Agung Inspirasi

Visi-Visi Pencerahan

Golongan Selamat dan Golongan Sesat November 24, 2007

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 5:51 pm

Golongan Selamat

 1. Ahlusunnah wal Jamaah
 2. Al Abrar (suka melakukan kebajikan) 3:193
 3. Amar makruf nahi mungkar 3:110
 4. Ansarullah 61:14
 5. Ashabul Kahfi 18:13
 6. Ashabul Yamin Waqiaah: 90-91
 7. Zakirunallah 33:35
 8. Hafizun 23:9-11
 9. Hamidun 15:19
 10. Hizbullah 5:56
 11. Ibadurrahman 25:63
 12. Khairu umat, umat yang terbaik
 13. Khasyiuun, khusyu beribadah
 14. Mubalighuun, yang menyapaikan agama Allah
 15. Muflihun, yang beruntung
 16. Muhajiruun, yang berhjrah
 17. Muhsinuun, yang berbuat baik
 18. Mujahidun, berjuang di jalan Allah
 19. Muhtadun, yang mendapat petunjuk
 20. Mukhlisuun, yang ikhlash
 21. Munfiquun, yang berinfaq
 22. Muqsituun, yang berbua adil
 23. Mustagfiruun, yang memohon ampun
 24. Muslimun, yang ber-Islam
 25. Mukminuun, yang beriman
 26. Mutathohiruun, yang menyucikan diri
 27. Muttaquun, yang bertaqwa
 28. Muntawakilluun, yang berserah diri kepada Allah
 29. Nabiyun wal Mursalun, para utusan Allah
 30. Shabirun, yang sabar
 31. Shadiquun, yang benar
 32. Shalihuun, yang sholeh
 33. Syakiruun, yang pandai bersyukur
 34. Syuhada’, yang mati sahid
 35. Tawabuun, yang taubat
 36. Ulama, yang berilmu agama
 37. Ulil Albab, yang selalu berpikir
 38. Walliyullah, yang dikasihi Allah

Golongan Sesat

 1. Ashabul Syimal, yang menerima catatan dengan tangan kiri
 2. Dahriyun, tidak peracaya pada Tuhan
 3. Dhollun, yang sesat
 4. Fasiquun, yang fasik
 5. Fujjar, yang berbuat maksiat
 6. Gafiluun, yang lalai
 7. Hasiduun, yang hasud/dengki
 8. Hisbusyaithoon, mengikuti syaitan
 9. Jabbarun, berbuat sewenang-wenang
 10. Kaffiruun, yang kafir
 11. Khainun, yang berikhianat
 12. Khasiruun, yang merugi
 13. Makiruun, yang membuat tipu daya
 14. Mubaziruun, yang berbuat mubazir
 15. Mubtiluun, yang berbuat batil
 16. Muzabzabiin, yang tak mempunyai pendirian
 17. Mufsiduun, yang berbuat kerusakan
 18. Muharibuun, yang memerangi agama Allah
 19. Mujrimun, yang berdosa
 20. Mu’taduun, yang melampui batas
 21. Mukazzibuun, yang mendustakan
 22. Mukhtalun Fakhuur, menyombongkan diri
 23. Mumtarun, yang ragu-ragu
 24. Munafiquun, yang munafik
 25. Murtaddun, yang keluar dari Islam
 26. Musyrikiin, yang musyrik
 27. Mustahziuun, yang mengolok2 agama Allah
 28. Mutakabbiruun, yang sombong
 29. Muthafifiin, yang curang
 30. Mutakhizaati akhdan, pezina kumpul kebo
 31. Mutrafuun, yang sombong karena kaya raya
 32. Qanituun, yang berputus asa
 33. Syaraddawaab, yang paling buruk di sisi Allah
 34. Zaniyah wa Zaniy, pezina laki-laki/perempuan
 35. Zalimun, yang aniyaya

Saifudin Mujtaba, 73 Golongan Selamat dan Sesat

 

Olah Raga Terbaik

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 5:43 pm

Menurut Ellen White, seorang penganjur kesehatan tahun 1870, dan sejumlah penelitian, olah raga terbaik adalah jalan kaki karena

 1. Olah raga ini tak memiliki jadwal, bisa dilakukan kapan dan di mana saja.
 2. Hampir bebas cidera dan dijamin tidak akan terengah-engah kehabisan napas.
 3. Meskipun gerakannya sederhana, semua tulang dan otot menjadi tergerakkan.
 4. Dapat mengatasi penyakit pembunuh nomor 3, penyakit jantung.
 5. Dapat menghilangkan lemak di bagian-bagian tubuh tertentu.
 6. Menyegarkan pikiran
 7. Inilah olah raga yang paling aman bagi mereka yang Manula