Agung Inspirasi

Visi-Visi Pencerahan

NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT BUDDHA June 30, 2007

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 2:28 am

1. Buddha meramalkan kedatangan seorang “Maitreya”:

A. Hampir semua kitab agama Buddha mengandungi ramalan ini. Di dalam
Chakkavatti Sinhnad Suttanta D. 111, 76:Akan lahir ke dunia ini seorang Buddha yang dikenali dengan nama Maitreya (baik dan murah hati). Maitreya ini ialah seorang yang suci, seorang yang tertinggi dalam kuasa, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, yang bertuah dan yang mengenali alam ini dan apa yang Maitreya ini dapat daripada alam ghaib beliau akan sebarkan risalah ini keseluruh alam. Maitreya ini akan dakwahkan agama beliau yang agung ini daripada awal hingga keakhir. Buddha berkata bahawa Maitreya ini akan memperkanalkan satu cara hidup yang sempurna dan suci sebagaimana aku (Buddha) memperkenalkan agama aku. Pengikut Maitreya ini lebih ramai daripada pengikut aku (Buddha)”.

B. Di dalam buku ini (Sacred Books of the East jilid 35 muka surat 225

Aku bukanlah satu-satunya Buddha sahaja. Selepas aku akan lahir seorang Buddha lagi yang dikenali dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki banyak sifat-sifat yang mulia dan utama. Kalau anak murid aku beratus-ratus anak murid, Maitreya tersebut beribu-ribu.”

C. Satu Iagi ramalan tentang Maitreya (Kitab Agama Buddha oleh Carus muka surat 217 dan 218-dari negara Ceylon (Sri Lanka). Ananda (anak murid Buddha) bertanya kepada Gautama Buddha, `Siapakah akan mengajar kita semua selepas kamu meninggalkan kami?

Gautama Buddha menjawab:

Saya bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir yang didatangkan ke dunia ini. Selepas aku seorang Buddha lagi akan dihantar ke dunia ini. Dialah seorang yang kudus atau suci, yang mempunyai kesedaran yang tinggi, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, mempunyai akhlak yang baik, yang mengenali alam ini, pemimpin manusia yang bijaksana, yang dikasihi oleh malaikat dan makhluk lain. Dia akan mengajar kepada kamu semua satu agama atau kebenaran yang kekal abadi serta yang terpuji. Agama yang diajar oleh Buddha ini akan menjadi satu cara hidup yang sempurna dan suci. Kalau anak murid aku beratus-ratus tetapi anak murid Buddha ini ialah beribu-ribu.”

Ananda bertanya lagi, ‘Bagaimana kami hendak mengenali Buddha ini ?’

Jawab Gautama Buddha: “Dia akan dikenali dengan gelaran Maitreya.”

>Perkataan `Maitreya’ di dalam bahasa Sanskrit atau “Metteyya” di dalam bahasa Pali bererti dia yang memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan, baik atau murah hati. Ia juga membawa makna seseorang yang pemurah dan mesra. Satu perkataan Arab yang membawa erti segala sifat yang tersebut ialah ‘Rahmat’. Di dalam Al-Quran (Surah Al Anbiyaa, Surah 21 ayat 107)

“Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad),melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dipanggil dengan gelaran “dia yang bersifat kasih sayang atau rahmat atau ‘Maitreya’.

>Perkataan Belas Kasihan dan dia yang Bersifat Belas Kasihan disebut di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 409 kali.

>Tiap-tiap Surah di dalam AI Quran bermula dengan perkataan yang amat indah sekali iaitu “Bismillah Hir-Rahman Nir-Rahim” yang bererti “Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang’.
Hanya Surah At Taubah (Surah 9) tidak bermula dengan perkataan Bismillah

>Perkataan Muhammad ada juga di eja “Mahamet” atau “Mahomet” atau ejaan yang lain dalam berbagai bahasa. Perkataan “Maho” di dalam bahasa Pali dan “Maha” di dalam bahasa Sanskrit bererti sangat baik atau besar atau sangat mulia dan masyhur dan perkataan “Metta” bererti belas kasihan. Maka perkataan “Mahamet” atau ”Mahomet” bererti Belas Kasihan Yang Amat Besar.

2. Ajaran agama Buddha untuk semua lapisan masyarakat:

Mengikut buku Sacred Books of the East, jilid 11, muka surat 36 Maha-Parinibbana Sutta Bab 2 Ayat 32:

Buddha pernah menyebut “Saya sudah menyampaikan keseluruhan agama saya yang benar kepada semua lapisan masyarakat. Wahai Ananda, (anak murid beliau) seorang Tathagata tidak menyimpan sesuatu kebenaran tetapi dia akan sebarkan atau mengajar keseluruhan agama itu.

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) diperintah oleh Allah Tuhan yang Maha Berkuasa untuk menyampaikan keseluruhan agama Islam kepada semua lapisan masyarakat tanpa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu kebenaran. Hatta daripada zaman Nabi (Salawatu Alai Wasalam) hingga ke hari ini dan seterusnya Al-Quran dibaca dan di ajar secara terbuka. Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dengan tegas melarang sesuatu ajaran agama itu disembunyikan.

3. Anak Murid Dan Khadam Yang Setia Kepada Buddha:

Mengikut buku Sacred Books of the East, jilid 11 muka surat 97 Maha-Parinibbana Sutta Bab 5 Ayat 36:

“Di dalam satu syarahan Gautama Buddha memberi tahu kepada pengikut beliau, bahawasanya semua Buddha dahulu memiliki anak murid dan khadam yang amat setia kepada mereka. Anak murid dan khadam yang amat setia kepadaku sekarang ialah Ananda. Seterusnya Buddha yang akan datang pun akan ada anak murid dan khadam yang amat setia kepada mereka”.

Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) pun memiliki seorang anak murid dan khadam yang amat setia. Beliau ialah Anas bin Malik (R.A) yang dihadiahkan oleh keluarga beliau kepada Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) semasa Anas (R.A) berumur 8 tahun. Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) amat mengasihi Anas dan mengangap Anas sebagai anak Baginda sendiri. Anas (R.A) sentiasa mendampingi Nabi (Salawatu Alai Wasalam) mahupun masa senang atau susah, masa perang, atau masa damai sampai Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) wafat.

>Di dalam peperangan Uhud nyawa Nabi dalam keadaan bahaya dan Nabi hampir dibunuh.Walaupun begitu Anas tetap dengan Nabi.Umurnya di masa itu hanya 11 tahun sahaja.

>Dalam peperangan Hunain Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) dikepong oleh musuh yang terdiri daripada pemanah dan nyawa Baginda (Salawatu Alai Wasalam) terancam tetapi Anas (R.A) walaupun berumur 16 tahun tetap bersama Nabi (Salawatu Alai Wasalam).

Peristiwa yang tersebut di atas membuktikan bahawa Anas (R.A) ialah seorang anak murid dan khadam yang benar-benar setia kepada Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) sama seperti Ananda kepada Gautama Buddha. Di dalam satu peristiwa Buddha di serang oleh seekor gajah yang gila. Walaupun demikian Ananda tetap bersama Buddha.

4. Enam Kriteria Untuk Mengenali Buddha:

Mengikut Kitab Agama Buddha yang di tulis oleh Carus, muka surat 214:

“Buddha pernah berkata: “Terdapat dua peristiwa di mana rupa Tathagata (Buddha) akan jadi amat cerah. Peristiwa yang pertama ialah di waktu malam bila mana beliau sudah sampai ke tahap yang paling tinggi dari segi rohani (Nirvana). Peristiwa yang kedua ialah pada malam Buddha meninggal dunia yang fana ini (dia mati)”.

Mengikut Gautama Buddha ada enam kriteria untuk mengenali seorang Buddha:

>Seorang Buddha akan mencapai tahap yang paling tinggi dari segi rohani (Nirvana) di waktu malam.

>Di waktu dia mencapai Nirvana rupanya akan menjadi amat cerah.

>Seorang Buddha akan meninggal dunia atau mati dengan sebab yang biasa (natural death).

