikan sekali lagi kata “VICAR” INILAH KATA , KUNCINYA.”VICAR”
  Keberadaan ANTIKRISTUS didasarkan pada ayat ayat berikut :
  * 1 Yohanes 2:18-19
  2:18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang “ANTIKRISTUS” akan datang, sekarang telah bangkit banyak “ANTIKRISTUS”. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
  KJV PERHATIKAN KALIMAT “SEORANG ANTIKRISTUS” (yang) AKAN DATANG dan “BANYAK ANTIKRISTUS” (yang telah bangkit) kita cari “SEORANG ANTIKRISTUS” yang AKAN DATANG (sesudah jaman Yohanes)
  2:19 Memang “MEREKA BERASAL DARI ANTARA KITA”, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
  KJV, saya ulangi KESIMPULAN saya bahwa ANTIKRISTUS berasal dari “ORANG KRISTEN” sendiri ,bacalah sekali lagi 1 YOH 2:19 . Jadi kalau ada orang non kristen dituduh ANTIKRISTUS itu jelas tuduhan yang ngawur dan mengada ada. Walaupun dikemas dengan argumentasi yang bagaimanapun.
  Lalu siapa dia? WHO IS HE ?
  Sayangnya Bibel tidak menunjuk orang dengan jelas, tegas dan lugas untuk persoalan yang satu dan maha penting ini, semua yang saya baca pada periskop ANTIKRSISTUS hanya merupakan PETUNJUK AWAL atau berbentuk KRITERION atau gambaran INILAH YANG MENYEBABKAN BEGITU MUDAHNYA SETIAP ORANG DICAP SEBAGAI ANTIKRISTUS (mudah mudahan saya tidak dicap ANTIKRISTUS , Insya Allah
  Daniel mengatakan bahwa antikristus akan memerintah sebagai seorang “RAJA”. ( Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan Daniel 12:11 ).
  Yohanes menyebut ANTIKRISTUS sebagai “binatang”. ( Wahyu 13:1)
  “Yang penting di sini ialah “HIKMAT: BARANGSIAPA BIJAKSANA”, baiklah ia MENGHITUNG bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah “BILANGAN SEORANG MANUSIA”, dan bilangannya ialah “ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM.”
  Wahyu 13:18
  Dari pernyataan Daniel dan Yohanes ini tampak ada pencerahan karena sang ANTIKRISTUS ini mempunyai ciri ciri yang jelas dengan dipakainya bahasa matematis bahasa ilmu pasti bahwa dia berlambang 666. Kini kita maju selangkah lagi : ANTIKRISTUS ADALAH ORANG KRISTEN DENGAN ATRIBUT BILANGAN 666, DAN MEMERINTAH SEBAGAI SEORANG “RAJA”
  Siapa yang memenuhi persyaratan ini ? sebelumnya mohon maaf bagi pembaca kristen , saya hanya sekedar berusaha membuka misteri terbesar bagi agama kristen DAN agar anda TIDAK SEMBARANGAN MENUDUH ATAU tepatnya MEMFITNAH sembarang orang sebagai ANTIKRISTUS.
  Siapa ANTIKRISTUS itu ? inilah dia !!!!!!!
  SESEORANG KRISTEN YANG MEMERINTAH SEBAGAI RAJA DENGAN ATRIBUT BILANGAN 666 MEMANG ADA “SEORANG” SAJA YANG MEMENUHI SEMUA KRITERIA TERSEBUT , TIDAK 2 , TIDAK 3 DAN TIDAK PULA SELEBIHNYA .HANYA 1 ORANG SAJA TIDAK ADA LAINNYA.
  TEPAT kata kata YoHANES “SEORANG ANTIKRISTUS (yang) AKAN DATANG”
  Saya menemukan TIDAK HANYA 1 BUKTI yang menguatkan pendapat saya tetapi 3 BUKTI , Yaa 3 BUKTI yang MELEKAT PADA SATU ORANG KRISTEN YANG MEMERINTAH SEBAGAI RAJA ….
  Sehingga memberanikan diri saya untuk mempostingkannya di sini, yang kebetulan sekali sedang ramai ramainya ADA perdebatan yang sudah berlangsung lama sehingga menggugah saya untuk menulis apa yang saya ketahui Langsung saya tunjukkan saja personalnya …
  sang ANTIKRISTUS itu adalah PAUS
  sang ANTIKRISTUS itu adalah PAUS
  SANG ANTIKRISTUS itu ADALAH PAUS
