Agung Inspirasi

Visi-Visi Pencerahan

Nasihat Ibnu Abbas December 17, 2007

Filed under: Visi — ainspirasi @ 11:06 pm

Rifqi Fauzi

Salah satu sahabat kesayangan Nabi SAW adalah Ibnu Abbas. Sejak kecil dia sudah sangat dekat dengan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW sangat mencintai dia dan mendoakannya untuk menjadi seorang yang faqih dalam masalah agama. Hasil dari doa tersebut, dia menjadi seorang sahabat yang ahli dalam ilmu tafsir, fikih, dan tercatat sebagai sahabat kelima yang paling banyak meriwayatkan hadits setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah.

Dari sekian banyak nasihat yang beliau tuangkan dalam beberapa atsar-nya, ada empat nasihat sekaligus amalan yang paling dicintai oleh beliau, sebagaimana yang dikutip oleh Dr Umar Abdul Al-Kafi dalam bukunya Afaatu al-Lisaan. Di antara nasihat-nasihat itu adalah, pertama, supaya umat Islam senantiasa berkata dalam hal yang bermanfaat, sehingga dengan keterjagaan lisannya, setiap ucapan yang keluar dari mulut mengandung hikmah dan ilmu yang bermanfaat.

Kedua, selain berkata dalam hal-hal yang bermanfaat, dia juga menekankan untuk bertutur kata yang baik dan sopan dan melarang untuk berbantah-bantahan dengan cara dan bahasa yang kasar. Hal ini sejalan dengan syarat berdakwah yang baik, sebagaimana firman Allah SWT, ”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Annahl [16]:125)

Ketiga, meminta kepada keluarga atau teman terdekat untuk selalu mengingatkan kita jika terdapat kesalahan dan kelakuan yang tidak mereka sukai. Begitupun dia menasihatkan untuk selalu gampang memaafkan kesalahan seseorang. Dengan saling mengoreksi dan gampang memaafkan, kita akan senantiasa sukses menjalin kekerabatan dengan siapapun.

Keempat, hendaklah bergaul dengan sesama dengan kelakuan yang baik dan yang mereka sukai, sebagaimana diri kita sendiri ingin digauli oleh orang lain dengan kelakuan yang baik dan yang kita sukai. Saling menghormati, mencintai, kelembutan, dan kesopanan merupakan fitrah yang paling dicintai oleh semua manusia.

Keempat amalan di atas merupakan kunci sukses Ibnu Abbas menjadi ulama yang sangat berpengaruh baik di kalangan sahabat ataupun bagi umat Islam pada umumnya. Selain itu dia juga mejadi seorang yang dicintai banyak orang.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=317284&kat_id=14

 

Kitab Buddha, Tri Pitaka (Tipitaka)

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 3:51 pm

Tri Pitaka artinya tiga keranjang karena ajaran-ajaran Buddha mulanya ditulis pada kulit-kulit palm dan diletakkan dalam tiga keranjang. Masing-masing keranjang berisi ajaran-ajaran yang berbeda. Ketiga ajaran itu adalah:

Suta Pitaka

Vinaya Pitaka

Abhidhamma Pitaka

Suta Pitaka berisi

1. Digha Nikaya (ada 34 suta dikelompokkan dalam 3 vagga 1. Silakkhandha-vagga, 2. Maha-vagga, 3. Patika-vagga)

Silakkhandha Vagga

01. Brahmajala Sutta:

02. Samaññaphala Sutta:

03. Ambattha Sutta:

04. Sonadanda Sutta

05. Kutadanta Sutta

06. Mahali Sutta

07. Jaliya Sutta

08. Kassapa Sihanada Sutta

09. Potthapada Sutta

10. Subha Sutta

11. Kevatta (Kevaddha) Sutta

12. Lohicca Sutta

13. Tevijja Sutta

Maha Vagga

14. Mahapadana Sutta
15. Mahanidana Sutta:

16. Maha Parinibbana Sutta:

17. Maha Sudassana Sutta
18. Jana Vasabha Sutta
19. Maha Govinda Sutta
20. Maha Samaya Sutta:

21. Sakka Pañha Sutta:

22. Maha Satipatthana Sutta:

23. Payasi Sutta

Pathika Vagga

24. Patika Sutta
25. Udumbarika Sihanada Sutta
26. Cakkavatti Sihanada Sutta:

27. Aganna Sutta
28. Sampasadaniya Sutta
29. Pasadika Sutta
30. Lakkana Sutta
31. Sigalovada Sutta:

32. Atanatiya Sutta:

33. Sangiti Sutta
34. Dasuttara Sutta

 

2. Majjhima Nikaya

3. Samyutta Nikaya

4. Anguttara Nikaya

5. Khuddaka Nikaya (ada 15 bagian, Khuddaka Patha, Dhammapada, Udana, Iti Vuttaka, Sutta Nipata ,Vimana Vatthu, Peta Vatthu, Theragatha, Therigatha, Jataka, Niddesa, Patisambhida, Apadana, Buddhavamsa, Cariya Pitaka )

 

Vinaya Pitaka berisi

1. Parajika Pali

2. Pacittiya Pali

3. Mahavagga Pali

4. Cullavagga Pali

5. Parivara Pali

Abhidhamma Pitaka berisi

1. Dhamma-Sangani

2. Vibhanga

3. Katha Vatthu

4. Puggala Pannatti

5. Dhatu Katha

6. Yamaka

7. Patthana