>Seorang Buddha akan meninggal dunia di waktu.malam.

>Sebelum kematian rupanya akan menjadi amat cerah.

>Selepas kewafatan,seorang Buddha tidak akan wujud atau ada di alam dunia ini lagi.

>> Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) mencapai darjat yang paling tinggi di waktu malam bila mana Baginda (Salawatu Alai Wasalam) di lantik menjadi seorang Rasul.Daripada Al-Quran (Surah Dukhan – Surah 44 Ayat 2-3):“Demi Kitab (Al-Quran) yang menjelaskan, sesungguhnya Kami (Allah) menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan”. Mengikut satu lagi ayat daripada Al-Quran (Surah Al Qadr (Kemuliaan) Surah 97 Ayat 1).“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan”

>>Semasa Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) di lantik menjadi seorang Rasul baginda merasa dirinya dan kefahamanya dipenuhi dengan cahaya rohani.

>>Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) wafat atau meninggal dunia dengan sebab yang biasa (natural death).


>>Mengikut Siti Aisyah (R.A) Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) wafat atau meninggal dunia di waktu malam. Malam kewafatan Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) tidak ada minyak lampu di rumahnya. Hatta Siti Aisyah (R.A) terpaksa meminjam sedikit minyak untuk menyalakan lampu.

>>Mengikut Anas (R.A) (Anak murid dan khadam setia kepada Nabi) malam kewafatan Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) rupa Nabi (Salawatu Alai Wasalam) amat cerah sekali.

>>Selepas pengkebumian Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam) (jasadnya) tidak dilihat lagi di alam dunia ini.

5. Semua Buddha adalah Pendakwah atau memberi Peringatan:

Mengikut Dhammapada (Sacred Books of East, jilid 10 muka surat 67)
“Semua Jathagatas (Buddha) adalah Pendakwah atau memberi peringatan”.Dalam Al Quran Allah (SubhanAllah Wa Taala) menyebut tentang Nabi Muhammad (Salawatu Alai Wasalam).“Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka” (Al-Quran, Surah Al-Ghaasyiyah, (Surah 88 Ayat 21-22).6. Ramalan Gautama Buddha Untuk Mengenali Seorang Maitreya:

Mengikut Dhammapada, Mattaya Sutta, 151:
Maitreya yang di tunggu akan memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti yang tersebut dibawah:
>Perasaan belas kasihan untuk semua makhluk.> Seorang utusan keamanan dan seorang pendamai.

>Yang paling berjaya di alam ini. Maitreya sebagai pendakwah moral adalah:

>>Seorang yang sentiasa bercakap benar
>>Yang berbudi bahasa.
>>Yang bersifat lemah lembut dan dari keturunan bangsawan.
>>Tidak sombong atau angkuh.
>>Sebagai raja atau pemimpin kepada makhluk.
>>Sebagai contoh ikutan (dalam amalan dan perkataan atau percakapan) untuk semua manusia. 

(http://www.saba-islamic-media.com)

 

NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB SUCI UMAT HINDU

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 1:16 am

  Kalki Avatar yang DitungguInilah Kalki Avatar yang Ditunggu: http://www.hindunet.org/avatars/kalki/index.1.jpg

Pundit Vedaprakash Upadhyay, professor beragama Hindu, dalam bukunya yang menghebohkan mengklaim bahwa “Avatar” yang tertera dalam Kitab Suci agama Hindu cocok dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di India buku tentang fakta itu telah dipublikasikan. Buku itu menjadi topik hangat diskusi dan isu di dalam negeri. Penulisnya adalah  Pundit Vedaprakash Upadhyay yang merupakan seorang Profesor Hindu.

Judul bukunya adalah Kalki Avatar. Pundit Vedaprakash Upadhyay adalah pemeluk Hindu Brahmin berasal dari Bengali. Dia merupakan peneliti di universitas Allahabad. Setelah bertahun-tahun meneliti kitab Veda, Purna and Upnishad dia mempublikasikan bukunya itu dan tidak kurang dari delapan orang pundit  terkenal mengakui argumen-argumen yang disodorkannya. Menurut keyakinan Hindu, dunia Hindu sedanmenanti kedatangan “seorang pembimbing sekaligus pemimpin” namanya Kalki Avatar. Diskripsi yang ada dalam teks agama Hindu hanya menerangkan nabi Muhammad SAW dari arab Saudi. Oleh karena itu umat Hindu si seluruh dunia tidak perlu menunggu kedatangan Kalki Avatar (sang Inspirasi) dan harus segera mengimani nabi Muhammad SAW sebagai Kalki Avatar. Ini merupakan fakta yang diakui oleh pundit-pundit terkenal. Apa yang penulis dapat  katakan adalah siapapun yang masih menunggu kedatangan Kalki Avatar adalah menyiksa diri. Utusan Allah itu telah datang dan pergi pada empat belas abad yang lalu. Penulisnya mengutip keterangan dari kitab Veda dan Kitab Suci umat Hindu lainnya:

 1. Dalam Purana (kitab Hindu), dinyatakan bahwa Kalki Avatar adalah utusan Tuhan terkahir di dunia. Dia akan menjadi pembimbing bagi seluruh manusia di dunia.
 2. Menurut keyakinan hindu kelahiran Kalki Avatar akan terjadi di sebuah wilayah, yang menurut keyakinan Hindu sendiri adalah di wilayah Arab.
 3. Dalam kitab suci agama Hindu, nama ayah dan ibu Kalki Avatar adalah VISHNUBHAGAT dan SUMANI. Bila dicermati arti dari nama-nama itu kita akan sampai pada kesimpulan yang sangat menarik. VISHNU (artinya Allah) + BHAGAT (artinya Hamba). Hamba Allah = ABDULLAH (dalam bahasa Arab) adalah nama ayah rasulullah.SUMAANI  (artinya damai atau ketenangan). Aminah (dalam bahasa Arab berarti Damai) adalah nama ibu rasulullah.
 4. Dalam kitab suci Hindu, disebutkan bahwa makanan pokok Kalki Avatar adalah kurma dan minyak zaitun dan dia merupakan orang paling jujur dan dapat dipercaya dalam agamanya. Tidak diragukan nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat seperti itu.
 5. Dalam kitab Veda, Kalki Avatar akan terlahir dari sebuah suku terhormat. Kenyataannya nabi Muhammad lahir dari suku terhormat yaitu suku Quraysh.
 6. Tuhan mengajar Kalki Avatar melalui utusan-Nya (malaikat) dalam sebuah gua. Allah mengajarakan nabi Muhammad (SAW) melalui malaikat-Nya, Jibril, dalam gua yang terkenal dengan Gua Hira.
 7. Tuhan akan memberi Kalki Avatar kuda yang larinya kencang sehingga mampu melintasi dunia serta tujuh langit. Inilah yang kita kenal dengan Burraq dan Mi’raj (perjalan malam nabi Muhammad SAW melintasi tujuh langit).
 8. Tuhan akan menyediakan Kalki Avatar pertolongan gaib. Ini terjadi dalam peperangan Uhud. 
 9. Satu keterangan luar biasa adalah disebutkan Kalki Avatar akan dilahirkan pada hari keduabelas di suatu bulan. Tepat sekali, nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabbiul Awwal (kalender Hijriah).
 10. Kalki Avatar memilki kuda bagus dan merupakan seorang mahir pedang.

Di sini penulis menarik perhatian umat Hindu tentang hari dan kuda yang pada saat ini sudah tidak  relevan. Sehingga sangat bodoh apabila orang berharap kedatangan Kalki Avatar, siapa lagi yang akan datang dengan kuda dan pedang? Sebenarnya dalam kitab itu, juga di Quran, terdapat sifat-sifat dan tanda-tanda Kalki Avatar yang merefleksikan sosok nabi Muhammad SAW.