  3 kalimat sengaja saya tuliskan karena pada diri PAUS ini saya temukan 3 ATRIBUT ANTIKRISTUS…. – BUKTI ATRIBUT RAJA –
  Siapapun tahu kalau dewasa ini Kepausan (Vatikan .) dalam berbagai hal merupakan satu kuasa yang paling berpengaruh di dunia ini.
  “DIA MEMERINTAH SEBAGAI SEORANG RAJA” ( Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan
  Daniel 12:11 ).
  1. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT KEBESARAN BERUPA MAHKOTA
  2. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT KEBESARAN BERUPA METERAI
  3. SETIAP RAJA PASTI MEMPUNYAI ATRIBUT GELAR KEBESARAN
  ATRIBUT ATRIBUT ini mari kita TELITI SATU PERSATU :
  1. MAHKOTA KEBESARAN PAUS
  Mahkota Paus berbentuk mahkota bertingkat 3 (TIARA) yang melambangkan kuasa melambangkan kuasa atas 3 tingkatan yaitu di langit, di bumi dan ………… di bagian bawah bumi. Mahkota ini dikenakan Paus untuk acara kebesaran (seremonial head-dress ). Meskipun setelah Paus Paul VI tidak dipakai lagi, namun mahkota ini tetap ada dan bebas untuk dipakai Paus-Paus yang akan datang. Dan pada Mahkota ini terdapat tulisan gelar yang tertulis di mahkota
  tersebut adalah : VICARIUS FILII DEI yang artinya VICAR OF THE SON OF GOD atau “VICAR OF CHRIST” (ONE WHO TAKE THE PLACE OF CHRIST), yaitu PENGGANTI dari KRISTUS – BACALAH Our Sunday Visitors, Catholic Encyclopedia.
  Cobalah anda baca lagi terjemahan ANTIKRISTUS DALAM BAHASA LATIN yang telah saya tulis di atas, anda akan menemukan KATA KUNCI “VICAR”
  kalimat lengkapnya VICAR OF CHRIST.. hasilnya tepat 100% MENUNJUKKAN saya menunjuk dengan benar. PAUS = ANTIKRISTUS
  Supaya anda lebih yakin mari kita HITUNG LAMBANG BILANGANNYA.
  Tidak seperti bahasa-bahasa lainnya, huruf-huruf Romawi mengandung juga unsur angka :
  D = 500,
  C = 100,
  L = 50,
  X = 10,
  V = U = 5, (huruf U dan V ditulis sama yaitu V)
  I = 1
  di luar huruf huruf itu tidak ada makna angkanya
  Sekarang mari kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada TIARA tersebut
  VICARIUS FILII DEI
  V = 5
  I = 1
  C = 100
  A = 0 ( HURUF A tidak ada makna angkanya maka saya tuliskan 0 )
  R = 0 ( HURUF R tidak ada makna angkanya maka saya tuliskan 0 )
  I = 1
  U = V = 5
  S = 0
  ————–JUMLAH = 112
  F = 0
  I = 1
  L = 50
  I = 1
  I = 1
  ————–JUMLAH = 53
  D = 500
  E = 0
  I = 1
  ————–JUMLAH = 501
  JUMLAH TOTAL = 666
  Sungguh tepat sekali hasilnya adalah 666 lambang bilangan ANTIKRISTUS ada pada “MAHKOTA” Paus , Anda akui atau tidak inilah FAKTA YANG ADA bahwa PAUS = ANTIKRISTUS tapi kalau kurang yakin masih ada 2 bukti lagi yang ada, inilah dia…
  2. CINCIN MATERAI PAUS
  PAUS memiliki meterai yang berupa sebuah cincin dan PADA CINCIN tersebut tertera gelar yang tertulis DUX CLERI
  Sekarang mari kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada CINCIN tersebut
  D = 500
  U = V = 5
  X = 10
  —————JUMLAH 515
  C = 100
  L = 50
  E = 0
  R = 0
  I = 1
  —————JUMLAH 151
  JUMLAH TOTAL = 666
  SEKALI LAGI KITA MENEMUKAN ANGKA 666 , SEMAKIN KUATLAH BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHWA PAUS ADALAH SANG ANTIKRISTUS…. tetapi masih ada 1 bukti lagi yang tersisa yang akan MEMASTIKAN bahwa PAUS = ANTIKRISTUS
  3. GELAR KEPAUSAN
  GELAR lain yang dimiliki PAUS dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain adalah DIC LUX Mari untuk yang terakhir kalinya kita masukkan MAKNA ANGKA yang ada pada GELAR PAUS tersebut