Dikutip dari: http://www.islam-christianity.com/articles/PBUH%20in%20Hidunism.rtf

 

Bingung Menjadi Imam Sholat June 25, 2007

Filed under: Humor — ainspirasi @ 4:24 am

Pada kejadian yang lain, beliau dikunjungi tiga orang yang kesemuanya menuduh Syaikh Al-Albany kafir. Ketika waktu sholat tiba, mereka menolak untuk bermakmum kepada Syaikh, karena tidak mungkin bagi seorang kafir menjadi imam sholat. Syaikh menerima hal ini, dan mengatakan bahwa menurut pandangannya, ketiga orang ini adalah Muslim, sehingga salah satu dari mereka berhak menjadi imam sholat. Tak lama kemudian, mereka bertiga berdebat lama sekali mengenai perbedaan di antara mereka sendiri, dan ketika waktu sholat berikutnya telah tiba, ketiga laki-laki ini mendesak untuk ikut sholat di belakang Syaikh Al-Albany ! dikutip dari http://jilbab.or.id/

 

Beberapa Kitab Tafsir Quran

Filed under: Uncategorized — ainspirasi @ 2:41 am

Tak terhitung banyaknya penjelasan Quran yang telah dibuat sejak masa kenabian. Tidak ada buku lain di dunia ini yang begitu banyak diperhatikan orang selain Quran. Menggambarkan secara singkat semua kitab-kitab tafsir sangat tidak mungkin, meskipun dalam sebuah buku, apalagi dalam tulisan ringkas berikut ini. Akan tetapi apa yang akan kami tulis di sini hanyalah sebuah perkenalan  dari beberapa kitab tafsir terkenal yang merupakan acuan Ma’rifatul Quran. Meskipun sampai saat ini sudah banyak kitab tafsir yang ditulis, banyak tafsir dan ribuan buku tetap menggunakan rujukannya. Tujuannya di sini adalah sekedar memberikan gambaran umum acuan-acuan yang sering digunakan itu. 

Tafsir Ibnu Jarir: Nama tafsirnya adalah Jami’ al-Bayan disusun oleh Allamah Abu Ja’far Muhammad ibnu Jarir al-Tabari (wafat 310 H). Alamah Tabari adalah seorang mufasir yang menguasai bidangnya, muhadist, dan beliau adalah ahli sejarah. Diberitakan bahwa beliau menulis terus menerus selama empat puluh tahun dan menulis empat puluh halaman setiap harinya (al-Bidayah wa al-Nihayah, volume. 11, hal.145).  Banyak orang menuduhnya syiah, tetapi para ahli sejarah menolak tuduhan itu, yang benar adalah beliau merupakan pengikut Sunnah.

Sebanyak tigapuluh jilid tafsirnya menjadi acuan dasar para mufsir berikutnya. Dalam menjelaskan ayat-ayat, ia mengutip pandangan berbagai cendikiawan, kemudian mencari posisi pandangan yang tepat berdaskan argumen dan bukti-bukti yang ada. Seharusnya, setiap periwayatan dipilah dan dipilih, akan tetapi dia telah memasukkan penuturan yang kuat dan lemah dalam penjelasannya. Oleh karena itu tidak setiap penuturan dalam kitab tafsirnya bisa dijadikan pijakan.

Tafsir Qurtubi: Judul tafsirnya Al-Jami li-Ahkam al-Quran. Ditulis oleh cendikiawan Andalusia (Spanyol), namanya Abu ‘Abdullah Muhammad ibnu Ahmad Abi Bakar ibnu Farah al-Qurtubi (wafat 671 H). Dia merupakan pengikut mazhab imam Malik dan terkenal sebagai ahli ibadah dan zuhud. Hal-hal mendasar dari kitabnya adalah membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan apa yang tertera dalam Quran, pada saat bersamaan dia juga menjelaskan kata-kata sulit, membahas keindahan gaya dan bahasa Quran, dan mengaitkannya dengan tradisi dan berbagai riwayat sehingga sangat menarik. Tafsirnya berjumlah duabelas jilid.       

Tafsir Ibnu Katsir: Ditulis oleh al-Hafiz ‘Imam al-din Abu al-Fida’ Ismail ibnu Katsir al-Damashqi (wafat 774 H), seorang cendekiawan abad ke 8. Tafsirnya telah diterbitkan dalam empad jilid. Dia menekankan penjelasannya berdasarkan penuturan. Ciri utama tafsirnya adalah penggunaan telaah hadist (karena dia adalah muhadist), oleh karena itu tafsirnya menempati posisi istimewa di kalangan mufasir.

Tafsir Al-Kabir: merupakan karya besar Imam Fakhr al-Din l-Razi (wafat 606 H). Judul aslinya adalah Mafatih al-Ghayb, tetapi dikenal dengan Tafsir Al-Kabir. Imam Razi merupakan ahli filsafat Islam, sehingga tidak heran dalam tafsirnya banyak hal-hal rasional dan kontroversial secara ilmiah dan banyak  keterangan ingkar dari sekte-sekte sesat. Namun demikian tafsirnya merupakan, dengan caranya sendiri, sesuatu yang unik untuk memahami Quran.  Selanjutnya, jalan lapang memahami Quran yang ditegaskan oleh keterpaduan ayat-ayat Quran, merupakan keterangan sangat berharga. Namun Imam Razi menulis sendiri kitab tafsirnya hanya sampai surat Al-Fath.  Selebihnya diselesaikan oleh orang lain. Bagian lain yaitu dari surat Al-Fath sampai akhir ditulis oleh Qadi Shihab al-Din ibnu Khalil al-Khawali al-Dimashqi (wafat 639 H) atau oleh Shaykh Najm al-Din Ahmad ibnu Muhammad al-Qamuli (wafat 777 H). (Kashaf al-Zunun jilid 2, hal. 4)

Tafsir al-Bahr al-Muhit: Tafsir ini ditulis oleh Allamah Abu Hayyan al-Gharnati al-Andalusi (w. 754H) yang ahli di bidang sintaksis dan retorika di samping ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Hasilnya tafsirnya berisi hal-hal berkaitan sintaksis kalimat dan retorika. Dia menekankan pada telaah kata di setiap ayat, perbedaan struktur dan hal-hal khusus lainnya.  

Ahkam al-Quran oleh al-Jassas: Ditulis oleh Imam Abu Bakar al-Jassas al-Razi (w. 370 H) salah seorang pengikut mazhab Hanafi. Hal-hal terkait dengan hukum-hukum dan aturan dalam Quran merupakan obyek penafsirannya. Ia menjelaskan ayat-ayat dalam sebuah rangkaian, dan dia menjelaskan rincian hukum dari ayat yang mengandung perintah-perintah. Dalam hal ini banyak tafsir serupa yang telah ditulis tetapi tafsir ini lebih mengesankan dibanding yang lain. 

Tafsir al-Durr al-Manthur: Tafsir ini ditulis oleh Allamah Jalal al-Din al-Suyuti (w. 910H). Judul lengkapnya adalah al-Durr al-Manthur fi al-Tafseer bi I’Ma’thur. Di sini Allamah Suyuti mencoba mengumpulkan semua periwayatan tafsir Quran. Senarnya banyak ahli hadist seperti Hafiz ibn Jarir, Imam Baghawi, Ibn Marduwayh, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan lain-lainnya telah malkukannya sendiri-sendiri. Allamah al-Suyuti merangkum semuanya dalam kitab tafsirnya. Namum demikian dia telah menyingkat  nama-nama penafsir sehingga bila dibutuhkan bisa merujuk langsung pada kitab aslinya.  Oleh karena itu di dalam buku tafsirnya selalu  dijumpai riwayat yang kuat maupun lemah.  Sehingga setiap riwayat yang ada tidak begitu saja dapat dipercaya sebelum melihat kembali ke kitab aslinya. Ada kalanya juga al-Suyuti menegaskan bahwa sebuah riwayat sangat kuat. Tetapi karena beliau kurang memahami kritik hadist, masih tetap sulit untuk menjadikan hal itu sebagai pijakan.   