  D = 500
  I = 1
  C = 100
  —————-JUMLAH 601
  L = 50
  U = 5
  X = 10
  —————-JUMLAH 65
  JUMLAH TOTAL = 666
  SEKALI LAGI KITA MENEMUKAN ANGKA 666 , APALAGI YANG DAPAT ANDA KATAKAN?
  3 BUKTI ANTIKRISTUS TELAH TERUNGKAP MELEKAT TEPAT PADA SOSOK PAUS … SESUAI DENGAN PENGLIHATAN DANIEL DAN YOHANES…..
  WAHAI ORANG KRISTEN TEPAT SEKALI SABDA ISA KEPADA ANDA SEMUA “MENGAPAKAH ENGKAU MELIHAT SELUMBAR DI MATA SAUDARAMU SEDANGKAN BALOK DI DALAM MATAMU TIDAK ENGKAU KETAHUI?” (MAT 7:3)
  KESIMPULAN : PAUS = ANTIKRISTUS
  PENGIKUT PAUS = PENGIKUT ANTIKRISTUS
  DOGMA PAUS = DOGMA ANTIKRISTUS
  TRINITAS = DOGMA ANTIKRISTUS
  Lalu orang kristen pasti akan balik bertanya hey kawan , anda pasti ngawur… kami orang kristen ini percaya 1000% bahwa YESUS adalah TUHAN bagaimana bisa PAUS PEMIMPIN ORANG KRISTEN KOK MALAH JADI ANTIKRISTUS??? MUSUHNYA YESUS ???
  saya hanya bisa menjawab bacalah injil anda kembali bagaimana dan siapa orang yang dekat kerajaan Allah??? Anda tentu sudah tahu injil bukan?? tetapi kalau lupa dimana ayatnya , perkenankan dengan segala kerendahan hati bukannya bermaksud menggurui orang kristen yang setiap hari bergumul dengan injil, cobalah baca di
  Markus 12:28 – 29
  “jawab YESUS HUKUM YANG TERUTAMA , DENGARLAH hai orang israel, Tuhan Allah kita ,TUHAN ITU ESA”.
  “TUHAN ITU ESA TITIK. KEESAAN TUHAN ALLAH inilah yang diplintir oleh “ELITE” anda dan direkayasa jadi samar samar, para pendeta kalian lebih suka menyembunyikan ayat ini dan semacamnya yang banyak bertebaran di BIBEL atau memelintir dan merekayasa menjadi trinitas daripada menjelaskan apa adanya tentang “HUKUM YANG TERUTAMA” ini saya ulangi HUKUM YANG TERUTAMA ini… bacalah terus kelanjutannya ambillah Bibel anda sendiri dan baca hingga sampai pada kesimpulan pada MARKUS 12:34 , Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu
  dan ia berkata kepadanya “Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah”
  Yohanes 17:3 “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus”.
  Risalah KEESAAN TUHAN atau Monotheis inilah yang diajarkan secara terus menerus dari semua Nabi Israel pra Yesus, hingga pasca Yesus dan berestafet hingga Muhammad tidak ada yang berubah , Nah…. kalau kristen mengingkari
  KEESAAN TUHAN ini dengan MENGANGGAP bahwa Yesus itu juga Tuhan Allah
  itu sendiri, ya silakan , Yesus sudah memperingatkan TUHAN itu ESA Kalau anda orang kristen percaya bahwa hanya dengan beriman dalam ketuhanan Yesus ,semua dosa anda telah tertebus, lalu akan terjamin masuk sorga ya itu terserah anda…artinya anda memang betul betul pengikut ANTIKRISTUS.
  Yesus tidak mendakwahkan Kristen DAN TIDAK MENGENAL kRISTEN. Menurut Perjanjian Baru (Kisah Para Rasul 11:26), kata-kata “Kristen” digunakan untuk pertama kalinya di Antiokiah pada tahun 50 Masehi, sekitar 20 tahun sesudah kematian Yesus). Maka apakah mereka mencari System hidup yang lain dari System Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi ( Termasuk yesus), baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.
  Perlu aku jelaskan, Persolannya bukan protestan atau khatolik, tapi adanya Tulisan Kristen yang menentang Tekhnologi bio chip dengan menggunakan Wahyu 13:18 dan merujuk angka 666 yang sesungguhnya sudah tergenapi di petinggi Kristen sendiri.

 161. merry Says:

  sumpah gak banget artikel di atas..
  HOAX!!!

 162. andrew wijaya Says:

  Wah, kalau saja seseorang yang suci itu datang ke duinia ini, alangkah baiknya, baik DIA berwujud YESUS, NABI, ataupun Sang BUDDHA, asalkan DIA membawa kedamaian, cinta kasih, dan mempersatukan semua umat di Dunia ini bukankah kita seharusnya bergembira untuk kedatangannya? Saya sendiri akan memujanya, baik agama KRISTEN, BUDDHA, ISLAM, SHINTO maupun HINDU, DIA adalah seseorang yang SUCI.karena IA yang membawa BERKAH kepada dunia kita ini…

  Kalau untuk memperdebatkan sesuatu yang belum pasti dengan emosi dan keangkuhan, saya akan mengalah ibarat :(saya di suruh memilih beragama tapi berperang, dan tidak beragama tapi memperoleh kedamaian dengan semua umat, saya akan melepaskan agama saya untuk kedamaian itu)
  Saya merasa Tuhan Yang Maha Esa akan lebih senang kalau umatnya yg tidak beragama tapi damai dari pada perang armarah, sampai dengan perang agama yg menimbulkan pertumpahan darah hanya karena sebuah kata yg berartikan “AGAMA” (perang KEYAKINAN)

  Tolong jangan libatkan AGAMA yang suci pada armarah,emosi, keegoisan dan pembenaran pada hal yg belum tentu benar yg bersarang di dalam pikiran kita…
  Tidakkah anda merasa lebih baik kita berbicara HINDU, BUDDHA, KRISTEN, dan ISLAM dalam sebutan AGAMA sehingga kita tidak saling menjatuhkan demi sebuah pendapat?
  tidakkah lebih baik semua umat bisa saling merangkul dan berkata hello ketika berjumpa dengan senyuman manis, dan kita katakan dalam hati kita, dia punya AGAMA, aku punya AGAMA, kamu dan ssemua orang punya AGAMA..
  Kita semua sama, dia sama berharganya dengan diriku, sperti aku menghargai diriku sendiri..
  i wanna say :I LOVE YOU ALL!!

 163. andrew wijaya Says:

  sedikit tambahan, saya tidak akan membahas tentang keyakinan di sini, saya hanya akan memberikan pendapat tentang semua orang di sini maupun di luar sana..

  coba hayati cerita ini…

  “suatu hari, ada sebuah perkumpulan orang2 yang memperdebatkan tentang sumber air, dan kenikmatan air dari masing2 sumbernya..
  masing2 dari mereka meyakini, air dari sumber mata air yg berasal dari daerahnya adalah air yg paling nikmat dan ingin membuktikan kepada orang’ yang ada di sana..
  Sehingga mereka masing2 di berikan 1 cangkir untuk mencoba air segar dari setiap sumber mata air yg ada disana, namun yang terjadi adalah, setiap orang disana enggan untuk mencoba air segar dr yang lain..
  Masing2 dari mereka terus menuangkan air segarnya sendiri untuk di berikan kpd orang lain untuk mencicipinya.
  Sudah bisa di tebak bagaimana hasiilnya: tidak ada 1pun orang yang mencicipi air dari sumber mata air lainnya.