Tafsir al-Mazhari: Tafsir ini ditulis oleh Qadi Thanaullah Panipati (w 1225 H). Dia menamakan tafsirnya Al-Tafseer al-Mazhari, yaitu nama guru spritualnya, Mirza Mazhar Jani-Janan Dehlavi. Tafsirnya sangat sederhana dan sangat bermanfaat untuk melacak ayat-ayat. Bersama penjelasan ayat-ayat Quran ia menyertakan berbagai riwayat dengan agak rinci, sehingga dia telah berusaha memasukkan riwayat-riwayat setelah membandingkan dengan penafsir lainnya.

Ruh al-Maani: Judul lengkapnya adalah Ruh al-Ma’ani fi Tafseer al-Quran al-’Azim wa al-Sabal-Mathani dan ditulis oleh Allamah Mahmud al-Alusi (w. 1270 H) cendekiawan terkenal pada periode Baghdad, dan berjumlah 30 jilid. Dia telah berusaha membuat tafsirnya komprehensif. Ada pembahasan panjang lebar pada segi bahasa, penulisan, huruf, gaya bahasa, dan pada segi hukum, pasal-pasal keimanan, kemurnian, filsafat, astronomi, mistis dan soal-soal tradisi. Tampaknya dia tidak meninggalkan sisi-sisi logika dari penjelasannya. Dalam hal riwayat hadist penulisnya sangat berhati-hati dan membandingkannya dengan penafsir lainnya. Dari sudut ini tafsirnya sangat komprehensif, dan andilnya dalam menafsirkan Quran sangat bermanfaat.

(bersambung)

 

Menghentikan Pengetahuan Nuklir

Filed under: Visi — ainspirasi @ 2:30 am

Dr. ElBaradei to New York Times: “We believe they pretty much have the knowledge about how to enrich… From now, it’s simply a question of perfecting that knowledge. People will not like to hear it, but that’s a fact.”
“The fact of the matter is that one of the purposes of suspension, keeping them from getting the knowledge, has been overtaken by events,” he added.


Comment: Can we stop other people to find knowledge?

 

Ayo Lestarikan Bahasa Daerah

Filed under: Visi — ainspirasi @ 1:48 am

Menurut Prof. Arief Rachman:

Di Sumatra dari 13 bahasa daerah (BD) 2 terancam punah 1 sudah punah
Di Kalimantan dari 50 BD 1 terancam punah
Di Sulawesi dari 110 bahasa 36 terancam punah 1 sudah punah
Di Maluku dari 80 BD 22 terancam punah 11 sudah punah
Di Timor, Flores, Bima, Sumba, dari 50 BD 8 terancam punah
Di Papua dan Halmahera dari 271 BD 56 terancam punah
Di Papua, sumber lain, 9 telah punah, 32 segera punah, 208 terancam punah.
Sumber: Republika 24 Mei 2007

Komentar: Apa salahnya kita lestarikan Bahasa Daerah (BD)? Saya, mungkin kita tidak menyadari BD merupakan kekayaan yang turun dari langit tanpa kita memintanya. Sekarang orang sibuk menciptakan berbagai bahasa. Ada bahasa komputer, bahasa gaul, bahasa bisnis, bahasa sandi militer, bahasa sandi polisi, bahasa preman dan sebagainya. Ini menandakan bahasa memang penting. Marilah mulai sekarang kita peduli dengan Bahasa Daerah kita. Mungkin kita mulai harus mewacanakan orang yang tidak berbahasa daerah di lingkungan daerah (tidak resmi) hukumnya “dosa besar”. Dengan pandai BD tidak berarti kita menjadi tidak nasional kareana BD diakui oleh negara…ai

 

Mengenal Kitab-Kitab Rujukan Ilmu Hadist June 14, 2007

Filed under: Hadist — ainspirasi @ 1:19 am

Oleh :
Ust Hj Zaharuddin Bin Hj Abd Rahman
Universiti al-Yarmouk,
Jordan
zaharuddin@yahoo.com

Segala puji bagi Allah, tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarganya dan sahabatnya serta mereka yang menurutinya dengan kebenaran.
 
Penulisan ini ditulis khasus untuk para pencinta ilmu hadith serta para pelajar ilmu Islam di tingkat permulaan dan pertengahan. Penulisan ini hanya menumpukan aspek sumber rujukan (kitab utama) dalam pengajian ilmu hadith dan tidak akan mengulas bab-bab hadith yang lain. Penulisan ini akan menjelaskan topik-topik berikut. 
 

1. Kitab-kitab utama dalam ilmu hadith.
2. Kitab-kitab utama dalam bidang ‘ulum hadith, maudu’at dll.
3. Kitab-kitab utama dalam ilmu rijal hadith. 
 

Bagaimanapaun, penulisan ini tidak akan melengkapi keseluruhan kitab utama, bahkan ia cuma sebagai panduan kepada beberapa kitab yang muktamad dalam bidang hadith dan ilmu-ilmunya.

KITAB-KITAB UTAMA DALAM ILMU HADITH

1. Shohih al-Bukhari  

·    Ditulis oleh Imam al-Hafiz Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, lahir pada 13 Syawal tahun 194 H, wafat pd 256 H.

·    Tergerak hati untuk mengumpulkan hadith2 shohih apabila mendengar kalam salah seorang gurunya iaitu Imam Ishak Rahawaih berkata “ Sekiranya kamu mengumpulkan sebuah kitab yang ringkas bagi hadith2 shohih dari Nabi SAW”

·    Kitab beliau menduduki tangga teratas selepas al-Quran. Menurut Ibn Hajar al-asqolani dalam muqaddimah Fath al-Bari Shohih Bukhari mempunyai 7398 hadith dengan perulangan. Tanpa perulangan sebanyak 2602 hadith.

·    Lebih utama daripada shohih Muslim karena :

a)      Imam Bukhari mensyaratkan setiap perawi yang mengambil dari   perawi lain mesti berada dalam satu zaman dan mesti berjumpa sekurang-kurangnya sekali. Manakala Imam Muslim hanya mensyaratkan berada di satu zaman, tanpa syarat berjumpa. 

 b)      Imam Bukhari lebih merupakan seorang yang faqih berbanding Imam Muslim.  

c)       Imam Bukhari tidak mengambil hadith dari Imam Muslim, manakala Muslim mengambil dari Bukhari.  

d)      Bukhari mengkaji perihal perawi. 

e)      Para perawi yang dikritik dalam sanad hadtih dalam shohih Bukhari hanya lebih kurang 80 orang sahaja. Manakala Muslim lebih kurang 160 orang. Dalam keadaan Bukhari mengambil Hadith dari guru2nya yang amat dikenalinya, kebanyakan guru2 nya telah dikritik sebagai dhoif, tetapi beilau lebih kenal akan guru2nya daripada para pengkritik.

 f)        Kurangnya pengkritik ke atas Bukhari dari sudut ‘syaz’ dan ‘illah’ berbanding Muslim. Bukhari sebanyak 78, manakala Muslim sebanyak 130.

 ·    Kitab syarah dan ringkasan Shohih Bukhari terlampau banyak, hinggakan kitab syarahnya sahaja mencecah 82 buah ( Sila lihat Kasyf az-Zunun)  ·    Syarah Bukhari yang paling popular adalah :

a)      I’lam as-Sunan, Imam al-Khattabi ( 386 H)

b)      At-Tanqih, Imam Badr al-Deen al-Zarkasyi (794 H)

 c)       Fath al-Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar al-asqolani (852 H)

d)      Umdah al-Qari, Badr ad-din al-‘aini (855H)

e)      At-Tawsyikh, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti (911H)

f)        Irsyad al-Sari, Ahmad Bin Muhd al-Qastalani (923 H)  

·    Kitab khusus yang meneliti perawi2 di dalam shohih Bukhari :

a)      Asma’ Rijal Shohih al-Bukhari, Ahmad Bin Muhd Al-Kalabazi (398 H)

 

2. Shohih Muslim  

·    Ditulis oleh Imam al-Hafiz Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairy al-Nisaburi lahir 204 H, wafat 261 H. Menduduki tangga kedua selepas Shohih Bukhari atas sebab2 yang dinyatakan di atas.