  Yang seharuusnya mereka lakukan adalah, meneguk sendiri secangkir mata air yang mereka tuang, untuk mehilangkan dahaga setelah sekian lama berdebat sampai cangkir mereka kosong dan meminta orang lain menuangkan air dr sumber mata air lainnya dan mencoba untuk mencicipi bagaimana nikmatnya air dr sumber mata air yang lainnya..
  Kita semua tahu, Otak kita bagaikan cangkir, ketika isi dalam cangkir sudah penuh, tak akan bisa di isi dengan air lagi, sehiingga kita tdk akan tau apa rasa air lainnya, sebelum mengurangi volume air di dalam cangkir kita..

  selama kita hidup, berbesar hatilah, dengarlah pendapat, teliti dan carilah kebenaran agar kita bisa memperoleh kualitas hidup yang lebih baik,
  Janganlah saling mencela, melainkan saling menghargai.menghormati dan berbelas kasihlah.. niscaya kita akan diberikan izin uktuk masuk ke alam surga nantinya..

 164. delta21 Says:

  Belas kasih dan yang maha penyanyang koq pemimpin perang ya? Logika dari mana itu? Dosa nya banyak amat tu org uda membohongi semua lapisan manusia tentang kenabian nya…uda jelas disebut kan dia akan dikenal…bukan memperkenalkan diri…juga uda di sbutkan di akan di beri gelar…bukan mengelarkan diri sendiri…bodo kalian klo terus mau mengikuti org berperang untuk memerangi sesama makluh yaitu manusia…gak masuk akal seorang budha bisa membunuh sesama nya…gakk ada logika nya…budha itu suci…bukan pembunuh…

 165. qodiera Says:

  Allah SWT berfirman “Lakum diinukum wa liay diin”, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maaf teman-teman saya ikut nyimbrung ngomong… Sebagai seorang yang beragama pasti akan meyakini bahwa agama, ajarannya, dan kitab sucinya adalah yang paling benar. Demikianlah dengan saya, saya yakin 100% tanpa keraguan sedikitpun bahwa agama islamlah satu satu nya agama yang diridhoi oleh Allah Tuhan semesta alam, selain islam maka tidak akan diterima. Dan 100% yakin bahwa Al-Quran adalah hak tiada keraguan sedikitpun di dalamnya, bahkan walau hanya satu huruf.
  Meskipun demikian saya tidak akan pernah memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk dan meyakini agama Islam walaupun saya tahu dan yakin hanya orang yang mau menerima islam dan berimanlah yang akan selamat dan masuk sorga untuk selama-lamanya dan mendapatkan kenikmatan yang tertinggi di saat melihat Wajah Allah SWT.
  Allah SWT mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak memaksakan kehendak beragama, “Laa ikroha fii ddiin” tiada paksaan dalam beragama.
  Jangankan kepada pemeluk agama lain, kepada sesama pemeluk agama islampun bila ada paksaan dalam beramal agama, maka yang timbul bukanlah kebaikan, tapi malah image negatif dan kesalah fahaman.
  Yang bisa saya lakukan hanyalah menyampaikan saja, tentang kebenaran Rasulullah Muhammad SAW dan Apa yang beliau bawa. Selain menyampaikan semampu saya, juga bagaimana selaku seorang yang mengaku muslim, dan beriman mengamalkan ajaran agama sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan.
  Dengan Amaliah yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW lengkap dengan sunnah-sunnah beliau, maka akan terpancarlah cahaya kebenaran, cahaya hidayah, dan cahaya terang benerang yang selama ini dicari oleh seluruh ummat manusia.
  Hanya dengan amal agamalah (agama yang dibawa Muhammad Saw) manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara ini maupun di akhirat kelak yang selama-lamanya. Semakin sempurna maka semakin besar kebahagiaan yang akan diperolehnya.
  Allah SWT ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah SWT telah berikan akal pikiran agar manusia mau menggunakannya untuk berpikir-pikir tentang kebenaran dan kebesaran Allah, harusnya dengan akal ini manusia bisa sadar dan tidak mengikuti hawa nafsunya bahwa apakah pantas bagi manusia selaku sebagai hamba Tuhan, menyekutukan Tuhan, menyembah selain Tuhan, tapi malah menyembah makhluk yang tidak bisa apa-apa, bahkan makhluk tersebut manusia sendirilah yang membuatnya?? Allah SWT juga memberikan kepada manusia yang bernama “PERASAAN”, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan tidak bisa dibohongi oleh hati nuraninya. “Waman a’radlo ‘an dzikrii fainna lahu ma’isyatan dlonka” barangsiapa yang berpaling dari mengingat-Ku maka baginya kehidupan yang gersang.
  Dari firman Allah SWT tersebut, saya yakin bahwa orang yang tidak ada iman yang benar dihatinya (tidak beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW), bahkan orang yang ada iman namun tidak amal agama, dirinya lalai dari Allah SWT karena tergiur oleh kehidupan dunia, Pasti… pasti… pasti… kehidupannya GERSANG!!!!
  Wahai saudaraku Manusia sesama anak keturunan nabi Adam… kembalilah kalian kepada agama yang hak, yang telah di bawa oleh Nabi Muhammad saw, yaitu Agama islam, karena Beliau Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, setelahnya tidak akan ada nabi lagi…..
  Jangan engkau sekalian membohongi diri kalian sendiri,,, yang mungkin hanya karena engkau benci terhadap kelakuan orang-orang islam yang tidak sesuai dengan ajaran islam… Siapa yang akan rugi jika demikian adanya… Anda sendirilah yang akan merasakan…