·    Bagaimanapun, Shohih Muslim lebih terkenal dibanding shohih Bukhari dari sudut ilmu penulisan, seperti Muslim tidak banyak perulangan hadith, begitu juga isnad. Ia juga menggabungkan seluruh hadist berkaitan dalam satu bab, juga meletakkan jalan2 (turuq) yang diredhainya. Begitu juga meletakkan isnad dan lafaz yang berbeda, yang mana itu menjadikan lebih mudah bagi pengkaji dibanding Bukhari.

·    Hadist di dalamnya sebanyak 7275 dengan perulangan, sebanyak 4000 tanpa ulang.

·    Imam Muslim mempunyai kaedah tersendiri yang hebat dalam menringkaskan sanad menurut keadah matematik.

·    Kitab syarahnya mencecah 15 buah. Yang terpopular :

a)      Al-Mu’lim bi fawaid Muslim, Imam Muhd Ali Al-Mazari al-Maliki (536 H)

b)      Ikmal al-Mu’allim bi fawaid Muslim, Al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki (544 H)

c)      Al-Minhaj Syarh Shohih Muslim, Imam an-Nawawi (676 H)

d)      Talkhis Shohih Muslim wa syarhuh, Ahmad Umar al-Qurtubi (656H) – kitab ikhtisor Muslim

e)      Mukhtasor al-Hafiz Zaki ad-Din al-Munziri (656H)

·    Kitab yang meneliti rijal( perawi) dalam shohih Muslim:

a)      Rijal Shohih al-Imam Muslim, Ahmad Ali Manjuyah ( 428 H)

b)      Rijal al-Bukhari wa Muslim, Al-Hafiz al-Dar Qutni (385 H)

 

3. Sunan An-Nasaie

 • Ditulis oleh Imam al-Hafiz Ahmad Bin Syuaib al-Khurasani (215 H-303H). 

 • Ia menduduki tempat ketiga karena merupakan sunan yang tersedikit mengandung hadith Dhoif.( demikian menurut Dr Mustofa as-Siba’ie dalam kitabnya as-Sunnah wa makanatuha fi at-Tasyri’ al-Islami). Imam Suyuti menyatakan pula sunan ini adalah terbersih sanadnya dari empat sunan selepas shohihain. (lihat Zahr al-Ruba, 1/3, juga Syurut al-aimmah al-sittah, Al-Maqdisi, ms 12)

 • Beliau menjelaskan perihal rawi dari sudut shohih, dan asoh, dhoif dan ad’af.

 • Hadith dalam kitabnya terbagi  3 jenis:

a).    Hadith yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.

b).    Hadith shohih di atas syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka berdua.

c).    Hadith yang terpisah dari illat hadith, difahami oleh ahli ilmu.Aa

·        Kitab syarahnya :

a).    Zahru al-Ruba ‘ala al-Mujtaba, Imam As-Suyuti (911 H)

b).    Ihktisharnya dikarang oleh Imam as-Sandi (1138 H)

 

4. Sunan Abu Daud

·    Ditulis oleh Imam al-Hafiz Sulaiman bin As’ath al-Sijistani (202 H- 275 H)

·        Beliau mengeluarkan hadith dari kumpulan 500,000 hadith lalu memilih yang terbaik. Sunannya mencecah 4800 hadith.

·        Beliau menghadkan sunannya kepada hadith ahkam, lalu merupakan kitab hadith pertama yang bersifat kumpulan hadith ahkam.

·        Jika hadith dlm kitabnya terlampau wahan, beliau akan menjelaskannya, (Ibnu Solah menaqalkan kalam Abu Daud sendiri)

·        Kitab beliau istimewa kerana menyebut masalah2 furu’. Cthnya dalam Bab al-Adab yang mempunyai 80 bab. Juga mengandungi perincian terhdp sunnah perbuatan, perkataan, taqrir dan sifat Nabi.

·        Syarahnya oleh :

a).    Imam Al-Khattabi ( 386 H), Ma’alim as-Sunan

b).    Qutb ad-Din as-Syafie (752 H)

c).    Al-Syeikh Shihabuddin Ar-Ramli al-Syafie (844 H)

d).    Syaraf al-Haq Abadi, ‘Aun al-Ma’bud

·        Ikhtisornya oleh :

a).    Al-Hafiz al-Munziri ( 656 H)

b).    Imam Ibn Qayyim (751 H)- beserta syarah.

 

5. Sunan at-Tirmidzi / al-Jami’ li Imam at-Tirmidzi  

·  Imam al-Hafiz Abu Isa Muhd Bin Isa at-Tirmidzi ( 209 H – 270 H)

·  Sunannya disusun menurut bab feqh dan lainnya, terkandung hadith Shohih, Hasan dan Dhoif. Beserta penjelasan darjah (kekuatan) hadith.

·  Ia merupakan kitab yang khusus dalam menyatakan Hadith2 bertaraf Hasan. Ini kerana beliaulah yang pertama mengkelaskan hadith sbg Hasan lalu menjadikan kitabnya sebagai sumber utama untuk tujuan itu.

·  Kitab beliau ini tidak sunyi dari kritikan para ulama’ hadith, serta dianggap beliau ‘mutasahil’ dalam men’shohih’ dan meng’hasan’ serta mengambil hadith dari rijal dhu’afak (perawi dhoif) dan ‘Matruk’. Antara yang mengkritik ini adalah al-Imam al-Hafiz Shamsuddin az-Zahabi ( 748 H). Rujuk Mizan al-I’tidal krgn az-Zahabi.

a)      Hadith Hasan menurut Imam At-Tirmidzi adalah b)      Perawi dalam Isnadnya tidak dituduh ‘al-kizb’ ( pembohong). c)      Tidak ‘syazd)      Diriwayatkan lebih dari satu jalan. (lihat al-ilal al-Shoghir , Imam at-Timidzi, 5/658)

·  Syarahnya oleh:

a)      Abu Bakar Ibn al-‘arabi (543 H) ‘aridatul ahwazi.

b)       Imam As-Suyuti as-Syafie (911 H)

c)       Ibn Rejab al-Hanbali (795 H)

d)      Abd Rahman al-Mubarakpuri al-Hindi ( 1353 H), Tuhfatul ahwazi. 

6. Sunan Ibn Majah  

·  Oleh Imam al-Hafiz Yazid Bin Majah ( 207 H – 263 H),

·  Mengandungi lebih kurang 4000 hadith.

·  Ulama’ terdahulu hanya menjadikan usul utama hadith dalam 5 kitab yang disebut di atas, lalu ulama’ terkemudian meletakkan kitabnya di nombor 6 krn banyaknya manfaat dlm bidang feqh. Individu yang pertama meletakkannya di tangga ke 6 adalah, al-Hafiz Muhd Bin Tohir al-Maqdisi (507 H).

·  Bagaimanapun terdpat ikhtilaf dalam meletakkan kitab hadith di tangga ke 6, ada yang memilih Muwatta’ Imam Malik, atau Sunan ad-Darimi. Ini adalah karen Ibn Majah terkenal mengeluarkan hadith dari perawi yang dituduh pembohong dan pencuri hadith.

·    Syarahnya oleh:

a)      Muhd Musa al-Damiri ( 808 H)

b)      Imam as-Suyuti (911 H) , Misbah az-Zujajah ala sunan Ibn Majah.

 

 

 

Belajar Tafsir June 12, 2007

Filed under: Uncategorized — ainspirasi @ 10:23 am

Tafsir dan Ta’wil

Tafsir berasal dari akar kata ‘fassara’ yang artinya menjelasakan atau menginterpretasikan.
Ta’wil berasal dari ‘awwala‘ juga berarti menjelaskan atau mengintepretasikan.
Bedanya tafsir untuk menjelaskan arti lahiriah. Sedangkan ta’wil menjelaskan hakekat.