  Hidayah hanyalah milik Allah SWT… saya hanya memberi peringatan sahaja… hanya menyampaikan sahaja…
  Ya Allah berilah hidayah kepada ummat nabi Muhammad saw…. jadikanlah saya melalui tulisan ini sebagai asbab hidayah untuk seluruh alam, untuk orang yang membaca tulisanku ini…berikanlah hidayahmu bagi siapa saja yang membaca tulisan ini… bahagiakanlah RasulMU, KekasihMu, Muhammad saw dengan Ummatnya yang berbondong-bondong beriman masuk islam karena hak.

  Wahai saudaraku ummat islam, marilah kita hidupkan agama ini lagi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mana sekarang ini sunnah-sunnah beliau sudah banyak ditinggalkan. Mari kita amalkan agama ini sesempurna mungkin, dengan mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Tinggalkanlah saling caci maki antar sesama, karena hal ini hanya akan membuat kita jatuh dipandangan Allah swt.
  Tidak mungkin pemeluk agama lain mempelajari agama kita, al quran dan al hadits, tetapi mereka akan selalu melihat dan memperhatikan kita. Bila amaliah kita, kelakuan kita bisa menunjukkan bahwa Rasulullah saw diutus untuk rahmatan lil ‘alamin (rahmat=kasih sayang untuk semua alam), maka tidak usah kita berdebat panjang lebar, dan tidak usah kita sampai menghunus pedang dan permusuhan, mereka (orang-orang yang belum beriman) niscaya akan berbondong-bondong masuk islam.

  Sunnah Nabi yang paling besar adalah Fikir dan Risau Beliau, bagaimana seluruh Ummatnya bisa beriman dan masuk sorga selamanya, dan mewujudkannya adalah kebahagiaan dan kebanggaan yang paling besar bagi beliau saw. Mewujudkan fikir dan risau beliau saw adalah dengan berdakwah dan bertabligh keseluruh alam.

  Semoga bermanfaat Amin ya Rabbal ‘Alamin

 166. cuma komen Says:

  maaf bukannya ingin menggurui tapi buat pengetahuan saja.
  sebenarnya islam itu agama yg legkap,karena syareat/hukum agama2 sebelum muhammad ad di dalam islam contohnya: adlah meng esa-kan tuhan dan mengakui bahwa ada utusan2 yg di utus pada suatu kaum,yg di sgkal oleh umat kristen sehingga tuhan ada 3 dan yesus lah yg di elu2kan menjadi tuhan padahal dia adlh utusan, khitan, puasa, qurban dll
  untuk umat budha sya kira juga sma ajarannya tp tidak di sareatnya tp di hakekatnya, sebab di islam ada sareat yng mengatur masalah tatacara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan tuhan dan hakekat adalah cara untuk mengetahui sejatinya manusia dan sejatinya tuhan..biar saya crita sedikit, dulu di pondok tauhid ada biksu yg bertamu, singkat crita dia sebenarnya ingin tahu siapa nama tuhannya, yg dia tahu selama ini hanya (m’af kalu kliru) sng hyang widi saja, tapi siapa sang hyang widi itu? saking cintanya dia dengan kyakinan dia, dia rela masuk ke agama2 lain tp dengan catatan harus sama dengan apa yg dia yakini, bertahun2 dia mencari akhirnya dia sampai di pndok taukhid,yg saya tahu dia mengetes bertanya kepada kiyai:menurut anda yang di maksud isi adalah kosong, kosong adalah isi itu apa kiyai?? kiyai menjawab: sebenarnya alam semesta ini adalah kosong/tidak ada yang ada cuma tuhan, tuhan itu tidak ada karena tidak telihat dan yg ada hanya alam semesta. intinya kita tidak bisa berbuat apapun karena yg bisa berbuat apapun itu cuma tuhan, biksu itu tanya lagi: siapa nama tuhan itu?kiyai jwb:kita orang islam menyebutnya Allah SWT.tp dia tdak serta merta yakin begitu saja akhirnya dia bertanding dalam meditasi, lagi2 kiyai tersebut mampu melebihinya dan sigkat crita akhirnya dia mengucap kalaimah syahadat dan menjadi muslim.

 167. me Says:

  Mengikut Dhammapada, Mattaya Sutta, 151: Maitreya yang di tunggu akan memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti yang tersebut dibawah:>Perasaan belas kasihan untuk semua makhluk.> Seorang utusan keamanan dan seorang pendamai.

  >Yang paling berjaya di alam ini. Maitreya sebagai pendakwah moral adalah:

  >>Seorang yang sentiasa bercakap benar
  >>Yang berbudi bahasa.
  >>Yang bersifat lemah lembut dan dari keturunan bangsawan.
  >>Tidak sombong atau angkuh.
  >>Sebagai raja atau pemimpin kepada makhluk.
  >>Sebagai contoh ikutan (dalam amalan dan perkataan atau percakapan) untuk semua manusia.

  disini disebutkan bahwa untuk semua mahluk
  ajaran MUHAMMAD membedakan agama lain itu sebagai kafir ….. belas kasihan-nya hanya sebatas agama-nya
  sedangkan dalam doa budha, kita senantiasa melantunkan SABHE SATTA BHAVANTU SUKHITATA
  semoga semua mahluk bahagia, semua mahluk ….. manusia, roh, arwah, jin,
  sedangkan agama islam membedakan antara kafir dan muslim.

  kami diajarkan mengasihani semua mahluk, termasuk binatang, roh, yg kelihatan maupun tidak, dll
  sehingga banyak bikhu budha itu menghindari makan daging, untuk mengurangi pembunuhan binatang.
  tapi …… umat islam senantiasa melakukan kurban thd sapi, kambing di saat bulan lebaran dan haji
  dari sini kalian sama sekali tidak mengasihani semua mahluk.

  disini disebutkan bukan hanya belas kasihan kepada umat islam, tapi semua mahluk.
  dari sini az sudah gagal memenuhi persyaratan.

 168. surya Says:

  kebenaran suci mengikuti langkah kaki, namun ribuan jalan tiba pun tiada yg menyesatkan.

 169. markus Says:

  HANYA ORANG JAWA ISLAM YANG BISA KATAKAN :

  NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA

 170. Hello There. I found your weblog using msn.

  This is a very smartly written article. I will make sure
  to bookmark it and return to read extra of your helpful info.

  Thank you for the post. I’ll certainly return.

 171. Abdie Says:

  Bagi umat islam bukan hal yang prinsip apakah kelahiran, peran dan ajaran Rasulullah Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam sudah diberitakan dalam kitab Budha. Yang jelas adalah bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi dan utusan terakhir Allah SWT yang ajarannya ditujukan kepada seluruh umat manusia dan membawa rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah Muhammad SAW adalah penutup semua nabi-nabi (khataman nabiyyin) yang risalahnya sama dengan risalah semua nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu yaitu mengesakan ALLAH SWT dan mengajarkan dan mengajak untuk tidak menyembah apapun dan siapapun selain menyembah Sang Khalik, ALLAH SWT. Jika ada seorang nabi tidak mengajarkan tauhid (kesesaan Allah SWT), maka sudah pasti manusia tersebut bukanlah nabi. Karena tidak ada seorang pun nabi atau utusan Allah SWT yang tidak mengajarkan tauhid, apalagi mengajarkan untuk menyembah bahkan menyebut dirinya Tuhan..manusia demikian jelas bukan seorang nabi, apalagi Tuhan, tetapi seorang manusia kafir dan bodoh dan pengikut-pengikutnya lebih buruk lagi. Asyhadu ala ila ha illallah wa asyhadu ana Muhamadurasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain ALLAH dan Muhammad adalah utusan Nya. Maha benar Allah dengan segala firmannya.