Pentingnya Mempelajari Tafsir

Ada sejumlah alasan perlunya mempelajari tafsir, alasan utamanya  adalah: karena Allah telah menurunkan Quran sebagai sebuah kitab untuk membimbing manusia. Manusia ingin beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaanNya dengan beribadah menurut  cara yang diperintahkan Allah. Manusia akan melaksanakan perintah-perintaah Allah hanya bila ia telah paham makna dan akibat-akibatnya.   

Peringatan

Beberapa cendekiawan Muslim memperingatkan tentang tafsir. Ahmad bin Hanbal misalnya berkata: tiga hal yang tak punya landasan: tafsir, malahim (dongeng tentang alam) dan magahazi (dongeng perang).  Ini mengindikasikan bahwa banyak terdapat keterangan dalam ilmu tafsir  yang tidak dapat dipercaya, namun tidak berarti keterangan-keterangan itu tak dapat dipertimbangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan catatan menggunakan isnad sebagai dasarnya.    

Syarat-Syarat Utama 

Para cendekiawan Muslim telah menggariskan beberapa syarat untuk melakukan tafsir. Setiap tafsir yang mengabaikan syarat-syarat ini harus dicermati sungguh-sungguh, atau bahkan ditolak semuanya. Syarat-syarat utamanya adalah sebagai berikut.   Seorang mufasir haruslah

 • Orang beriman.
 • Menguasai dengan baik bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya.
 • Memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu Quran (misalnya ilmu riwayat)
 • Memiliki pengetahuan yang luas.
 • Tidak semata-mata menggunakan pikiran.
 • Memulai menafsirkan menggunakan Quran.
 • Mencari penjelasan dari hadist-hadist Rasulullah.
 • Menggunakan laporan atau berita dari para sahabat.
 • Menggunakan laporan atau berita dari para tabiun.
 • Berkonsultasi dengan cendekiawan lain.

Tingkatan-Tingkatan Rujukan

Tafsir terbaik adalah menjelaskan Quran dengan Quran

Urutan berikutnya adalah penjelasan Quran oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang, sebagaimana yang dikatakan imam Safei, berperilaku menurut Al-Quran

Bila tidak mendapatkan penjelasan dari sunah Nabi maka acuan berikutnya adalah para sahabat

Bila tidak menemukan penjelasan pada Nabi dan para sahabat, informasi berikutnya adalah para tabiun

Jenis-Jenis tafsir

Tafsir dapat dibagi menjadi tiga kelompok dasar

 • Tafsir bi-l-riwaya (penuturan), dikenal dengan tafsir bi-l-ma’thur
 • Tafsir bi-l-ra’y (pendapat) dikenal sebagai tafsir bi-l-diraya, berdasarkan pengetahuan
 • Tafsir bi-l-ishara (tanda-tanda atau gejala)

Tafsir bi-l-riwaya

Di tafsir ini semua penjelasan Quran dapat ditelusuri melalui rantai penuturan oleh:

 • Quran sendiri
 • Penjelasan Nabi
 • Penjelasan para sahabat

Lazimnya penjelasan Quran dari Quran dan Nabi adalah dua sumber tertinggi yang tidak dapat ditandingi oleh sumber-sumber lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan para sahabat, karena para sahabat yang menyaksikan ayat-ayat Quran diturunkan, para sahabatlah yang ditarbiyah oleh Nabi, dan para sahabatlah yang paling dekat dengan generasi pertama dari kaum Muslim. Sudah tentu semua penuturan dan penjelasan Nabi yang disampaikan oleh sahabat harus didasarkan pada ilmu riwayat yaitu ulum al-hadist.

Quran dijelaskan Quran Intepretasi Quran oleh Quran adalah acuan tertinggi ilmu tafsir. Banyak pertanyaan yang muncul dari pesan-pesan Quran penjelasannya dijumpai di bagian lain dari Quran, sehingga tidak diperlukan penjelasan lain selain Quran, karena dengan demikian Quran telah memiliki penafsirannya sendiri. Mencari penjelasan sebuah ayat Quran menggunakan ayat lain dalam Quran adalah pekerjaan utama dan paling penting para mufasir. Bila ini tidak berhasil sang mufasir akan merujuk pada sumber-sumber lain.

Beberapa Contoh

Contohnya adalah penjelasan ayat 2 surat Al-Maidah (5:2) oleh ayat 5:4, tentang makanan yang boleh dan diharamkan. Contoh lainnya adalah ayat 44:3 dijelaskan oleh ayat 97:1.

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi (44:3)

Pada malam apakah malam yang diberkahi itu, ketika Quran diturunkan?

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur’an) pada malam kemuliaan. (97:1)

Contoh ketiga adalah penjelasan ayat 2:37 dengan ayat 7:23

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (2:37)

Apa yang dimaksud beberapa kalimat dari Tuhannya? Penjelasannya ada pada ayat 7:23 yang berbunyi:

“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”. (7:23)

Quran dijelaskan Rasulullah. Ada banyak contoh penjelasan ayat-ayat Quran yang dijelaskan Rasulullah, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, atau ditanya oleh para sahabat. Imam Suyuti menginformasikan banyak ayat-ayat yang dijelaskan oleh Rasulullaah.

Salah satu contohnya adalah sebagai berikut.

..makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.. (2:187)

Diriwayatkan oleh Adi bin Hatim: Saya bertanya “Ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam?” Beliau berkata: “Apakah Anda tidak tahu, Anda pikir melihat benang?”. Beliau melanjutkan, “Bukan itu maksudnya, itu artinya malam ketika gelap dan pagi ketika terang”.

Tafsir Oleh para Sahabat

Setelah penjelasan Quran oleh Quran dan penjelasan Quran oleh Rasulullaah, rujukan berikutnya dalah para sahabat. Di kalangan para sahabat terdapat orang-orang yang yang karena kepandaiannya memiliki kontribusi pada ilmu tafsir.   Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali ( tidak banyak penjelasan yang mereka sampaikan), Ibnu Masud, Ibnu Abbas, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Ansahori, Abdullaah bin Zubair. 

 

Ibnu Abbas: Abdullah b. Abbas (meninggal 68 H/687M) dipandang merupakan orang yang paling mengetahui tentang tafsir. Beliau terkenal dengan sebutan Tarjuman al-Quran, sang penafsir Quran. Sejak beliau memiliki kekrabatan dengan Rasulullaah, menjadi keponakannya karena bibinya Maimuna menjadi salah sorang istri Rasulullah, beliau sangat dekat dengan Nabi dan banyak mempelajari wahyu Quran. Beliau dikabarkan melihat dua kali malaikat Jibril. Di samping memiliki banyak pengetahuan tentang wahyu, Ibnu Abbas berjasa atas salah satu prinsip dasar Ilmu Tafsir yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu makna beberapa kata Quran yang digunakan pada masa-masa puisi pra-Islam. Terdapat sederetan panjang kata-kata itu yang dikutip oleh Suyuti.

Contoh-Contoh 

Berikut contoh tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, ditegaskan oleh Umar, tentang ayat 

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat. (110:3)

 Dituturkan oleh Ibnu Abbas: “Umar mempersilakan aku duduk  bersama orang-orang yang pergi ke peperangan Badar. Beberapa di antara mereka tampaknya tidak suka dan berkata kepada Umar: “mengapa Anda membawa anak kecil ini duduk bersama kami, padahal kami pun punya anak seperti dia?” Umar menjawab “Karena kedudukan dia” (yang dimaksud adalah pengetahuan agamanya)  

Suatu hari Umar memanggilku dan menyuruhku duduk bersama laki-laki itu, dan saya pikir Umar memanggilku untuk ditunjukkan kepada mereka (memperlihatkan ilmuku). Umar kemudia bertanya kepada mereka: “Apa pendapatmu tentang maksud firman Allah”

 

“Ketika telah datang pertolongan Allah, dan kemenangan…” (110:1)

 Beberapa diantara mereka berkata: “Kita diperintahkan oleh Allah dan memohon ampun kepadaNya, ketika pertolongan Allah dan penaklukan (kota Mekah) datang kepada kita”. Beberapa orang tetap diam dan tidak bersuara sedikitpun. Kemudian Umar bertanya padaku: “Apakah pendapatmu sama dengan mereka ya Ibnu Abbas?” Aku menjawab: “Tidak”. Umar melanjutkan: “Lalu apa pendapatmu?” Aku menjawab: “Itu adalah tanda-tanda kematian untusan Allah di mana Allah telah menyampaikan dengan firmanNya” “(Ya Muhammad) Apabila telah datang pertolongan Allah (untuk melawan musuh-musuhmu) dan kemenangan (atas kota Mekah) (itulah tanda-tanda kematianmu) – kamu sekalian harus bertasbih kepada Tuhanmu dan mohon ampun kepadaNya, dan hanya dialah yang dapat menerima pemaafan dan pengampunan (pertobatan)” (110:1-3). Selanjutnya Umar berkata: “Aku tidak mengetahui sebelumnya tentang itu selain yang baru engkau katakan” 

Contoh lain

Dituturkann oleh ‘Ata: ketika Ibnu Abbas mendengar:

“Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran?” (14:38)

Dia berkata: “Itu artinya penduduk kafir Mekah”

Tafsir oleh Tabiun

 

Banyak sekali tabiun yang menguasai tentang tafsir, karena banyak yang telah memeluk Islam dan berkeinginan mempelajari Islam. Padahal saat itu Rasulullah telah tiada dan para sahabat banyak pula yang telah wafat sehingga tidak ada yang membimbing, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mmemenuhi kebutuhan memahami Quran.

Berdasarkan asal dan luasnya aktivitas, para mufasir di kalangan tabiun terbagi menjadi tiga kelompok:

 • Tabiun Mekah

 • Tabiun Madinah

 • Tabiun Iraq

Kelompok Mekah: Menurut banyak cendekiawan, para mufasir tabiun dari kelompok Mekah lebih mengetahui ilmu tafsir dibanding kelompok lainnya, sebabnya mereka belajar langsung dari Abdullah bin Abbas. Beberapa diantaranya adalah Mujahid (wafat 104/722), Ata’ (wafat 114/732), dan Ikrima (wafat 107 H).  Mujahid merupakan yang terbaik, diberitakan bahwa beliau sangat luar biasa mendalami Quran pada Ibnu Abbas sampai-sampai menanyakan kapan dan bagaimana tiap ayat diturunkan.  Tafsir lengkap karangan Mujahid telah dipublikasikan. Tafsirnya dicetak berdasarkan manuskrip dari abad ke-6 Hijriah dan edit oleh Surti.  

Contoh: 

Humaid bin Qais Makki menuturkan: Aku bersama Mujahid sedang tawaf di Ka’bah. Seorang laki-laki datang dan bertanya apakah berpuasa Qadha harus dilakukan terus menurus tanpa putus ataukah boleh putus-putus. Humaid menjawab bahwa bila dia suka di boleh berpuasa putus-putus! Tetapi Mujahid berkata: Tidak boleh putus-putus, menurut Ubay bin Kaab adalah tsalatsi mutatabi’at, berpuasa tiga hari bertutut-turut.  

Kelompok Madinah: Mufasirun dari Madinah terdiri para sahabat Nabi sebagaimana guru mereka, diantaranya yang sangat terkenal adalah Ubay bin Kaab. Beberapa penafsir yang lain seperti: Muhammad bin Kaab al-Qarzi (w. 117 H/735), Abu-l ‘Alliya al-Riyahi (w. 90 H/708) dan Zaid bin Azam (wafat 130 H/747).

Kelompok Iraq: Banyak juga mufasirun tabiun yang berasal dari Iraq.  Guru besarnya adalah Ibnu Masud. Pusatnya berada di Basra dan Kuffa. Mufasir terkenal dari kelompok ini adalah: Al-Hasan al-Basri (w. 121 H/738 ), Masruq bin al-‘Ajda (w. 63 H/682) dan Ibrahim al-Nakhai (w. 95/713)

Ikhtisar

TIdak ada yang dapat menandingi kedudukan utama tafsir Quran oleh QUran.  Di urutan selanjutnya adalah penjelasan Nabi tentang turunnya ayat-ayat Quran.

Bagaimanapun kwalitas tafsiran para sahabat dan tabiun hal itu tidak dapat diabaikan, tetapi beberapa prinsip berikut harus diperhatikan:

 • Laporan atau penuturan harus dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah, beberapa pendapat yang keliru telah dinisbatkan pada beberapa sahabat dan tabiun (khususnya Ibnu Abbas dan Mujahid, mereka adalah para pakar) padahal setelah isnadnya diteliti pendapat itu bukanlah berasal dai mereka. Penuturan ini sudah tentu harus ditolak.
 • Keterangan-keterangan dari ahlul kitab, khususnya dari yahudi (israilyat) harus dicermati.
 • Keterangan yang dihasilkan dari pemikiran filasafat, politik, dan lain sebagainya, harus dicermati dan dikritisi (misalnya Shiah dinisbatkan pada Ali atau Abbasiah dinisbatkan pada Ibnu Abbas, dan sebagainya)
 • Keterangan sesat yang dengan sengaja diciptkan oleh musuh-musuh Islam harus dikeluarkan dari sumber keterangan.

Tafsir bi’l-ra’y

Jenis tafsir kedua, setelah tafsir bi’l-riwaya, disebut juga tafsir bi’l-ra’y. Tafsir ini tidak didasarkan pada rangkaian penuturan dari orang-orang sebelumnya, melainkan hanya menggunakan argumentasi akal dan ijtihad.  

Tafsir bi’l-ra’y tidak semata-mata menafsirkan berdasarkan pendapat pribadi melainkan berdasarkan ijtihad menggunakan sumber-sumber informasi yang terpercaya. Kalau sebelumnya penafsiran tidak menggunakan hadist, maka di tafsir ini penggunaan hadist sangat diperhatikan,  ini yang disebut dengan ijtihad, dan ini telah disetujui oleh Rasulullah, misalnya ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman.

Akan tetapi tafsir bi’l-ra’y sebagian orang menganggapnya haram berdasar hadist:

Dari Ibnu Abbas: Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang menagatakan sesuatu tentang Quran tanpa ilmu pengetahuan, maka bersiaplah duduk di api neraka”.   

Namun demikian ada penjelasan hadist ini memiliki dua pengertian:

 • Seseorang tidak boleh berpendapat tentang Quran bila tidak dijumpai keterangan dari sahabat maupun dari tabiun
 • Seseorang tidak boleh berpendapat tentang Quran bila pendapatnya bertentangan dengan Quran.   

Maksud sesunggauhnya dari hadist itu adalah seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu tentang Quran kalau dia tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni, berbagai sumber telah menjelasakannya.

Dua macam tafsir bil-ra-y: dalam hal ini tafsir bi’l-ra’y tidak begitu saja ditolak, tafsir ini masih bisa diterima bila didasarkan pada ijtihad. Para ulama membedakan tafsir bi’l-ra’y kedalam dua jenis:

Tafsir mahmud (mengandung kebenaran), karena sesuai dengan sumber-sumber hadist, syariah, dan kaidah bahasa Arab. 

Tafsir madhmum (mengandung kesalahan), disebabkan penafsirannya tidak dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang sumber-sumber tafsir, syariat, dan tanpa menggunakan kaidah bahasa Arab yang  benar. Ini hanya didasarkan pada pendapat sehingga harus ditolak. 

Para sahabat atau tabiun berpendapat: ketika tafsir bi’l-ra’y didasarkan pada sumber-sumber terpercaya berarti bisa diterima, dilaporkan bahwa seorang sahabat terkenal menolak memberikan penjelasan mereka sendiri yang didasarkan pada pendapat semata-mata:

Dilaporkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hari (yang disebut dalam Quran) yang lamanya 50 tahun, maka ibnu Abbas menjwab: “Ada dua hari yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya, dan Allah yang Maha mengetahui keduanya”, maka Ibnu Abbas tampak tidak menyukainya karena berhubungan dengan kitab Allah, dimana diapun tidak mengetahuinya. 