 172. Semua Kitab Suci Asli Tidak Ada Kata Tuhan.

 173. Dinakara Dhamma Says:

  salam…

  mana bisa dsamaiin gt…..
  bda Buddha Gaotama dengan Nabi Muhammad.
  itu yang tulis artikelny gk jlz..

  smbarangan j…
  gk stuju bgt…

 174. diii Says:

  SHITTTT……

  gak jelas tau semua itu, jangan jauh2 dah liat dr crta adam dan hawa aja uda gak jelas, apalagi ke belakangnya..
  maaf….

  cba yg muslim crita donk?
  allah bukannya maha pengasih dan maha penyayang bukan? juga pemaaf bukan?
  kenapa si adam bwt kesalahn dan diusir dr Soerga?

  terimakasih….!!!

 175. Dulu saya penganut Khatolik, kemudian saya pindah ke agama Buddha , mengapa saya pindah karena saya percaya kelahiran kembali itu saja cukup simple, dimana diajaran samawi bisa dianggap sesat. mending saya keluar dari katholik meskipun saya sudah mendapat sakramen penguatan.
  Apakah saya menghormati patung Buddha jawabnya adalah yes! patung ibarat photo orang tua kita.
  apakah tingkah laku saya menjadi lebih baik dari agama sebelumnya? yang jelas di agama sekarang saya lebih soft terhadap hewan,karena setiap mahluk punya perasaan.
  Mengenai apakah saya yakin setelah mati ke Surga? semua tergantung jodoh dan karma , saya tidak terlalu memaksa, tetapi yang jelas saya tiap hari melakukan ritual pembersihan diri dengan menspell nama Buddha.
  Apakah Buddha itu nomer satu menurut saya? jawaban saya yes! Buddha itu guru para dewa dan manusia.
  sakyamuni Buddha melalui proses kelahiran bayi bisa langsung berdiri dengan menngacungkan tangan telunjuk ke langit ( dialah yang disembah oleh dewa dan manusia ).Beliau mampu membabarkan banyak Dharma ke banyak manusia setelah mencapai penerangan sempurna.
  apakah saya menjelek2 kan ajaran lampau saya? tidak menjelek2an berarti menambah karma buruk pikiran dan mulut saya.
  buat saudaraku yang beragama lain saya mohon maaf apabila ada tulisan yang kurang berkenan, terima kasih

 176. andrie Says:

  hahaha gila, masa muhamad di sejajarkan dengan buddha ya jelas tidak layak. buddha sosok yg telah melenyapkan nafsu2 duniawi, sedangkan muhamad masih tergila2 dengan sex buktinya istrinya aja ada 9

 177. bebex boller Says:

  Maaf cuma mau tanya saja, Benar g Budha itu Nabi Idris AS…??(karena dia juga meninggal layaknya serang Manusia)
  Saya pernah dengar dari teman kalo budha itu ajarannya sama persis seperti nabi Idris As (Cinta Kasih)
  Saya sudah cari sana-sini, googling kemana2 cma ingin tau kisah detail nabi idris As, tapi saya cma menemukan sedikit dan saya baca sebuah artikel saya lupa, Kebesaran Nabi Idris Sungguh mulia, saking mulianya apapun mengenai beliau di abadikan oleh para pengikutnya, sampai2 wujudnya di buatkan patung2… untuk menghargai kemuliaan dan kebesaraanya. (Maaf kalo saya salah)

 178. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to
  find a template or plugin that might be able to resolve this problem.

  If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 179. dudul Says:

  biasalah islam , semua nabi yang dulu dulu dianggap milik islam, eh ini budha dan hindu juga dianggap milik islam,bahkan yesus pun di klaim islam??? seolah olah paling benar???

 180. aheng Says:

  Cino taik memang tak layak tinggal di indonesia,bagi saya,membunuh cino halal, siapa tak senang dgn cino hub : saya, dah 79 ekor saya bantai cino,yg anti tuhan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.