Sikap yang sama ditunjukkan oleh para tabiun

“Kami biasanya bertanya pada al-Musayyib tentang halal dan haram, karena dia salah seorang yang pandai, tetapi ketika kami menanyakan tentang tafsir Quran, dia tetap diam seribu bahasa seakan-akan dia tuli. “

Ikhtisar

Beberapa ulama berpendapat tafsir bi’l-ra’y tidak diijinkan karena tidak dapat ditelusuri kebenarannya secara langsung melalui Nabi atau sahabat. Ulama lain berpendapat membolehkannya dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas, yang diupayakan dengan ijtihad, berdasarkan sumber-sumber terpercaya, yang memungkinkan diperolegnya pengetahuan. 

Tafsir bi-l-ishara

Metoda tafsir ini berusaha mengintepretasikan Quran melebihi makna yang terkandung di dalamnya, dan dan dalam praktiknya orang melekatkan intepretasinya  itu pada ayat-ayat Quran, di mana orang lain tidak mengetahuinya kecuali dia sendiri karena mungkin Allah telah membukankan hatinya. Tafsir jenis ini sering berbau mistis tergantung penafsirnya. Walaupun demikian tak bisa disangkal bahwa Allah membimbing orang yang dikehendaki-Nya untuk memahami Quran, sehingga bisa dikatakan bahwa tafsir bi-l-ishara bukanlah didasarkan pada pengetahuan dan prinsip-prinsip tafsir, yang mungkin saja digunakan, yang merupakan cabang dari ulum al-Quran dan tafsir. Beberapa cendekiawan menolaknya ditinjau dari segi penerimaan umum dan mereka berpendapat itu semata-mata pendapat akal. Meskipun demikian Ibnu al-Qayyim dikabarkan mengatakan bahwa  hasil dari tafsir bi-l-ishara dapat diterima dan berisi hal-hal yang bagus, bila empat prinsip berikut ditempuh:

 • Tidak ada pertentangan makna dengan makna sederhana dari ayat. 
 • Memiliki makna tersendiri.
 • Di dalam perkataannya (ayat)  terdapat indikasi yang menuju ke arah yang dimaksud.
 • Ada korelasi yang dekat antara interpreatasi itu dengan makna sederhana dari ayat. 

 

 

 

Perbedaan Penafsiran     

Dalam beberapa hal para mufasir tidak sependapat tentang intepretasi ayat-ayat Quran. Ada sejumlah atasan tentang hal ini, yang paling utama adalah sebagai berikut.

 • External:

Tidak sependapat dengan isnad yang digunakan.

Penggunaan sumber-sumber yang tidak terpercaya, seperti israilyat.

Secara sadar melakukan salah inteprestasi, didasarkan pada kepercayaan atau adanya motif-motif tertentu.

 • Internal

Betul-betul salah secara menyeluruh.

Inteprestasinya didasarkan pada ketidak tahuan tentang koncep-konsep.

Beragam makna ketika diturunkannya wahyu.

Menurut Ibnu Taimiyah, penyebabnya karena orang suka mengada-ada (bidah) dan menelikung wahyu dari tempatnya, mengiteprestasikan firman Allah dan perkataan utusannya dengan cara salah, dan menjelaskan dengan makna lain yang menyimpang dari semestinya.   

Israiliyat

Kata ini bermakna ‘berasal dari Yahudi’ yaitu merujuk penjelasan yang diambil dari golongan non-Muslim terutama dari kalangan Yahudi, tetpi juga termasuk ahl al-kitab pada umumnya. Informasi-informasi itu sangat sedikit digunakan oleh para sahabat Nabi, namun banyak diambil oleh para tabiun dan generasi berikutnya. Banyak hal dalam Quran yang dapat dijelaskan dengan menggunakan sumber-sumber israilyat, yaitu ketika ada hal-hal umum yang disebut dalam Quran tekait tradisi-tradisi. Akan tetapi penggunaan sumbernya harus betul-betul dicermati dan didasarkan pada ilmu al-hadist, atau ditelusuri lewat Nabi dan paea Sahabatnya. Nabi telah memperingatkan kaum Muslim tentang sumber israilyat ini:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Orang-orang Yahudi biasa menghafal Taurat dalam bahasa Hebrew dan menjelaskannya kepada kaum Muslim dengan bahasa Arab. Tentang hal ini Nabi bersabda: ‘Janganlah mempercayai mereka, tetapi katakanlah kami percaya kepada Allah dan apa yang diturunkan-Nya kepada kami ‘ (2:136). 

Hal senada diungkapkan oleh Ibnu Masud, salah seorang sahabat terkenal: ‘Janganlah bertanya sedikitpun kepada ahl al-kitab (dalam penafsiran), karena mereka tak mampu dan mereka sendiri bermasalah…’

Oleh karena itu ada tiga ciri informasi israilyat:

 • Diketahui kebenarannya karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menegaskannya
 • Diketahui kesalahannya, karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menolaknya. 
 • Tidak diketahui kebenarannya atau kesalahannya, dan kita pun tak tahu benar salahnya.  

Ikhtisar

Pendek kata tentang berbagai macam tafsir dapat dilihat dari kata-kata berikut yang disampaikan oleh Ibnu Abbas: Tafsir memiliki empat aspek:

Aspek bahasa Arab karena Quran berbahasa Arab

Tafsir, bagi yang tidak paham tidak akan bisa melakukannya,

Tafsir, diketahui oleh para ulama atau cendikiawan,

Tafsir, tak ada yang tahu kepastiannya kecuali Allah. 

 

 

 

Dikutip dari:  http://www.islamic-awareness.org/Quran/Tafseer/Ulum/

(bersambung)

 

 

Hilangnya Karakter Bangsa

Filed under: Visi — ainspirasi @ 6:53 am

……Untuk menjawab pertanyaan sulit ini, Jenderal Sepuh terus merenung, berpikir, menulis, dan berbuat, akhirnya ketemu jawaban: yang rusak adalah jati diri dan karakter bangsa. Jika pengamatan ini benar, dan saya cenderung untuk setuju, maka penyakit kita sudah terlalu serius dan kronis untuk dapat disembuhkan dalam tempo singkat. Karena itu Jenderal Sepuh sudah mengontak Depdiknas dan Depag untuk bergerak secara strategis, dan pasti akan memakan waktu lama, untuk berupaya mengobatinya melalui jalur pendidikan dan pencerahan. (dikutip dari Republika, 12 Juni 2007)

 

Percaya yang Ghaib June 8, 2007

Filed under: Khutbah — ainspirasi @ 8:32 am

Salah satu doktrin yang ada dalam Islam adalah kita diwajibkan mempercayai adanya hal-hal yang ghaib. Dalam surat Al Baqarah hal ini pertama kali diungkapkan Allah. Kitab (Al Quraan) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib [14], ( Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada yang ghaib yaitu, meng-i’tikadkan adanya sesuatu “yang maujud” yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, Malaikat-Malaikat, Hari akhirat dan sebagainya).

Sebagai sebuah dinamika kehidupan Allah telah memberikan dunia ini berbagai kejadian, berbagai hal, sunatullah baik yang telah kita ketahui saat ini maupun yang tidak atau belum kita mengetahuinya. Di luar sepengetahuan kita sunatullah-sunatullah itu terus berlangsung. Misalnya saat ini pastilah ada di luar masjid ini ada orang yang sedang makan-makan. Ada yang mendapat kesembuhan dari penyakitnya, ada yang senang atau pun ada yang susah, dan sebagainya. Meskipun kita tidak melihatnya berbagai peristiwa itu sangat mungkin terjadi entah di mana. Ini membuktikan bahwa tidak selamanya apa yang kita yakini kebenarannya berasal dari yang kita lihat. Saat ini pun apa yang terjadi dengan tubuh kita kita pun tidak mengetahuinya dengan pasti. Sekarang kita merasa aman-aman saja. Tetapi bagaimana dengan satu jam, satu hari, satu bulan berikutnya apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa memastikannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. 6:59.

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)”